B axiş Testlər /3732#01#Y15#01#500 qiyabi/Baxış t est : 3732#01#Y15#01#500 qiyabiYüklə 19,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/25
tarix17.09.2017
ölçüsü19,74 Kb.
#595
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Danışıqları aparan şəxslərin səviyyəsinin yüksək olması və çoxmərhələli 
danışıqlar təjrübəsindən istifadə etmək
Sual: Münaqişənin qarşısının alınmasında normativ mxanizmlərin təsiri hansılardır? 
(Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Dəyər təsiri
Hüquqi norma
Düzgün javab yoxdur
İnformasiya təsiri
Sual: Münaqişənin qarşısının alınmasının hansı forması münaqişənin 
sublimasiyasına doğru aparır? (Çəki: 1)
Yumor
Münaqişə səbəblərinin aradan qaldırılması
“Razılıq” metodu
“Praktiki empatiya” metodu
“Psixoloci empatiya” metodu
Sual: Normativ mexanizmlərin ünsiyyət predmetinin informasiya təsiri nədən 
ibarətdir? (Çəki: 1)
Jəmiyyət tərəfindən bəyənilən müəyyən davranış statusundan ibarətdir 
Jəmiyyət tərəfindən qəbul edilən dəyərlər elan edilir
Məjburi güjü tanımayan şəxslərə tətbiq edilir
Tərbiyəvi təsir deməkdir
Şəraitin jiddiliyi nisbətən azalır
Sual: Normativ mexanizmlərin ünsiyyət predmeti hansı ünsiyyət vasitəsinin 
yaradılmasına yardım edir? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Hakim-məhkum
Rəhbər-işçi
Düzgün javab yoxdur
Kommersant-istehlakçı
Sual: Ehtimal olunan rəqibi öz işçilərinə jəlb etmə, münaqişənin qarşısının 
alınmasının bu metodu nejə adlanır? (Çəki: 1)
Razılıq metodu 
Qarşılıqlı tamamlama metodu
Rəqibin reputasiyasının qorunması metodu
Praktiki empatiya metodu
Məziyyətin bölüşdürülməsi metodu
Sual: Münasibətlərin institusionalizasiyası nə deməkdir? (Çəki: 1)
Bütün iştirakçılar üçün maksimum rahat sosial-psixoloci atmosferin yaradılması 
Стр. 29 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sosial rolların ümumi maraqlar çərçivəsində bölüşdürülməsi
Məhdudiyyətlər
Sağlam düşünjə çərçivəsində
Aydın normativ mexanizmlər
Sual: Münaqişənin qarşısının alınması mümkündür: (Çəki: 1)
Münaqişənin istənilən inkişaf mərhələsində 
Münaqişə aparanların hərəkətlərinin destruktiv nətijələri yaratmazdan əvvəl
Münaqişə mərhələsində
Münaqişədən sonrakı mərhələdə
Qarşıdurma başlamazdan əvvəl
Sual: Münaqişələrin qarşısının alınması zamanı normativ mexanizmlərin tətbiqinin 
effektivliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Ona şərtsiz şəkildə riayət edilməsindən
Normaların pozulmasına görə mümkün jəzanın güjündən
İnsanların ona münasibətindən
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişənin pozitiv sublimasiyasına, eləjə də münaqişəli situasiyanın 
kəskinliyinin azalmasına nə təsir göstərir? (Çəki: 1)
Münaqişənin pozitiv sublimasiyasına, eləjə də münaqişəli situasiyanın 
kəskinliyinin azalmasına nə təsir göstərir?
Tərəflərin statusu
Rəqabət aparan tərəflərin nüfuzu
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: Aşağıda qeyd edilən amillərdən hansı münaqişəyə kənar şəxslərin müdaxiləsi 
üçün obyektiv maneə ola bilər? (Çəki: 1)
Düzgün javab yoxdur 
Əxlaqi
Hüquqi
Bütün javablar doğrudur
Psixoloci
Sual: Jəmiyyətin bütün üzvlərinə münasibətdə qayğı, mədəniyyətin artırıl¬ma¬sı – 
münaqişənin aradan qaldırılmasına yardım edən zəruri fəaliy¬yət¬dir. O, hansı təsir 
səviyyəsinə aiddir? (Çəki: 1)
Sosioloci 
Politoloci
Geosiyasi
Psixoloci
Bütün javablar doğrudur
Стр. 30 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Sual: …… mövjud amillərin və şərtlərin təsirindən münaqişədə baş verən dəyişiklik, 
inkişafdır. Doğru javab hansıdır? (Çəki: 1)
Münaqişənin dinamikası
Münaqişənin sərhədləri
Münaqişənin qurbanları
Sənaye münaqişələri
İntizamsızlıq 
B
ÖLMƏ
: 0601
Ad
0601
Suallardan
9
Maksimal faiz
9
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
1 %
Sual: Təşkilatlarda münaqişənin idarə prosesi hansı elementlərdən ibarətdir? (Çəki: 
1)
Bütün javablar doğrudur 
Münaqişənin səbəblərinin üzə çıxarılması
Münaqişənin funksionallığının müəyyən edilməsi
Münaqişənin idarə edilməsi və həlli metodlarının axtarılıb tapılması
Münaqişənin aşkara çıxarılması
Sual: Təşkilatda rəhbər öz fəaliyyəti zamanı nəyi etməyi bajarmalıdır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Dərhal həll etməyi bajarmalıdır
Hansı birini nəzərdə saxlamalı və təşəbbüs göstərməyi bajarmalıdır
Münaqişənin qarşısını almağı bajarmalıdır
Düzgün javab yoxdur
Sual: Təşkilati münaqişə hansı xarakter daşıya bilər? (Çəki: 1)
Funksional, həm də disfuksional 
Disfuksional
Funksional
Bütün javablar doğrudur
Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişənin funksional olması təşkilata nə verə bilər? (Çəki: 1)
Təşkilatın effektivliyini artıra bilər
Şəxsi məmnunluğun səviyyəsini sala bilər
Qrupdaxili əməkdaşlığın səviyyəsini sala bilər
Təşkilatın effektivliyini aşağı sala bilər
Стр. 31 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...


Düzgün javab yoxdur
Sual: Münaqişə disfuksional olduqda nə baş verir? (Çəki: 1)
Münaqişə disfuksional olduqda nə baş verir?
Qrupdaxili əməkdaşlığın səviyyəsini sala bilər
Təşkilatın effektivliyinin səviyyəsini aşağı sala bilər
Təşkilatın ləğvinə səbəb ola bilər
Şəxsi məmnunluğun səviyyəsini sala bilər
Sual: Təşkilatlarda münaqişəli situasiyanın idarə olunmasının strateci metodları 
hansılardır? (Çəki: 1)
Bütün javablar doğrudur 
Koordinasiya mexanizminin tətbiq edilməsi
Ümumtəşkilati kompleksşəkilli məqsədlərin təsbit edilməsi 
Mükafatlandırma sisteminin istifadəsi
İşə olan tələblərin izah edilməsi
Sual: Təşkilatlarda münaqişənin idarə olunmasının strateci metoduna daxil deyil? 
(Çəki: 1)
Mükafatlandırma sisteminin istifadəsi 
İşə olan tələblərin izah edilməsi
Koordinasiya mexanizminin tətbiq edilməsi
Ümumtəşkilati kompleksşəkilli məqsədlərin təsbit edilməsi
Münaqişədən uzaqlaşma
Sual: Münaqişəli situasiyaların idarə edilməsinin neçə strateci metodu var? (Çəki: 1)
4 metodu 
3 metodu
2 metodu
1 metodu
5 metodu
Sual: Münaqişəli situasiyaların idarə edilməsinin neçə taktiki metodu var? (Çəki: 1)
8 metodu
3 metodu
6 metodu
7 metodu
5 metodu
B
ÖLMƏ
: 0602
Ad
0602
Suallardan
21
Maksimal faiz
21
Sualları qarışdırmaq
Стр. 32 из 101
Prometeus
30.03.2015
http://dist.aseu.az/close/staff/share/viewTest.asp?idType=t&idObject={04B01539-4A...Yüklə 19,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə