Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы


Bölmə I. Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesiYüklə 121 Kb.
səhifə14/14
tarix20.04.2022
ölçüsü121 Kb.
#85723
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Market.-tedqiqat.

Bölmə I. Marketinq tədqiqatlarının aparılması prosesi
1.

Marketinq tədqiqatlarının mahiyyəti və elmi-metodiki əsasları

4

2

2
2.

Marketinqin informasiyları və informasiya sistemi

4

2

2
3.

Tədqiqat layihəsinin formaları

4

2

2
4.

Məlumatların toplanması metodları

4

2

2
5.

Marketinq tədqiqatlarında ölçmələr

4

2

2
6.

Seçmənin layihələndirilməsi və məlumatların yığılması

8

4

4
7.

Məlumatların təhlili

8

4

4Bölmə II. Tətbiqi marketinq tədqiqatları
8.

İstehlakçıların öyrənilməsi

4

2

2

9.

Əmtəə bazarlarının tədqiqi

4

2

2

10.

Rəqiblərin tədqiqi

4

2

2

11.

Qiymətlərin və qiymət elastikliyinin tədqiqi

4

2

2

12.

Reklam fəaliyyətinin marketinq tədqiqi

4

2

2

13.

Marketinq tədqiqatlarında proqnozlaşdırma

4

2

2
CƏMİ:

60

30

30


Qeyd:Saatların bölgüsü təxminidir.Кафедралар юз мцлащизяляриня эюря онлары дяйишя билярляр

Тювсиййя олунан ədəbiyyat siyahısı

1.Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. Санкт-Петербург, «Питер», 2004

2. Багиев Г.Щ., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. Москва: Економика, 1999

3. Беляевский И.К.. Маркетинговое исследование, М, 2002

4. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. Питер, 2003

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методоло-гия. - М.: Финпресс, 1998

6.Дихтль Е., Хершин Х. Практический маркетинг. М.: Высшая школа. ИНФРА-М, 1996

7. Дмитриева Е.В. Фокус группы в маркетинге и социологии. -М.: Центр, 1998

8. Котлер Ф. Основы маркетинга. СПб.: Литера плюс, 1994

9. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии. -М.: Финстатинформ, 1994

10. Маркетинг / Под ред. А.Н. Романова. - М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 1996

11.Пол Хейг, Ник Хейг, Кэрол-Энн Морган. Маркетинговые исследования на практике (основные методы иследования рынка). Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005

12.Ханс Хершген. Маркетинг (основы профессионального успеха), М. ИНФРА- М, 2001

13. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. - СПб: Питер, 2000

14.Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок СПБ Питер 2004.

15.А.П.Панкрухин. Маркетинг. Москва 2009

16.Г.А.Гайденко Маркетинговое управление. Москва 2006.

17.А.А.Тупченков и др. Промышленный маркетинг. Москва 2005

18. Филип Котлер и др. Основы маркетинга. Москва 2008

19.Багиев Г.Л.и др. Маркетинг СПБ, Питер 2006.20.Гайдаенко Т.А. «Маркетинговое управление». Москва 2006.Yüklə 121 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə
Psixologiya