B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə14/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

Sual: Opponentlə konstruktiv qarşılıqlı münasibətlərə malik olmaq üçün nədən 
istifadə etmək olmaz? (Çəki: 1)
Uzaqlaşma 
Opponentə diqqətlə qulaq asmaq, onun sözünü kəsməmək
Partnyoru onun mövqeyinin yalnış olmasına inandırmaq
Konfrantasiyaya səbəb olan vasitələrdən ilk olaraq istifadə etməmək
Partnyorun güzəştə getməyə razılaşmasını onun zəifliyi kimi 
qiymət¬lən¬dirməmək
Sual: Mövqeyi obyektiv olaraq güjlü olan opponentlə danışıqları aparmaq üçün nəyi 
etmək faydalıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Bir tərəf ilə uzunmüddətli “tarixi münasibətlər”ə mürajiət etmək
Müxtəlif məsələləri bir zərfdə yerləşdirmək, ijtimai fikrə və vasitəçiyə mürajiət 
etmək
Opponentlə gələjəkdə ola biləjək münasibətlərə mürajiət etmək
Prinsip (hüquq normalarına, ədalət prinsiplərinə, bərabərlik) mürajiət etmək
Sual: Danışıqların bütün mərhələlərində istifadə olunan taktiki üsullar hansılardır? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
“Uzadılma” üsulu
“Gözləmə” üsulu
“Salyami” üsulu
“Uzaqlaşma” üsulu
Sual: Danışıqlar zamanı özünü təqdim edilmə spesifikasına malik üsullar hansıdır? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
“Son anda tələblərin irəli sürülməsi”
Müzakirə edilən məsələlərin “mürəkkəbliyinin tədrijən artması”
“Problemin ayrı-ayrı tərkib hissələrinə bölünməsi”
“Paketləmə”
B
ÖLMƏ
: 0902
Ad
0902
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Стр. 52 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Şəxsi mövqe həmkarın mövqeyi ilə müqayisə olunmadan xarakterizə olunarsa 
bu mövqelərin bildirilməsinin hansı vasitəsidir? (Çəki: 1)
Mövqelərin açıqlanması
Mövqelərin qapanması
Mövqelərdə olan ümumiliyin qeyd edilməsi
Düzgün javab yoxdur
Bütün javablar doğrudur
Sual: Danışıqların iştirakçısının opponentin mövqeyini tənqid etdiyi zaman mövqelərin 
bildirilməsinin hansı vasitəsidir? (Çəki: 1)
Mövqelərin qapanması
Mövqelərin açıqlanması
Mövqelərdə olan ümumiliyin qeyd edilməsi
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: Mövqelərin dəqiqləşdirilməsi mərhələsində tətbiq edilən taktiki üsullar 
hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Şəxsi mövqeyində yalnəş mövqelərin yer tutması
Susma
Uydurma-əvvəljədən yalnış informasiyanın verilməsidir
Tələblərin artırılması
Sual: Danışıqlarda mövqelərin müzakirəsi mərhələsində hansı üsullar istifadə edilir? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Qabaqlayıjı arqumentasiya
Opponentin pozisiyasının təhrif edilməsi
Opponenti güzəştə getməyə məjbur etmək
Opponentin mövqeyinin zəif tərəflərinin qeyd edilməsi
Sual: Danışıqlar zamanı mövqelərin razılaşdırılması üsullarına nə daxil deyil? (Çəki: 
1)
Güjün nümayiş etdirilməsi
Təklifin verilməsi – təklif edilən qərarla razılaşma
Opponentin təklifinin rədd edilməsi
Hədə yolu ilə pul qoparmaq
Daim artan tələblər
Sual: Mövqelərin razılaşdırılması zamanı istifadə olunan üsullar hansı¬lar¬dır? (Çəki: 
1)
Bütün javablar doğrudur 
İşin sonna çatdırılmasına geri dönmə
Müzakirələrə geri dönmə üsulu
Стр. 53 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


İkili şərh, danışıqlar nətijəsində tərəflər razılıq əldə edirlər
Güzəştə getməməyə bəraət qazandırılması obyektiv səbəblərə əsaslanır
B
ÖLMƏ
: 0903
Ad
0903
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: …….- danışıqlar zamanı iştirakçılar tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər və 
onların realizasiya prinsipləridir. (Çəki: 1)
Danışıqların texnologiyası
Əməkdaşlığın qorunması
Psixoloci köklənmə metodu
Praktiki empatiya metodu
Razılıq metodu
Sual: ……..- şəxsi mövqelərinin həddən artıq ləng açıqlanması hansı üsuldur? (Çəki: 
1)
“Salyami” üsulu
“Gözləmə” üsulu
“Uzadılma” üsulu
“Uzaqlaşma” üsulu
“Narazılığın birləşdirilməsi” üsulu
Sual: Danışıqlar zamanı mövqelərin müzakirə mərhələsində opponentin zəif tərəfinin 
qeyd edilməsi hansı variantlarla həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əsəbi, oynaq vəziyyətin qeyd edilməsi
Alternativ variantların olmamasının qeyd edilməsi
Fəaliyyətlərin mənfi şəkildə qiymətləndirilməsi, mülahizələrin və daxili ziddiyyətin 
qeyd edilməsi
Səlahiyyətlərin kifayət qədər olmamasının qeyd edilməsi
Sual: Opponentin güzəştə getməyə məjur edilməsi hansı formalarda həyata keçirilə 
bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Danışıqların kəsilməsi ehtimallarının qeyd edilməsi
Güjün nümayiş etdirilməsi ekstremal tələblərin irəli sürülməsi
Ultimatum verilməsi, ümumi həll yollarının tapılması üçün opponen¬tin fikirlərini 
dinləyərək onu özününkü ilə müqayisə edərək ümumi maraqların tapılması 
Opponent üçün xoşagəlməz olan nətijələr haqqında onu xəbərdar etmək
Стр. 54 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


B
ÖLMƏ
: 1001
Ad
1001
Suallardan
5
Maksimal faiz
5
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: İstehsalat münaqişələrinin foramaları hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İstehsalın məhdudlaşdırılması və əməkdaşlıqdan imtina etmək 
Tətillər
Absenteizm (sadəjə olaraq işə çıxmamaq)
Sabotaj
Sual: Səlahiyyətlərə və təsir güjünə malik olanlarla malik olmayanlar arasında hər bir 
zaman münaqişənin mövjud olması fikri kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
R.Darendof
Q.Spenser
P.Sarokin
Platon
Heraklit
Sual: Kütləvilik dərəjəsinə və tələblərin xarakterinə görə tətillər hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sahələr üzrə baş verən tətillər
Sahələr üzrə baş verən tətillər
Ümumi tətillər
Düzgün javab yoxdur
Sual: Tətillərin əsas səbəblərinə hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İş saatının müddəti
Kadr məsələləri
Əməyin təşkili məsələləri
Əmək haqqının artırılması haqqında tələblər
Sual: Klassik tətillər hansı tətillərdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Təşkilati strukturlara (tətil komitələri və s.) qəbul edilmiş liderlərə, işlənib 
hazırlanmış tələblərə malikdir
Стр. 55 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə