B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.

səhifə3/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

fikir ayrılığı yaranarsa, onun həlli yollarının tapılması və danışıqların başa çatması

hamısı


Sual: Danışıqların aparılması sxeminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)

təqdimetmə, kommersiya sövdələşməsinin xarakterinə uyğun giriş vermək

salamlaşma

öz təkliflərini və öhdəliklərini əhatəli surətdə ifadə etmək

dialoq, söhbətin başa çatması

danışıqların tez başa çatması məqsədi ilə rəsmi olaraq müqavilə imzalamaq

Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının maraqlarının və məqsədlərinin əlaqələndirilməsi 

hansı hallarda səmərəli ola bilməz? (Çəki: 1)

tərəflər arasında münasibətlər pisdirsə

tərəflər arasında gizli münasibətlər mövcuddursa

tərəflər öz münasibətlərini korreksiya etməyə hazır deyillərsə

tərəflər bir-birinin maraqları ilə hesablaşmayaraq öz mənafelərini güdürlərsə

bütün cavablar doğrudur

Sual: Kommersiya danışıqlarının funksiyalarına daxil deyil? (Çəki: 1)

ədavət yaradan üsulları birinci tətbiq etmək

informasiya ( məlumat ) funksiyası

kommunikativ ( rabitə-əlaqə ) funksiyası

regulyativ ( tənzimləyici ) funksiyası

nəzarət funksiyası

Sual: Kommersiya danışıqları zamanı istifadə olunan əsassız arqumentlər hansılardır? (Çəki: 

1)

əsassız xəyallar, təxminlər, uydurmalarqüvvəsini itirmiş qərarlar

saxta bəyanatlar və ifadələr

təhrif olunmuş faktlar

bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqlara olan tələblərə nə daxil deyil? (Çəki: 1)

bilgilik


məntiqilik

nitqə emosional rəng vermək

sözlərin düzgün işlənilməsinə, tələffüzünə, vurğusuna diqqət vermək

qarşı tərəfin sözünü kəsmək

Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı sazişin bağlanmasına təkan verən atmosferə təsir göstərən 

amillər hansılardır? (Çəki: 1)

görüşün təşkil ediləcəyi yerin əlverişli olması

görüşün təşkil ediləcəyi yerin rahat olması

stol və stullların sayının iştirakçıların sayına uyğun olması

əlaqə telefonlarının olmaması

bütün cavablar doğrudur

Sual: Danışıqların pozulmasına nə səbəb ola bilər? (Çəki: 1)
fikirlərinizi qısaca və aydın arqumentləşdirmək

danışıqlara ətraflı müzakirəyə ehtiyacı olan məsələlərdən başlamaq

partnyora qarşı istiqamətlənmə

“mən” sözündən ehtiyatla istifadə etmək

faktlara istinad etmək

Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı qarşı tərəfə inandırıcı olmaq üçün nələri etmək lazımdır? 

(Çəki: 1)

fikirləriniz qısaca arqumentləşdirmək

fikirlərinizi aydın arqumentləşdirmək

əsassız vədlərdən çəkinmək

boş sözlərdən çəkinmək

bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqlar hansı prinsiplər əsasında qurula bilər? (Çəki: 1)

tam səmimilik

düzgünlük

aşkarlıq


qarşı tərəfə hörmət

bütün cavablar doğrudur

Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı hansı prinsiplər qeyri-səmimi prinsiplərə daxildir? (Çəki: 1)

düzgünlük

aşkarlıq

qarşı tərəfə hörmət

öz məqsədlərinə əks tərəfin hesabına və ya aldatmaq yolu ilə nail olmaq

tam səmimilik

Sual: Tərəfdaşlıq əlaqələrinin formalarına aid deyil (Çəki: 1)

Insan resursları sahəsində tərəfdaşlıq

istehsal sahəsində tərəfdaşlıq;

əmtəə mübadiləsi sahəsində tərəfdaşlıq;

ticarətdə tərəfdaşlıq;

maliyyə sahəsində tərfdaşlıq.

Sual: Təqdimat” işgüzar ünsiyyıtin (Çəki: 1)

Formasıdır

Növüdür

ÜslubudurŞərtidir

Anlamıdır

Sual: Mətbuat konfransı işfüzar ünsiyyətin (Çəki: 1)

Formasıdır

Anlamıdır

Növüdür


Şərtidir

Üslubudur
Sual: Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanununun əsas 

məqsədlərinə aid deyil (Çəki: 1)

Dövlət orqanlarında dövlət qulluqçuları ilə treyninqlərin keçirilməsi

dövlət orqanlarının və dövlət qulluğunun nüfuzunun artırılması

vətəndaşların dövlət orqanlarına və dövlət qulluqçularına etimadının yüksəldilməsi;

dövlət qulluqçuları tərəfindən etik davranış qaydalarına əməl olunmasının təmin edilməsi

dövlət qulluqçularından gözlənilən davranış barədə vətəndaşların məlumatlandırılması;

Sual: Xidməti toplantı işgüzar ünsiyyətin (Çəki: 1)

Formasıdır

Anlamıdır

Növüdür

Şərtidir


Üslubudur

Sual: Işgüzar diskusiya işgüzar ünsiyyətin (Çəki: 1)

Formasıdır

Anlamıdır

Növüdür

Şərtidir


Üslubudur

Sual: “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” AR Qanununa görə etik 

davranış qaydalarına aid edilmir (Çəki: 1)

Dini mənsubiyyət

Vicdanlı davranış

fərdi məsuliyyət

İctimai etimad

Mədəni davranış

Sual: Əhali tələbinin öyrənilməsi, malverənlərdən malların alınması, onların qəbulu, 

saxlanması, ticarət şəbəkəsinin təchiz edilməsi və hesablaşma –maliyyə əməliyyatları ticarət 

müəssisəsinin hansı funksiyasına daxildir (Çəki: 1)

ticarət-operativ 

təsərrüfat xidməti

idarəetmə-planlaşdırma

bütün cavablar doğrudur

bütün cavablar yanlışdır

Sual: Ə-P düsturu nəyi ifаdə еdir? (Çəki: 1)

mаllаrın ticаrət müəssisələrindən istеhlакçılаrа кеçməsini

mаllаrın istеhsаl müəssisələrindən ticаrət müəssisələrinə кеçməsini

istеhsаldаn istеhlакçıyа кеçməsini

istеhsаldаn istеhlакçıyа кеçməsini

istеhlак, mübаdilə вə bölgünü ifаdə еdir

Sual: Aşagıdakılardan hansı formada bazar iqtisadiyyatı ölkələrində pərakəndə ticarət fəaliyyət 

ğöstərir (Çəki: 1)

 fərdi mülkiyyətçi

 ticarət birlikləri


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə