Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.

səhifə7/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

a) 30 – 40 °C-də 

b) 40 – 45 °C-də 

c)) 50 – 60 °C-də 

d) 65 – 75 °C-də 

e) 70 – 75 °C-də 

126. Termofil mikrobların inkişaf temperaturunun aşağı həddi ilə yuxarı həddi neçə °C-də baş 

verir? 

a))  30 – 70 °C-də b) 40 – 45 °C-də 

c) 50 – 60 °C-də 

d) 65 – 75 °C-də 

e) 25 – 35 °C-də 

127. Psixrofil mikroorqanizmlərin temperatur optimumu neçə °C-yə yaxındır? 

a) 5 °C-yə 

b) 7 °C-yə  

c) 8 °C-yə 

d))   10 °C-yə 

e) 15 °C-yə 

128. Psixrofil mikroorqanizmlərin yuxarı temperatur həddi neçə  dərəcəyə yaxındır? 

a) 15 °C-yə 

b) 20 °C-yə  

c) 25 °C-yə 

d))  30 °C-yə 

e) 45 °C-yə 

129. Temperatur optimal səviyyədən aşağı düşdükdə mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti necə 

dəyişir? 

a) mikroorqanizmlərin  fəaliyyəti yüksəlir 

b) mikroorqanizmlərin  fəaliyyəti dəyişməz qalır 

c) mikroorqanizmlərin  fəaliyyəti kəskin şəkildə yüksəlir 

d)) mikroorqanizmlərin  fəaliyyəti tədricən azalır 

e) mikroorqanizmlərin  fəaliyyəti sıçrayışla yüksəlir 

130.  Balıq istehsalının texnologiyası hansı bənddə daha düzgün göstərilmişdir? 

A)) xammalın qəbulu,  yuyulması, kəsilməsi, duz və  buz qarışığında dondurulması, duzlanması, 

isladılması, hislənməsi, silinməsi, qablaşdırılması və saxlanması 

B) xammalın qəbulu, kəsilməsi, duzlanması, hislənməsi, saxlanması və qablaşdırılması 

C) xammalın qəbulu, yuyulması, kəsilməsi, isladılması, silinməsi, qablaşdırılması və saxlanması 

D)  xammalın  qəbulu,  kəsilməsi,  duzlanması,  hislənməsi,  silinməsi,  saxlanması  və 

qablaşdırılması 

E)  xammalın  qəbulu,  isladılması,  kəsilməsi,  duzlanması,  hislənməsi,  qablaşdırılması  və 

saxlanması 

131. Balıq ətinin orta hissəsində temperatur neçə 

0

C olduqda don açma əməliyyatı qurtarır? A) 1,0

0

 C olduqda B)) 1,5

0

 C olduqda C) 2,0

0

 C olduqda D) 2,5

0

 C olduqda E) 3,0

0

 C olduqda 132. Fiziki dəyişikliklər zamanı balıq bədənində hansı  dəyişikliklər baş verir? 

a) balığın kimyəvi tərkibi dəyişir 

b) balıq ətində qlükogenin miqdarı artır 

c) balıq ətində süd turşusunun miqdarı azalır 

d)  balıq ətində bakterioloji proses baş verir 

e)) balıq ətinin sıxlığı, hüceyrə şirəsinin və qanın özlülüyü artır 
133. Kimyəvi  dəyişikliklər zamanı balığın ətində  hansı  proseslər baş verir? 

a)) qlükogenin parçalanması və süd turşusunun əmələ gəlməsi 

b) balıq ətinin sıxlığı 

c) balıq ətinin sıxlığı artır 

d) balıqda qanın özüllüyü azalır 

e) balıqda qanın özüllüyü artır 

134. Aşağı temperaturda balıq toxumalarında maddələr mübadiləsi prosesində nə hadisə baş 

verir? 


a) maddələr mübadiləsi güclənir 

b)) maddələr  mübadiləsi ləngiyir 

c) maddələr mübadiləsi tormozlanır 

d) maddələr mübadiləsi dayanır 

e) maddələr mübadiləsinin sürəti artır 

135. Mənfi 12 °C-də balıq ətində  olan suyun neçə faizi donur? 

a) 50 %-i 

b) 60 %-i 

c) 70 %-i 

d) 80 %-i 

e)) 86 %-i 

136. Mənfi 20 °C-də balıq ətinin tərkibində  olan suyun neçə faizi donur? 

a)) 89  %-i 

b) 68 %-i 

c) 76 %-i 

d) 85 %-i 

e) 36 %-i 

137.. Mənfi 30 °C-də balıq ətində  olan suyun neçə faizi donur? 

a) 62  %-i 

b) 68 %-i 

c) 76 %-i 

d)) 95 %-i 

e) 100  %-i 

138. Balıq ətində olan məhlulun 100% donması onun biokimyəvi tərkibindən asılı olaraq neçə 

°C-də baş verir? 

a) -10 - 18°C-də 

b) – 12 -20°C-də 

c) – 20 - 28°C-də 

d) 32 - 36°C-də 

e)) – 55 - 65°C-də 

139.Soyutma zamanı balıqda hansı dəyişikliklər baş verir? 

a) mikrobioloji 

b) bakterioloji 

c) ekoloji 

d) genetik 

e)) fiziki və  kimyəvi   dəyişikliklər 

140. Balıq əti donarkən onun ətində hansı dəyişikliklər baş verir? 

a)  balığın bədəni yumşalır 

b)) balığın bədəninin bərkliyi artır 

c) balığın qanı donur 

d) balığın bədəni şişir 

e) balığın bədəni çürüyür 

141. Balıq donarkən onun həcmi neçə faizə qədər artır? 

a) 2 – 3% - ə qədər 
b) 3 – 3% - ə qədər 

c)) 5 - 8% - ə qədər 

d) 8 - 10% - ə qədər 

e) 10 - 12% - ə qədər 

142. Dondurma zamanı balığın kütləsində nə baç verir? 

a)) balıq donduqda kütləsi az azalır 

b) balıq donduqda kütləsi artır 

c) balıq donduqda kütləsi lap çox azalır 

d) balıq donduqda kütləsi çox artlr 

e)  balıq donduqda onun kütləsi sabit qalır (dəyişmir) 

143. Dondurma zamanı balığın sıxlığında nə baş verir? 

a)) balığın sıxlığı azalır 

b) balığın sıxlığı artır 

c) balığın sıxlığı dəyişmir 

d) balığın sıxlığı həddən artıq artır 

e) balığın sıxlığı  həddən artıq azalır 

144. Dondurma zamanı balığın  istilik tutumunda  nə hadisə baş verir? 

a) balığın istilik tutumu  artır 

b))  balığın istilik tutumu  azalır 

c) balığın istilik tutumu  dəyişmir 

d) balığın istilik tutumu  həddən artıq artır 

e) balığın istilik tutumu   həddən artıq azalır 

145. Dondurma zamanı balığın rənginin dəyişməsinə  səbəb nədir? 

a)) qanda olan hemoqlobinin  parçalanması 

b) qanda olan eritrositin çökməsi 

c) qanda olan leykositin parçalanması 

d) qanda olan trombositin çökməsi 

e)  qanda olan leykositin çökməsi 

146.Dondurma zamanı zülalların denaturasiyası neçə dərəcədə  baş verir? 

a)) – 2 - 5 °C-də 

b) – 3 - 6°C-də 

c) – 4 -7 °C-də 

d)  -6 - 8°C-də 

e) – 8 - 10°C-də 

147. Buz  parçalarını qablaşdırmaq üçün neçə litr tutumu olan çəlləklərdən istifadə edilir? 

a) 110 – 120 l 

b) 120 – 130 l 

c)) 150 – 250 l  

d) 170 – 220 l 

e) 180 – 240 l 

148. Azərbaycan şəraitində ilin soyuq aylarında buzun miqdarı balığın kütləsinə nisbətən neçə 

faiz götürülür? 

a)) 50 – 75% 

b) 45 – 50% 

c) 42 – 58%  

d) 47 – 62%  

e) 52 – 64%  

149. Azərbaycan şəraitində ilin isti aylarında buzun miqdarı balığın kütləsinə nisbətən neçə faiz 

götürülür? 

a)) 100% 

b) 60% 

c) 65% 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə