B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə21/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Müqaviləni ləğv etməklə
Sual: İşgüzar məktubun həjmi nə qədər olduqda başlıq yazılması tələb olunmur? 
(Çəki: 1)
İşgüzar məktubun həjmi 4-6 sətirdən çox olmadıqda
İşgüzar məktubun həjmi 6-8 sətirdən çox olmadıqda
İşgüzar məktubun həjmi 8-10 sətirdən çox olmadıqda
İşgüzar məktubun həjmi 10-12 sətirdən çox olmadıqda
İşgüzar məktubun həjmi 12-14 sətirdən çox olmadıqda
Sual: İşgüzar məktubu göndərənin soyadı və telefon nömrəsi rekvizit blankının hansı 
hissəsində qeyd olunur? (Çəki: 1)
Blankın sol aşağı künjündə
Blankın sol aşağı künjündə
Blankın sol yuxarı künjündə
Blankın sağ yuxarı künjündə
Blankın ortasında
Sual: İşgüzar məktubların texniki emalı nə vaxt çətin olur? (Çəki: 1)
Məktubda həm xahiş, həm də bildiriş kimi bir neçə məsələyə toxunduqda
Xahişlə bağlı məsələyə toxunduqda
Bildirişlə bağlı məsələyə toxunduqda
Bir məsələ ilə bağlı olduqda
İmtina ilə bağlı olduqda
Sual: Real əmtəənin alqı-satqısı birca sövdələşməsi olub nəyi nəzərdə tutur? (Çəki: 
1)
Sövdələşmələrdən dərhal sonra əmtəənin mütləq satışını həyata keçirməklə 
mülkiyyət hüququ verən sənədləri təqdim etməklə
Fiziki mövjud olmayan əmtəənin alqı-satqısı üçün sövdələşmələr aparmaq
Əmtəənin qiymətini razılaşdırmaq
Əmtəənin göndərilmə şərtini razılaşdırmaq
Əmtəənin göndərilmə müddətini razılaşdırmaq
Sual: Fyuçers sövdələşmələri hansı əmtəələrin satışıdır? (Çəki: 1)
İstehsal olunmayan və ya sövdələşmə anında fiziki baxımdan mövjud olmayan 
əmtəələrin satışıdır
Sövdələşmə vaxtında mövjud olan əmtəələrin satışıdır
Birca anbarında mövjud olan əmtəənin satışıdır
Əmtəələrin topdan satışı üçün sövdələşmədir
Əmtəələrin göndərilmə sənədidir
Sual: Məktubun mətn başlığı nejə ifadə oluna bilər? Dolğun javabı seçin. (Çəki: 1)
Dəyişiklik haqqında…, yaranma haqqında…, tətbiqetmə haqqında…
Dəyişiklik haqqında…, yaranma haqqında
Стр. 79 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Dəyişiklik haqqında
Dəyişiklik haqqında…, tətbiqetmə haqqında
Yaranma haqqında…, tətbiqetmə haqqında…
Sual: Hansı halda məktuba başlıq yazılmaya bilər? (Çəki: 1)
Həcmi 4-6 sətirdən çox olmadıqda 
Həcmi 8-10 sətirdən çox olmadıqda
Həcmi 2-3 sətirdən çox olmadıqda
Həcmi 7-8 sətirdən çox olmadıqda
Həcmi 5-6 sətirdən çox olmadıqda
B
ÖLMƏ
: 1501
Ad
1501
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Daxili lizinq nədir? (Çəki: 1)
müəyyən dövr ərzində əmtəənin ixracına və idxalına verilmiş icazənin maksimal 
həcmidir
bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın 
rezidenti olurlar
müəyyən sayda əmtəənin şərtləşdirilmiş sayda digər bir əmtəəyə dəyişdirilməsini 
nəzərdə tutan sövdələşmədir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
malların AR-nən gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin 
götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir
Sual: Beynəlxalq lizinq nədir? (Çəki: 1)
bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın 
rezidenti olurlar
bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
malların AR-nın gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin 
götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
Sual: Lizinq nədir? (Çəki: 1)
bu halda lizinq verən və lizinq alan qeyri-rezident olur
Стр. 80 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


əmlakın əldə edilməsi və onun lizinq müqaviləsi əsasında müəyyən ödəniş haqqı 
ilə müəyyən müddətə və müqavilədə nəzərdə tutulmuş müəyyən şərtlərlə, lizinq 
alanın əmlakı almaq hüququ əsasında fiziki və hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi 
üzrə investisiya fəaliyyətinin bir növüdür
bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın 
rezidenti olurlar
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
Sual: Faktorinq nədir? (Çəki: 1)
maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 
lizinqalan qismində də iştirak edir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsidir ki,bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında 
əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq və şərtlərlə lizinq 
alanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verir
maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərkib tərəfindən ödənilir
birillik icarə müqaviləsi əməliyyatı
B
ÖLMƏ
: 1502
Ad
1502
Suallardan
10
Maksimal faiz
10
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Qaytarılan lizinq nədir? (Çəki: 1)
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
maliyyə lizinqinin bir növüdürki, bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni 
zamanda lizinqalan qismində də iştirak edir
lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında 
əmlak əldə edir
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz 
hesablaşma sistemidir
Lizinq alanın lizinq verənə borc öhdəliyidir
Sual: Operativ lizinq nədir? (Çəki: 1)
maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 
lizinqalan qismində də iştirak edir
Стр. 81 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə