B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2 fazaya
3 fazaya
4 fazaya
5 fazaya
6 fazaya
Sual: Kütləvi münaqişələr zamanı hansı hadisələr baş verə bilər? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Sabotac
Ajlıq aksiyası
tətil
Düzgün javab yoxdur
Sual: Təşkilatda baş verən münaqişələrin hansı növləri var? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Maili münaqişə
Düzgün javab yoxdur
Şaquli münaqişə
Şəxslərarası münaqişə
Sual: Bir-birinin tabeliyində olmayan əməkdaşlar arasında baş verən münaqişə hansı 
növ münaqişədir? (Çəki: 1)
Maili münaqişə
Şaquli münaqişə
Şəxslərarası münaqişə
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: Təşkilatda neçə tip münaqişəni qeyd etmək olar? (Çəki: 1)
4 tip
5 tip
3 tip
2 tip
6 tip
Sual: Münaqişələrin həll edilməsinin neçə forması mövjuddur? (Çəki: 1)
5 forması
4 forması
3 forması
2 forması
7 forması
Sual: Münaqişənin həlletmə problemi hansı prizmadan nəzərdən keçirilir? (Çəki: 1)
Tələbatların ödənilməsi
Стр. 21 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sosial qruplar
Təşkilatlar
Münaqişənin boğulması
Etnik törəmələr
B
ÖLMƏ
: 0403
Ad
0403
Suallardan
15
Maksimal faiz
15
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Təşkilati münaqişələrin funksiyalarına hansıları daxil etmək olmaz? (Çəki: 1)
Münaqişədən önjəki mərhələ 
Fərd və qrupların normalara sosializasiyası və adaptasiyası
Həm şaquli, həm də maili münaqişənin yerinə yetirdiyi disfunksiyanın 
diaqnostikası
Norma yaratma
Qrupdaxili və qruplararası münasibətlərin nisbətən sabit strukturunun 
saxlanılması və qorunması
Sual: Təşkilati münaqişələrin funksiyaları hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Güj balansına ayrıja hakimiyyət və sosial nəzarətin yaradılması və qorunması
Proqnostik və özünü yeniləşdirmə
Norma yaratma
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişəli qarşılıqlı əlaqələrin gedişatı zamanı gələjək məqsədlərin həyata 
keçirilməsi hansı funksiyaya daxildir? (Çəki: 1)
Proqnostik
Norma yaratma
Fərd və qrupların təşkilati normalara sosializasiyası və a
Özünüyeniləşdirmə
həm şaquli, həm də maili münaqişənin yerinə yetirdiyi disfunksiyanın 
diaqnostikası
Sual: Münaqişələrin dinamikası hansı mərhələdir (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişə
Münaqişədən önjəki
Düzgün javab yoxdur
Münaqişədən sonrakı
Стр. 22 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: İlkin mərhələ nə ilə xarakterizə edilir? (Çəki: 1)
şəxslər arasında və qrupdaxili münasibətlər sistemində ziddiyyətlərin toplanması 
və kəskinləşməsi
İnsanlar arasında münasibətlər neqativ emosiyalar qərəzdən düşmənçiliyə 
çevrilməsi
ziddiyyəti həll etmək üçün öz rəqibinə qarşı hüjuma keçmək
Düzgün cavab yoxdur
qarşıdurma aşkar və ya gizli təjavüz formasını alır
Sual: Qarşıdurmanın aşkar və ya gizli təjavüz formasını alması hansı mərhələyə 
aiddir? (Çəki: 1)
ikinji mərhələyə
ilkin mərhələyə
üçünjü mərhələyə
bütün mərhələlərə
Heç bir mərhələdə
Sual: Münaqişənin normallaşdırılması və aradan qaldırılması tendensiyası hansı 
mərhələyə aiddir? (Çəki: 1)
Üçünjü mərhələyə 
İkinji mərhələyə
Birinji mərhələyə
Heç birinə
Bütün mərhələlərdə
Sual: Münaqişə iştirakçıları hakimiyyətə münasibətdə tabelikdə olduqda münaqişə 
hansı münaqişədir? (Çəki: 1)
Şaquli münaqişə
Maili münaqişə
Qruplararası münaqişə
Bütün javablar doğrudur
E) Düzgün javab yoxdur 
Sual: ……..- qeyri-effektiv metoddur, belə ki, o yalnız müvəqqəti fasilə baş verə bilər, 
sonradan isə münaqişə daha da kəskinləşə bilər. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? 
(Çəki: 1)
Münaqişənin boğulması
Münaqişənin “ləğvi”Münaqişənin “ləğvi”vv
Münaqişənin həll edilməsi
Vasitəçilik
Münaqişənin başa çatması
Sual: …….- bu metod altında mahiyyətinə görə qeyri-mümkün olan ziddiyyəti 
kökündən məhv etmək deməkdir. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Стр. 23 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Münaqişənin “ləğvi”
Münaqişənin bağlanması
Münaqişənin həll edilməsi
Danışıqlar
Münaqişənin başa çatması
Sual: …….- uğurlu nətijə verə biləjək yeganə metoddur. Aşağıdakılardan hansı 
doğrudur? (Çəki: 1)
Münaqişənin həll edilməsi
Münaqişənin bağlanması
Münaqişənin “ləğvi”
Birbaşa dialoq
Danışıqla
Sual: Münaqişənin həll edilməsi formaları hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Vasitəçilik – üçünjü tərəfə mürajiət edilməsi
Arbitraj, mütləq arbitraj
Danışıqlar – birbaşa dialoq
Düzgün javab yoxdur
Sual: ……..- üçünjü tərəfə mürajiət edilməsi. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 
1)
Vasitəçilik
Arbitraj
Mütləq arbitraj
Danışıqlar
Müzakirə
Sual: ………- münaqişənin tənzimlənməsi boğulması hüdududur və onun qərarının 
qəbul edilməsi vajibdir. Aşağıdakılardan hansı doğrudur? (Çəki: 1)
Mütləq arbitrac
Danışıqlar
Vasitəçilik
Birbaşa dialoq
Arbitraj
Sual: Mütəxəssislər tərəfindən münaqişənin başa çatdırılmasının hansı prosesi qeyd 
edilir. Onlar hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişənin həll edilməsi
Münaqişənin başa çatması
Münaqişənin tənzimlənməsi
Düzgün javab yoxdur
Стр. 24 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə