B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə21/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

müştərilərə və tərəfdaşlara sonrakı analizi şirkətin işini təkmilləşdirən anketlər göndərməklə 

marketinq tətqiqatları keçirmək imkanı

Sual: Elektron poçtdan istifadə edərkən hansı qaydaya əməl edilməsi tələb olunur? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

rəqibləri alçaltmayın

düzgün başa düşülməməkdən çəkinin

məxfi poçt göndərməyin

səriştəli, lakin operativ cavab verin

Sual: Etibarsız sövdələşmələrə aiddir: (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

yanılmanın təsiri altında yerinə yetirilən sövdələşmələr

yalanın təsiri altında yerinə yetirilən sövdələşmələr

təhdidin təsiri altında yerinə yetirilən sövdələşmələr

ağır şəraitin təsiri altında yerinə yetirilən sövdələşmələr

Sual: Beynəlxalq xüsusi hüququn unifikasiyası institutu – UNİDRUA neçənci ildə yaranmışdır? 

(Çəki: 1)

1926

1940 


1957

1990


2001

Sual: Elektron poçtla işləyərkən aşağıda göstərilənlərdən hansını etmək olmaz? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur 

təsadüfən rast gəldiyiniz ünvanlara reklam göndərmək

şəxsi yazışmalarınız üçün təşkilatın pulsuz şəbəkəsindən istifadə etmək

məlumatlarda digər adamların elektron poçt ünvanlarını göstərmək

elektron poçtun ünvanından şəxsi məqsədlər üçün istifadə etmək

Sual: Əmlak məsuliyyəti hansı formalarda müəyyən edilir? (Çəki: 1)

sanksiyalar kimi

cərimə kimi

penya kimi

dəbbə pulu

hamısı

Sual: Cərimə nədir? (Çəki: 1)mal alışı zamanı malgöndərənə tətbiq olunur

mövcud müqaviləni pozan fiziki və hüquqi şəxsə tətbiq edilən təsirdir

bank tərəfindən alqı-satqı prosesi pozulduqda tətbiq olunur

satılan malın xüsusiyyəti aşağı olduqda tətbiq olunur

malın miqdarı az olduqda

Sual: Topdan yarmarkalarda tərəflər müqaviləni ən azı neçə nüsxədə imzalayırlar? (Çəki: 1)

2

34

5

6Sual: Satıcı müqavilədə göstərilən miqdardan az mal göndərdikdə iddia necə təmin olunur? 

(Çəki: 1)

satıcı qalan malları göndərməklə yanaşı malın qiymətini aşağı salmaqla 

malın qalan hissəsini alıcıya göndərməklə

malın qiymətini azaltmaqla 

müqavilənin şərtlərini dəyişdirməklə

müqaviləni ləğv etməklə 

Sual: Hansı sazişlər müqavilə ( kontrakt ) hesab olunur? (Çəki: 1)

mülki hüquqların və vəzifələrin əmələ gəlməsinə yönəldilən sazişlərdir

dəyişilməsinə və yaxud xitam olunmasına yönəldilmiş sazişlərdir

vəzifələrin əməlkə gəlməsinə yönəldilmiş sazişlərdir

mülki hüquqların dəyişilməsinə yönəldilmiş sənədlərdir

mülki hüquqların və vəzifələrin əmələ gəlməsinə, dəyişilməsinə və xitam verilməsinə, 

vəzifələrin əmələ gəlməsinə yönəldilmiş sazişlərdir

Sual: Əmtəələrin daşınması üçün müqavilə eyni hüquqa malik neçə nüsxədən ibarət tərtib 

olunur? (Çəki: 1)

bir nüsxədən ibarət tərtib olunur

iki nüsxədən ibarət tərtib olunur

iki nüsxədən ibarət tərtib olunur

dörd nüsxədən ibarət tərtib olunur

beş nüsxədən ibarət tərtib olunur 

Sual: Tapşırıqlar və mal bölüşdürücü sənədlər neçə hissədən ibarətdir? (Çəki: 1)

bir hissədən

iki hissədən

üç hissədən

dörd hissədən

beş hissədən

Sual: Tapşırıqlar və mal bölüşdürücü sənədin birinci hissəsində nələr göstərilməlidir? (Çəki: 1)

malgöndərən və malalanın rekvizitləri; tapşırığın əsası, ödəyicinin adı

tapşırığın əsası

əmtəənin adı, kəmiyyəti

əmtəənin qiyməti

ödəyicinin adı

B

ÖLMƏ

: 0303

Ad

0303Suallardan

2

Maksimal faiz2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: İşgüzar danışaqlar aparılanda hansı metodlardan istifadə edilir? (Çəki: 1)

dəyişkən metod

inteqrasiya metodu

bərabərləşdirmə metodu

kompramis metod

hamısı


Sual: Danışıqlar zamanı nəyi etdikdə müsbət nəticə əldə etmək olmaz? (Çəki: 1)

söyləməli olduğunu dəqiq qərarlaşdırdıqda

ekspromt şəkildə danışıqlar aparıldıqda

danışıqların başlanğıcına daha çox reaksiya variantları olduqda

müsbət cavaba hazır olduqda

qabaqcadan telefon danışıqları olduqdaB

ÖLMƏ

: 1203

Ad

1203Suallardan

2

Maksimal faiz2

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Əgər tezliklə saziş bağlamağa can atırsınızsa nə etmək lazımdır? (Çəki: 1)

nə söyləməli olduğunuzu dəqiqləşdirin

partnyorunuza əməkdaşlığa hazır olduğunuzu nümayiş etdirin

özünüzü təqdim edin

sövdələşmənin xatakterini açıqlamalı

dialoqa girmək

Sual: Müqavilənin ( kontraktın ) tərtibi zamanı hansı rekvizitlər göstərilir? (Çəki: 1)

sənəd növünün adı ( müqavilə ); bağlanılma tarixi və yeri; müqavilə bağalayan tərəfin adı; 

vəzifələri göstərilməklə müqavilə imzalayanın vəzifəsi, soyadı və adı

tədarük edilən əmtəənin dəqiq adı, miqdarı, zəruri hallarda çeşidi, müqavilənin qüvvədə 

olmasının ümumi müddəti və tədarüketmə müddəti, keyfiyyəti, texniki şərtləri

tara və qablama barəsində tələblər; malların üzərində qiymətin göstərilməsi, əmtəənin 

keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri

satıcının alıcıya göndərməli olduğu hesablaşma sənədləri; sənədlərin göndərilmə 

müddətləri, malgöndərənin və alıcının ödəmə şərtləri; malgöndərənin və alıcının imzası və 

möhürü


bütün cavablar doğrudur

B

ÖLMƏ

: 1303

Ad

1303Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq


Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə