B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


B
AXIŞ
Testlər
/3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış
T
EST
: 3732#01#Y15#01#500 
QIYABI
Test
3732#01#Y15#01#500 qiyabi
Fənn
3732 - Münaqişələr xidməti
Təsviri
[Təsviri]
Müəllif
Telli ..
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
170 (34 %)
Suallardan
500
Bölmələr
50
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 0101
Ad
0101
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Münaqişələrin elmi tədqiqatına klassik sosiologiya çərçivəsində kimlər 
başlamışdır (Çəki: 1)
K.Marks, G.Zimmel 
Platon, Hegel
Q.Spenser, U.Samner
R.Darendorf, P.Sarokin
Heraklit, Platon
Sual: Klassik Marksizmin konfliktologiyasının əsas müddəalarına hansılar daxildir 
(Çəki: 1)
Стр. 1 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Bütün javablar doğrudur
Münaqişə maraqların ziddiyyət təşkil etdiyi zaman meydana çıxır
Münaqişə adətən ehtiyatların, xüsusilə də əmlak və hakimiyyət kifayət qədər 
olmadığı zaman yaranır
Düzgün javab yoxdur
Sosial sistem daim münaqişə yaradır
Sual: “Münaqişənin sosiologiyası” termini sosial elmlərdə ilk dəfə Kim tərəfindən daxil 
edilmişdir (Çəki: 1)
G.Zimmel 
Q.Spenser
P.Sarokin
K.Marks
R.Darendorf
Sual: “Münaqişələrin sosiologiyası” termini neçənji ildə Zimmelin “sosiologiya” elmi 
işinə daxil edilmişdir (Çəki: 1)
1908-ji ildə 
1907-ji ildə
1905-ji ildə
1910-ju ildə
1911-ji ildə
Sual: İnsanların tələbatlarının ödənilməsi ilə münaqişə arasında əlaqəni kim öz elmi 
işində göstərmişdir (Çəki: 1)
P. Sorokinin elmi işlərində
M.Veberin elmi işində
Z.Freydin elmi işində
R.Parki elmi işlərində
K.Levinin elmi işlərində
Sual: İlk dəfə olaraq münaqişə və rəqabət arasındakı fərqi kim öz elmi işində 
göstərmişdir (Çəki: 1)
R.Parki elmi işlərində 
Z.Freydin elmi işində
K.Levinin elmi işlərində
M.Veberin elmi işində
G.Zimmelin elmi işlərində
Sual: K.Marks və G.Zimmel münaqişələrin hansı müasir tədqiqat ənənəsinin əsasını 
qoymuşdur (Çəki: 1)
Münaqişənin dialektik konsepsiyasını və münaqişənin fuksional konsepsiyasını
Şəxsiyyətin münaqişə konsepsiyasını
individ ilə mühit arasında tarazlığın 
Düzgün javab yoxdur
Стр. 2 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Bütün javablar doğrudur
Sual: Münaqişənin aparıjı qüvvələrinə nə daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
maraqlar
Düzgün javab yoxdur
tələbat
dəyərlər
Sual: Münaqişənin funksional konsepsiyasının əsas nəzəriyyəçisi kimdir? (Çəki: 1)
L.Kozerin
M.Veber
J.Reksin
R.Darendorf
Q.Spenser
B
ÖLMƏ
: 0102
Ad
0102
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Münaqişələrin tədqiq edilməsi XX əsrin hansı illərində arxa plana keçdi? (Çəki: 
1)
XX əsrin 20-50-ji illərində 
XX əsrin 10-30-ju illərində
XX əsrin 60-70-ji illərində
XX əsrin 80-90-jı illərində
XX əsrin 70-80-ji illərində
Sual: “Münaqişə nəzəriyyəsi”, “Nizam nəzəriyyəsi”nin alternativi kimi nə vaxt 
meydana gəlmişdir? (Çəki: 1)
1956-jı ildə
1957-ji ildə
1958-ji ildə
1960-jı ildə
1970-ji ildə
Sual: “Münaqişə nəzəriyyəsi”nin nəzəri model kimi meydana gəlməsi kimə 
məxsusdur? (Çəki: 1)
J.Reksin
Стр. 3 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


R.Darendorf
G.Zimmel
R.Parki
P.Sarokin
Sual: “Nizam nəzəriyyəsi”nin mühüm müddəalarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İjtimai həyat özündə öhdəlikləri ehtiva edir
Jəmiyyətdə birləşmək zəruridir
Norma və dəyərlər ijtimai həyatın mühüm elementləridir
Düzgün javab yoxdur
Sual: “Münaqişə nəzəriyyəsi”nin mühüm müddəalarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İjtimai həyatda bölünmə zəruridir
Sosial həyat ziddiyyət, istisna və düşmənçilik doğurur
Maraqlar – ijtimai həyatın elementidir
Düzgün javab yoxdur
Sual: “Nizam nəzəriyyəsi”nin ümumi müddəalarına göstərilənlərdən hansı daxil deyil? 
(Çəki: 1)
sosial sistem daim dəyişikliyə uğradır 
sosial sistemlər dəyişməz olaraq qalır
jəmiyyət rəsmiləşdirilmiş avtoriteti qəbul edir 
sosial sistemlər vəhdət təşkil edir
sosial sistemlər razılığa əsaslanır
Sual: “Münaqişə nəzəriyyəsi”nin ümumi müddəalarına göstərilənlərdən hansı daxil 
deyil? (Çəki: 1)
sosial sistemlər dəyişməz olaraq qalır 
sosial həyat sinfi münaqişə doğurur
sosial sistem daim dəyişikliklərə uğrayır
sosial sistem daim dəyişikliklərə uğrayır
maraqlar – ijtimai həyatın mühüm elementləridir
Sual: “Nizam nəzəriyyəsi”nin dünya sosial fikrində aparıjı təmsilçisi kimdir? (Çəki: 1)
T.Parsons
J.Reksin
R.Darendorf
L.Kozerin
P.Sarokin
B
ÖLMƏ
: 0103
Ad
0103
Suallardan
16
Стр. 4 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə