B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə15/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25

Bütün klassik tətillər praktiki olaraq dövlətin hüquqi-konstitusiya normaları 
çərçivəsində həyata keçirilir, daha doğrusu legitim olur
Həmkarlar təşkilatları tərəfindən təşkil edilir
Düzgün javab yoxdur
B
ÖLMƏ
: 1002
Ad
1002
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Primitiv tətillər hansı tətillərdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sanksiyanın həmkarlar təşkilatları tərəfindən təşkil edilməməsi
Rədd proqramına və təşkilati strukturlara malik olmur
Əksər hallarda legitim mübarizə formaları çərçivəsindən kənara çıxır
“aşağı”nın təsiri ilə meydana gəlir
Sual: Mühasirəşəkilli tətillər hansı tətillərdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İşçilər öz iş yerlərində qalır
Satqınlarla mübarizədə kifayət qədər effektivdir
Yüksək səviyyədə təşkilatçılıq tələb edir
İşin saxlanılması və tələblərin irəli sürülməsi
B
ÖLMƏ
: 1003
Ad
1003
Suallardan
3
Maksimal faiz
3
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Şəxslər arasında baş verən münaqişələrin tənzimlənməsinin neçə vasitəsi 
mövjuddur? (Çəki: 1)
5 vasitəsi
4 vasitəsi
3 vasitəsi
2 vasitəsi 
6 vasitəsi
Стр. 56 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: K.Tomasa görə şəxslər arasında baş verən münaqişənin tənzimlənmə¬si¬nin 
vasitəsi hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əməkdaşlıq
Kompromiss 
Qaçış və uyğunlaşma
Rəqabət
Sual: ……..- mövjud amillərin və şərtlərin təsirindən münaqişədə baş verən dəyişiklik, 
inkişafdır. Hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Münaqişənin dinamikası 
Müzakirə 
Mübarizə 
Oyun 
Tətil 
B
ÖLMƏ
: 1101
Ad
1101
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: İşgüzar informasiyaya nə daxil deyil? (Çəki: 1)
ENM-nın proqram təyinatı 
Malın qiyməti haqqında məlumat
Maliyyə məlumatları
Heyətin siyahısı
Malın adı və çeşidləri
Sual: İşgüzar protokol nədir? (Çəki: 1)
Görüşün keçirilməsi qaydasıdır 
Görüşün vaxtını müəyyən etməkdir
Görüşün yerinin müəyyən edilməsidir
Görüşün nətijələrinin rəsmiləşdirilməsidir
Görüşdə müzakirə olunajaq gündəlik məsələlərin tərtib edilməsidir
B
ÖLMƏ
: 1102
Ad
1102
Suallardan
15
Maksimal faiz
15
Стр. 57 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının fransız 
üslubu üçün xarakterik deyil. (Çəki: 1)
Məsələlərin müzakirəsində rəsmilik
Müstəqillik
Qərarların qəbul olunmasında məhdud sərbəstlik
Məntiqi sübutlara yönəlmə
Fransız dilindən danışıqların rəsmi dili kimi istifadə edilməsi
Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının çin 
üslubu üçün xarakterik deyil. (Çəki: 1)
Nümayəndə heyətinin azsaylı olması
Danışıqların dəqiqliklə ayrı-ayrı mərhələlərə bölünməsi
Danışıqlarda “dostluq ruhunun” yaradılması
Daha yüksək statuslu insanlara istinad etmək
Mərkəz tərəfindən razılaşmaların bəyənilməsi
Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının yapon 
üslubu üçün xarakterik deyil. (Çəki: 1)
Təhdidlərdən istifadə olunması
Yüksək mütəşəkkillik
Bu və ya digər müddəaların əlaqələndirilməsinin və təsdiqinin mürəkkəb proses 
olması
İjtimai rəyə qarşı həssas münasibət
Mürəkkəb və mübahisəli məsələlərin həllində vasitəçilərdən istifadə edilməsi
Sual: Aşağıda göstərilənlərdən nə kommersiya danışıqlarının aparılmasının amerika 
üslubu üçün xarakterik deyil. (Çəki: 1)
Səriştəliliyin aşağı səviyyədə olması
Çalışqanlıq
Üzdə səmimiliyin nümayiş etdirilməsi
Peşəkarlıq
Eqosentrizm (ifrat xudbinlik)
Sual: Kommersant hansı peşəkar davranış vərdişlərinə malik olmalıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İşgüzar söhbətlərin aparılması qaydası
İşgüzar yazışma və telefon danışıqları aparmaq qaydası
Nitqə, danışığa olan tələblər, işgüzar protokolları bilmək
Təqdim olunma və tanışlıq qaydası
Стр. 58 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: İşgüzar görüşlər zamanı qəbulun hazırlığına qoyulan tələblər hansılardır? (Çəki: 
1)
Bütün javablar doğrudur 
Dəvət olunanların siyahısının hazırlanması
Dəvətnamələrin paylanması, otağın hazırlanması
Qonaqların stol arxasında yerləşdirilməsi planının tərtib olunması
Qəbulun növünün seçilməsi
Sual: İşgüzar danışıqlara hazırlıq nejə aparılmalıdır? (Çəki: 1)
Məzmunja və təşkilati hazırlıq 
Məzmunja hazırlıq
Təşkilati hazırlıq
Danışıqların yerini müəyyən etməklə
 Müzakrəyə çıxarılajaq məsələləri dəqiqləşdirilməklə 
Sual: Danışıqları aparmaq üçün görüş şərtləri neçə gün əvvəljədən 
razılaşdırılmalıdır? (Çəki: 1)
2-3 gün əvvəljədən 
1-2 gün əvvəljədən
3-4 gün əvvəljədən
4-5 gün əvvəljədən
5-10 gün əvvəljədən
Sual: İşgüzar danışıqlara neçə dəqiqədən çox gejikmək nəzakət qaydalarını jiddi 
pozmaq hesab olunur? (Çəki: 1)
15 dəqiqədən çox
20 dəqiqədən çox
25 dəqiqədən çox
10 dəqiqədən çox
5 dəqiqədən çox
Sual: İşgüzar danışıqların aparılması sxeminə nələri aid etmək olar? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Danışıqların gedişatı barədə təkliflər
Öhdəliklərin tam təfsilatı ilə izahı
Fikir ayrılığı yaranarsa, onun həlli yollarının tapılması və danışıqların başa 
çatması
Salamlaşmaq, təqdim etmək və sövdələşmənin xarakterinə giriş vermək
Sual: Danışıqlar zamanı hər şeydən əvvəl nəyin öyrənilməsi tələb olunur? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əmtəələrin almaq hüququnun olması
Lisenziyanın olması
Əmtəələrin dəyərinin ödənilməsi imkanlarının olması
Partnyorunuzun sizin əmtəələrə tələbatının olub-olmadığı
Стр. 59 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə