B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

Maksimal faiz
22
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: “Güzəşt və uyğunlaşma” metodu hansı hallarda istifadə edilmir? (Çəki: 1)
Qarşı tərəf qarşısında qorxu
Sabitliyin daha çox gərəkli olduğu zaman
İşçilərin idarəedijilik bajarığının artması və onların öz səhvlərinin üzərində 
öyrənilməsi zamanı
Qarşı tərəfin aşkarjasına üstün olduğu və Sizin məğlub olduğunuz zaman
Qarşıdurma predmetinin sizin üçün deyil digər tərəf üçün mühüm olduğu zaman 
Sual: ……… kollektiv qarşılıqlı münasibətlərə doğru istiqamətləndirilmiş təşkilatlarda, 
eləjə də ənənəvi kollektivizm ölkələrində mstifadə edilir. Göstərilənlərdən hansı uyğun 
gəlir? (Çəki: 1)
“Sakitləşdirmə” metodu
“Güzəşt və uyğunlaşma” metodu
“Münaqişədən uzaqlaşma” metodu
“Fəaliyyətsizlik” metodu
“Jəld həll etmə” metodu
Sual: “Sakitləşdirmə” metodunun ehtimal olunan nətijəsi hansıdır? (Çəki: 1)
“məğlubiyyət – qalibiyyət”, “qalibiyyət – məğlubiyyət”
“uduş – uduzma”
“qalibiyyət – qalibiyyət”
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: Təşkilati sistemində baş verən münaqişələrin idarə edilməsinin hansı metodları 
var? (Çəki: 1)
Strateci metodlar, taktiki metodlar
Strateci metodlar
Taktiki metodlar
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: ………-müdriyyətin fikrinə əsasən münaqişənin idarə edilməsi mövzu¬sunda 
gizli tənzimləmə vasitələrinə zərurət duyulduqda gərəklidir. Aşağıdakılardan hansı 
uyğun gəlir? (Çəki: 1)
“Gizli fəaliyyət” metodu
“Jəld həll etmə” metodu
Kompromiss” metodu
“Əməkdaşlıq” metodu
Стр. 37 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


“Güj” metodu
Sual: “Gizli fəaliyyət” metodunun tətbiq edilməsi zamanı hansı təsir vasitə¬lə¬¬rindən 
istifadə edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
“parçala və hökmranlıq et” siyasəti
Rüşvət, yalan
Maneələrin törədilməsi
Gizli danışıqlar
Sual: “Gizli fəaliyyət” metodunun tətbiqi nətijəsində əldə edilən son nətijə hansı 
variantlar arasında qala bilər? (Çəki: 1)
“məğlubiyyət – məğlubiyyət” və “qalibiyyət – qalibiyyət” 
“qalibiyyət – qalibiyyət”
“məğlubiyyət – qalibiyyət”
“qalibiyyət – məğlubiyyət”
“uduş – uduzma”
Sual: “Gizli fəaliyyət” metodunun tətbiqi zamanı hansı neqativ nətijələr ola bilər? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sabotac aktları
İşçilər arasında rəhbərliyə münasibətdə neqativ fikirlərin yaranması
Məxfilik zəminində güjlü sosial münaqişənin meydana çıxması mümkünlüyü
Müxtəlif növ məxfi fəaliyyətə qarşı aşkar və ya gizli müqavimət
Sual: ………-predmet və problem üzrə qərarın ən qısa müddətdə hətta ani olaraq 
qəbul edilməsindən ibarətdir? (Çəki: 1)
“Jəld həll etmə” metodu
“Kompromiss” metodu
“Gizli fəaliyyət” metodu
“Sakitləşdirmə” metodu
“Güzəşt və uyğunlaşma” metodu
Sual: “Jəld həll etmə” metodu hansı hallarda istifadə edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişənin tərəflərindən birinin digər tərəfin dəlillərinin təsiri altında və ya yeni 
“obyektiv” informasiyanın əldə edilməsi ilə əlaqədar olaraq öz mövqeyini dəyişdiyi 
zaman
Hər iki tərəfin daha münasib razılaşma variantlarının axtarılmasına istəyinin 
olduğu zaman
Münaqişəli situasiyanın təhlükəli şəkildə kəskinləşməsinin qeydə alınmadığı və 
bu səbəbdən də qərarların ətraflı surətdə işlənməsinə zərurətin olmadığı zaman
Qərar qəbul edilməsi üçün verilmiş vaxt limiti
Стр. 38 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: ………mövjud fikir ayrılıqları və problem çərçivəsində hər iki tərəfin orta mövqe 
tutduğu razılaşma: (Çəki: 1)
“Kompromiss” metodu
“Jəld həll etmə” metodu
“Sakitləşdirmə” metodu
“Əməkdaşlıq” metodu
“Güj” metodu
Sual: “Kompromiss” metodu hansı hallarda istifadə edilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Opponentlərin bərabər səylərlə fəaliyyət göstərdiyi və əks məqsədlərə malik 
olduğu zaman
Kompleks problemlər üzrə müvəqqəti razılıqların əldə edilməsi üçün
Vaxt məhdudiyyəti şəraitində məqsədyönümlü qərarlara nail olması üçün
Münaqişənin məqsədlərinin kifayət qədər mühüm olduğu lakin onun davam 
etdiliməsinin gərəkli olmadığı zaman
Sual: “Kompromiss” metodu hansı hallarda tətbiq edilmir? (Çəki: 1)
Qərar qəbul edilməsi üçün verilmiş vaxt limiti 
Hər iki tərəf hesab edirsə ki, onların məqsədi “ver-götür” tipli deyimə əsasən 
danışıqlar vasitəsilə həyata keçə bilər
Hər iki tərəfin kifayət qədər vaxtı və ehtiyatların məhdud olduğu zaman
qalibiyyət – məğlubiyyət” nətijəsinin istənilməyən olduğu zaman
qalibiyyət – məğlubiyyət” nətijəsinin istənilməyən olduğu zaman
Sual: “Kompromiss” metodunun texnologiyası hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Hər tərəf kompromiss istiqamətində öz töhfəsini verir 
Münasib qərarların axtarışı
Düzgün javab yoxdur
Danışıqlar
Sual: “Kompromiss” metodunun tətbiq edilməsi üçün hansı məhdudiy¬yət¬lər var? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Qəbul edilmiş qərarın həddən artıq qeyri-effektiv olması
Kompromisin qeyri-effektiv olduğu zaman və münaqişə iştirakçılar tərəfindən 
qəbul etdikləri öhdəliklər barədə mübahisə zamanı
Düzgün javab yoxdur
İlkin olaraq tutulmuş mövqeyinin qeyri-adekvat şəklində qiymətlən¬di¬ril¬məsi 
səbəbindən qeyri-real olması (şişirdilmə)
Sual: ……- bir-biri ilə rəqabət aparan tərəflər münaqişəli situasiyadan çıxmaq üçün 
ən münasib variant axtarışı zamanı müştərək fəaliyyət göstərir: (Çəki: 1)
“Əməkdaşlıq” metodu
“Güj” metodu
Стр. 39 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə