B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə22/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kommersiya sənədi olan malgöndərmə müqavilələrinin əsas müddəalarına nə daxildir? 

(Çəki: 1)

müqavilənin imzalandığı tarix

müqavilə bağlayan tərəflərin tam adı, icra müddəti və malın göndərilməsi qaydaları

göndərilən malın kəmiyyət, çeşidi, keyfiyyət və qablaşdırılması

malın qiymətləri, hesablaşma qaydaları və əmlak məsuliyyəti

hamısı

Sual: Malgöndərmə müqaviləsinin bağlanılmasının ən çox yayılmış qaydası hansıdır? (Çəki: 1)danışıqlara əsasən tərəflərdən biri digər tərəfə iki nüsxədən ibarət müqavilənin layihəsini 

təqdim edir

danışıqları sürətləndirmək

görüşləri təşkil etmək

ofertayu cavab vermək

reklamasiyaya cavab vermək

Sual: Alıcı alqı-satqı müqaviləsinin hansı şərtlərinin pozulmasına görə bildiriş verməlidir? (Çəki: 

1)

miqdarçeşid

keyfiyyət

kompletlilik, tara və qablaşmaya görə

hamısı


Sual: Əmlak sanksiyası nə vaxt baş verir? (Çəki: 1)

əmlak sanksiyası mülki müqavilənin xitam vasitəsidir

əmlak sanksiyası təqsirli tərəfi öhdəliklərin tam və vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməsi-

əmlak sanksiyası mal göndərənə tətbiq olunur

alıcı və satıcı malın xüsusiyyətindən asılı olaraq bir-birinə tətbiq edir

əmlak sanksiyası yalnız qoyulmuş vaxta əməl olunmadıqda tətbiq edilir

Sual: Tapşırıqlar və mal bölüşdürücü sənədlərdə, müxabin hissəsində nələr əks etdiriliur? 

(Çəki: 1)

əmtəənin adı və kəmiyyəti

əmtəənin qiyməti və məbləği

ödəyicinin adı

malgöndərənin və malalanın rekvizitləri, tapşırığın əsası, ödəyicinin adı

tapşırığın əsası

B

ÖLMƏ

: 1403

Ad

1403Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %Sual: Ödəniş tapşırığı nədir? (Çəki: 1)

xüsusi hesab açılması barədə alıcının bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə 

tapşırığıdır

hesab sahibinin onun hesablaşma hesabından pul alanın hesabına pul vəsaitinin 

köçürülməsi barədə banka verdiyi sərəncamdır

pul, hesablaşma, əmtəə sənədlərinin və yaxud əmtəələrin dəyərinin ödənilməsinə alıcının 

razılığıdır

xüsusi hesab açılması barədə bank şöbəsinin malgöndərənin bank şöbəsinə tapşırığıdır

səhmdar cəmiyyətə kapital kimi müəyyən miqdarda pulun ödənilməsini müəyyən edən 

qiymətli kağızdırB

ÖLMƏ

: 1503

Ad

1503Suallardan

1

Maksimal faiz1

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Yarmarkalarda bağlanmış müqavilələri kim qeydiyyata alır? (Çəki: 1)

yarmarka komitəsi

yarmarka ümumi iclası

yarmarka komtisənin işçi qrupu 

yarmarka direktorluğu

müqavilələrin uçotu üzrə qrupB

ÖLMƏ

: 1502

Ad

1502Suallardan

4

Maksimal faiz4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Yarmarkalarda bağlanmış müqavilənin sənədləşdirilməsinə və qeydiyyata alınmasına kim 

rəhbərlik edir? (Çəki: 1)

yarmarka direktorluğu

müqavilələrin uçotu üzrə qrup

yarmarka komitəsi

yarmarkanın ümumi iclası

yarmarka komitəsinin işçi qrupu

Sual: Real əmtəənin alqı-satqısı birja sövdələşməsi olub nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

sövdələşmələrdən dərhal sonra əmtəənin mütləq satışını həyata keçirməklə mülkiyyət 

hüququ verən sənədləri təqdim etməkdir
fiziki mövcud olmayan əmtəənin alqı-satqısı üçün sövdələşmələr aparmaq

əmtəənin qiymətini razılaşdırmaq

əmtəənin göndərilmə şərtini razılaşdırmaq

əmtəənin göndərilmə müddətini razılaşdırmaq

Sual: Fyuçers sövdələşmələri hansı əmtəələrin satışıdır? (Çəki: 1)

istehsal olunmayan və ya sövdələşmə anında fiziki baxımdan mövcud olmayan

sövdələşmə vaxtında mövcud olan əmtəələrin satışıdır

birja anbarında mövcud olan əmtəənin satışıdır

əmtəələrin topdan satışı üçün sövdələşmədir

əmtəələrin göndərilmə sənədidir

Sual: Firmanın srift yazısı ( logotip ) nədir? (Çəki: 1)

firmanın istehsal etdiyi əmtəə qrupunun və ya hər hansı konkret bir əmtəəsinin adının 

qısaldılmış şəkildə yazılışıdır

firmanın istehsal etdiyi əmtəənin adının yazılışıdır

firmanını adının yazılışıdır

firmanının yerləşdiyi yerin adının yazılışdır

firmnın mülkiyyət formasını əks etdirən yazılışıdır 

B

ÖLMƏ

: 1501

Ad

1501Suallardan

3

Maksimal faiz3

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: “Varrant” şəhadətnaməsi kommersiya sənədi kimi satıcıya nə vaxt verilir? (Çəki: 1)

Varrant şəhadətnaməsi satıcı əmtəəni birja anbarına təhvil verdikdə və əmtəənin siğorta 

haqqını, anbar xərclərini ödədikdə

satıcı əmtəəni birja anbarına təhvil verdikdə

satıcı əmtəənin siğorta haqqını ödədikdə

satıcı əmtəənin anbar xərclərini ödədikdə

satıcı əmtəənin siğorta və anbar xərclərini ödədikdə

Sual: “Əmtəə birjaları və birja ticarəti haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1)

2000-ci ildə

2001-ci ildə

2002-ci ildə

2003-cü ildə

2005-ci ildə 

Sual: Firmanın logotiöi bir qayda olaraq neçə hərfdən ibarət olur? (Çəki: 1)

3-5

4-5


5-6

4-7

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə