Baki döVLƏt universitetiYüklə 114,23 Kb.
tarix29.01.2018
ölçüsü114,23 Kb.

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Zəməxşərinin həyat və yaradıcılığı.

2.Ərəb dilçiliyinin yaranması barəsində olan üç əsas fikirdən birincisi.

3.Kufə qrammatika məktəbi.

4.İsmail əl Cövhərinin “Sihah” lüğəti.

5.Müasir ərəb ölkələrində ikidillilik.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Sibəveyhinin əl-Kitüb əsəri.

2.Mazinin həyat və yaradıcılığı.

3.Ərəb dilçiliyi ümumi dilçiliyin mühüm qollarından biri kimi.

4.Yeddi məşhur qare.

5.Kisainin həyat və yaradıcılığı.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.İsa ibn Ömər əs-Sədəfinin həyat və yaradıcılığı.

2.İbn Sikkit görkəmli ərəb leksikoqraflarından biri kimi.

3.Fərranın əsərləri haqqında ümumi məlumat.

4.Görkəmli Kufə dilçisi Əbu-Bəkr Ənbarinin həyat və yaradıcılığı.

5.“Əl-Lisanul-Ərəbi” jurnalının ərəb dilçiliyinin inkişafındakı rolu.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.İbn Quteybə Dinəvərinin həyat və yaradıcılığı.

2.Xətib Təbrizinin ərəb filologiyasındakı yeri.

3.Zəməxşərinin “Kəşşaf” əsəri.

4.İbn Hacibin həyat və yaradıcılığı.

5.Müasir ərəb dilçiliyində mövcud olan iki əsas cərəyan və onların nümayəndələri.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.İbn Hacibin həyat və yaradıcılığı.

2.Kufə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

3.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülü.

4.Əbu Əmr ibn əl-Əla yeddi məşhur Quran qarelərindən biri kimi.

5.İbn Hisamın həyat və yaradıcılığı

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.İbn Malikin həyat və yaradıcılığı.

2.Misir qrammatika məktəbinin yaranması.

3.Xəlil ibn Əhməd ilk ərəb lüğətçisi kimi.

4.Sibəveyhinin “əl-Kitab” əsəri dövrümüzə qədər gəlib çatan bir qrammatika kitabı kimi.

5.Bəsrə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Müasir ərəb dilçiliyi haqqında ümumi məlumat.

2.Xəlil ibn Əhmədin yaradıcılığı.

3.Xəlil ibn Əhmədə görə elmlərin təsnifatı.

4.Yeddi məşhur qare.

5.İbn Cinninin həyat və yaradıcılığı.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Cəlaləddin Suyutinin həyat və yaradıcılığı.

2.Əndəlüs qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

3.Misir qrammatika məktəbinin yaranması.

4.İbn Kişanın həyat və yaradıcılığı.

5.Müasir ərəb dilçiliyində ərəb dilçiliyinin sadələşdirilməsi təmayülləri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Cəlaləddin Süyutinin həyat və yaradıcılığı.

2.Əndəlüs qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

3.Misir qrammatika məktəbinin yaranması.

4.İbn Hisamın həyat və yaradıcılığı.

5.Müasir ərəb dilçiliyində ərəb dilçiliyin sadələşdirilməsi təmayülləri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Bəsrə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

2.Əhməd ibn Farisin lüğətçilik fəaliyyəti.

3.Əbul Qasim Zəccacinin həyat və yaradıcılığı.

4.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülü.

5.Yeddi məşhur qare.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Sələbin Kufə qrammatika məktəbinin qorunub saxlanmasında rolu.

2.Əbu Hənifə Dinəvərinin həyat və yaradıcılığı.

3.İsmail əl-Cövhərinni həyat və yaradıcılığı.

4.Müasir ərəb dilçiliyində ənənəvi ərəb dilçiliyinin sadələşdirilməsi təmayülləri.

5.Bəsrə qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Ərəb dilçiliyi ümumi dilçiliyin mühüm qollarından biri kimi.

2.Mazininin həyat və yaradıcılığı.

3.Kisai yeddi məşhur qaredən biri kimi.

4.İbrahim Mustafanın “İhyaun-nəhv” əsəri.

5.Misir qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əbu Əmr ibn-Əlanın həyat və yaradıcılığı.

2.Sələbin əsərləri haqqında ümumi məlumat.

3.Yeddi məşhur qare.

4.Misir qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.

5.Mübərridin həyat və yaradıcılığı.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülü.

2.Bəsrə qrammatika məktəbinin yaranması.

3.İbn Duveydin həyat və yaradıcılığı.

4.Kisainin həyat və yaradıcılığı.

5.Bağdad qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Ərəb dilçiliyinin yaranması barəsində olan 3 əsas fikirdən ikincisi.

2.Sibəveyhinin həyat və yaradıcılığı.

3.Fərranın əsərləri haqqında ümumi məlumat.

4.Bağdad qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

5.İbn Malikin məşhur “Əlgiyyə” əsərinin ərəb dilçiliyində yeri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əbu Həyyanın həyat və yaradıcılığı.

2.Misir qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.

3.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülü.

4.Xəlil ibn Əhmədin ərəb dilçiliyinin inkişafında rolu.

5.Sələbin Kufə qrammatika məktəbi ənənələrinin qorunub saxlanmasında rolu.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əhməd ibn Farisin həyat və yaradıcılığı.

2.“Əl-lisanul-ərəbi” jurnalının ərəb dilçiliyinin inkişafında rolu.

3.İsmail əl-Cövhərinin həyat və yaradıcılığı.

4.Müasir ərəb dilçiliyi haqqında ümumi məlumat.

5.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülündə Quranın rolu.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Mübərəddin həyat və yaradıcılığı.

2.Ərəb dilçiliyinin yaranması barəsində olan 3 əsas fikirdən birincisi.

3.Xəlil ibn Əhməd ilk ərəb lüğətçisi kimi.

4.Kufə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

5.Sələbin əsərləri haqqında ümumi məlumat.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Bəsrə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

2.Əbu Əmr bin əl-Əla yeddi məşhur Quran qarelərindən biri kimi.

3.İbn Sikkitin həyat və yaradıcılığı.

4.Əbul-Qasim Zəccanın həyat və yaradıcılığı.

5.İsmail əl-Cövhərinin “əl-Sindi” lüğəti.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Kufə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

2.Mübərridin həyat və yaradıcılığı.

3.Fərra Kufə qrammatika məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi.

4.Kisai yeddi məşhur qaredən biri kimi.

5.Əsməinin həyat və yaradıcılığı.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Ərəb dilçiliyinin yaranması barəsində olan üç əsas fikirdən üçüncüsü.

2.Əsməinin həyat və yaradıcılığı.

3.Mütəkəbbi Kufə məktəbi ənənələrinin davamçısı kimi.

4.İbn Hisamın “Muğni” əsərinin orijinallığı.

5.Müasir ərəb dilçiliyində ərəb ədəbi dilinə və ləhcələrə münasibət.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi

İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Sibəveyhinin “əl-Kitab” əsəri dövrümüzə qədər gəlib çatan ilk qrammatika kitabı kimi.

2.İsmail əl-Cövhəri ərəb lüğətçiliyində qafiyə məktəbinin banisi kimi.

3.Zəməxşərinin “Kəşşaf” təfsiri.

4.Əbul-Bərənat Ənbarinin Bəsrə və Kufə qrammatikləri arasındakı ixtilaflara dair əsəri.

5.Əbu Əli əl-Farisinin həyat və yaradıcılığı.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülündə Quranın rolu.

2.Əbu Əli əl-Farisinin həyat və yaradıcılığı.

3.Zəməxşərinin “Müfəssəl” əsəri.

4.İbn Malikin həyat və yaradıcılığı.

5.Əndəlüs qrammatika məktəbinin yaranması.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əndəlüs qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.

2.Xətib Təbrizinin ərəb filologiyasındakı yeri.

3.Zəməxşərinin “Müfəssəl” əsəri.

4.Əbu Bəkr Ənbarinin həyat və yaradıcılığı.

5.Yeddi məşhur qare.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Cəlaləddin Suyutinin həyat və yaradıcılığı.

2.Əndəlüs qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

3.Müasir qrammatika məktəbinin yaranması.

4.İbn Kisainin həyat və yaradıcılığı.

5.Müasir ərəb dilçiliyində ərəb dilçiliyinin sadələşdirilməsi və təmayülləri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əbu Həyyanın həyat və yaradıcılığı.

2.Əndəlüs qrammatika məktəbinin yaranması.

3.Kisainin “Risələtun mə təlhənu fihil avam” əsəri.

4.Müasir ərəb dilçiliyində mövcud olan iki əsas cərəyan və onların nümayəndələri.

5.Zəməxşərinin “Kəssaf” təfsiri.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Sələbin həyat və yaradıcılığı.

2.Müasir ərəb dilçiliyində ənənəvi ərəb dilçiliyinin sadələşdirilməsi təmayülləri.

3.İbn Madanın “ər-Bəddu alən-nihat” əsəri.

4.Xəlil ibn Əhmədin ərəb dilçiliyinin inkişafında rolu.

5.Fərra Kufə qrammatika məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əndəlis qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.

2.İbnHişamın həyat və yaradıcılığı.

3.İbn Mada Qurtubinin “Ər-rəddu alən-muhat” əsəri.

4.Əmin əl-Xulinin və Yusif əs-Savdanın islahatçılıq təklifləri.

5.Yunus bin Həbib ilk ərəb dilçilərindən biri kimi.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əndəlis qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.

2.Müasir ərəb ölkələrində ikidillik.

3.Mübərrədin həyat və yaradıcılığı.

4.Zəccacinin əsərləri haqqında ümumi məlumat.

5.Misi qrammatika məktəbinin əsas xüsusiyyətləri.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Ərəb dilçiliyinin təşəkkülündə Quranın rolu.

2.Yunus b. Həbibin həyat və yaradıcılığı.

3.Sibəveyhinin “əl-Kitab” əsəri.

4.Fərranın həyat və yaradıcılığı.

5.Bağdad qrammatika məktəbinin yaranması.

Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Əbu Hənifə Dinəvərinin həyat və yaradıcılığı.

2.Əbu Həyyanın başqa dillərin öyrənilməsində xidməti.

3.Əbul Bərəkat Ənbainin Bəsrə və Kufə qrammatikləri arasındakı ixtilaflara dair əsəri.

4.Müasir ərəb dilçiliyində ərəb dilinə və ləhcələrə münasibət.

5.Bəsrə qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Bağdad qrammatika məktəbinin görkəmli nümayəndələri

2.Əbu Hənifə Dinəvərinin həyat və yaradıcılığı

3.Kisainin “Risələtun mə təlhəun fihil-avam” əsəri.

Yeddi məşhur qare.

5.Sibəveyhinin “əl-Kitab” əsəri dövrümüzə qədər gəlib çatan ilk qrammatika məktəbi kimi.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________

Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
İlahiyyat fakültəsi Kurs III

Dillər kafedrası

Ümumi ərəb dilçiliyi
İmtahan Bileti №_______
Suallar

1.Mahmud Kaşğarinin həyat və yaradıcılığı haqqında ümumi məlumat

2.Ərəb dilçiliyi sahəsində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan amilləri (orta əsr)

3.İbn Malikin həyat və yaradıcılığı.

4.Əbu Həyyanın başqa dillərin öyrənilməsində rolu.

5.Əhməd ibn Farisin lüğətçilik fəaliyyəti.


Kafedra Müdürü:

İmtahan qəbul edən müəllim: ____________________Fakültə Elmi-metodiki Şuranın sədri: ___________________
“___”_____________2013


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə