Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasiYüklə 330,58 Kb.

səhifə9/11
tarix30.12.2017
ölçüsü330,58 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

d) – 35 °C-də 

e) – 30 °C-də 

175. . Respublikamızda  balıq sənayesində dondurucu aparat kimi istifadə edilən “Tunel”  tipli 

dondurucu neçə dərəcə °C temperaturda balıqları dondurur? 

a) – 18 °C-də 

b) – 20 °C-də 

c) – 25 °C-də 

d) – 35 °C-də 

e)) – 38 °C-də 

176.  Respublikamızda  balıq sənayesində təcili dondurucu aparat kimi istifadə edilən “Asma”  

tipli dondurucu neçə dərəcə °C temperaturda balıqları dondurur? 

a) – 15 °C-də 

b) – 20 °C-də 

c) – 25 °C-də 

d) – 45 °C-də 

e)) – 33 °C-də 

177.  Respublikamızda  balıq sənayesində təcili dondurucu aparat kimi istifadə edilən “Kama”  

tipli dondurucu neçə dərəcə °C temperaturda balıqları dondurur? 

a) – 15 °C-də 

b) – 20 °C-də 

c)) – 30 °C-də 

d) – 45 °C-də 

e) – 10 °C-də 

178.  Respublikamızda  balıq sənayesində təcili dondurucu qurğu kimi istifadə edilən “AMA-1”  

tipli dondurucu neçə dərəcə °C temperaturda balıqları dondurur? 

a) – 15 °C-də 

b) – 20 °C-də 

c) – 25 °C-də 

d) – 45 °C-də 

e)) – 35 °C-də 

179. Balıqların havada donun açılması zamanı itki neçə % - ə çatır?

 

A) itki 4 – 5% - ə  çatır B)) itki 2 – 3% - ə  çatır 

C) itki 3 – 6% - ə  çatır 

D) itki 4 – 7% - ə  çatır 

E) itki 5 -7% -ə satır 

180. Balıq ətinin orta hissəsində temperatur neçə 

0

C olduqda don açma əməliyyatı qurtarır? A) 1,0

0

 C olduqda B)) 1,5

0

 C olduqda C) 2,0

0

 C olduqda D) 2,5

0

 C olduqda E) 3,0

0

 C olduqda 181.Qarışıq duzlama üsulu ilə ən çox  hansı balıqları duzlayırlar 

a) yağsız balıqları 

b) orta yağlı balıqları 

c) xırda balıqları 

d) arıq balıqları 

e)) yağlı və sıx torla ovlanan balıqları 

182. İsti duzlama ölkənin  hansı rayonlarında daha geniş istifadə edilir? 

a)) şimal rayonlarında 
b) cənub rayonlarında 

c) şərq rayonlarında 

d) qərb rayonlarında 

e) şimali-şərq rayonlarında 

183. İsti duzlama cənub rayonlarında hansı balıqların duzlanmasında tətbiq edilir? 

a) yağsız balıqları 

b) orta yağlı balıqları 

c) yağlı və sıx torla ovlanan balıqları 

d) arıq balıqları 

e)) xırda  və tez duzlanan balıqları 

184.Soyuq duzlamada xammalı duzlamazdan əvvəl neçə dərəcə temperatura qədər soyudurlar? 

a) 3 °C temperatura qədər 

b)) 5 °C temperatura qədər 

c) 8 °C temperatura qədər 

d) 10 °C temperatura qədər 

e) 15 °C temperatura qədər 

185.  İri  və  yağlı  balıqları  duz  və  buz  qarışığında    mənfi  neçə  dərəcə    °C  temperatura  qədər 

dondurulduqdan sonra soyuq binalarda duzlayırlar? 

       a) mənfi  1 - 23 °C temperatura qədər 

b))  mənfi  2 - 4 °C temperatura qədər 

c) mənfi  3 - 5 °C temperatura qədər 

d) mənfi  4 - 6 °C temperatura qədər 

e) mənfi  5 - 10 °C temperatura qədər 

186. Qarışıq duzlama aşağıda adları çəkilən hansı qablarda  aparılır? 

a) çəndə, çəlləkdə 

b) yeşikdə 

c) konteynerdə 

d) bankada, habelə tor halında çardaqda 

e)) yuxarıda adları göstərilən bütün yerlərdə 

187. Çəndə balıqların qarışıq halda duzlanması hansı balıqlar üçün tətbiq olunur? 

a)yağlı balıqlar üçün 

b) qağsız balıqlar üçün 

c) xırda balıqlar üçün 

d) iri balıqlar üçün 

e)) bütün balıqlar üçün tətbiq olunur 

188. Siyənəkləri quru və qarışıq duzlama  üsulu ilə duzlayarkən hansı qablardan istifadə edilir? 

a)) çəlləklərdən 

b) çəndən 

c) konteynerdən 

d) yeşiklərdən 

e) səbətlərdən 

189. Zəif duzlu balıq məhsullarında duzun miqdarı neçə faizə qədərdir? 

a) 3 %-ə qədər 

b) 5 %-ə qədər 

c)) 10 %-ə qədər 

d) 6 %-ə qədər 

e) 1 %-ə qədər 

200. Orta bərkliyə malik olan balıq məhsullarında duzun miqdarı neçə faizə qədər olur? 

a ) 2 - 3 %-ə qədər 

b) 4 -  5 %-ə qədər 

c)) 10 - 14 % arasında 

d) 3 - 4  %-ə qədər 
e)5 -6 %-ə qədər 

201. Bərk duzluğa malik  olan balıq məhsullarında duzun miqdarı neçə faizə qədər olur? 

a) 5 %-ə qədər 

b) 6 %-ə qədər 

c) 7 %-ə qədər 

d) 8 % olur 

e)) 14 %-dən çox 

202. Şirin duzlamada duza neçə faiz şəkər əlavə olunur? 

a) 3 – 5 % 

b) 5 – 10 % 

c) 10 – 12 % 

d)) 10 – 25% 

e) 12  - 15% 

203. Sirkəli duzlu balıq məhsullarında tündlüyü neçə faiz olan sirkə turşusundan və ədviyyatdan 

istifadə edilir? 

a) a) 30 % 

b) 40 % 

c) 50 % 


d) 60 % 

e)) 80 % 

204. Balıqları ayrı-ayrı duzlayarkən hansı əlamətləri nəzərə alınır? 

a) balıqların növü 

b) balıqların ölçüsü 

c) balıqların kəsmə üsulu 

d) balıqlarn keyfiyyəti 

e)) balıqların yuxarıda sadalanan bütün əlamətlər 

205.  Balıqlar    duzlandıqdan  sonra  onu  duzluqda  təmiz  yuyaraq  hansı  əlamətlərinə  görə 

çeşidləyirlər? 

a) ölçülərinə görə 

b ) duzluğuna görə 

c) keyfiyyətinə görə 

d) növünə görə 

e)) yuxarıda adları qeyf olunan  bütün əlamətlərinə görə   

206. Yeşiklərə yığılmış duzlu balıqları neçə saat saxladıqdan sonra qapaqla bağlayırlar? 

a) 1 – 2 saat 

b) 2 – 3 saat 

c)) 3 – 4 saat 

d) 8 – 10 saat 

e) 5 – 6 saat 

207. Zəif və orta duzlu balıqları temperaturu mənfi neçə dərəcə °C  

olan kameralarda saxlayırlar? 

a)  mənfi  1 - 2 °C olan 

b)  mənfi  2 - 4 °C olan 

c) mənfi  3 - 4 °C  olan 

d))  mənfi  4 - 8 °C olan 

e) mənfi  5 - 10 °C olan 

208.Quru duzlama zamanı balıq aşağıda qeyd edilən hansı texnoloji proseslərdən keçirilir? 

a) balıq bütöv və ya başı kəsilmiş halda 

b) qarın boşluğu açılmış halda 

c) daxili orqanları çıxarılmış halda 

d) bədəni ayrı-ayrı parçalara ayrılmış halda 

e)) cərgənin üzərinə duz səpilir 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə