B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə23/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

5-7

B

ÖLMƏ

: 1003

Ad

1003Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Təşkilati sənədlərin neçə növü var? (Çəki: 1)

1

43

2

5Sual: Sərəncamverici sənədlər hansılardır? (Çəki: 1)

qətnamə, sərəncam, qərar, əmr

arayış, teleqram, faks, məktub 

əsasnamə, nizamnamə, təlimat, qayda

qərar, arayış, təlimat, qayda

arayış, qərar, sərəncam, teleqram

Sual: Hansı şəxsi heyətə dair məlumat sənədlərinə aid deyil? (Çəki: 1)

şəxsi işlər

şəxsi vərəqələr

tərcümeyi-hal

qərar

xasiyyətnaməSual: Əsasnamənin bölmələrinə aid deyil? (Çəki: 1)

ümumi bölmə

vəzifə və funksiyalar

tapşırılan funksiyanın yerinə yetirilməsi üçün hüquq bölməsi

istehsal bölməsinin idarə edilməsində işlərin təşkili

xüsusi bölmə

Sual: Qətnamə necə qəbul edilir? Düzgün olmayan variantı seçin (Çəki: 1)

dövlət idarəetmə orqanları, müxtəlif kollegial və ictimai orqanlar tərəfindən

qurultaylar tərəfindən

konfranslar tərəfindən

yığıncaqlar tərəfindən

yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən

Sual: Aşağıdakılardan hansı eyni qrupa aid sənədlərdir? (Çəki: 1)

əsasnamə, məktublar, qaydalar, arayışlar
şəxsi vərəqələr, şəxsi işlər, sərəncamlar, xasiyyətnamə

qətnamə, sərəncamlar, qərarlar, əmrlər

tərcümeyi-hal, qətnamə, əsasnamə, məktublar

teleqramlar, arayışlar, təlimat, qaydalar

Sual: Əmək kitabçası hansı formada olur? (Çəki: 1)

10sm*14sm ölçüdə, üz qabığı yaşıl rəngdə

10sm*14sm ölçüdə, üz qabığı yaşıl rəngdə

10sm*14sm ölçüdə, üz qabığı qırmızı rəngdə

9sm*12sm ölçüdə, üz qabığı qırmızı rəngdə

heç biri


Sual: Əsasnamənin vəzifə və funksiyalar bölməsinə nələr daxildir? (Çəki: 1)

daxili təsərrüfat bölməsinin əsas istiqaməti

qarşıya qoyulan vəzifənin yerinə yetirilməsində yeni texnikanın tətbiqi

elmi naliyyətdən istifadə edilməsi qaydaları

qabaqcıl iş təcrübəsindən istifadə qaydaları

bütün cavablar doğrudur

Sual: Əsasnamənin hüquq bölməsinə hansılar daxildir? (Çəki: 1)

dövriyyə vəsaitlərindən, işçi qüvvəsindən, təbii torpaq ehtiyatlarından istifadə ediləməsi

tez xarab olan məhsulların satışı

işçinin işə qəbul edilməsi və başqa işə keçirilməsi, nizam-intizama cəlb olunması

işçilərin maddi və mənəvi cəhətdən mükafatlandırılması hüququ

bütün cavablar doğrudur

Sual: Əsasnamənin işlərin təşkili bölməsində nələr göstərilir? (Çəki: 1)

təsərrüfat rəhbərinin təsdiq etdiyi ştat cədvəlinə əsasən rəhbərlik edən şəxsin adı

onların işə qəbul edilməsi və işdən azad edilməsi

istehsal vahidi daxilində işin təşkili

idarəetmənin təşkili forma və metodları, bölmənin strukturu

bütün cavablar doğrudur

Sual: Əmək məsələləri üzrə sənədlər hansılardır? 1. ərizə 3. tərcümeyi-hal 5. əmək kitabçası 2. 

akt 4. müqavilə 6. protokol (Çəki: 1)

1, 2, 6

1, 3, 5


2, 4, 6

3, 4, 5


2, 3, 5

Sual: Əmək kitabçasına təsdiqedici sənədlər əsasında nələr daxil edilir? 1. soyadı, adı, atasının 

adı 3. doğulduğu gün, ay il 5. rəy 2. ərizə 4. peşə və ixtisası 6. təlimat (Çəki: 1)

1, 2, 5


2, 4, 5

1, 4, 5


1, 3, 4

3, 4, 5Sual: Aşağıdakılardan hansı müasir dövrümüzdə protokolun müxtəlif işlənmə məqamlarına aid 

deyil. 1. Müşavirə, konfrans, iclas və plenumda söylənilən çıxışları və çıxarılan qərarı təzahür 

etdirmək üçün protokol yazılır 2. Həmçinin hər hansı bir ictimai qaydanın, dövlət qanunun 

pozulması ilə əlaqədar tərtib olunmuş akta əlavə etmək üçün də protokol yazılır 3. Səmimilik, 

düzgünlük, aşkarlıq, qarşı tərəfə hörmət prinsipləri əsasında qurula bilər, lakin qeyri-səmimilik 

prinsiplərinə də əsaslana bilər 4. Daha geniş fəaliyyət sahəsində dövlətlərarası saziş, müqavilə 

və s. bağlanan zaman da keçirilən yığıncağın protokolu yazılır (Çəki: 1)

1

23

4

1,4Sual: Arayış və məlumat vərəqəsinin mətni neçə hissədən ibarət olur? (Çəki: 1)

iki; giriş və son

üç; giriş, nəticə, təkliflər

üç; faktlar, nəticələr və təkliflər

iki; faktlar və son

dörd; giriş, nəticə, təkliflər, sonB

ÖLMƏ

: 0102

Ad

0102Suallardan

5

Maksimal faiz5

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İşgüzar danışaqlara qarşı olan tələblər hansılardır? (Çəki: 1)

bilgilik


məntiqlik

nitqə emosianal rəng vermək

sözlərin düzgün işlənilməsinə, tələffüzünə, vurğusuna diqqət etmək

hamısı


Sual: Kommersiya danışıqları və yazışmaları kursunun öyrənilməsinin əsas məqsədlərinə aid 

deyil (Çəki: 1)

Kommersiya müqavilələrinin və işgüzar yazışmaların statistikasının aparılması

Kommersiya müqavilələrinin və işgüzar məktubların rəsmiləşdirilməsi vərdişlərinin əldə 

edilməsi

Kommersiya fəaliyyəti gedişində danışıqlar prosesinin təşkilinin əsasları haqqında biliklərin 

əldə edilməsi

Kommersiya danışıqları prosesində tətbiq olunan əsas metodlar və üsullar barədə düzgün 

təsəvvürlərin formalaşması

Bazr iqtisadiyyatı şəraitində kommersiya danışıqlarının və yazışmalarının rolunun və 

əhəmiyyətinin müəyyən olunması

Sual: psixologiyada ünsiyyətin mühüm tərəfləri: (Çəki: 1)

kommunikativ,interaktiv, perseptiv 

 kommunikativ,interaktiv


Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə