B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Maksimal faiz
16
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ……..- jəmiyyət və onun ayrı-ayrı strukturlarında fərdlər arasında baş verən 
münaqişələrin müxtəlif növlərini öyrənmək üçün təyin olunmuş xüsusi elmi fəndir. 
Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Konfliktologiya
Konfrantasiya
Manifestasiya
Böhran
Lokaut
Sual: ……..- maraqların ziddiyyət təşkil etməsi, dəyərlərin, çatışmaz ehtiyatların 
uyğun gəlməməsi səbəbdən iki və ya daha çox sosial subyektlər tərəfindən həyata 
keçirilən dinamik təsirdir. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişə
Maraqların ziddiyyəti
Maraq
Rəqabət
Kompromiss
Sual: ……….- sosiologiyada jəmiyyətdə münaqişə fenomenini öyrənən nəzəriyyədir. 
Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişə sosiologiyası
Sosial dövlət
Sosial tərəfdaşlıq
Sosiometriya
Mübahisə
Sual: ………..- digərinə zərər yetirməklə öz tələbatının təmin edilməsi kimi səyləri ilə 
xarakterizə olunan münaqişəli vəziyyətdə insanların davranış növüdür. (K.Tomasın 
testinə əsasən) (Çəki: 1)
Rəqabət
Əməkdaşlıq
Vasitəçilik
Tələbat
Ziddiyyət
Sual: ……..- münaqişəli hallarda hər iki qarşı tərəfi təmin edən, insanların davranış 
növüdür. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Əməkdaşlıq
Ziddiyyət
Стр. 5 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Tələbat
Seqmentasiya
Uyğunlaşma
Sual: ……..- hər inkişafın, hər hərəkətin daxili mənbəyini ifadə edən kateqoriyadır, 
hər bir münaqişənin əsasını təşkil edir. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Ziddiyyət
Əməkdaşlıq
Seqmentasiya
Sosial gərginlik
Sosial tarazlıq
Sual: ………- subyektlərin vəziyyətini və rolunu müəyyən edən motivlərə, ideyalara 
əsaslanaraq müəyyən tələbatın ödənilməsinə yönəldilmiş sosial subyektlərin real 
səbəbli fəaliyyətidir. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Maraq
Qəza
Xilasolma
Oyun
Müzakirə
Sual: ………..- hər iki opponentin nail olmaq istədiyi konkret maddi, sosial və ya 
mənəvi həqiqətdir. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişənin obyekti
Münaqişənin təşkilatçısı
Rəsmi vasitəçilik
Əməkdaş yanaşma
Vasitəçi 
Sual: ……….- münaqişə adlı ijtimai anlayışı izah etməyə çalışan Qərb İjtimai elmlərin 
konsepsiya toplusudur. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişə nəzəriyyəsi
İntizam nəzəriyyəsi
Həbsetmə nəzəriyyəsi
Oyunlar nəzəriyyəsi
Nizam nəzəriyyəsi
Sual: ………- tərəflər arasında münaqişə səviyyəsini aşağı salmaq və münaqişəni 
sülh yolu ilə həlli üçün birgə qərar qəbul etmək ilə bağlı olan məsələlərin 
məjmusudur. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişənin idarə olunması
Böhranın aradan qaldırılması
Münaqişənin yoluna qoyulması
Kollektiv etiraz formaları
Əmək arbitracı
Стр. 6 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: ……….- münaqişəli münasibətlərin kəskinləşməsi ilə əlaqədar münaişənin 
“şaquli vəziyyət”də inkişafı. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişənin eskalasiyası
Münaqişənin yoluna qoyulması
“Dialoqdan yayınma”
Kollektiv etiraz formaları
Pozision sövdələşmə
Sual: ………- bu termin tez-tez ümumi mənada bir sosial subyektin digər subyekt 
üzərində hakimiyyəti kimi istifadə olunur. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Hökmranlıq
Mübarizə
İntizamsızlıq
Xilasolma
Tətil 
Sual: ………- müəssisə sahibkarları ilə, menejerlə işçilər arasında yaranan 
münaqişələrdir. Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Sənaye münaqişələri
Münaqişənin qurbanları
Münaqişənin institutlaşdırılması
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: Sənaye münaqişələrinin növlərinə hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Sabotac, həm fərdi, həm də kollektiv qaydada məhsuldarlığın 
məhdudlaşdırılması və əməkdaşlıqdan imtina etmə. Tətil. 
Şəxsi məqsədlərə nail olma tendensiyaları
İjtimai təjrübənin yaradılması və mənimsənilməsi
Opponentlərin kompleks psixoloci və intellektual keyfiyyətləri
Bütün javablar doğrudur
Sual: Qərb ölkələrində “sənaye münaqişəsi” terminində hansı anlayışdan sinonim 
kimi istifadə olunur. (Çəki: 1)
Tətil
Sabotac
Oyun
Xilasolma
Mübarizə
Sual: ………- jəmiyyətdə və onun ayrı-ayrı strukturlarında münaqişələrin 
tənzimlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş ixtisaslaşdırılmış institutların inkişafıdır. 
Göstərilənlərdən hansı uyğun gəlir. (Çəki: 1)
Münaqişənin institutlaşdırılması
Sənaye münaqişələri
Стр. 7 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Münaqişə nəzəriyyəsi
Nizam nəzəriyyəsi
Həlletmə nəzəriyyəsi
B
ÖLMƏ
: 0201
Ad
0201
Suallardan
11
Maksimal faiz
11
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Münaqişənin dialektik konsepsiyasının əsas nəzəriyyəçisi kimdir? (Çəki: 1)
R.Darendorf
R.Parki
Z.Freyd
K.Levin
P.Sarokin
Sual: Konfliktologiyanın əsas müddəalarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişələr adətən ehtiyatların, xüsusilə də əmlak və hakimiyyət kifayət qədər 
olmadığı zaman yaranır
Munaqişə – sosial sistemlərin dəyişikliklərə uğramasının əsas mənbəyidir
Münaqişə maraqların ziddiyyət təşkil etdiyi zaman meydana çıxır
Düzgün javab yoxdur
Sual: Marks və Zimmel münaqişənin neçə müasir tədqiqat ənənəsinin əsasını 
qoymuşdur? (Çəki: 1)
2 ənənəsini
3 ənənəsini
4 ənənəsini
5 ənənəsini
6 ənənəsini
Sual: Konfliktologiya fənlər arası bir elm kimi hansı illərdən inkişaf etməyə 
başlamışdır? (Çəki: 1)
XX əsrin 70-ji illərində
XX əsrin 60-jı illərində
XX əsrin 80-ji illərində
XX əsrin 90-jı illərində
XX əsrin 50-ji illərində
Стр. 8 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə