B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə18/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

təşkilat tərəfindən onun üzərinə düşən vəzifələrin icra edilməsi

təşkilatın işinin hüquqi baxımdan tənzimləmək zərurəti

Sual: Akt kim tərəfindən tərtib olunur? (Çəki: 1)

xüsusi təyin edilmiş şəxs tərəfindən

sədr tərəfindən

katib tərəfindən

bir neçə şəxs və ya xüsusi olaraq təyin edilmiş şəxs tərəfindən

bütün cavablar doğrudur

Sual: “Tərəflərin hər hansı münasibətlərinin müəyyən edilməsi və həmin münasibətləri 

nizamlayan sənəddir”Yuxarıdakı tərif nəyə aiddir? (Çəki: 1)

akt

protokol


təlimat

müqavilə


heç birrinə

Sual: Məlumat vərəqləri və arayışlar nə üçün tərtib olunur? (Çəki: 1)

müzakirə olunan məsələnin ardıcıllığını təmin etmək üçün

faktlar, ezamiyyətin nəticəsi, təqdimatın nəticəsi və təkliflər haqqında məlumat vermək 

üçün

uçot və hesabat sahəsində maliyyə plan fəaliyyətini təmin etmək üçünməsələlərin şərhini, nəticə və təkliflərini şifahi şəkildə ifadə etmək üçün

düzgün cavab yoxdur

Sual: Əmək kitabçası neçə bölmədən ibarət olur? (Çəki: 1)

4

32

5

6Sual: Əmək kitabçasının bölmələri hansılardır? (Çəki: 1)

giriş, qeydlər, titul vərəqi, pensiya təyin edilməsi haqqında məlumatlar

göstərişlər, iş haqqında məlumat, əlavələr, qeydlər

üz qabığı, titul vərəqi, iş haqqında məlumat, pensiya təyin edilməsi haqqında məlumatlar

müqəddimə, qeydlər, göstərişlər, titul vərəqi

üz qabığı, giriş, göstərişlər, qeydlər

Sual: İşçilər əmək kitabçasını itirdikdə hansı tədbir görülür? (Çəki: 1)

işçi cəzalandırılır

əmək kitabçasını əvəz edən sənəd verilir

işçiyə əmək kitabçasının dublikatı verilir

işinə xitam verilir

heç biri doğru deyil

Sual: Aşağıdakı qaydalar aid edilir: 1.Əvvəlki mətndən sonra vərəqin sol sahəsinin hüdudundan 

üç sətirarası intervalla çap olunur: 2.Mətn yeni sətirdən abzasdan yazılır (Çəki: 1)
protokol sxeminin sonuncu şərti – qərara alındı

protokol sxeminin birinci şərti – eşidildi

protokol sxeminin ikinci şərti – çıxış edildi

protokol sxeminin birinci və ikinci şərti – eşidildi və çıxış edildi

protokol sxeminin ikinci və üçüncü şərti – çıxış edildi və qərara alındı

Sual: Stenoqramları aparılan iclasların protokollarında nələr əks olunur? (Çəki: 1)

məruzəçinin və çıxış edənlərin adları və soyadları; müzakirə edilən hər məsələyə aid qəbul 

edilən qərar 

müzakirə edilən hər məsələyə aid qəbul edilən qərar; təşkilatın adı, tarix və yığıncağın 

keçirildiyi yer 

yığıncağı idarə edəcək sədr və katib; məruzəçinin və çıxış edənlərin adları və soyadları

təşkilatın adı, tarix və yığıncağın keçirildiyi yer; yığıncağı idarə edəcək sədr və katib

təşkilatın adı, tarix və yığıncağın keçirildiyi yer; yığıncağı idarə edəcək sədr və katib

Sual: Akt hansı hissələrdən ibarətdir? (Çəki: 1)

giriş və son

giriş, əlavə, son

giriş, izahat

giriş və şərh

şərh və son

Sual: Azərbaycan respublikası “Lizinq xidməti haqqında qanun” nə vaxt qəbul olunub? (Çəki: 1)

15 may 2005

01 aprel 2003

22 yanvar 2002

29 noyabr 1994

28 noyabr 1995

Sual: Cari lizinq nədir? (Çəki: 1)

əvvəlcədən icarəyə verici tərəfindən əldə edilmiş avadanlığın müəyyən müddətə və 

müəyyən haqq ödəməklə icarəyə verilməsini nəzərdə tutur

malların göndərilməsində istifadə olunan borc sənədlərinin xüsusi kredit institutları 

tərəfindən nəqd hesablaşma ilə satınalınmasıdır

rəqibin güclü tərəfini neytrallaşdırmağa cəhd edilsin və onun öz hərəkətindən onun özünə 

qarşı istifadə edilsin

əməkdaşlığa əsaslanan sazişlər əsasında həyata keçirilən birbaşa investisiya fəaliyyətidir 

idarəçiliyin daha dəqiq təsvir edilmiş təşkilati strukturudur

Sual: Faktorinq firmanın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)

maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 

lizinqalan qismində də iştirak edir

faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi üçün 

müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və inzibati idarə xərclərinin ödənilməsini tələb edir

maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərtib tərəfindən ödənilir

müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar 

ödənildikcə verilə bilər

müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

Sual: İqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir? (Çəki: 1)
xarici tərəfdaşlığa 

birbaşa investisiyalara 

birgə sahibkarlıq fəaliyyətinə 

bank işinə 

maliyyə sahəsinə

Sual: Qaytarılan lizinq nədir? (Çəki: 1)

müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar 

ödənildikcə verilə bilər

maliyyə lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 

lizinqalan qismində də iştirak edir

lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında əmlak əldə 

edir


qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma 

sistemidir

Lizinq alanın lizinq verənə borc öhdəliyidir

Sual: Lizinq iqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir? (Çəki: 1)

lisenziyalaşmaya

birbaşa investisiyaya

tollinq

müştərək müqavilələrəpodrat istehsalına

Sual: Lizinq sövdələşmələrinin tərəfləri kim ola bilər? (Çəki: 1)

Azərbaycan respublikasının rezidentləri, qeyri rezidentləri

fərdi və fiziki şəxslər 

Azərbaycan respublikasının rezidentləri və digər şəxslər 

Azərbaycan respublikasının qeyri rezident və digər şəxslər

sahibkarların iri bazar subyektləri 

Sual: Orta müddətlı lizinq hansı lizinqdir? (Çəki: 1)

1 ildən - 5 ilə qədər

il yarımdan - 3 ilə qədər

2 ildən - 3 ilə qədər

1 ildən - 3 ilə kimi

3 ildən - 5 ilə qədər

Sual: Operativ lizinq nədir? (Çəki: 1)

maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 

lizinqalan qismində də iştirak edir

lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında əmlak əldə 

edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq və şərtlərlə lizinq alanın müvəqqəti 

ixtiyarına və istifadəsinə verir

müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya borclar 

ödənildikcə verilə bilər

müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır

qısa müddətə tətbiq edilən maliyyə 

Sual: Maşın və avadanlıqların icarəsinin əsas formaları hansılardır? (Çəki: 1)


Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə