B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.

səhifə4/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Təlim
Yoxlama
Sual: ……….- müəyyən mənada sual və tapşırıqları tətbiq edən psixoloci diaqnostika 
üsuludur. Göstərilənlərdən hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Yoxlama
Səbir
Təlim
Stress
Mübahisə
Sual: “Həlletmə nəzəriyyəsi” Qərbdə nə vaxt yaranmışdır? (Çəki: 1)
XX əsrin 80-ji illərin sonunda
XX əsrin 70-ji illərin sonunda
XX əsrin 60-jı illərin sonunda
XX əsrin 50-ji illərin sonunda
XX əsrin 40-jı illərin sonunda
B
ÖLMƏ
: 0301
Ad
0301
Suallardan
4
Maksimal faiz
4
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Münaqişələr haqqında elmin metodologiyasının formalaşmasına hansı fənlər 
əhəmiyyətli təsir göstəmişdir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Psixologiya
Riyaziyyat
Sosiologiya
Düzgün javab yoxdur
Sual: Müasir konfliktologiyada münaqişənin təsvirinin universal sisteminə hansılar 
daxildir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişənin məlumatı, münaqişənin qarşısının alınması
Münaqişənin bitməsi, tədqiqtı və diaqnostikası
Münaqişənin mahiyyəti, strukturu, tipologiyası, funksiyaları, təkamülü, genezisi, 
dinamikası
Düzgün javab yoxdur
Стр. 13 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Münaqişələrin öyrənilməsinin əsas mərhələləri hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Əldə edilmiş nətijələrin təhlili və izahı
Nətijələrin, praktiki tövsiyyələrin əsaslandırılması
İlkin münaqişəli məlumatın toplanması, məlumatların kəmiyyət və keyfiyyət 
jəhətdən işlənilməsi
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişə haqqında məlumatların toplanması metodları hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sənədlərin öyrənilməsi
Sorğu
Müşahidə
Düzgün javab yoxdur
B
ÖLMƏ
: 0302
Ad
0302
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ……..- konfliktoloq tərəfindən iştirak etdiyi hadisə və şəraitlərin birbaşa 
qeydiyyatı. Aktiv və passiv müşahidə üsulu mövjuddur. Aşağıdakılardan hansı 
doğrudur? (Çəki: 1)
Sənədlərin öyrənilməsi
Sorğu
Müsahibə
Təhlil
Müşahidə
Sual: ……..- münaqişələr haqqında əlyazma və ya çap mətni ilə yazılmış, kompüter 
disketi, kino lenti olan məlumatların tədqiq edilməsi. Bir qayda olaraq KİV materialları 
öyrənilir. Aşağıdakılardan hansı doğrudur. (Çəki: 1)
Sənədlərin öyrənilməsi 
Müşahidə
Sorğu
Müsabiqə
Nəzarət
Sual: Münaqişə məlumatlarının analiz metodu neçə növdür? (Çəki: 1)
5 növdür
4 növdür
Стр. 14 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


3 növdür
2 növdür
1 növdür
Sual: ……….- analizin riyazi qanunauyğunluqlarının üzə çıxarılması. Aşağıdakılardan 
hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Statistik analiz
Sistemli analiz
Tarixi analiz
Komprotiv analiz
Riyazi analiz
Sual: ……..- müəyyən insan qruplarına suallarla mürajiət edərək məlumat 
toplan¬ma¬sı, anket sorğusu və müsahibə (Çəki: 1)
Sorğu 
Sənədlərin öyrənilməsi
Müşahidə
Müsabiqə
Təklif
Sual: ………-jəmiyyətin bir yerə toplanmış sosial qrupların təmsilçilərinin (20-25 
nəfər) öyrənilməsi metodu. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Foks qrupların öyrənilməsi
Eksperiment sorğu
Keys-stadi metodikası
Deduksiya
Bütün javablar doğrudur
B
ÖLMƏ
: 0303
Ad
0303
Suallardan
6
Maksimal faiz
6
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: ………- analizin münaqişəli elementlər arasında qarşılıqlı əlaqələrinin üzə 
çıxarılması. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Sistemli analiz
Tarixi analiz
Komprotiv analiz
Statistik analiz
Riyazi analiz
Стр. 15 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: ………- münaqişələrin xronoloci şəkildə nəzərdən keçirilməsi. Aşağıdakılardan 
hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Tarixi analiz
Statistik analiz
Sistemli analiz
Sosiometrik analiz
Riyazi analiz
Sual: ……..- münaqişəli situasiyaların müqayisəsindən ibarət olan analiz. 
Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Komprotiv analiz
Sistemli analiz
Sosiometrik analiz
Tarixi analiz
Riyazi analiz
Sual: ………- kiçik qrupda gərgin, münaqişəli münasibətlərin üzə çıxarılması. 
Aşağıdakılardan (Çəki: 1)
Sosiometrik analiz
Statistik analiz
Sistemli analiz
Tarixi analiz
Riyazi analiz
Sual: ………- vahid konkret münaqişənin öyrənilməsi və əldə edilmiş nətijələr 
əsasında artıq mövjud olan nəzəriyyənin rekonstruksiyası. Aşağıdakılardan hansı 
doğrudur? (Çəki: 1)
Keys-stadi metodikası
Eksperiment sorğu
Foks qrupların öyrənilməsi
Deduksiya
Bütün javablar doğrudur
Sual: ………- səlahiyyətli insan qrupunda aparılan sorğu. Aşağıdakılardan hansı 
doğrudur? (Çəki: 1)
Eksperiment sorğu
Foks qrupların öyrənilməsi
Keys-stadi metodikası
Deduksiya
Düzgün javab yoxdur
B
ÖLMƏ
: 0401
Ad
0401
Suallardan
7
Стр. 16 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə