Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ыYüklə 121 Kb.
səhifə7/14
tarix20.04.2022
ölçüsü121 Kb.
#85723
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Market.-tedqiqat.

Mювзу 7. Mялуматларын тящлили


Marketinq tədqiqatları məqsədi ilə toplanmış məlumatların təhlilə hazırlan-ması.

Marketinq tədqiqatlarında istifadə edilən təhlil növləri: deskriptiv (təsviri təhlil); nəticələrin çıxarılması üzrə təhlili; müxtəlifliklərin(fərqlənmələrin) təhlili; əlaqələrin təhlili; öncəgörmələr üzrə təhlil.

Deskriptiv təhlilin zamanı istifadə olunan göstəricilər: orta kəmiyyət, orta kvadratik kənarlaşma, variasiya genişliyi, variasiya əmsalı, asimmetriya, moda, mediana və s.

Statistik nəticələrin çıxarılması üzrə təhlil: baş məcmunun prametrlərinin qiymətləndirilməsi; hipotezlərin yoxlanması.

Hipotezlərin yoxlanması prosesi: baş məcmunun xarakteristikası haqqında hipotezin irəli sürülməsi; təsadüfi seçmənin aparılması; seçmənin statistik göstə-ricilərinin müəyyənləşdirilməsi; tədqiq olunan xarakteristikanın statistik və hipotetik qiymətlərinin müqayisəsi; seçmə tədqiqatının nəticələrinin irəli sürülmüş hipotezə uygun olub-olmamasının yoxlanması; yenidən seçmənin aparılmasının zəruriлийинин dəqiqləşdirilməsi.

Marketinq tədqiqatlarında müxtəlifliklərin(fərqlənmələrin) təhlili.

Dəyişənlər arasnda əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi və interpretasiyası.

Marketinq tədqiqatlarına dair hesabatın tərtibi. Hesabatın qiymətləndirilməsi meyarları: tamlıq, dəqiqlik, aydınlıq, ifadəlilik və s. Yazılı hesabatın strukturu. Şifahi hesabatın tərtibi.
Yüklə 121 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə