Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
#18671
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


“BALIQ VƏ BALIQ MƏHSULLARININ TEXNOLOGIYASI” 

FƏNNI ÜZRƏ TESTLƏR - 2977 

1. Asfikasiya prosesi nədir? 

a)) balıq sudan çıxarıldıqdan sonra orqanizmə oksigenin az daxil olması 

nəticəsində boğulması 

b) balıqların acından ölməsi 

c) balıqların üzmə qovuğunun  partlaması hesabına ölməsi 

d) balıqlarda öd kisəsinin partlaması nəticəsində zəhərlənərək ölməsi 

e) balıqların cinsi yetişkənliyə çatması 

2. Hiperemiya nədir? 

a)) öldükdən sonra balığın  səthində həddən artıq selikli maddələrin yığılması 

b) öldükdən sonra balıq bədəninin quruması 

c) öldükdən sonra balıq bədəninin şişməsi 

d) öldükdən sonra balıqdan üfunətli iyin əmələ gəlməsi 

e) balığın zəhərlənərək ölməsi 

3. Balığın ölümündən sonra baş verən dəyişikliklər aşağıdakı hansı mərhələdən keçir? 

a)  balığın səthində həddindən artıq selikli maddələrin yığılması  

b) bədənin quruması 

c) avtoliz 

d) çürümə (balıqların bakterioloji  pozğunluğu) 

e)) sadalananların hamısı 

4. Balıq üçün normal olmayan şəraitdə intensiv ayrılan selik balığın bədən kütləsinin neçə faizini 

təşkil edir? 

a) 1 %-ni 

b) 0,5 %-ni 

c) 1,5 %-ni 

d)) 2 %-dən  çoxunu 

e) 2 %-ni 

5. Balıqda əsas enerji mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır? 

a) yağlar 

b) zülallar 

c)) qlükogen 

d) mineral duzlar 

e) karbohidratlar 

6. Avtoliz nədir? 

a)) özündə olan fermentlərin təsiri ilə orqanizmlərə, toxumalara parçalanma 

avtoliz adlanır 

b) balıqların xarab olmasına avtoliz deyilir 

c)  balıqların hislənməsi prosesinə avtoliz deyilir 

d) balıqların qurudulmasına avtoliz deyilir 

e) bişirilərkən  balıqların pörtlədilməsi avtoliz adlanır 

7.  Temperaturu 0 - 2°C olan kamerada saxlanılan  Xəzər siyənəyi balığını  qurutmaq üçün 

əməliyyat hansı saatlarda başlayır və qurtararaq sona çatır? 

a)) qurutma əməliyyatı 5-8 saatdan sonra başlayır, 32 saatdan sonra başa çatır 

b) qurutma əməliyyatı 10-12 saatdan sonra başlayır, 35  saatdan sonra başa çatır 

c) qurutma əməliyyatı 4-5 saatdan sonra başlayır, 20 saatdan sonra başa çatır 

d) qurutma əməliyyatı 3-6 saatdan sonra başlayır, 25 saatdan sonra başa çatır 

e) qurutma əməliyyatı 7-8 saatdan sonra başlayır, 40 saatdan sonra başa çatır 

8. Polipeptid və amin turşuları yeyinti dəyərinə görə aşağıdakı göstərilən  maddələrin hansından 

heç də geri qalmır? 

a)) zülallardan 

b) yağlardan 
c) karbohidratlardan 

d) mineral maddələrdən 

e) qlükozitlərdən 

9. Blıqların çürüyərək xarab olmasının əsas səbəbi nədir? 

a) virusların onlara təsiri 

b)) çürüdücü mikroorqanizmlərin onlara təsiri 

c) qıcqırdıcı bkteriyaların onlara təsiri 

d) turşuducu bakteriyaların onlara təsiri 

e) qıcqırdıcı və turşuducu bakteriyaların onlara təsiri 

10. Balıqlarda mikrobların növü və miqdarı nədən asılıdır? 

a) balıqların uzunluğundan 

b) balıqların kütləsindən 

c) balıqların cinsindən 

d) balığın növündən 

e)) yaşadığı sututarının  çirklənməsindən, həmçinin qəbulu və emaletmə 

sexlərinin sanitariya vəziyyətindən 

11. Balıqların həzm sistemində olan mikrobların müxtəlifliyi nə ilə bağlıdır? 

a) balıqların bədən ölçüsü ilə 

b) balıqların kütləsi ilə 

c) balıqların cinsi ilə 

d)  balıqların növü ilə 

e)) balıqların növü və qidası ilə 

12. Bitki ilə qidalanan balıqların mədəsində qidanı parçalayan hansı mikroblardır? 

a) həzm fermentləri 

b) hormonlar 

c) viruslar 

d)) mədədə bitki hüceyrələrini parçalayan mikroblar 

e) həzm sistemində olan amin turşuları 

13.Aşağıdakı maddələrdən hansı mikroblar üçün  ən yaxşı qida mənbəyi hesab olunur? 

a) yağlar 

b) karbohidratlar 

c) zülallar 

d) mineral maddələr 

e)) balıq əzələlərində olan və zülali təkibə malik olmayan azotlu (ekstraktiv) 

maddələr 

14. Balıq ətində olan ümumi azotun miqdarının neçə faizi zülalların payına düşür? 

a) 50 %-i 

b) 58 %-i  

c) 65 %-i 

d) 70 %-i 

e)) 85 %-i 

15. Mikrobların təsirindən zülal parçalanır və nəticədə aşağıdakı hansı sulfid birləşmələri alınır? 

a) kükürd 

b) kükürd 2 oksid 

c) kükürd 4-oksid 

d) kükürd 6-oksid 

e)) kükürd və merkaptanlar (etilmerkaptan, metilmerkaptan) 

16. Zülalların mikrobioliji çürüməsi zamanı balıq ətində zülali xassəyə malik olmayan hansı 

maddənin miqdarı artır? 

a)) azotun 

b) fosforun 

c) kükürdün 
d) karbonun 

e) karbon 4-oksidin 

17. Mikrobların balıq ətinə daxil olması sürəti və intensivliyi nədən asılıdır? 

a) mikrobların hərəkət sürətindən 

b)) balıqların saxlanması temperaturundan 

c) mikrobların fəaliyyətindən 

d) mikrobların ölçüsündən 

e) mikrobların kütləsindən 

18. Ovlanmış balığı kəsib daxili orqanlarını və qəlsəmələrini çıxarmaqda əsas məqsəd nədir? 

a) balığı qurutmaq 

b) balığı hisə vermək 

c) balığı qaxac etmək 

d) balığı dondurmaq 

e)) balıq ətinin uzun müddət xarab olmadan keyfiyyətli qalmasına şərait yaratmaq 

19. Balıqların konservləşdirilməsində əsas məqsəd nədir? 

a) mikroorqanizmlərin fəailiyyətini dayandırmaq 

b) mikroorqanizmlərin fəailiyyətini azaltmaq 

c) fermentativ parçalanmanın qarşısını almaq 

d) balıq məhsullarını uzun müddət xarab olmadan saxlamaq 

e)) yuxarıda adları sadalanan bütün bəndlərin hamısı 

20. Balıq və balıq məhsullarının konservləşdirilməsi neçə bioloji prinsip üzərində qurulmuşdur? 

a) 1 


b) 2 

c) 3 


d)) 4 

e) 5 


21. Konservləşdirmənin əsasını təşkil edən bioloji prinsiplərdən aşağıdakılardan hansıdır? 

a) bioz 


b) anabioz 

c) senanobioz 

d) abioz 

e)) yuxarıda adları qeyd edilən bütün prinsiplər 

22. “Bios”  sözü yunan dilində nə deməkdir? 

a)) həyat 

b) gen 

c) internet d) təkamül 

e) dominant 

23. İmmunitet nədir? 

a)) immunitet – orqanizmin genetik yad agentə, o cümlədən mikroblar və onların 

toksininə, virusa və s. qarşı qeyri-həssaslığı 

b) orqanizmin xəstəlik törədən mikroblara qarşı dözümlülüyü 

c) orqanizmin xəstəliyə qarşı  davamlılığı 

d) orqanizmin infeksion xəstəliyə qarşı zəifliyi 

e) orqanizmin infeksion xəstəliyə tez tutulması 

24. Mikroorqanizmlərin əksəriyyətinin inkişafı üçün ən əlverişli  temperatur aşağıdakılardan 

hansı hesab edilir? 

a) 25 °C 

b) 30 °C 

c)) 37 °C 

d) 40 °C 

e) 45 °C 

Yüklə 330,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə