Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.

səhifə5/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

C) dondurulmuş 

D) duzlu 

E)) təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və duzlu balıqlardan 

80. Hazır məhsulun keyfiyyətindən asılı olaraq qaxaç edilmiş külmələri neçə növə ayrırlar? 

A) 1 növə 

B)) 2 növə 

C) 3 növə 

D) 4 növə 

E) 5 növə 

81. İqlim şəraitindən və balıqların ölçüsündən asılı olaraq qaxaçetmə müddəti neçə gün çəkir? 

A) 3 – 6 gün 

B) 6 –12 gün 

C) 8 - 14  gün 

D)) 10 –17 gün 

E) 15-20 gün 

82. Balıqları hansı şəraitdə qaxac edirlər? 

A) təbii şəraitdə (talvarlada) 

B) mufil peçlərində 

C) domna peçlərində 

D) süni şəraitdə (aparatlarda) 

E)) təbii şəraitdə (talvarlarda) və süni şəraitdə (aparatlarda) 

83. Balıqlarda qaxac edilmə prosesi neçə 

0

C-də aparılır? A) 12-18

0

C-də B) 14-20

0

C-də C) 16-22

0

C-də D)) 22-28

0

C-də E) 24-32

0

C-də 84. Balıqların hisə verilməsinin neçə növü vardır? 

A) bir növü: soyuq hisləmə (temperatur 40

0

C-yə qədər) B) bir növü: isti hisləmə (temperatur 80-170

0

C) C) iki növü: natamam isti hisləmə (50-80

0

C) D) bir növü: yalnız natamam isti hisləmə (50-80

0

C) E))  üç  növü:  isti  hisləmə  (temperatur  80-170

0

C), soyuq  hisləmə  (temperatur  400

C-yə  qədər)  və 

natamam isti hisləmə (50-80

0

C) 85. Hisləmə prosesində ən böyük əhəmiyyətə malik olan maddələr hansılardır? 

A) turşular, spirtlər 

B) aldehidlər, ketonlar 

C) fenollar, karbohidratlar 

D) aromatik maddələr 

E)) yuxarıda sadalananların hamısı 

86. Hisləmədə balığa rəng verən aşağıdakı maddələrdən hansılardır? 

A)) fenollar 

B) turşular 

C) aromatik maddələr 

D) ketonlar 

E) karbohidratlar

 

87. Hislənmiş balıqların rənginin dəyişməsi nədən asılıdır? A) tüstünün sıxlığından 

B) tüstünün temperaturundan 

C) fenolların miqdarından 

D) balığın səthində olan suyun miqdarından 

E)) yuxarıda qeyd olunan bütün göstəriçilərdən 88. Yüksək temperaturlu tüstüdə hisləmə zamanı balıq hansı rəngə boyanır? 

A)) açıq – sarımtıl 

B) tutqun sarımtıl 

C) tünd qara 

D) qırmızımtıl 

E) kərpiçi sarı 

89. Hisləmə zamanı aşağı temperaturlu tüstüdə balıq hansı rəngə boyanır? 

A) kərpiçi sarımtıl 

B)) tutqun sarımtıl 

C) açıq sarımtıl 

D) qırımızımtıl 

E) tünd qara

 

90. Hislənmə zamanı hazır məhsulun keyfiyyətli olması hansı şərtdən asılıdır? A) yanaçağın kimyəvi tərkibindən 

B) yanma rejiminin düzgün aparılmasından 

C)) yanaçağın kimyəvi tərkibinin  balıq hisləmə üçün  yararlı olması  və  yanma rejiminin düzgün 

aparılmasının təmin edilməsindən 

D) tüstünün temperaturundan 

E) tüstünün sıxlığından 

91. Soyuq hisləmə zamanı hansı balıqlardan istifadə olunur? 

A) təzə balıqdan 

B) soyudulmuş balıqdan 

C) dondurulmuş balıqdan 

D) duzlu yarımfabrikatlardan 

E)) soyudulmuş, dondurulmuş balıqdan və duzlu yarımfabrikatlardan 

92.  Hislənmə  zamanı  nə  üçün  tərkibində  qətranlı  maddələr  çox  olan  ağaclardan  istifadə  etmək 

olmaz? 


A) bu maddələr balıq ətinə acılıq verir 

B) bu maddələr balığın üstünün rəngini qaraldır: 

C) bu maddələr balığın üstünün rəngini saraldır 

D) bu maddələr balıq ətini zəhərləyir 

E)) bu maddələr balıq ətinə acılıq verir və tüstünün rəngini qaraldır 

93. Balıq məhsullarının hislənməsi aşağıdakı hansı ardıcıl prosesdə aparılır? 

A)) qurutma və hisləmə 

B) soyutma və dondurma 

C) duzlama və hisləmə 

D) soyutma və hisləmə 

E) qurutma və qaxaçetmə

 

94. Qara kürü aşağıda adları göstərilən balıqların hansından istehsal olunur? A) çəki, sıf, ziyad 

B) həşəm, çapaq, kambala 

C)) ağ balıq, nərə balığı, uzunburun balıq 

D) kütüm, qızılbalıq, şəmayı 

E) durna balığı, qarasol, poru 

95. Qırmızı kürü aşağıda adları göstərilən balıqların hansından istehsal olunur? 

A) ağ balıq 

B) çəki 


C) nərə balığı 

D) həşəm 

E)) uzaq şərq qızılbalığı 

96. Kürünün əsas konservləşdirmə üsulu nədir? 

A) oksidləşdirmə B) qurutma 

C) qaxac etmə 

D)) duzlama 

E) pasterizə etmə 

97.  Dənəvər  banka  kürüsünün  istehsalında  texnoloji  prosesin  ardıcıllığı  hansı  bənddə  daha 

düzgün göstərilmişdir? 

A)) kürü dənələri  istiliyi 5-8

0

 C olan suda 30 saniyə ərzində  yuyulur, ələkdən keçirilir. Üzərinə kütləsinin 4,5 – 5,5 %- i qədər “Ekstra” xörək duzu, 0,1 – 0,15 % urotropin və üçpolifosfat əlavə 

edilir.  Duzlama  adi  halda  1-3  dəq.  isti  vaxtlarda  isə  40  saniyəyə  başa  çatır.  Sonra  kürü  tənəkə 

bankalara  yığılır,    ağzı  kip  bağlanır.  Dənəvər  kürü  doldurulmuş  bankalar  –2…-  4

0

  C-yə  qədər soyudulur. Bu temperaturda onu 6-8 ay saxlamaq olar 

B) kürü dənələri istiliyi 8-10

0

C olan suda 2 dəqiqə ərzində yuyularaq, ələkdən keçirilir. Üzərinə kütləsinin 5,5 – 6,5 %-i qədər “Ekstra” xörək duzu 0,2 – 0,3 % urotropin və üçpolifosfat əlavə 

edilir.  Duzlanma  4-5  dəqiqəyə  başa  çatdırılır.  Kürü  tənəkə  bankalara  yığılaraq  ağzı  möhkəm 

bağlanılır. Dənəvər kürü doldurulmuş bankalar – 4…-6

0

C-yə qədər soyudulur C)  kürü  dənələri    istiliyi  10-12

0

C  olan  suda  4  dəqiqə  yuyulub,  ələkdən  keçirilir.  Üzərinə kütləsinin 6,5-7,5 %-i qədər “Ekstra” xörək duzu 0,4-0,6 % urotropin və üçpolifosfat əlavə edilir. 

Duzlama  5-6  dəqiqəyə  başa  çatdırılır.  Kürü  tənəkə  bankalara  yığılaraq  ağzı  kip  bağlanır.  Bu 

bankalar –4…-8

0

C -yə qədər soyudulur. D)  kürü  istiliyi  10-13

0

Ç  olan  suda  5  dəqiqə  yuyulur.  Üzərinə  kütləsinin  2,8-3,8  %-i  qədər “Ekstra” xörək duzu 0,6-0,8 % urotropin və üçpolifosfat əlavə edilir. Duzlama 7-8 dəqiqəyə başa 

çatır. Kürü bankalara doldurularaq –4…-10

0

C-yə qədər soyudulur E)  dənəvər  kürü  istiliyi  12-15

0

C  olan  suda  7  dəqiqə  yuyularaq,  ələkdən  keçirilir.  Üzərinə kütləsinin  3,5-4,5  %-i  qədər  “Ekstra”  xörək  duzu  0,4-0,6  %,  urotropin  və  üçpolifosfat  əlavə 

edilir.  Duzlama  prosesi  8-10  dəqiqəyə  başa  çatır.  Kürü  dənələri  bankalara  doldurularaq,  -  3…-

7

0

C-yə qədər soyudulur. 98. Qaxac etmək və dondurmaq üçün əsasən hansı pulcuqlu balıqların kürüsündən istifadə edilir? 

A) çəki 


B) çapaq 

C) həşəm 

D)) kefal 

E) kütüm


 

99. Yarımfabrikatların duzluluğunu hansı üsulla təyin edirlər? 

A) kimyəvi 

B) mikrobioloji 

C) biokimyəvi 

D) fiziki 

E)) orqanoleptiki və kimyəvi 

100. Balıq üçün hazırlanmış duzlu yarımfabrikatlar keyfiyyətinə görə hansı çeşidlərə ayrılır? 

A) əla 

B) birinçi C) ikinçi 

D) üçünçü 

E)) əla,birinçi və ikinçi 

101. Duzlu yarımfabrikatları temperaturu neçə 

C olan xörək duzu məhlulunda isladırlar? A) 3

0

C – də B) 5

0

C – də C) 8

0

C – də D) 10

0

C – də E)) 12

0

C – də 102. Yarımfabrikatın tərkibində duzun miqdarı normal halda neçə faiz olmalıdır? 

A) 1- 3 % 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə