B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Sual: Kommersiya işində təklif ( oferta ) alıcıya nə vaxt göndərilə bilər? (Çəki: 1)

alıcının təşəbbüsü ilə

satıcının təşəbbüsü ilə

alıcının və satıcının təşəbbüsü ilə

idxalçının təşəbbüsü ilə

ixracatçının təşəbbüsü ilə

Sual: Xidməti məktubların hansı növləri var? (Çəki: 1)

akt, protokol, bildiriş, xülasə, rəy, məlumat vərəqləri, sirkulyar

müqavilə, tələb məktubları, izahat vərəqləri, məruzə, sirkulyar, stenoqram

tələb məktublar, cavab məktubları, qoşma məktubları, məlumat məktubları, xülasə, bildiriş 

vərəqləri

cavab məktubları, iclas, xülasə, təlimat, sərəncam, akt

bütün cavablar doğrudur

Sual: “Protokol – kollegiyal orqanlar tərəfindən...........” tərifi tamamlayın. (Çəki: 1)

müxtəlif fəaliyyət növü üzrə tərtib edilən sənədlərin ümumiləşdirilmiş adıdır

müəyyən fakt və hadisələri təsdiq edən sənəddir

bu və ya digər hadisə, sənəd barədə təşkilatın, komissiyanın və ya mütəxəssisin 

mülahizəsi barədə sənəddir

müzakirə olunan məsələlərin gedişinin ardıcıl qeyd edildiyi sənəddir

müşavirə, konfrans və s. barədə gözlənilən tədbir və onda iştirak etməyi təklif edən sənəd 

formasıdır

Sual: Kommersiya sövdələşmələrinə nə daxil deyil? (Çəki: 1)

müqavilələr(kontraktlar)

anbarlara əmtəənin daxil olması ilə əlaqədar sənədlər

yükdaşıma sənədləri; kommersiya aktları

kommersiya fəaliyyəti üzrə maliyyə -bank sənədləri

reklamasiya

Sual: Sahibkara məxsus vacib xüsusiyyətlərə aid deyil (Çəki: 1)

Təbbirlərdə iştirak etmək

Insana və hakimiyyətə hörmət

Vicdanlı və ədalətli olmaq

Xüsusi mülkiyyət hüququna hörmət etmək

Məqsədyönlü olmaq

B

ÖLMƏ

: 0502

Ad

0502Suallardan

14

Maksimal faiz14

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

2 %


Sual: Kommersiya yazışması səbəb olur: (Çəki: 1)


bütün cavablar doğrudur

şirkətin dövriyyəsinin artmasına

müxtəlif xidmətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaxşılaşmasına

kvalifikasiyanın yüksəlməsinə

istehlakçılarla möhkəm əlaqələrin yaranmasına

Sual: Aşağıda sadalananlardan nə işgüzar məktubu xarakterizə edir? (Çəki: 1)

bütün cavablar doğrudur

məktub müəssisənin xarici aləmlə mühüm əlaqə kanallarından biridir

işgüzar məktublar vasitəsi ilə müqavilə öncəsi danışıqlar aparılır

işgüzar məktublar vasitəsi ilə müəssisələr arasındakı münasibətlər müəyyən olunur

işgüzar məktublar madi dəyərləri müşayət edirlər

Sual: Müəyyən vədlərin və ya şərtlərin təsdiq edilməsi məqsədi ilə tərtib olunurlar, təşkilatlara, 

yaxud ayrıca şəxsə ünvanlanırlar: (Çəki: 1)

zəmanət məktubları

məlumat məktubları

cavab məktubları

sorğu məktubları

müşayət məktubları

Sual: İşgüzar dəvətə cavab vermək xahişi dəvətnamənin özündə qısa şəkildə qeyd edilə bilər: 

(Çəki: 1)

R. S. V. P.

S. S. R. V.

S. S. S. R.

R. S. S. S.

V. H. U. D.

Sual: İşgüzar məktubların təyinatına və məzmununa görə hansı növləri var? (Çəki: 1)

informasiya, zəmanət, reklam, kommersiya, sorğu xarakterli

informasiya və sorğu xarakterli

reklam və zəmanət xarakterli

kommersiya və informasiya xarakterli

informasiya və reklam xarakterli

Sual: İşgüzar məktublar hansı blanklarda yazılır? (Çəki: 1)

ümumi blanklarda

müəssisənin poçt və bank rekvizitləri əks olunmuş məktub blanklarında

təmiz, standart kağızda

elektron poçtla

faksla

Sual: İşgüzar məktubların tərkibinə hansı rekvizitlər daxildir? (Çəki: 1)ünvan, tarix, sənədin indeksi

sorğu sənədinin tarixi və indeksi

mətnin başlığı, mətn

imza, göndərənin soyadı və telefon nömrəsi

hamısıSual: Hər hansı bir müəssisəyə məktub göndərərkən qeyd olunan ünvanda müəssisənin adı 

necə göstərilməlidir? (Çəki: 1)

müəssisənin adı adlıq halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı yönlük halda

müəssisənin adı yiyəlik halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı yönlük halda

müəssisənin adı adlıq halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı təsirlik halda

müəssisənin adı yerlik halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı çıxışlıq halda

müəssisənin adı adlıq halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı yerlik halda

Sual: Məktubun mətn başlığı necə ifadə oluna bilər? Dolğun cavabı seçin (Çəki: 1)

dəyişiklik haqqında...

dəyişiklik haqqında...; yaranma haqqında...

dəyişiklik haqqında...; yaranma haqqında...; tətbiqetmə haqqında

dəyişiklik haqqında...; tətbiqetmə haqqında...

yaranma haqqında...; tətbiqetmə haqqında..

Sual: Aşağıdakı təriflərin nəyə aid olduğunu göstərin. Ardıcıllığa diqqət edin. 1. Müşavirə, 

konfrans və s. barədə gözlənilən tədbir və onda iştirak etməyi təklif edən sənəd formasıdır 2. 

Lazımi işlərin yerinə yetirilməsi və ya icrasının müəyyən istehsal vəziyyətində özünü 

aparmasına dair rəhbər göstərişləridir 3. Bu və ya digər fakt üzrə müəyyən edilmiş proqram və 

ya qaydadan kənarlaşmaya səbəb olan fakt fəaliyyət üzrə aydınlaşdırma şərh edilən sənəd 

formasıdır (Çəki: 1)

1- bildiriş, yığıncaq; 2 – təlimat; 3 – izahat vərəqləri

1- təlimat; 2 – akt; 3 – rəy

1 – sirkulyar; 2 – xidməti məktublar; 3- izahat vərəqləri

1 – xülasə; 2 – protokol; 3 – müqavilə

1 – xülasə; 1 – məruzə; 2 – stenoqram; 3 – teleqramlar

Sual: “Protokol” sözünün mənasını tapın. (Çəki: 1)

yunan sözüdür, “protok” – ilk, birinci vərəq; “kolos” – yapışdırmaq deməkdir

latın sözüdür, hərfi mənası ticarət deməkdir

latın sözüdür, hərfi mənası ticarət deməkdir

latın sözüdür, “protok” – ilk, birinci vərəq; “kolos” – yapışdırmaq deməkdir

heç biri


Sual: Protokolun əsas hissəsinin sxemini göstərin: (Çəki: 1)

eşidildi – çıxış edildi – xitam verildi

çıxış edildi – müzakirə edildi – qərara alındı

eşidildi – müzakirə olundu – qərara alındı

eşidildi – çıxış edildi – qərara alındı

qərara alındı – müzakirə olundu – eşidildi

Sual: . Protokol rekvizitlərinə aid deyil. 1. sənəd növünün adı və sıra nömrəsi 3. iclas materialı 

2. tarix 4. mətn (Çəki: 1)

2

3,4


4

1,2,3


3Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə