B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə19/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25

Sual: Danışıqlar zamanı nəyi etdikdə müsbət nətijə əldə etmək olmaz? (Çəki: 1)
Ekspromtluq şəkildə danışıqlar aparıldıqda 
Söyləməli olduğunu dəqiq qərarlaşdırıldıqda
Danışıqların bşlanğıjına dah çox reaksiya variantları olduqda
Müsbət javaba hazır olduqda
Qabaqjadan telefon danışıqları olduqda
Sual: Kommersiya danışıqlarının bütün mərhələlərində geniş istifadə olunan taktiki 
üsullara aid edilmir. (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur
“mübarizədən çəkilmək və ya kənara çıxmaq” üsulu
Yubatma üsulu
Tələblərin şişirdilməsi üsulu
Tələblərin son dəqiqədə irəli sürülməsi üsulu
Sual: İşgüzar danışıqlarda qəbul hazırlığı zamanı nəyə yol vermək olmaz? (Çəki: 1)
Oturajaq yerlərinin sayının az olması 
Dəvət olunanların siyahısının hazırlanması, dəvətnamələrin paylanması
Qəbul növünün seçilməsinə
Qonaqları stol arxasında yerləşdirmə planı
Stolun servisləşdirilməsi, qonaqlara xidmət, sağlıq və nitqlərin hazırlanması
Sual: İşgüzar danışıqlar zamanı sazişin bağlanmasına təkan verən atmosferə təsir 
göstərən amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Görüşün təşkil ediləjəyi yerin rahat olması
Stol və stulların sayının iştirakçıların sayına uyğun olması
Stol və stulların sayının iştirakçıların sayına uyğun olması
Görüşün təşkil ediləjəyi yerin əlverişli olması
Sual: Kommersiya danışıqları zamanı tərəfdaşınızı öz düzgünlüyünüzə inandırmağa 
kömək edən güjlü arqumentə aid deyil. (Çəki: 1)
Əsassız xəyallar, təxminlər, fərziyyələr, uydurmalar
Dəqiq müəyyən edilmiş və qarşılıqlı əlaqələndirilən faktlar və onlardan irəli gələn 
mülahizələr
Qanunlar, nizamnamələr, rəhbər sənədlər
Təjrübədə yoxlanılmış nətijələr
Hadisələrin şahidlərinin ifadələri
Sual: Kommersiya danışıqları iştirakçılarının maraqlarının və məqsədlərinin 
əlaqələndirilməsi aşağıda göstərilən hallarda daha səmərəli ola bilər. (Çəki: 1)
Tərəflər problemin həllinə istiqamətlənmişlər
Tərəflər arasında münasibətlər pisdir
Tərəflər arasında gizli münasibətlər mövjuddur
Стр. 72 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Tərəflər öz məqsədlərini korreksiya (təshih) etməyə hazır deyillər
Tərəflər bir-birinin maraqları ilə hesablaşmayaraq, öz mənafelərini güdürlər
Sual: Kommersiya danışıqlarının iştirakçıları tərəfindən istifadə edilən mövqeyi 
bildirmək üsuluna aid deyil. (Çəki: 1)
Mövqenin neytrallaşdırılması
Mövqenin açılması
Mövqenin bağlanması
Mövqelərdə ümumiliyin qeyd edilməsi
Mövqelərin müxtəlifliyinin qeyd edilməsi
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı kommersiya danışıqlarında qarşılıqlı fəaliyyətin 
dörd əsas qaydasına aid deyil. (danışıqlarda razılaşmaya nail olmanın dörd pilləli 
metodu) (Çəki: 1)
Yalnız öz mənafeyinin güdülməsi
İnsanın problemdən ayrılması
Diqqətin mövqelər üzərində deyil, maraqlar üzərində jəmləşdirilməsi
Hər iki tərəfi razı salan variantların öyrənilməsi
Obyektiv meyarların tapılması
Sual: Kommersiya danışıqlarında tərəflərin istifadə etdikləri əsassız arqumentlərə 
aiddir. (Çəki: 1)
Təhrif edilmiş faktlar əsasında mühakimə yürütmək
Qanunlar, nizamnamələr, rəhbər sənədlər
Təjrübədə yoxlanılmış nətijələr
Ekspertlərin rəyi
Hadisələrin şahidlərinin ifadələri
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansılar kommersiya danışıqlarında iştirakçı tərəflərin 
istifadə etdikləri əsassız arqument deyil. (Çəki: 1)
Dəqiq müəyyən edilmiş və qarşılıqlı əlaqələndirilən faktlar və mülahizələr 
Əsassız xəyallar, təxminlər, fərziyyələr, uydurmalar
Təhrif olunmuş faktlar əsasında mühakimə yürütmək
Qüvvəsini itirmiş qərarlar
Saxta bəyanatlar və ifadələr
B
ÖLMƏ
: 1401
Ad
1401
Suallardan
8
Maksimal faiz
8
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Стр. 73 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: İşgüzar məktublara javabı neçə gündən gej olmayaraq göndərmək tələb 
olunur? (Çəki: 1)
Beş gündən gej olmayaraq 
İki gündən gej olmayaraq
On gündən gej olmayaraq
Bir gündən gej olmayaraq
Bir aydan gej olmayaraq
Sual: İşgüzar telefon danışıqları zamanı telefon əlaqəsi kəsilərsə, kim zəng etməlidir? 
(Çəki: 1)
Zəng edən tərəf
cavab verən tərəf 
Zəng edən tərəf gözləməlidir
cavab verən tərəf gözləməlidir
Heç biri zəng etməməlidir
Sual: Təklif (oferta) kim tərəfindən göndərilir? (Çəki: 1)
Satıjı tərəfindən alıjıya
Alıcı tərəfindən satıjıya
İstehlakçı tərəfindən istehsalçıya
Hüquqi şəxs tərəfindən fiziki şəxsə
Fiziki şəxs tərəfindən hüquqi şəxsə
Sual: Rəsmi qəbullar zamanı geyim üslubuna tələblər nədə öz əksini tapmalıdır? 
(Çəki: 1)
Dəvətnamədə
Məktubda
Sorğuda
Təklifdə 
Tapşırıqda 
Sual: Aqressiv müştəri ilə taktikası nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
Eyni ilə aqressiv javabı
Müştərinin fikirlərini diqqətlə dinləməyi
Təxribata uymamağı
Həmin müştəriyə rəğbət və anlayışlıq ifadə etməyi
Müştəriyə hörmətjil münasibət
Sual: Rəsmi qəbullar zamanı geyim üslubuna tələblər nədə öz əksini tapır? (Çəki: 1)
Dəvətnamədə
Teleqamda
Sorğuda
Стр. 74 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Məktubda 
Təklifdə 
Sual: Reklamasiya – kommersiya sənədi olub, müqavilənin hansı şərtləri pozulduqda 
təqdim olunur? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əmtəələrin keyfiyyətinə görə
Göndərilmə müddətinə görə
Qablaşdırma və ödəmə şərtlərinə görə
Əmtəələrin sayına görə
Sual: Reklamasiyada hansı məlumatlar öz əksini tapır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Normativ aktlara və sənədlərə istinad edərək sübut, dəlillər
İddia təqdim edən tərəfin konkret tələbləri
Əmtəənin dəyişdiriməsi və qiymətinin ujuzlaşdırılması, müqavilənin pozulması, 
itkilərin ödnəliməsi
İddianın təqdim olunmasına əsasən
B
ÖLMƏ
: 1402
Ad
1402
Suallardan
17
Maksimal faiz
17
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Əksər hallarda qərarların qəbulu ilə nətijələnən məlumatların, baxışların 
uzunmüddətli mübadiləsi adlanır: (Çəki: 1)
Danışıqlar
Müsahibə
Məruzə
Təbrik nitqi
Məlumat xarakterli nitq
Sual: Oferta-kommersiya sazişi bağlamaq haqqında təklif olub özündə nəyi əks 
etdirir? (Çəki: 1)
Çeşid, kəmiyyət, qiymət, göndərilmə müddətləri və tərəflərin məsuliyyəti, təhvil 
və təslim qaydaları
Malların göndərilmə formaları, ödəniş qaydaları
Çeşidi və qiyməti
Malların qablaşdırılması və ödəniş formaları
Tərəflərin məsuliyyəti
Стр. 75 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə