B. F. Ratsel C. K. HaushoferYüklə 484,46 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/14
tarix06.05.2018
ölçüsü484,46 Kb.
#42498
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

239. 

Rusiyanın Osmanlı imperiyasının daxili işlərinə qarışmaq üçün istifadə etdiyi diplomatik 

priyomlara aiddir: 

  

Düşmən cəbhəsindəki daxili ziddiyyətlərdən istifadə etmək  

”Təmənnasızlıq” ideyası motivləri ilə ört-basdır edilmiş təcavüzkarlıq 

 

Düşmənin sayıqlığını zəiflətmək məqsədilə onunla “Dostluq müqavilə”si bağlamaq  

”Özünümüdafiə” motivləri ilə pərdələnmiş təcavüzkarlıq 

 

Bütün variantlar  

 

240. Düşməni azdırmaq məqsədilə pasifist təbliğatdan istifadə etmək nümunəsinə aiddir:  

 

Fransa-Prussiya müharibəsi ərəfəsində Bismarkın diplomatiyası  

II d.m. ərəfəsində Almaniyanın diplomatiyası 

 

Napoleon müharibələri dövründə Fransa diplomatiyası  

I d.m. ərəfəsində ABŞ diplomatiyası  

 

Rusiyanın Osmanlı imperiyasına qarşı diplomatiyası   

 

241. I d.m. dövrünün diplomatiyasına xas olan əsas priyomlara aid deyil:  

 

Dostluq haqqında müqavilələr bağlamaq  

Əlverişli qüvvələr nisbəti yaratmaq məqsədilə bitərəflik haqqında müqavilələr bağlamaq 

 

Xarici ölkələrdə dini,milli və siyasi nifaqı qızışdırmaq  

”Siyasi tarazlığı” qorumaq bəhanəsilə koalisiya yaratmaq 

 

Güc tətbiq etməklə hədələmək  

 

242. ”Təmənnasızlıq” motivləri ilə pərdələnmiş təcavüzkarlığa aiddir:  

 

I d.m.-nin Avropanın daxili işi olduğu haqqında V.Vilsonun bəyanatı  

Almaniyanın I d.m.-də Belçikaya hücumu 

 

Rusiyanın özünü xristian əhalinin müdafiəçisi kimi qələmə verməklə Osmanlı imperiyasının daxili işlərinə qarışması 


 

ABŞ-ın Vyetnama müdaxiləsi 

 

ABŞ və NATO üzrə müttəfiqlərinin kütləvi qırğın silahı olması bəhanəsilə İraqa müdaxiləsi  

 

243. ”Qəribə müharibə” terminini tətbiq etdi: 

  

L.Düqi  

U.Lippman 

 

İsten 


 

Bentam 


 

Doljeres 

244. 

Azərbaycan regional təhlükəsizlik məsələsində mövqeyi:   

Qafqaz regionuna əlavə güclərin gəlməsi 

 

Avrasiya məkanına inteqrasiya  

Qafqaz regionunun müxtəlif güc blokları arasında bölünməsinin qarşısını almaq 

 

Qonşularla əməkdaşlıq  

Beynəlxalq təşkilatlara qoşulmaq 

 

 

245. Heydər Əliyev regionda Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktının yaradılması təşəbbüsü ilə 

çıxış etdi: 

Budapeşt sammitində 

 

Roma konvensiyasının müzakirəsi zamanı  

Paris sammitində 

 

İstanbul sammitində  

BMT tribunasında 

 

 

246. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə daxil olmayan dövlətlər: 1. Rusiya 2. Azərbaycan 

3. Qazaxıstan 4. Ukrayna 5. Özbəkistan 6. Gürcüstan  

 

1,2,3 


 

1,4,5  

2,3,4 


 

2,4,6 


 

4,5,6 


 

 

247. Ümumi təhlükəsizliyin əsas prinsipləri: 1. beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsində 

hərbi gücdən imtina 2. hərbi gücün özünümüdafiə məqsədilə istifadə olunması 3. başqa dövlətlər 

üzərində hərbi üstünlüyə nail olmaq 4. münaqişələrin həllində hərbi gücdən istifadə 5. başqa 

dövlətlər üzərində hərbi üstünlüyə nail olmamaq 

  

1,2,5 


 

1,2,5 


 

2,3,4 


 

2,4,5 


 

3,4,5 


 

 

248. Heydər Əliyev Təhlükəsizlik paktına daxil olmalı idi: 1.İran 2.Rusiya 3.Çin 4.Cənubi 

Qafqaz dövlətləri 5.Türkiyə 

1,2,3 

 

2,4,5  

1,4,5 


 

2,3,4 


 

 3,4,5 


 

 

249. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsində 1999-cu ilə qədər müşahidəçi qismində iştirak 

etdi: 1. Qırğızıstan 2. Azərbaycan 3. Belarusiya 4. Tacikistan 5. Gürcüstan 6. İran 

  

2,3,5 


 

1,2,3 


 

2,4,6 


 

3,4,5 


 

3,4,6 250. 

Müəyyən sərhədlər daxilində yaşayan xalqın xüsusi sistemlə idarə olunmasını təmin edən 

siyasi quruluş:  

Təşkilat 

 

Ordu 


 

Dövlət 


 

Dövlət başçısı 

 

Hakimiyyət  

 

251. İlk dəfə beynəlxalq münasibətlərdə təcavüzkar müharibələrin qadağan olunması hansı 

sənəddə öz əksini tapdı: 

  

”Paris” xartiyası  

Brian-Kelloq paktı 

 

Helsinki yekun Akti  

Versal müqaviləsi 

 

Nürnberq prosesi  

 

252. Dünya müharibələri arasındakı dövrdə Avropa təhlükəsizlik sistemi əsaslanırdı: 

  

Brian-Kelloq paktına  

Versal müqaviləsinə 

 

Millətlər Cəmiyyətinin nizamnaməsinə  

ABŞ-İngiltərə münasibətlərinə 

 

 ABŞ-SSRİ münasibətlərinə  

 

253. "Soyuq müharibə"nin 1969-1979-cu illər mərhələsində: 1. SSRİ ilə Fransa arasında 

Avropada təhlükəsizliyə dair razılaşma 2. SSRİ ilə AFR arasında müqavilə 3. AFR ilə Polşa 

arasında müqavilə 4. ABŞ ilə Azərbaycan arasında razılaşma 5. SSRİ ilə Misir arasında Afrikanın 

təhlükəsizliyə dair müqavilə 

1, 2, 3 

 

1, 3, 4   

2, 4, 5  

3, 4, 5 


 

3, 4, 5 


 

 

254. BMT-nin Nizamnaməsi qəbul edilmişdi: 

  

1945-ci ildə San-Fransiskoda  

1944-cü ildə Bretton-Vudsda 

 

1919-cu ildə Parisdə  

1945-ci ildə Nyu-Yorkda 

 

1957-ci ildə Cenevrədə  

 

255. BMT Nizamnaməsinə görə onun neçə əsas orqanı var? 

   

   

  

256. 


Aşağıdakılardan biri BMT TŞ-nın daimi üzvü deyil:  

 

Almaniya   

Rusiya 


 

ABŞ 


 

Böyük Britnaiya 

 

Çin 


 

 

257. Avropa birliyi iqtisadi cəhətdən yönəlmişdi: 

  

ABŞ və Yaponiyaya qarşı 
 

ABŞ və SSRİ-yə qarşı 

 

SSRİ və Yaponiyaya qarşı  

ABŞ və Çinə qarşı 

 

Çin və Yaponiyaya qarşı  

 

258. Avropa Birliyinin yaranmasında hansı dövlət aparıcı rol oynadı? 

  

 Fransa 

 

Almaniya  

İngiltərə 

 

İtaliya 


 

Belçika 


 

 

259. ATƏM neçənci ildən formalaşdı?  

 

1973  

 1967 


 

1975 


 

1989 


 

 1992 


 

 

260. Helsinki Yekun aktı imzalanmışdır: 

  

30 iyul 1975-ci ildə  

12 may 1972-ci ildə 

 

22 noyabr 1992-ci ildə  

22 noyabr 1992-ci ildə 

 

3 avqust 1989-cu ildə  

 261. 

Təşkilatlar anlayışına aid deyil: 

  

Siyasi partiyalar  

Kütləvi ictimai hərəkatlar 

 

İctimai strukturlar  

Dövlət siyasətində konkret məqsəd güdən hər hansı birlik 

 

Bütün cavablar aiddir  

 

262. SSRİ-nin ərəb ölkələrindəki nüfuzu hansı hadisə ilə sarsıldı? 

  

ABŞ təzyiqləri nəticəsində SSRİ qoşunlarının Əfqanıstandan çıxması ilə  

Yuqoslaviyanın dağılması ilə 

 

Şərqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilə  

Şərqi Avropada sovet sisteminin süqutu ilə 

 

ABŞ-ın Kuveyti İraqın işğalından azad etməsi ilə  

 

263. Beynəlxalq hərbi-siyasi təhlükəsizliyin əsas dayağı:  

 

B/x ticarət  

B/x təşkilatlar 

 

B/x hüquq  

TMK-lar 


 

Milli dövlətlər 

 

 

264. İngiltərənin AİB-ə gec daxil olmasının səbəbi:  

 

İngiltərədə iqtisadi böhranın bu prosesə əngəl olması  

Hakim partiyaların məsələyə mənfi münasibəti 

 

Xalq kütləsinin bu işə etirazı  

AFR-in bu məsələyə “veto” qoyması 

  

265. 


Qərbi Berlinin sovet qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması (Birinci Berlin böhranı) 

baş vermişdi: 

1948-1949-cu il 

 

 1945-1947-ci il  

1946-1947-ci il 

 

1947-1949-cu il  

1949-1951-ci il 

 

 

266. Beynəlxalq münaqişənin “döyüş,oyun,debat” təsnifatını vermiş alim:  

 

Roaç  

Rappoport 

 

Lipson 


 

Nay 


 

Aron 


 

 

267. Dövlətlərarası münaqişə deyil:  

 

Kəşmir problemi  

Fələstin problemi 

 

Folklend böhranı  

Çeçen problemi 

 

Dağlıq Qarabağ problemi  

 

268. ”Güclü dövlət odur ki,müharibə etmədən öz məqsədinə çata bilsin” fikri hansı ölkəyə 

aiddir: 


  

Qədim Misir 

 

Qədim Çin  

Şumer  

Assuriya 

 

Qədim Roma  

 

269. İkinci Berlin böhranı nəticəsində:  

 

Berlin divarı tikilmişdir  

Berlin divarı dağıdılmışdır 

 

AFR və ADR yaradılmışdır  

AFR və ADR birləşmişdir 

 

AFR NATO-ya daxil olmuşdur  

 

270. Təlqinetmə metoduna aid deyil: 

  

Birbaşa  

Dolayı 


 

Təşkil olunmuş 

 

Təsadüfi  

İnandırma 

 

 

271. Nüvə silahının yayılmaması haqqında beynəlxalq müqavilə: 

  

1968  

1960 


 

1975 


 

1988 


 

1955 


 

 

272. İnsanların gerçəkliyə və bir-birinə münasibətlərinin dərk olunduğu və qiymətləndirildiyi 

ideyalar və baxışlar sistemi:  
 

Nəzəriyyə 

 

İdeologiya  

Strategiya 

 

Taktika 


 

Diplomatiya 

 

 

273. Obyektlərin və ətraf mühitin insan və cəmiyyət üçün əhəmiyyətinin mənəvi 

prinsiplər,normalar,ideallarda əks olunmuş qiymətləndirmə ölçüsü  

 

Maraqlar  

Tələblər 

 

İdeologiya  

Dəyərlər 

 

Məqsədlər  

 

274. Müəyyən şəxs və ya təsisatın kütlələrin ətraf mühiti qeyri-tənqidi qəbul etməsinə 

yönəlmiş özünəməxsus sosial-psixoloji təsir: 

  

Təlqinetmə  

Təbliğat 

 

Təşviqat  

Məcburetmə 

 

Hipnoz 


 

 

275. Bakıda Kosmik Tədqiqatlar Elmi-İstehsalat Birliyi fəaliyyətə başladı: 

  

1986  

1982 


 

1985 


 

1993  

1987 


 

276. 


XX əsrin 60-70-ci illərində Cənub-Şərqi Asiya regionunda qüvvələr balansını dəyişən 

hadisə:  

 

Vyetnam müharibəsi  

V.Brandtın Şərq siyasəti 

 

Helsinkidə Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlığa dair Müşavirə  

Nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilə 

 

Müstəmləkə sisteminin süqutu  

 

277. Vyetnam müharibəsinin tarixi çərçivəsi:  

 

1964-1973  

1950-1953 

 

1968-1972  

1954-1964 

 

1948-1949  

 

278. Çin Cənub-Şərqi Asiya regionunda nə vaxtdan müstəqil rol oynamağa başladı? 

  

İ.V. Stalinin ölümündən sonra  

ABŞ-la diplomatik əlaqələr qurandan sonra 

 

Vyetnam müharibəsindən sonra  

C. Kennedinin öldürülməsindən sonra 

 

V.Brandtın Şərq siyasət yürütməsindən sonra  

 

279. ”Milli maraqlar” anlayışını ilk dəfə kim tətbiq edib: 

  

Makiavelli,Rişelye  

Makiavelli,Hobbs 
 

Rişelye,Hobbs 

 

Aristotel,Hobbs  

Monteskye,Hobbs 

 

 

280. Milli maraqlar konsepsiyasının formalaşması beynəlxalq münasibətlər sahəsində nəyin 

tətbiqini asanlaşdırır: 

  

Dünya bazarının formalaşması  

Ümumi təhlükəsizlik konsepsiyası 

 

Hüquq normaları  

Proteksionizm 

 

Avtarkiya  

 

281. Dövlət məkanında tarixən yaranmış maraqların məcmusu: 

  

Siyasi maraqlar  

Milli maraqlar 

 

Dövlət maraqları  

Xüsusi maraqlar 

 

Ümumi maraqlar  

 

282. Vestfal sülhündən sonra beynəlxalq münasibətlər sistemində qəbul edilən prinsip: 

  

Dini baxışlarından asılı olmayaraq dövlətlərin suveren bərabərliyi   

Legitimlik 

 

Beynəlxalq münasibətlərdə qüvvə istifadəsindən imtina   

Azad ticarət 

 

Açıq dəniz sərbəstliyi  

 283. 

Vestfal sülhü hansı təriqətlərin hüquqlarını tanıdı:  

 

Lüteran və protestantlar  

Lüteran və kalvinistlər 

 

Pravoslav və protestantlar  

Katoliklər və lüteranlar 

 

Kalvinistlər və qriqoryanlar  

 

284. Beynəlxalq münasibətlərin əsas prinsip və parametrləri formalaşmışdır:  

 

XVII əsrin ortalarında  

XVI əsrin sonunda 

 

XVI əsrin sonunda  

XX əsrin əvvəllərində 

 

 XVIII əsrdə  

 

285. Avropa qitəsində “mükəmməl qüvvələr balansı” nə vaxt formalaşdı: 

  

1763-cü il Paris sülhündən sonra  

1648-ci il Vestfal sülhündən sonra 

 

1815-ci il Vyana konqresindən sonra  

”Soyuq müharibə”dən sonra 

 

 II dünya müharibəsindən sonra  

 

286. ”Müqəddəs yer”lərin problemı nə vaxtdan etibarən beynəlxalq münasibətlərdə müzakirə 

obyekti oldu: 

XVIII əsrin əvvəllərində 

 

XIX əsrin ortalarında  

XX əsrin əvvəllərində 

 

XIX əsrin sonunda 
 

 XVII əsriun sonunda 

 

 

287. Həyati mühüm maraqlara aid deyil:  

 

Həyat səviyyəsi  

Həyat keyfiyyəti 

 

Konstitusiya hüquqlarının qarantı  

Geosiyasi yerləşmə 

 

Sosial ədalət  

 

288. Cəmiyyətdə boşanmaların sayı hansı sahədə maraqlara aiddir: 

  

Həyat səviyyəsi  

Sosial ədalət 

 

Həyat fəaliyyətinin sabitliyi  

Konstitusiya hüquqlarının qarantiyası 

 

Həyat keyfiyyəti   

 

289. Vətəndaşların ölkə Prezidentinə şikayətlərinin sayı hansı sahədə maraqlara aiddir:  

 

Həyat səviyyəsi  

Həyat keyfiyyəti 

 

Sosial ədalət  

Konstitusiya hüquqlarının təminatı 

 

Həyat fəaliyyətinin sabitliyi  

 

290. Sosial ədalət sahəsində maraqlara aid deyil: 

  

Ödənilən məzuniyyət günlərinin sayı  

Varlı və kasıbların gəlirləri arasında fərq 
 

Parlamentdə qadınların sayı 

 

Təqaüdçülərin ümumi sayında işləməyənlərin sayı  

Xaricdə təhsil alanların sayı 

 

 

291. Konstitusiya hüquqlarının təminatı sahəsində maraqlara aid deyil:  

 

Dövlət idarəçiliyində qadınların sayı  

Əmək qabiliyyətli əhalidə işsizlərin sayı 

 

Prezidentə şikayətlərin sayı  

Vətəndaşların Strasburq B/x Məhkəməyə müraciətlərinin sayı 

 

Evsiz adamların sayı  

 

292. Həyat səviyyəsi sahəsində maraqlara aid deyil:  

 

Adambaşına düşən gəlir  

Adambaşına düşən xərc 

 

Ödənilən məzuniyyət günlərinin sayı  

Uzaq xaricə turist səfəri etmiş vətəndaşların sayı 

 

İş həftəsinin uzunluğu  

 

293. Həyat keyfiyyəti sahəsində maraqlara aid deyil:  

 

1000 nəəfərə düşən telefon sayı  

Muzeylərin sayı 

 

Kitabxanaların sayı  

Regionlar üzrə əhalinin gəlirləri arasında fərq 

 

Adambaşına düşən mənzil sahəsi  

 

294. Uşaq ölümü hansı sahədə maraqlara aiddir:  


 

Həyat fəaliyyətinin sabitliyi 

 

Həyat səviyyəsi  

Həyat keyfiyyəti 

 

Sosial ədalət  

Konstitusiya hüquqlarının təminatı 

 

 

295. Sosial ədalət sahəsində maraqlara aiddir: 

  

İş həftəsinin müddəti  

Evsiz adamların sayı 

 

Peşə xəstəliyi qazanmış işləyən vətəndaşların sayı  

İkinci növbədə təhsil alan məktəblilərin sayı 

 

Ümumi xərclər içində təhsilə xərclənən vəsaitin miqdarı  

 

296. Maraqların təmin olunmasında əsas tələb:  

 

Dövlətin məqsədləri ilə qüdrəti arasında uçurum olmasın  

Dövlətin güclü ordusu olsun 

 

Dövlətin güclü iqtisadiyyatı olsun  

Dövlətin əlverişli geosiyasi mövqeyi olsun 

 

Dövlətin zəngin təbii sərvətləri olsun  

 

297. Maraqların formalaşmasına daha çox təsir göstərir:  

 

İdeyalar  

Məqsədlər 

 

Dəyərlər  

Nəzəriyyələr 

 

İdeologiyalar  


 

298. 


Sosial inkişafın əsas səbəbi və hərəkətverici qüvvəsi:  

 

İqtisadiyyat  

Dəyərlər 

 

Tələblər  

 Rəqabət 

 

Maraqlar  

 

299. Hansı ölkədəki müharibə “İlk kontinental müharibə” adlanır:  

 

Misir  

Zimbabve 

 

Konqo 


 

Nigeriya 

 

Ruanda 


 

 

300. Müasir dövrdə siyasətin formalaşmasına təsir edən əsas reallıqlar: 

  

İqtisadi  

Siyasi 


 

Hərbi 


 

Geosiyasi 

 

Mədəni 


 

 

  

 

Yüklə 484,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə