Bazar seraitinde aqrar sektorun huquqi tenzimlenmesi meseleleriYüklə 7,85 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/48
tarix27.10.2017
ölçüsü7,85 Kb.
#6955
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


A Z Ə R B A Y C A N   R E S P U B L K A S I   T Ə H S L   N A Z R L Y  
A Z Ə R B A Y C A N   D Ö V L Ə T   Q T S A D   U N V E R S T E T  
 
 
 
Ə
lyazma hüququ 
 
 
 
B a ğ ı r z a d ə   E l ş ə n   R ə s u l   o ğ l u  
 
 
 
Mövzu: “Bazar şəraitində aqrar münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi məsələləri” 
 
 
 
xtisas: 030600                                                        qtisadiyyatın Hüquqi Tənzimlənməsi 
 
 
 
 
M A G
S T R   D
S S E R T A S
Y A S I  
 
 
Kafera müdiri:                                                                        prof. Allahverdiyev Həsən                                               
 
Elmi rəhbər:                                                                                  i.e.n Cəmilova Gülnarə 
 
 
BAKI – 2005 


 

BAGIRZADEH ELSHAN RASUL OGLU 
 
 
Address 
 
Azerbaijan Republic, Baku City, Ziya Bunyadov Av.9a, Flat No.4 
Tel: (+99450) 374-41-33 
       (+99412) 462-69-14 
Mail: 370108 
Email: 
elsen_bagirzade@hotmail.com
  
Homepage : 
www.ekoelsen.tr.cx
 
 
Educational Background 
 
1989 – 1996    Masalli Region Kohna Alvadi Village Middle School 
1996 – 1999    Masalli Town “Dafina” High School (Mathematics and English orientated) 
 
1999 – 2003    Bachelor Degree (on first experiment education in 100 points system) 
                      University: Azerbaijan State Economic University,  
                      Department: Regulation of Economy 
                      Specialization: Juridical Regulation of Economy 
                      Professional orientation: Administrative Management  
                      Thesis: “Legal bases of Transformation of Economy in Market Conditions”   
 
2003 – 2005    Master Degree (with honorary diploma) 
                      University: Azerbaijan State Economic University 
                      Department: Master Learning Centre  
                      Specialization: Juridical Regulation of Economy 
                      Professional orientation: Administrative Management 
                      Thesis:  “The  Problems  of  Legal  Regulation  of  Agricultural  Relations  in  Market 
Economy”  
 
 
 


 

MÜNDƏR CAT 
 
G R Ş .............................................................................................................................. 4 
FƏS L I: Aqrar münasibətlər sistemi və onun tənzimlənməsinin nəzəri  
ə
sasları ............................................................................................................................. 7 
1.1
 
Dövlətin aqrar siyasəti, onun mahiyyəti və vəzifələri ........................................... 7 
1.2
 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin tənzimlənməsinin forma  
və metodları ......................................................................................................... 18 
1.3
 
Aqrar sahibkarlıqda hüquqi tənzimlənmənin prinsipləri ..................................... 27 
FƏS L II: Keçid iqtisadiyyatı şəraitində aqrar sektorun tənzimlənməsinin  
müasir vəziyyəti ............................................................................................................. 33 
2.1
 
Aqrar münasibətlərin tənzimlənməsinin iqtisadi və hüquqi bazası ..................... 33 
2.2
 
Aqrar sahədə özəlləşdirmə və onun əsas prinsipləri ........................................... 50 
2.3
 
Aqrar sektorda iqtisadi əlaqələr və onların müasir vəziyyəti .............................. 64 
FƏS L III: Aqrar sektorda iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsinin  
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ..................................................................................... 71 
3.1
 
Aqrar sahibkarlığın inkişafının tənzimlənməsinin iqtisadi-hüquqi  
ə
sasları ................................................................................................................. 71 
3.2
 
Aqrar sektorun idarəetmə strukturları və onların təkmilləşdirilməsi  
istiqamətləri ......................................................................................................... 82 
3.3
 
Xarici ölkələrdə aqrar sektorun iqtisadi-hüquqi tənzimlənməsi təcrübəsi və  
ondan istifadə ...................................................................................................... 93 
NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏ...................................................................................... 115 
Ə
DƏB YYAT S YAHISI .......................................................................................... 118 
Ə
LVƏLƏ................................................................................................................. 124 
 
 
 
 
 
 


 

Giriş 
Son  illər  Azərbaycan  iqtisadiyyatında  iqtisadi  sistem  transformasiyası  ilə  bağlı 
aparılan islahatların mühüm istiqamətlərindən biri də iş qüvvəsinin 40%-nin və əhalinin 
isə 50%-ə qədərinin birbaşa bağlı olduğu aqrar sektoru və kənd həyatını əhatə edir ki, 
bu  sahədə  də  sosial-iqtisadi  münasibətlərin  dünyanın  inkişaf  etmiş  ölkələrində  olduğu 
kimi bazar prinsipləri əsasında yenidən qurulması prinsipial əhəmiyyət kəsb edir. 
Bununla  yanaşı  XXI  əsrə  doğru  kompleks  sosial-iqtisadi  inkişaf  səviyyəsinə  nail 
olmaq  məqsədilə  Azərbaycan  Respublikasının  iqtisadi  siyasət  strategiyasında  iki 
mühüm  istiqamət  –  yoxsulluğun  azaldılması  və  regional  inkişaf  –  prioritet  xarakter 
almışdır ki, bunların həyata keçirilməsi də aqrar sektor və kənd məskunlaşması sferasını 
iqtisadi siyasətin əsas predmetlərindən birinə çevirir.      
Digər  tərəfdən,  1994-cü  il  Ümumdünya  Ticarət  Təşkilatının  Uruqvay 
Raundundan sonra həmin dövrə qədər dünya ticarət-iqtisadi hüququndan kənarda qalan 
aqrar  sektor    siyasəti  və  aqrar  ticarət  prinsip  və  qaydalarının  artıq  qlobal  səviyyədə 
müəyyənləşdirilməyə  başlamasıyla  XX  əsrin  sonu  və  XXI  əsrin  əvvəllərinə  doğru  bu 
sektorun  iqtisadiyyatdakı  rolu  və  onunla  bağlı  həyata  keçirilən  dövlət  siyasətləri  də 
yenidən  qiymətləndirilməyə  və  formalaşan  yeni  qlobal  qaydalara  uyğunlaşdırılmağa 
başlamışdır.  
Göründüyü  kimi  bir  tərəfdən  aqrar  sektorunda  bazar  iqtisadiyyatı  prinsiplərini 
formalaşdırmağa  çalışan,  yoxsulluğun  azaldılması  və  regional  inkişaf  strategiyalarını 
qarşıdakı illərdə öz iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətlərinə çevirən və digər tərəfdən 
də  aqrar  sektora  yönələn  dövlət  siyasəti  mexanizmlərinin  yeni  qlobal  qaydaları  ilə 
üzləşən  və  yaxın  illərdə  ÜTT-ə  üzv  qəbul  edilməsi  ilə  bu  qaydaların  təsirini  daha 
yaxından  hiss  edəcək  olan  Azərbaycan  Respublikasında  aqrar  münasibətlər  sisteminin 
tənzimlənməsi  və  aqrar  sektora  yönələn  dövlət  siyasətinin  mütərəqqi  üsul  və 
mexanizmlərini  özündə  birləşdirərək  onlardan  milli  iqtisadiyyatımızda  istifadə 
imkanlarını üzə çıxarmağa cəhd edən elmi-tədqiqat işlərinin aktuallığı da gün keçdikcə 
yüksəlməkdədir.   
Bu  baxımdan  tədqiqatın  əsas  məqsədi  də  ölkəmizdə  bazar  iqtisadiyyatına  keçid 
şə
raitində aqrar sektorda iqtisadi münasibətlərin inkişaf etmiş bazar prinsipləri əsasında Yüklə 7,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə