B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə17/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında əmlak əldə 

edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq və şərtlərlə lizinq alanın müvəqqəti 

ixtiyarına və istifadəsinə verir

maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərkib tərəfindən ödənilir

birillik icarə müqaviləsi əməliyyatı

Sual: Lizinq nədir? (Çəki: 1)

bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur

əmlakın əldə edilməsi və onun lizinq müqaviləsi əsasında müəyyən ödəniş haqqı ilə 

müəyyən müddətə və müqavilədə nəzərdə tutulmuş müəyyən şərtlərlə, lizinq alanın əmlakı 

almaq hüququ əsasında fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi üzrə investisiya 

fəaliyyətinin bir növüdür

bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar

qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma 

sistemidir

qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma 

sistemidirB

ÖLMƏ

: 1002

Ad

1002Suallardan

36

Maksimal faiz36

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Xidməti məktub aşağıda göstərilən sxem üzrə qurulmalıdır: (Çəki: 1)

diqqət – maraq – xahiş – təsir

maraq – diqqət – təsir – xahiş 

xahiş – maraq – diqqət – təsir

maraq – təsir – xahiş – diqqət 

diqqət – təsir – xahiş – maraq 

Sual: İdarə dərkənarına irəli sürülən vacib tələb nədir? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

ünvanlılıq

ifadə edilmə dəqiqliyi

problemin mümkün həlli yollarının göstərilməsi

həmin sahə üzrə əvvəllər qəbul edilmiş digər idarəetmə qərarları ilə əlaqələndirilmə

Sual: İdarə sənədlərinin tərkibi müəyyən olunur: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

təşkilatın səlahiyyətləri və funksiyaları ilə

məsələlərin həlli qaydası ilə 

digər təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrin həcmi və xarakteri ilə

sənədlər cədvəlində təsbit edilməklə

Sual: Kollegial orqanlarda, şuralarda, yığıncaqlarda, müşavirələrdə məsələlərin müzakirəsi və 

qəbul edilən qərarlar qeydə alınırlar: (Çəki: 1)
protokollarda

nizamnamələrdə

qaydalarda

hesabatlarda

preyskurantlarda

Sual: İctimai həyatda aidiyyəti üzrə hansı müşavirələri fərqləndirmirlər? (Çəki: 1)

daxili müşavirələr

inzibati müşavirələr

elmi müşavirələr

siyasi müşavirələr

həmkarların müşavirələri

Sual: İnzibati sənədlər neçə yerə bölünür? (Çəki: 1)

4

3

25

6

Sual: İnzibati sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)təşkilati, sərəncamverici

qətnamə, qərar

aktlar, əmrlər

aktlar, əmrlər

teleqram, protokol

Sual: Təşkilati sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)

qətnamə, sərəncam, qərar, əmr

arayış, teleqram, faks, məktub

əsasnamə, nizamnamə, təlimat, qayda

xasiyyətnamə, tərcümeyi-hal, protokol, sərəncam

qərar, arayış, təlimat, qayda

Sual: Xidməti məlumat sənədləri hansılardır? (Çəki: 1)

şəxsi işlər, şəxsi vərəqlər, xasiyyətnamə, tərcümeyi-hal

qətnamə, sərəncam, qərar, əmr

məktublar, arayışlar, icmal məlumatları, teleqramlar

qətnamə, arayış, xasiyyətnamə, tərcümeyi-hal

qərar, əmr, şəxsi işlər, şəxsi vərəqlər

Sual: Əsasnamə neçə bölmədən ibarətdir? (Çəki: 1)

4

2

35

6Sual: “Bu bölmədə istehsal vahidinin adı, onun müəssisənin idarəetmə sistemində tutduğu yer, 

bölmənin tərkibi, quruluşu və ştat vahidlərinin təsdiqi qaydası göstərilir.” Hansı bölmədən 

söhbət gedir? (Çəki: 1)

ümumi


vəzifə və funksiyalar

tapşırılan funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün hüquq bölməsi

istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin təşkili

xüsusi 


Sual: Şəxsi heyətə dair sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)

şəxsi heyətə dair əmrlər, şəxsi işlər, şəxsi vərəqələr, başqa işə keçməyə dair qeydiyyat, 

tərcümeyi-hal, xasiyyətnamə

məlumat vərəqələri

məktublar, teleqramlar

əsasnamə, nizamnamə

qətnamələr, qərarlar

Sual: Vüzal sənədlər hansı sənədlərdir? (Çəki: 1)

təsərrüfat fəaliyyətinin nizama salınmasında istifadə olunan sənədlərdir

təşkilati sənədlərdir

insanların görmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlərdir

insanların eşitmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlərdir

sərəncamverici sənədlərdir

Sual: Akustik sənədlər hansı sənədlərdir? (Çəki: 1)

insanların eşitmə orqanları vasitəsi ilə qavranılan sənədlərdir

təşkilati sənədlərdir

xidməti sənədlərdir

sərəncamverici sənədlərdir

şəxsi heyətə dair sənədlərdir

Sual: Vüzal-akustik sənədlər hansı sənədlərdir? (Çəki: 1)

xidməti sənədlərdir

insan tərəfindən həm görmə, həm də eşitmə orqanları ilə qavranılan sənədlərdir

təşkilati sənədlərdir

sərəncamverici sənədlərdir

şəxsi heyətə dair sənədlərdir

Sual: Təşkilati sənəd olan əsasnamənin ümumi bölmə nəyi özündə əks etdirir? (Çəki: 1)

istehsal vahidinin adı

müəssisənin idarəetmə sistemində tutduğu yeri

bölmənin tərkibi, quruluşu

ştat vahidlərinin təsdiqi qaydası

bütün cavablar doğrudur

Sual: Təşkilatlarda sərəncam mahiyyətli sənədlərin yaranmasının hüquqi əsaslarına daxil 

deyil? (Çəki: 1)

sənədlərin dövriyyəsinin az olması

qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının tələbləri

yuxarı təşkilatların konkret tapşırıqları


Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə