BalalarιmYüklə 75,53 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü75,53 Kb.
növüDərs

mus ta fa dİrəfşiAttılar ha attılar

Balalarιm ! xoruzlar banlıyanda

qulaq asıp, səsləri annıyanda

qıd-qıd edip toyuğu dannıyanda

gah həyətdə, gah talvarda,damdadı

xuruşları pilov üstə ombadi


Attılar ha attılar, tikmə qara böklülər

xan evinə gedərsiz, pənir çörək yiyərsiz

sıçan oğlu süleymana diyərsiz

pıspısla püstə xanım, dabanı çüstə(çust)xanım

tüşüp, dərin-dәrin dәryalarda qәrq olub qalιb

(at ayağından açılmış çuxur- colaya, pıspısla düşüp, su qalmışdı.


۩ ۩ ۩
Yuxu görmək (uşaq yuxusu)
Balalarιm pişiklərin balası

sevməli olı ağı-bozı qarası

bala gedər ana evdə qalası

gah azdırıb, gahdan töhvə verəllər

damduvarda gecə gündüz gəzəllər

gahdanda birbirlərin görәllər۩ ۩ ۩
Biz açanda süfrəni, pişik yedi küfdəni

anam geddi vurmağa, pişik qalxdi cırmağa

kırıkdırdi ananı, cırmaqladı sonanı

sona qorxub ağladı, ana əlin bağladı


۩ ۩ ۩

Pişiklər ha pişiklər
Pişiklər- pişiklər, sarı pişiklər

sizi görüm qιrsιn, tanrı pişiklər

birisi oğrudu birisi hәrami

birisi yan bacadan verər səlami

birisi kiliddani yolaq eylədi

birisi qovurmanι soraq eylədi (bələdlədi)

yeriynən apardi sarı pişiklər

sizi görüm qιrsιn tanrı pişiklər


۩ ۩ ۩
Dodu dolandırmaq

(dodu nə deməkdir: dodular iki uşax olub, yağış yağmayan zaman, quraxlıxda, iki çömçə iki qaşıq əldə, bir birinə vuraraq bu sözləri diyərlər, qapı qapı gəzib pay alarlar)


dodu doduyu gördünmü,

doduya salam verdinmi

dodudan nə istər,

allahdan yağış istər (Çömçə qaşıq nə istər,

allahdan yağış istər)

۩ ۩ ۩

ağ bulutlar yürüdü,

tozu aləmi bürüdi

allah bir yağış yetir,

zəmilərim çürüdi
Allahın məsəllisi,

keçinin səqqәllisi

keçi çıxdi minbərə,

yalvardı peyqumbərә

peyqumbәrdən beş atlı,

beşində səhәr atdı

ha geşdi ha, ha geşdi

vurdu gilanı geşdi

iki xoruz əlləşdi,

biri qana bələşdi

qan geddi çaydan aşdı,

çaydan gövərçin uşdu

gövərçin aladaxda,

yuvasi bula daxda(bozdağda)

yarιm yatιb otaxda.
۩ ۩ ۩
Bazarda xandalanı,

xan danışmaz yalanı

necə qəbrə qoyarlar,

yar dərdindən öləni
۩ ۩ ۩

Bura bir xərmənidi,

bura bir quş qondu

biri vurdu,

biri tutdu

biri pişirdi,

biri yedi

cöcülüyə qalmadı


Çok sevərəm üzümü,

gecə yumdum gözümü

bağa sarı tez qaşdım, bağ duvarından aşdım

әl atanda üzümə,

bir şey batdı üzümə

baxdım gördüm arιdı,

qanatlarι sarιdı

arı döndü dev oldu,

bağda döndü ev oldu

qoxdum dedim evay ana xuxudi

anam dedi qorxma bala yuxudu

mən yuxudan oyandım,

yasdığıma dayandım

duz gətdilər yaladım, su içəndə caladım

mən hammını oyatdım

sonra başımı qoydum yatdım۩ ۩ ۩

Goplama

Eyvay abaci pişik dama yorqan apardi

göz göz elədi, hamısιnι birdən apardi

۩ ۩ ۩

Hadıydıydi Hudiydi

Mənidim, Hadıydı, Huduydı

Koroğlu Kosmançıydı

Əbdüləli zırnaçıydı.

geddik şikara

tüfəgimiz varıdı, çaxmağı yoxudı

lüləsi varıdı, gülləsi yoxiydi

o tüfəginən, ov ovladık.

pıçax axtardıx ovun başın kəsək

Hadi pıçağın var?

Dedi : yox

Hudi pıçağın var ?

Dedi: yox.

Koroğlu pıçağın var?

Dedi : yox

Əbdüləli pıçağın var?

Dedi : yox

bir pıçax tapdıx,

dəsdəsi varıdi tiyəsi yok

onlan ovun başın kəsdik.

ətin doğradık dedik ki:

qazan axdarax, onu pişirək

bir qazan tapdıx,

dövrəsi varıdı, təki yok

onnan əti pişirip yedik.

yedi işdi yerə keşdi.

göydən üç alma düşdü

biri mənim biri özümün,

biridə nağıl diyənin
۩ ۩ ۩

Qarqışlar

Sağgəlməmiş, sevdasız qalmış!

Cəhənnəmin isti bucaqında qalasan.

Gün görməmişin biri gün görməmiş.

Qarnına çiban çıksın.

Qarnın akılar yarası töksün.۩ ۩ ۩

Dul

Dədə: oğul alma arvadın dulunu,

satar evin çal-çulunu

yığar onun pulunu, özünə göt altı qayıyar

oğul dul alma dul alma

dula qul olma, qul olma

Oğul: Dul arvad gedir sulduza

gözləri baxιr ulduza.

dul varki dəyər min qιza

dədə dul allam, dul allam

dula qul ollam, qul ollam

۩ ۩ ۩

Təkərləmələr
Qara qarqa qar istiyir,

Qəhrəman arvad istiyir

arvadda paltar istyir,

paltarda pul istyir

pulda qəhrəman istiyir,

Qəhrəman arvat istiyir

arvadda paltar istyir,

paltarda pul istyir

pulda qəhrəman istiyir
۩ ۩ ۩
Qavalι çala çala, geddim bağa

bağdaki qιzlarιnan oynamağa

əl atdιm böyük qιzιn mә...әsinə

çiçik qιz harayladı nənəsinə

nənəsi çιkdi dama,

bir daş vurdı qabιrqama

qabιrqamı tuta tuta,

geddim xana

xan dedi: qaşı qәrә gözi qәrә,

nə tüşmüsәn bu çöllərә


۩ ۩ ۩

Bir gün bir qoca arvat varıdı, ounun bir pişiyi varıydi. pişik ölür. arvad aparır onu quyluyur. qəbir daşında yazır: bir qoca arvad varıydi, onun bir pişiyi varıydi, pişik ölür, arvat onu aparır quyluyur, qəbir daşının üstündə yazır: Bir gün bir qoca arvat varıdı, ounun bir pişiyi varıydi. pişik ölür. arvad aparır onu quyluyur. qəbir daşında yazır: bir qoca arvad varıydi, onun bir pişiyi varıydi, pişik ölür., arvat onu aparır quyluyur. qəbir daşının üstündə yazır............


۩ ۩ ۩

Tamara tamar top qızı,

erməni saldat qızı

tamara geddi beş günə,

gəlmədi onbeş günə

۩ ۩ ۩

Ürəyim dil istəyir, dil topraq istəyir

torpaq da qorqu istəyir, qorqu qorquç istəyir

۩ ۩ ۩

Postumudu ha! postumudu!

o kişi mənim dostumudu

geddi bazara gəlmәdi,

yaylığımı gətirmədi

yaylığımın ucu qәrә,

yalvardım peyqubərə

bəlkə dostum gələ,

yaylığımı gətirə
۩ ۩ ۩

Alqışlar


Alnın açıq olsun

Mutlu olsun

Başarιlar dilərəm

Baxtı gülsün, ömrü uzsun

ruzu bulsun, yaşad olsun

kefə dolsun, çiçək olsun

qız olsun, iyid olsun

oğul olsun, ər olsun

yüklü olsun, qız olsun.

Bal günü olsun.

Bal axsın yaşamından.

Hayatı bala batsın.

Bəxdi qarlı, gözəl yarlı.

Bəxti ucalsιn.

Qәdәmi urzalı olsun.

Atalı analı böyüsün.

Qәdәmi xoş olsun.

Doğani var olsun.

Dar günü uzaq olsun.

Allah bәxtini versin(qıza).

Boya başa çatsın.

Uğru xoş olsun.

Yutçu olsun .

Çoluxlu cocuqlu olsunla.

Çoluq cocuq iyəsi olsunlar.

Tanrım döllü döşlü eləsin.

Tanrı dirlik düzənlik versin.

Alğışlı oğullu qızlı olsunlar.

Bir birinə qatnaşlı, qarlı qarışlı olsunlar.


۩ ۩ ۩

olum günü

yaşι uzun olsun.

yaşι uzaq olsun.

Allahım aşdır daşdır

umurqanın bol olsun

toğurduğun ər olsun

düşmən qaytaran nər olsun
۩ ۩ ۩
üşüdüm ha üşüdüm, dağdan alma daşıdım.

almacığımı aldılar(müzd), mənə curum saldılar(cərmə)

mən curumnan bezaram, dərin quyu qazaram

dərin quyu beş keçi, hanı bunun erkəci

erkəc qazanda qeynər, qənbər yolunda oynar.

qənbər geddi oduna, qarğı batdı buduna

qarğı dəyir qəmişdi, beş barmağım gümüşdü

gümüşü verdim tata, tat mənə darı verdi

darını səpdim quşa, quş mənə qanat verdi

qanatdandım uşmağa, haq qapısın aşmağa

haq qapısı kilitli, kilit babam yolunda

(ya belə diyərlər: kilit dəvə boynunda, dəvə sərvan yolunda(yada: gilan yolundada)

babam yolu sərbəsər, içində meymun gəzər

meymunun balaları, məni gördü ağladı

tumanına qığladı

afdafa dəlik dəlik, qurbağa bölük bölülük

qurbağanı haxlatdım, həsən bəyə saxlatdım

həsən bəyin nəyi var, göyə çıxan atı var

əlli batman əti var (yada deyərlər: həsənbəyin qızı var, onun qızı iş toxur, üsdündə bülbül oxur(fərşin nəxşələrindən danışır).(heriz mahalı)

۩ ۩ ۩

sayalar

saya saya sayadan, damazlığı mayadan

səlamun əleykim bəylər, biri birindən yeylər

uca uca göylər, yorqanıdı çobanın

yastı-yastı gəvənlər, yastığıdı çobanın

dərin-dərin dərələr, hamamıdı çobanın

çoban, uzaqda durma. çoban, qoyunu vurma

qoyunsuz evlər gördüm,

qurumuş çaylara bənzər

qoyunlu evlər gördüm,

axan araza bənzər

canım o şişək qoyun, yunu bir döşək qoyun

bulamanı tez yetir, ağlıyır uşax qoyun.

canım bozala quyun, dağda sozala qoyun

yiyən sənin sayannan, verir qız ala qoyun

soyun diyər dağı daşı gəzərəm

kəklik təkin daşdan daşa süzərəm

gəlin təkin hər evləri bəzərəm(fərş, yorqan döşək)

ceyran ceyran balalarım var mənim

۩ ۩ ۩
öküz diyər üç ay qışı mən ağama nökərəm

yeyib içip pəyəsində bekaram

yaz açılcaq çayır çimən sökərəm(cüt sürrəm)

güllü güllü buğdalarım var mənim
۩ ۩ ۩

keçi diyər: mənim adım əbdülkərimdi

qavala çəkdiyin mənim dərimdi

yay yaz dağı daşı gəzərəm

qışa allah kərimdi.

şeytan şeytan balarım var mənim

eşşək diyər: mən hamıdan fağıram

palçığa batsam dağdan daşdan ağıram

cənavar gələndə, mən yiyəmi çağırram

kərəneydən uca səsim var mənim


1382

TƏBRİZ

۩ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩

۩ ۩

۩ ۩

۩ ۩

۩


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə