B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Maksimal faiz
7
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Kimlər münaqişənin təşkilatın qeyri-səmərəli fəaliyyətinin və mənfi idarə 
sisteminin ünsürü hesab edir? (Çəki: 1)
“İnsan münasibətləri” məktəbinin üzvləri
“Menejment” məktəbinin nəzəriyyəçiləri
“İnzibati” məktəb nəzəriyyəçiləri
“Nizam nəzəriyyə”sinin nəzəriyyəçiləri
Bütün javablar doğrudur
Sual: Münaqişənin, təşkilat üçün xoşagəlməz bir hadisə olmasını kimlər ilk dəfə 
nəzərdən keçiriblər? (Çəki: 1)
“Menejment” məktəbi və “İnzibati” məktəb nəzəriyyəçiləri
“İnsan münasibətləri” məktəbinin üzvləri
“Nizam nəzəriyyə”sinin nəzəriyyəçiləri
“Münaqişə nəzəriyyəsi”nin nəzəriyyəçiləri
Sosioloqlar
Sual: Təşkilati münaqişə nəyə imkan verir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Qərarların qəbul edilməsi prosesinin daha effektiv olmasına 
İnsanlara öz fikirlərini söyləməyə və bununla da şəxsi tələbatlarının ödənilməsinə
Fikirlərin fərqlərinin üzə çıxarmağa, problemlərin əksəriyyətini açmağa, əlavə 
məlumatların əldə edilməsinə
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişələrin əsas mənbəyi hansı ziddiyyətlər adlanır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
İnstrumentallıq və subyektivlik arasında ziddiyyətlər
Qruplar arası ziddiyyətlər
Formal və qeyri-formal əlaqələr arasında ziddiyyətlər
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişələrin konkret səbəblərinə daxil deyil? (Çəki: 1)
Eksperiment sorğu
İnsanlar tərəfindən işlənilib hazırlanmış qaydaların qeyri-dəqiqliyi
işçilərin və təşkilatdakı bölmələrin məqsəd və maraqlarının obyektiv şəkildə 
fərqlənməsi
Subyektiv xarakter daşıyan bir qrup səbəblər
Vəzifə öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsib]
Стр. 17 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Sənaye münaqişələri hansı tip münaqişələrə daxildir? (Çəki: 1)
Qruplar arasında münaqişələr
Şəxslə qrup arasında münaqişələr
Şəxslərarası münaqişələr
insanın şəxsi münaqişəsi
Təşkilatdan kənar münaqişələr
Sual: Təşkilatda baş verən bütün münaqişələr neçə növə bölünür? (Çəki: 1)
2 növə
3 növə
4 növə
5 növə
6 növə
B
ÖLMƏ
: 0402
Ad
0402
Suallardan
21
Maksimal faiz
21
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Təşkilati münaqişə hansı münaqişədir? (Çəki: 1)
Təşkilatdaxili münaqişədir
Təşkilatın digər müəssisələrlə münaqişəsidir
özəl müəssisələrin dövlət müəssisələri ilə münaqişəsidir
Firma və şirkətlər arası münaqişəsidir
Təşiklatla fərd arasındakı münaqişə
Sual: Təşkilati münaqişə nəyi nəzərdə tutmur? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Struktur özəllikləri
Digər təşkilatlarla əlaqələr
Hər hansı bir spesifik xüsusiyyətləri
Düzgün javab yoxdur
Sual: Şəxsi münaqişələrin təşkilati münasibətlərlə köçürülməsi mümkündür? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Şəxsi fikirlərinə görə
Özləri ilə şəxsi münaqişələri gətirməklə
Düzgün javab yoxdur
İnsanlar özləri ilə işə ailə münaqişələrin gətirməklə
Стр. 18 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: Münaqişəni birbaşa həmin təşkilatda aradan qaldırmaq jəhdləri gözlənilən 
nətijəni vermir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Ümumi olduqda
Sistemli olduqda
Münaqişəni yaradan səbəblər təşkilatın hüdudlarından kənarda olduqda
Düzgün javab yoxdur
Sual: Subyektiv xarakter daşıyan bir qrup səbəblərə nə daxil deyil? (Çəki: 1)
Məqsəd və maraqların obyektiv şəkildə fərqləndirilməsi
Təşkilati-idarəediji
Hüquqi
Psixoloci
Sosioloci
Sual: ………- rəhbərin öz təşkilati, idarə, səlahiyyətveriji funksiyalarını yerinə 
yetirməsi və ya pozması ilə əsaslanan nöqsanlar. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? 
(Çəki: 1)
Təşkilati-idarəediji
Hüquqi
Psixoloci
Sosioloci
Bütün javablar doğrudur
Sual: ……….- qanunların, hüquqların, maliyyə qaydalarının yalnız rəhbər 
tərə¬fin¬dən deyil, həm də kollektivin üzvləri tərəfindən pozulması. Aşağıdakılardan 
hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Hüquqi
Təşkilati-idarəediji
Psixoloci
Sosioloci
İqtisadi
Sual: ……….- psixoloci uyğunsuzluq, yalnış fikrə əsaslanan neqativ qayda. 
Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Psixoloci
Sosioloci
Hüquqi]
Təşkilati-idarəediji
Iqtisadi
Sual: Münaqişənin gedişatına öz təsirini göstərən sosial-psixoloci şəraitlərin kim 
tərəfindən qeyd edilmişdir? (Çəki: 1)
M.Doyç
S.Şikman
Стр. 19 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


K.Tomas
L.Kozer
P.Sarokin
Sual: Münaqişənin gedişatına təsir göstərən sosial-psixoloci şəraitlər hansılardır?] 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Tərəflərin münaqişədən önjəki münasibətləri
Münaqişəyə səbəb olan mərkəzi problem
Münaqişədə olan tərəflərin xüsusiyyəti
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişənin gedişatının sosial sferasına nə daxil deyil? (Çəki: 1)
Münaqişədə marağı olan müşahidəçilərin münaqişə tərəfləri ilə münasibətləri
İmkanlar, məhdudiyyətlər
Əlverişli şərait, əngəllər və onların münaqişənin gedişatına təsiri
Münaqişənin tənzimlənməsinin ijtimai normalarının və istifadə formalarının 
xüsusiyyətləri
Vasitəçilərin iştirakı
Sual: Münaqişənin gedişatına təsir göstərən sosial-psixoloci şəraitlərə nə daxil deyil? 
(Çəki: 1)
Tərəflərin iddialarının uyğunsuzluğu
Münaqişədə marağı olan müşahidəçilər
Münaqişədə olan tərəflərin istifadə etdiyi strategiya və taktika
Münaqişənin nətijələri 
Münaqişənin sonna çatması
Sual: Münaqişənin qarşısının alınması üçün yeni vəzifə təlimatının hazırlanması 
hansı funksiyaya daxildir? (Çəki: 1)
Norma yaratma
Özünü yeniləşdirmə
Proqnostik
Güj balansının yaradılması
Bütün javablar doğrudur
Sual: Münaqişənin dinamikası neçə mərhələdən ibarətdir? (Çəki: 1)
3
4
5
6
2
Sual: İkinji mərhələ neçə fazaya bölünür? (Çəki: 1)
Стр. 20 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə