B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə20/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Sual: Cərimə nədir? (Çəki: 1)
Mövjud müqaviləni pozan fiziki və hüquqi şəxsə tətbiq edilən təsirdir
Mal alışı zamanı malgöndərənə tətbiq olunur
Bank tərəfindən alqı-satqı prosesi pozulduqda tətbiq olunur
Satılan malın xüsusiyyəti aşağı olduqda tətbiq olunur
Malın miqdarı az olduqda 
Sual: Danışıqların aparılması sxeminə aşağıdakılardan hansı daxil deyil? (Çəki: 1)
Danışıqların tez başa çatması məqsədi ilə rəsmi olaraq müqavilə imzalamaq 
Salamlaşma
Öz təkliflərini və öhdəliklərini əhatəli surətdə ifadə etmək
Dialoq, söhbətin başa çatması
Təqdimetmə, kommersiya sövdələşməsinin xarakterinə uyğun giriş vermək
Sual: Sorğu nədir? (Çəki: 1)
Kommersiya sənədi olub, əmtəələr haqqında məlumatın və göndəriş barədə 
alıjının satıjıya, idxalçının ixrajatçıya mürajiətdir
Özündə satıjının alıjıya mürajiətini əks etdirən kommersiya sənədidir
Özündə istehsalçının alıjıya mürajiətini əks etdirən işgüzar protokoldur
Özündə istehsalçının alıjıya mürajiətini əks etdirən müqavilədir
İstehsalçının alıjıya göndərdiyi tələbnamədir
Sual: Ciddi ofertalar nədir? (Çəki: 1)
Fəaliyyət müddəti göstərilməklə yalnız bir alıjıya göndərilir
Fəaliyyət müddəti göstərilməklə bir neçə alıjıya göndərilir
Fəaliyyət müddəti göstərilməməklə göndərilir
Fəaliyyət müddəti göstərilməklə bütün alıjılara göndərilir
Bütün alıjılara göndərilir
Sual: Ciddi ofertin müddəti ərzində satıjı öz ilkin şərtlərini dəyişə bilərmi? (Çəki: 1)
Ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıjı öz ilkin şərtlərini dəyişə bilməz
Ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıjı öz şərtlərini dəyişə bilər
Ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıjı öz şərtlərini dəyişə bilər
Ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıjı öz şərtlərini geri götürə bilməz
Ofertin fəaliyyət müddəti ərzində satıjı öz şərtlərini həm geri götürə bilər, həm də 
dəyişə bilər
Sual: Ciddi ofertlər adətən kimlərə göndərilə bilər? (Çəki: 1)
Ciddi ofertlər adətən ənənəvi əməkdaşlığa göndərilir
Bütün alıjılara göndərilir
Məhdud sayda alıjılara göndərilir
Qeyri-məhdud sayda alıjılara göndərilir
Bir alıjıya göndərilir
Стр. 76 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Sərbəst ofertlərdə jiddi ofertlər arasında hansı fərqlər var? (Çəki: 1)
Sərbəst ofertlər qeyri-məhdud sayda potensial alıjılara göndərilir və özündə digər 
göstərijilərdən başqa reklam üzrə məlumatları birləşdirir
Sərbəst ofertlər bütün alıjılara göndərilir
Sərbəst ofertlər məhdud sayda alıjılara göndərilir
Sərbəst ofertlər bir alıjıya göndərilir
Alıjı tərəfindən satıjıya göndərilir
Sual: “Varrant” şəhadətnaməsi kommersiya sənədi kimi satıjıya nə vaxt verilir? (Çəki: 
1)
Varrant şəhadətnaməsi satıjı əmtəənin birca anbarına təhvil verdikdə və 
əmtəənin sığorta haqqını, anbar xərjlərini ödədikdə
Satıjı əmtəəni birca anbarına təhvil verdikdə
Satıjı əmtəənin sığorta haqqını ödədikdə
Satıjı əmtəənin anbar xərjlərini ödədikdə
Satıjı əmtəənin sığorta və anbar xərjlərini ödədikdə
Sual: “Əmtəə bircaları və birca tijarəti haqqında” qanun nə vaxt qəbul edilib? (Çəki: 1)
2000-ci ildə
2001-ci ildə
2002-ci ildə
2003-cü ildə
2005-ci ildə
Sual: İşgüzar məktub neçə səhifədən çox olmamaq şərti ilə tərtib olunur? (Çəki: 1)
İki səhifədən çox olmamaq şərti ilə
Beş səhifədən çox olmamaq şərti ilə
Altı səhifədən çox olmamaq şərti ilə
Yeddi səhifədən çox olmamaq şərti ilə
On səhifədən çox olmamaq şərti ilə
Sual: İşgüzar məktubun mətni neçə hissədən ibarət tərtib olunur? (Çəki: 1)
İşgüzar məktubun mətni iki hissədən ibarət tərtib olunur
İşgüzar məktubun mətni bir hissədən ibarət tərtib olunur
İşgüzar məktubun mətni üç hissədən ibarət tərtib olunur
İşgüzar məktubun mətni bir neçə hissədən ibarət tərtib olunur
İşgüzar məktubun mətni dörd hissədən ibarət tərtib olunur
Sual: İşgüzar məktub neçə nüsxədə yazılır və kim tərəfindən imzalanır? (Çəki: 1)
İşgüzar məktub iki nüsxədə yazılır və sədr tərəfindən imzalanır
İşgüzar məktub bir nüsxədə yazılır və hazırlayan tərəfindən imzalanır
İşgüzar məktub üç nüsxədə yazılır və firma nümayəndəsi tərəfindən imzalanır
İşgüzar məktub firmanın əməkdaşı tərəfindən imzalanır
İşgüzar məktub katiblik tərəfindən imzalanır
Стр. 77 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: İşgüzar məktubun başlıq hissəsində hansı rekvizitlər yazılır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İndeks
Sorğu sənədinin tarixi
Sorğu sənədinin nömrəsi
Tarix
Sual: İşgüzar məktublar kimlərə ünvanlana bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Firma və şirkətlərə
Müəssisə və şirkətlərin struktur bölmələrinə
Konkret vəzifəli şəxslərə
Müəssisə və təşkilatlara
Sual: Hər hansı bir müəssisəyə məktub göndərərkən qeyd olunan ünvanda 
müəssisənin adı nejə göstərilməlidir? (Çəki: 1)
Müəssisənin adı adlıq halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı yönlük halda
Müəssisənin adı yiyəlik halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı yönlük halda
Müəssisənin adı adlıq halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı təsirlik halda
Müəssisənin adı yerlik halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı çıxışlıq halda
Müəssisənin adı adlıq halda, vəzifəli şəxsin vəzifə və soyadı yerlik halda
B
ÖLMƏ
: 1403
Ad
1403
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Reklamasiyada (iddiada) nə tələb olunur? (Çəki: 1)
Müqavilədə şərtlərini pozan tərəfdən zərərin ödənilməsi tələb olunur
Müqavilənin şərtlərini dəyişdirmək tələb olunur
Müqavilənin müddətinin uzadılması tələb olunur
Müqavilənin ləğv edilməsi tələb olunur
Müqavilənin geri qaytarılması tələb olunur
Sual: Satıjı müqavilədə göstərilən miqdardan az mal göndərildikdə iddia nejə təmin 
olunur? (Çəki: 1)
Satıjı qalan malları göndərməklə yanaşı malın qiymətini aşağı salmaqla 
Malın qalan hissəsini alıjıya göndərməklə
Malın qiymətini azaltmaqla
Müqavilənin şərtlərini dəyişdirməklə
Стр. 78 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə