B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2

3

45

Sual: Kommersiya danışıqlarında tərəflərin istifadə etdikləri əsaslı arqumentlərə daxildir? (Çəki: 

1)

qanunlar, nizamnamələr, rəhbər sənədlərtəcrübədə yoxlanılmış nəticələr

ekspertin rəyləri

hadisələrin şahidlərinin ifadəsi

bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya danışıqları zamanı qarşı tərəfin tətəbiq etdiyi neqativ üsullara aid edilmir? 

(Çəki: 1)

peşəkarlıq

qərəzli yalan

məramları şübhəliliyi

danışıqlar üçün qəsdən yararsız yerin seçilməsi

qeyri-müəyyən səlahiyyətlər

Sual: Danışıqlar zamanı yeni görüşün keçirilməsi zərurəti olarsa, nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)

yeni görüşün dəqiq yerini və vaxtını təklif etmək

görüşün təşkil ediləcəyi yeri əlverişli seçmək

görüşə heç kimin mane olmamasını təmin etmək

görüşdə iştirak edənlərin tərkibini müəyyən etmək

görüşdə müzakirə olunacaq gündəlik məsələləri razılaşdırmaq

Sual: Danışıqlar aparmaq nə vaxt asan olur? (Çəki: 1)

faktlara istinad etmək

sövdələşmənin xarakterinə giriş verdikdə

başınızda və kağız üzərində müxtəlif variantlar olduqda

öz təkliflərinizi və öhdəliklərinizi tam təfsilatı ilə izah etdikdə

sizin əmtəələrə təlabatın olub-olmadığını bildikdə

Sual: Tərəfdaşlıq əlaqələri (Çəki: 1)

bir neçə sahibkarlar arasında qurulan elə müqavilə münasibətləridir ki, onlardan hər birinə 

istədiyi səviyyədə mənfəət almağa imkan verir.

bir neçə sahibkarlar arasında şifahi formada əldə olunmuş razılıqdır

Sahibkarlarla istehlakçılar arasında qurulan münasibətlərdir

bir neçə sahibkarlar arasında qurulan elə bir münasibətdir ki, onlardan hər birinə istədiyi 

səviyyədə mənfəət almağa imkan verir

Bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar ünsiyyətin forması deyil (Çəki: 1)

Yubileylər

Xidməti toplantı

Işgüzar yazışma

Ictimai nitq(çıxış)

Mətbuat konfransıSual: İşgüzar unsiyyətin üslubudur (Çəki: 1)

 Ekstraversiya-introversiya

 kommunikativ,interaktiv

Koqnitiv,interaktiv,perseptiv

Кинесика.

Проксемика.

Sual: İşgüzar unsiyyətin yaranması şərtləri (Çəki: 1)

İşgüzar etiket prinsiplərnə əsaslanmalıdır

fikirlər, təəssüratlar başqalarına ötürülməlidir

Tərəflər bir birini anlamalıdır

İnsanların xarakterik cəhətləri nəzərə alınmalıdır

Bütün cavablar doğrudur

Sual: “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanunu nə vaxt qəbul edilib 

(Çəki: 1)

2007

2008


2009

2010


2011

B

ÖLMƏ

: 0302

Ad

0302Suallardan

44

Maksimal faiz44

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Kommersiya danışıqlarının funksiyalarına aiddir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

informasiya (məlumat) funksiyası

kommunikativ (rabitə-əlaqə) funksiya

requlyativ (tənzimləyici) funksiya

nəzarət funksiyası

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqlarında qarşılıqlı fəaliyyətin dörd 

əsas qaydasına aid deyil: (danışıqlarda razılaşmaya nail olmanın 4 pilləli metodu) (Çəki: 1)

yalnız öz mənafeyinin güdülməsi

insanın problemdən ayrılması

diqqətinin mövqelər üzərində deyil, maraqlar üzərində cəmləşdirilməsi

hər iki tərəfi razı salan variantları öyrənilməsi

obyektiv meyarların tapılması 

Sual: Kommersiya danışıqlarında tərəflərin istifadə etdikləri əsassız arqumentlərə aiddir: (Çəki: 

1)təhrif edilmiş faktlar əsasında mühakimə yürütmək

qanunlar, nizamnamələr, rəhbər sənədlər

təcrübədə yoxlanılmış nəticələr

ekspertlərin rəyləri

hadisələrin şahidlərinin ifadələri

Sual: Kommersiya danışıqları prosesində tərəfdaşın tətbiq etdiyi neqativ üsullara aid edilir: 

(Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

qərəzli yalan

məramların şübhəliliyi

danışıqlar üçün qəsdən yararsız yer seçilməsi 

qeyri – müəyyən səlahiyyətlər

Sual: Kommersiya danışıqlarının bütün mərhələlərində geniş istifadə olunan taktiki üsullara aid 

edilmir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

«mübarizədən çəkilmək və ya kənara çıxmaq» üsulu

yubatma üsulu

tələblərin şişirdilməsi üsulu

tələblərin son dəqiqədə irəli sürülməsi üsulu

Sual: Aşağıda göstərilənlərdən hansı kommersiya danışıqlarının aparılması metodu deyildir? 

(Çəki: 1)

stimullaşdırma metodu

inteqrasiya metodu

kompromiss metodu

tarazlaşdırma metodu

variasiya (dəyişən) metodu

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqları işgüzar söhbətdən fərqləndirir? 

(Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

danışıqlar daha rəsmi xarakter daşıyır

danışıqlar daha konkret xarakter daşıyır

danışıqlarda sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur

danışıqlar tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklərini müəyyən edir

Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar işgüzar danışıqların aparılmasına sərt yanaşma 

strategiyasının tərəfdarlarını xarakterizə etmir? (Çəki: 1)

münasibətlərin inkişafı naminə güzəştə gedirlər

qarşılarına nəyin bahasına olursa olsun qalib gəlmək məqsədi qoyurlar

qarşı tərəfdən güzəştə getməyi tələb edirlər

danışıqlarda iştirak edən qarşı tərəfə inamırlar

özlərinə maksimal dərəcədə sərfəli olan qərar axtarırlar

Sual: İşgüzar danışıqların aparılması sxeminə nələri aid etmək olar? (Çəki: 1)

salamlaşmaq, təqdim etmək və sövdələşmənin xarakterinə giriş vermək

danışıqların gedişatı barədə təkliflər

öhdəliklərin tam təfsilatı ilə izahı

Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə