B axiş Testlər /3723#01#Y15#01 500/Baxış t est : 3723#01#Y15#01 500



Yüklə 0,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/24
tarix17.09.2017
ölçüsü0,57 Mb.
#532
növüYazı
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

dəqiqlik

nəzakətlilik

müxtəsərlik

məxfilik


Sual: İşgüzar yazışma növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

təhdid xarakterli məktublar

bildiriş xarakterli məktublar

sərəncam xarakterli məktublar

müşayət xarakterli məktublar

təsdiq xarakterli məktublar

Sual: Hər hansı vədlərin və ya şərtlərin təsdiq edilməsi üçün göndərilən işgüzar məktub adlanır: 

(Çəki: 1)

zəmanət məktubu

bildiriş məktubu

xahiş məktubu

müşayət məktubu

dəvət məktubu

Sual: Şirkətin blankı üzərində göstərilməsi tövsiyyə olunmur: (Çəki: 1)

bank rekvzitləri

şirkətin adı

qeydiyyat nömrəsi

qeydiyyat tarixi

telefon nömrəsi və faks

Sual: Reklamasiyaya cavab hansı formada göndərilir? (Çəki: 1)

yazılı

şifahi


şifahi və qismən yazılı

telefonla

faks və internetlə

Sual: Oferta – kommersiya sazişi bağlamaq haqqında təklif olub özündə nəyi əks etdirir? (Çəki: 

1)

çeşid, kəmiyyət, qiymət, göndərilmə müddətləri və tərəflərin məsuliyyəti, təhvil və təslim 



qaydaları

malların göndərilmə formaları, ödəniş qaydaları

çeşidi və qiyməti

malların qablaşdırılması və ödəniş formaları

tərəflərin məsuliyyəti

Sual: Ciddi ofertlər nədir? (Çəki: 1)

fəaliyyət müddəti göstərilməklə yalnız bir alıcıya göndərilir

fəaliyyət müddəti göstərilməklə bir neçə alıcıya göndərilir

fəaliyyət müddəti göstərilməməklə göndərilir

fəaliyyət müddəti göstərilməklə bütün alıcılara göndərilir

bütün alıcılara göndərilir



Sual: Ciddi ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıcı öz ilkin şərtlərini dəyişə bilərmi? (Çəki: 1)

ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıcı öz ilkin şərtlərini dəyişə bilməz

ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıcı öz şərtlərini dəyişə bilər

ofertin fəaliyyət müddətində satıcı öz şərtlərini geri götürə bilər

ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıcı öz şərtlərini geri götürə bilməz

ofertin fəaliyyət müddət ərzində satıcı öz şərtlərini həm geri götürə bilər, həm də 

Sual: Ciddi ofertlər adətən kimlərə göndərilə bilər? (Çəki: 1)

ciddi ofertlər adətən ənənəvi əməkdaşlara göndərilir

bütün alıcılara göndərilir

məhdud sayda alıcılara göndərilir

qeyri-məhdud sayda alıcılara göndərilir

bir alıcıya göndərilir



B

ÖLMƏ

: 0701

Ad

0701



Suallardan

4

Maksimal faiz



4

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kargüzarlığa aid deyil? (Çəki: 1)

sənədlərin qəbulu

sənədlərin icraçılara çatdırılması

sənədlərin ləğv olunması

sənədlərin arxivləşdirilməsi

sənədlərin qeyd olunması

Sual: Kargüzarlıqda sənəd dövriyyəsinin təşkili hansı keyfiyyət parametrləri ilə xarakterizə 

olunur? (Çəki: 1)

sənədlərin tərkibi

müxtəlif sənəd növlərinin nisbəti

sənədlərin daxil olma tezliyi

icrasının yekunlaşdırılması və cavabın göndərilməsi

bütün cavablar doğrudur

Sual: Dövlət hakimiyyəti orqanlarında idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın 

aparılamasına dair “Təlimat” neçənci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 

təsdiq edilmişdir? (Çəki: 1)

2000

2001


2002

2003


2004

Sual: Sənəd dövriyyəsinin illik həcminə görə kargüzarlıq neçə kateqoriyaya bölünür? (Çəki: 1)




1

2

3



4

5

B



ÖLMƏ

: 0702

Ad

0702



Suallardan

9

Maksimal faiz



9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: Kargüzarlığın neçə növü var? (Çəki: 1)

1

3



4

2

5



Sual: Kargüzarlığın növləri hansılardır? (Çəki: 1)

inzibati, xüsusi

ümumi, xüsusi

siyasi, iqtisadi

elmi, fəlsəfi

xüsusi, siyasi

Sual: Müəssisə və təşkilatlarda işin xarakterindən, həcmindən, idarəetmə quruluşundan asılı 

olaraq kargüzarlıq neçə növə bölünür? (Çəki: 1)

1

2

4



5

3

Sual: Kargüzarlıqda sənəd dövriyyəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? (Çəki: 1)



sənədlərin daxil olduğu andan

sənədlərin tərtib olunduğu andan

icrasının yekunlaşdığı andan

sənədlərin daxil olduğu və ya tərtib edildiyi vaxtdan onun icrasının yekunlaşdırılması və 

göndərilməsi dövründə hərəkəti

sənədlərin göndərildiyi andan 

Sual: Struktur bölmələrinin sayı az, sənəd dövriyyəsi isə ildə 25000 sənədə qədər olan 

təşkilatlarda kargüzarlıq hansı qaydada aparılır? (Çəki: 1)

mərkəzləşdirilmiş 

qeyri-mərkəzləşdirilmiş




qarışıq

mərkəzləşdirilmiş və qarışıq

mərkəzləşdirilməmiş və qarışıq

Sual: Müəssisə və təşkilatlarda sənədlərin dövriyyəsi 100000-dən çox olduqda kargüzarlığın 

hansı kateqoriyası fəaliyyət göstərir? (Çəki: 1)

1

2



3

4

5



Sual: Sənədlərin dövriyyəsi il ərzində 25000-100000 arasında olduqda kargüzarlığın hansı 

kateqoriyası tətəbiq edilir? (Çəki: 1)

1

2

3



4

5

Sual: Sənədlərin dövriyyəsi il ərzində 10000-25000 arasında olduqda kargüzarlığın hansı 



kateqoriyası tətbiq edilir? (Çəki: 1)

1

2



3

4

5



Sual: Sənədlərin dövriyyəsi il ərzində 10000-ə qədər olduqda kargüzarlığın hansı kateqoriyası 

tətbiq edilir? (Çəki: 1)

1

2

3



4

5

B



ÖLMƏ

: 0703

Ad

0703



Suallardan

9

Maksimal faiz



9

Sualları qarışdırmaq

Suallar təqdim etmək

1 %


Sual: İnzibati kargüzarlığa aid deyil? (Çəki: 1)

sənəd layihələrinin tərtibi

sənədlərin çap edilməsi

sənədləşdirmənin aparılma qaydası





Yüklə 0,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə