B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə16/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

son bölməsində

bu bölmələrin heç birində

Sual: İşgüzar xarakterli qeydlər nələrə bölünmürlər: (Çəki: 1)

baş sağlığı

kadr məsələləri üzrə sərəncamlar

müəssisənin (şirkətin) daxili qaydaları üzrə sərəncamlar

təşəkkürlər və təbriklər

xatırlatmalar və tələblər

Sual: Sərəncam xarakerli sənədlərə daxil deyil: (Çəki: 1)

preyskurantlar

qərarlar

qətnamələr

əmrlər

tapşırıqlarSual: Təşkilati sərəancəmverici sənədlər qrupuna hansılar daxil deyil? (Çəki: 1)

təşkilati sənədlər

sərəncamverici sənədlər

xidmət-məlumat sənədləri

şəxsi heyətə dair sənədlər

bütün cavablar doğrudur

Sual: Məlumatların qavranılmasına görə sənədlər neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

2

34

5

6Sual: Əmtəələrin daşınması üçün müqavilə eyni hüquqa malik neçə nüsxədən ibarət tərtib 

olunur? (Çəki: 1)

bir nüsxədən ibarət tərtib olunur

iki nüsxədən ibarət tərtib olunur

üç nüsxədən ibarət tərtib olunur

dörd nüsxədən ibarət tərtib olunur

beş nüsxədən ibarət tərtib olunur

Sual: Aktın düzgün tərifini seçin. (Çəki: 1)

müəyyən edilmiş fakt və hadisələri təsdiq edən sənəddir

müxtəlif fəaliyyət növü üzrə tərtib edilən sənədlərin ümumiləşdirilmiş adıdır

müşavirə, konfrans və b. barədə gözlənilən tədbir və onda iştirak etməyi təklif edən sənəd 

formasıdır

müəyyən sənədlərin şərhi, nəticə və təklifləri olan şifahi nitq üçün nəzərdə tutulan sənəd 

formasıdır

heç biri 

Sual: Protokolu kim imzalayır? (Çəki: 1)
xüsusi təyin olunan şəxs tərəfindən

sədr və katib tərəfindən

sədr və xüsusi təyin olunan şəxs tərəfindən

katib və xüsusi təyin olunan şəxs tərəfidən

heç biri

Sual: Əmək kitabçasının üz qabığı nə rəngdə olur? (Çəki: 1)

qırmızı

sarı


yaşıl

mavi


qəhvəyi

Sual: Nizamnamələr adətən neçə bölmədən ibarət tərtib olunur? (Çəki: 1)

10

12

914

7

Sual: Əmək kitabçası hansı ölçüdə olmalıdır (Çəki: 1)12sm*15sm

10sm*14sm

9sm*13sm

11sm*9sm


10sm*9sm

Sual: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İşçilərin əmək kitabçasının forması və 

onun tətbiqi qaydaları”nı nə vaxt təsdiq etmişdir? (Çəki: 1)

1997


1995

2002


1996

1999


Sual: Əmək kitabçası ilk iş günündən neçə gün sonra təmin edilməlidir? (Çəki: 1)

10

217

5

9Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı protokolun formasına aid deyil. (Çəki: 1)

protokol və onun nömrəsi vərəqin ortasında böyük hərflə yazılır

yığıncağı idarə etmək sədr və katib seçilir

təşkilatın adı, tarix və yığıncağın keçirildiyi yer qeyd olunur

müşavirə, konfrans, iclas və plenumda söylənilən çıxışları və çıxarılan qərarı əks olunur

vərəqin ortasında böyük hərflə eşidildi sözü yazılır, edilən çıxışların qısa məzmunu qeyd 

olunurSual: Protokol kim tərəfindən imzalanır? (Çəki: 1)

yalnız təşkilat rəhbəri

təşkilat rəhbəri və iclasın katibi

yalnız iclasın katibi

məruzəçi

təşkilat rəhbəri və məruzəçi

Sual: Təşkilatın adı necə göstərilməlidir? (Çəki: 1)

köməkçi sözlərdən başqa bütün sözlərin və onların tərkibinə daxil olan xüsusi isimlərin baş 

hərfi böyük yazılmalıdır

xüsusi isimlərdən başqa köməkçi sözlər və onların tərkibinə daxil olan digər sözlər kiçik 

hərflə yazılmalıdır

köməkçi və xüsusi isimlər və onlara daxil olan digər sözlər böyük hərflə yazılmalıdır

köməkçi və xüsusi isimlər və onlara daxil olan digər sözlər kiçik hərflə yazılmalıdır

heç biri


Sual: Qərarın şərh hissəsində nə əks olunur? (Çəki: 1)

təşkilatlar və struktur bölmələrin adları

səbəblər, görülməli tədbirlərin məqsədləri

qərarın icrasına nəzarətin həvalə edildiyi təşkilat, struktur bölməsi və ya vəzifəli şəxsin 

fəaliyyətləri

qərarın icrasına nəzarətin həvalə edildiyi təşkilat, struktur bölməsi və ya vəzifəli şəxsin 

fəaliyyətləri

heç biri


Sual: Beynəlxalq lizinq nədir? (Çəki: 1)

bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar

bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur

qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma 

sistemidir

malların AR-nın gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin 

götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir

qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma 

sistemidir

Sual: Daxili lizinq nədir? (Çəki: 1)

müəyyən dövr ərzində əmtəənin ixracına və idxalına verilmiş icazənin maksimal həcmidir

bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar

müəyyən sayda əmtəənin şərtləşdirilmiş sayda digər bir əmtəəyə dəyişdirilməsini nəzərdə 

tutan sövdələşmədir

qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma 

sistemidir

malların AR-nən gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin 

götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir

Sual: Faktorinq nədir? (Çəki: 1)

maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 

lizinqalan qismində də iştirak edir

müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsidir ki,bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar 

ödənildikcə verilə bilər

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə