B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə22/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

lizinqin elə bir növüdür ki, bu zaman lizinq verən öz təhlükə və riski əsasında 
əmlak əldə edir və onu lizinq predmeti qismində müəyyən haqq və şərtlərlə lizinq 
alanın müvəqqəti ixtiyarına və istifadəsinə verir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
qısa müddətə tətbiq edilən maliyyə 
Sual: Lizinq iqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir? (Çəki: 1)
lisenziyalaşmaya
birbaşa investisiyaya
tollinq
müştərək müqavilələrə
podrat istehsalına
Sual: Faktorinq firmanın vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
maliyyə lizinqinin bir növüdür. Bu zaman lizinq predmetinin satıcısı eyni zamanda 
lizinqalan qismində də iştirak edir
faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi 
üçün müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və inzibati idarə xərclərinin 
ödənilməsini tələb edir
maliyyə lizinqinin elə bir növüdür ki, icarə faktor tərtib tərəfindən ödənilir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
müştərinin debitor borcunun qaytarılmasıdır
Sual: Maşın və avadanlıqların icarəsinin əsas formaları hansılardır? (Çəki: 1)
xayrinq,kentinq, strateji alyanslar, holdinqlər
çerter, bankinq, Forfeytinq, konqlomerat
Çerter, Xayrinq, Lizinq 
Konsaltinq, Lizinq, Faktorinq
Forfeytinq, çerter, xayrinq
Sual: Lizinq sövdələşmələrinin tərəfləri kim ola bilər? (Çəki: 1)
Azərbaycan respublikasının rezidentləri, qeyri rezidentləri
fərdi və fiziki şəxslər 
Azərbaycan respublikasının rezidentləri və digər şəxslər 
Azərbaycan respublikasının qeyri rezident və digər şəxslər
sahibkarların iri bazar subyektləri 
Sual: Orta müddətlı lizinq hansı lizinqdir? (Çəki: 1)
1 ildən - 5 ilə qədər
il yarımdan - 3 ilə qədər
2 ildən - 3 ilə qədər
1 ildən - 3 ilə kimi
Стр. 82 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


3 ildən - 5 ilə qədər
Sual: Azərbaycan respublikası “Lizinq xidməti haqqında qanun” nə vaxt qəbul 
olunub? (Çəki: 1)
15 may 2005
01 aprel 2003
22 yanvar 2002
29 noyabr 1994
28 noyabr 1995
Sual: İqtisadi məzmununa görə nəyə aiddir? (Çəki: 1)
xarici tərəfdaşlığa 
birbaşa investisiyalara 
birgə sahibkarlıq fəaliyyətinə 
bank işinə 
maliyyə sahəsinə
Sual: Cari lizinq nədir? (Çəki: 1)
əvvəlcədən icarəyə verici tərəfindən əldə edilmiş avadanlığın müəyyən müddətə 
və müəyyən haqq ödəməklə icarəyə verilməsini nəzərdə tutur
malların göndərilməsində istifadə olunan borc sənədlərinin xüsusi kredit 
institutları tərəfindən nəqd hesablaşma ilə satınalınmasıdır
rəqibin güclü tərəfini neytrallaşdırmağa cəhd edilsin və onun öz hərəkətindən 
onun özünə qarşı istifadə edilsin
əməkdaşlığa əsaslanan sazişlər əsasında həyata keçirilən birbaşa investisiya 
fəaliyyətidir 
idarəçiliyin daha dəqiq təsvir edilmiş təşkilati strukturudur
B
ÖLMƏ
: 1503
Ad
1503
Suallardan
2
Maksimal faiz
2
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Françayzinq nədir? (Çəki: 1)
faktorinq firma sahibkardan borc tələblərinin ekvivalentini dərhal təqdim etdiyi 
üçün müəyyən faizlər tutur, riskə görə mükafat və inzibati idarə xərclərinin 
ödənilməsini tələb edir
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Стр. 83 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
Françayzinqin elə növüdür ki, bu zaman sahibkar riskləri əsasında əmlak əldə 
edir
kiçik biznesin kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunan bir fəaliyyət 
formasıdır ki, borc tələbnamələrinə əsaslanır 
Sual: İnvestisiya franşizasının əsas məqsədi? (Çəki: 1)
mənfəət əldə etmək nədir
ilkin kapitalı itirməmək
riskin səviyyəsini minimuma endirmək 
investisiyaların ilkin məbləğinin qaytarılmasıdır
B
ÖLMƏ
: 1601
Ad
1601
Suallardan
18
Maksimal faiz
18
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Əmtəə françayzinqi nədir? (Çəki: 1)
bu françayzinq mühüm ticarət markasına malik əmtəələrin satışı zamanı tətbiq 
olunur
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
kiçik bir firmanın françayzerin ticarət markasından istifadə edib, onun 
məhsullarını satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam təsərrüfat tsiklinə qoşulur. 
Onunla bərabər səviyyədə satış planının və digər proseslərin yerinə yetirilməsində 
iştirak edir
françayzerin ticarət adından və firmanın texnologiyasından müəyyən halda 
istifadə etmək hüququ verməklə biznesin aparılması şərtlərinin əks olunduğu 
kontraktdır
kommersiya kontraktlarının tərtibatında istifadə olunur ki, bu zaman artıq 
kommersiya fəaliyyəti təcrübəsinə malik bir şəxs müqavilədə nəzərdə tutulmuş 
şərtlərlə bu sistemdən istifadə hüququnu başqasına verir
Sual: İşgüzar françayzinq nədir? (Çəki: 1)
onun əsas predmeti texnologiyanın və ondan istifadə lisenziyasının verilməsidir
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
müştərinin debitor borcunun inkasso edilməsi. Bu vaxt hesablar dərhal və ya 
borclar ödənildikcə verilə bilər
kiçik bir firmanın françayzerin ticarət markasından istifadə edib, onun 
məhsullarını satmaqla yanaşı bir iri korporasiyanın tam təsərrüfat tsiklinə qoşulur. 
Стр. 84 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə