Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.

səhifə8/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

d) 70% 

e) 85% 


150. Soyutma zamanı istifadə olunan  buzun miqdarı nədən asılı olaraq dəyişilir? 

a) havanın temperaturundan 

b) nəqliyyat vasitələrindən 

c) soyuma müddətindən 

d) buzun ölçüsündən 

e)) yuxarıda göstərilən şərtlərdən asılı olaraq buzun miqdarı dəyişilir 

151. Bu cür  soyudulmuş balıqların istifadəyə verilməsi neçə gündən artıq olmamalıdır? 

a) 1 – 2 gündən 

b) 2 – 3 gündən 

c)) 3 – 4 gündən 

d) 4 – 5 gündən 

e) 6 -  7 gündən 

152. Balığı soyutmaqda əsas məqsəd nədən ibarətdir? 

a) onun keyfiyyətini artırmaq 

b) onun keyfiyyətini azaltmaq 

c) onun qidalılıq dəyərini yüksəltmək 

d)) onların fermentlər və mikroorqanizmlər tərəfindən xarab olmasının qaşısını almaq 

e) məhsuldarlığı artırmaq 

153. Yüksək keyfiyyətli soyudulmuş balıq hazırlamaq  üçün aşağıda göstərilən hansı şərtlərə 

əməl edilməlidir? 

a) soyutmaq üçün təzə ovlanmış balıqlardan istifadə edilir 

b) xammalın keyfiyyəti 1 – ci növdən aşağı  olmamalı 

c)soyudulma sürətlə aparılmalı və müddəti qısa olmalıdır 

d) buz yüksək keyfiyyətli və xırda ölçülü olmalıdır 

e)) yuxarıda adları qeyd edilən şərtlərə ardıcıl əməl edilməlidir 

154. Balıqların soyudulması neçə üsulla aparılır? 

a) 1 üsulla 

b) 2 üsulla 

c)) 3 üsulla 

d) 4 üsulla 

e) 5 üsulla 

155.  Balıqları aşağıda göstərilən hansı üsullarla soyudurlar? 

a)buz qarışığında 

b) soyuq dəniz suyunda 

c) soyuq duz məhlulunda 

d) yuxarıda göstərilən göstərilən üsulların heç biri ilə 

e)) yuxarıda göstərilən üsulların şəraitindən  asılı olaraq hər biri ilə 

156. Göstərilən soyutma üsullarından ən geniş istifadə ediləni hansı üsuldur? 

a)) duz ilə soyutma 

b) buz qarışığında 

c) soyuq dəniz suyunda 

d) soyuq duz məhlulunda  

e) soyuq duz və buz məhlulunda 

157. Soyudarkən balığın bədəninin zədələnməməsi üçün buzu neçə sm olanda doğrayırlar? 

a)) 4 x 4 x 4 sm  

b) 5 x 5 x 5 sm 

c) 6 x 6 x 6 sm 

d) 3 x 3 x 3 sm 

e) 7 x 7 x 7 sm 

158. Balıqların buzla soyudulması zamanı hansı sudan hazırlanmış buzdan isifagə edilir? 
a) duzlu sudan 

b) dəniz suyundan 

c) şor sudan 

d)) içməli sudan 

e)mineral sudan 

159. İstifadə ediləcək buzu əvvəlcə neçə sm öllçüdə hissələrə parçalayırlar? 

a) 1 – 2 sm 

b) 2 – 3 sm 

c) ) 2 – 4 sm 

d) 3 – 5 sm 

e) 4 – 6 sm 

160. Buz parçalarını ablaşdırmaq üçün tutumu neçə kq olan yeşiklərdən istifadə edirlər? 

a) 50 kq 

b) 60 kq 

c) 70 kq 

d)) 80 kq 

e) 90 kq 

161. Balıqların buzla emalı zamanı aşağıdakı hansı qaydalara riayət edilməlidir? 

a) ovlanmış balıqlar çeşidlənir 

b) balıq təmiz, axar və soyuq suda yuyulur 

c) nərəkimilərin və sıx torla ovlanan iri balıqların daxili orqanları çıxarılır 

d) qablaşdırmadan əvvəl balığın kütləsi müəyyən edilir 

e)) qabın dib hissəsinə buz səpilir və bu buz ümumən 25% olmalıdır 

162. Duz və buz qarışığının yaratdığı ən aşağı temperatur neçə dərəcə olur? 

a) mənfi 10,5 dərəcə 

b) mənfi 15,6 dərəcə 

c) mənfi 16,8 dərəcə 

d) mənfi 20,5 dərəcə 

e)) mənfi 21,2 dərəcə 

163. Duz və buz qarışığı neçə dərəcə temperaturda donur? 

a) -10,5 °C-də 

b) – 12,8 °C-də 

c) – 14,5°C-də 

d) – 16,9 °C-də 

e)) – 21,2°C-də 

164. Balıq sənayesində duz-buz qarışığında balıq əti neçə dərəcə temperaturda soyudulur? 

a))  -19 °C-də 

b) -20 °C-də 

c) -21 °C-də 

d) -22 °C-də 

e) -25°C-də 

165. Duz və buz qarışığında balıqları neşə dərəcə °C temperaturda dondururlar? 

a) – 1 - 3°C-də 

b)  - 3 - 5°C-də 

c) – 4 - 5°C-də 

d)) -6 - 12°C-də 

e) – 5 - 6°C-də 

166. Duz və buz qarışığında balıqların dondurulması üçün götürülən duz nə hakda olmalıdır? 

a) duz xırda dənəli olmalıdır 

b) duz iri dənəli və sanitariya normasında olmalıdır 

c) iri duz dənəli olmalıdır 

d) duz narın halda əzilməlidir 
e) duz yodlu olmalıdır 

167. Balıqları duz və buz qarışığında  dondurduqda neçə üsuldan istifadə edilir? 

a) 1 üsul 

b)) 2 üsul 

c) 3 üsul 

d) 4 üsul 

e) 5 üsul 

168. Xırda balıqları dondurmaq üçün hansı dondurma üsulundan istifadə olunur? 

a) təbii soyuq hava şəraitində 

b) soyuq məhlulda 

c)) duz və buz qarışığında 

d) süni soyuq havada 

e) karbon azı və azot məhlulunda 

169.Balıqları kameralarda nə vəziyyətdə dondururlar? 

a) asılı vəziyyətdə 

b) barmaqcıqlar üzərində 

c) qəfəs üzərində 

d) stol üstə sərilmiş vəziyyətdə 

e) qeyd olunan bütün vəziyyətlərdə 

170. Balıqlar süni havada dondurarkən kamerada havanın temperaturunu neçə dərəcədə 

saxlayırlar? 

a) -10 – 15 °C-də 

b) – 15 – 20 °C-də 

c) – 20 – 25 °C-də 

d)) – 30 – 40 °C-də 

e) – 25 – 30 °C-də 

171. Eyni temperaturda sakit havaya nisbətən hərəkət sürəti 1m/san olan balığın donma müddəti 

neçə dəfə tezləşir? 

a) 1 dəfə 

b)) 2 dəfə 

c) 3 dəfə 

c) 4 dəfə 

e) 5 dəfə 

172. Eyni temperaturda sakit havaya nisbətən hərəkət sürəti 2 m/san olan balığın donma müddəti 

neçə dəfə tezləşir? 

a) 1 dəfə 

b)) 7 dəfə 

c) 2,4 dəfə 

c) 4 dəfə 

e) 5 dəfə 

173. Eyni temperaturda sakit havaya nisbətən hərəkət sürəti 10m/san olduqda balığın donma 

müddəti neçə dəfə tezləşir? 

a) tezləşmir 

b) 2 dəfə 

c) 3 dəfə 

c)) 3,6 dəfə 

e) 5 dəfə 

174. Respublikamızda  balıq sənayesində dondurucu aparat kimi istifadə edilən “Şkaf”  tipli 

dondurucu neçə dərəcə °C temperaturda balıqları dondurur? 

a) – 15 °C-də 

b) – 20 °C-də 

c)) – 25 °C-də 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə