Belirtiden Bozukluğa İstifleme Hoarding: from Symptom to DisorderYüklə 159,87 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix17.09.2017
ölçüsü159,87 Kb.
#169
1   2   3   4   5   6

329 

Belirtiden Bozukluğa İstifleme 

 

racaktır. Sorun kategorize edememek değil çok fazla kategori oluşturulmasıdır. Tedavi-de  buna  müdahale  edilmek  istendiğinde  nesneler;    “izlenecek”,  “atılacak”  ve  “sonra 

incelenecek” olarak üç kategoriye ayrılır ve kategorizasyonun sayısı azaltılmaya çalışılır.  

Temel olarak geçtiğimiz yıllarda istifleme bozukluğu OKB’nin bir alt türü olarak 

kabul edildiğinde tedaviye dirençli olarak görülmüştür (Frost ve Steketee 2014). Ancak 

istifleme  bozukluğuna  özgül  tedavi  yaklaşımlarının  protokollere  eklenmesiyle  daha 

olumlu sonuçlar elde edilmiştir (Muroff ve ark. 2011). Bununla birlikte özellikle bilişsel 

yetilerinde bozulmalar olan yaşlı hastalarda anlamlı ancak etki faktörü düşük sonuçlar 

elde edilmiştir (Ayers ve ark. 2011). Yedi ile on iki ay süreyle hafif ile şiddetli belirtilere 

sahip  14  istifleme  bozukluğu  olan  hastaya  26  seans  BDT  uygulamış  ve  çalışmayı  ta-

mamlayan 10 hastada terapi sonrası standardize edilmiş testlerde istifleme davranışla-

rında belirgin azalma olduğu bildirilmiştir. Terapi uygulanan hastaların yarısında klinik 

global  iyileşme  değerlendirmelerinde  çok  düzelme  ya  da  çok  fazla  düzelme  olduğu 

bildirilmiştir. Gözleme göre hastaların tedaviye uyumlarının iyi olmadığı, ev ödevlerine 

uyum sağlamakta zorlandıkları, ve bundan ötürü tedaviye yanıtın arttırılması için birey-

sel  motivasyon  görüşmelerinin  önemli  ve  gerekli  olduğu  vurgulanmaktadır  (Miller  ve 

Rollnick 2002).  

Daha geniş örneklemli bir başka çalışmada revize edilmiş bireysel BDT uygulanan 

hastaların  terapiden  daha  fazla  yarar  gördükleri  ve  hastaların  yaklaşık  %70’nin  klinik 

global iyileşme değerlendirme ölçeklerinde %23-37  oranında düzelme olduğu bildiril-

miştir  (Steketee  ve  ark.  2010).  Bu  BDT  modellerini  grup  tedavilerinde  ve  internet 

bağlantılı bireysel görüşmelere aktarılmaya çalışılmakta ve umut verici sonuçlar beklen-

mektedir.  Sonuç 

İstifleme  önceleri  bir  belirti  niteliğinde  görülürken,  OKB’den  farklı  klinik  özellikler 

sergilemesi nedeniyle DSM-5’te OKB ile ilişkili bozukluklar başlığı altında yer almak-

tadır. Yeni bir tanı olmasına rağmen kompulsif istifleme ile ilgili fazlaca çalışma mev-

cuttur. Bu bozukluk %2-6 sıklıkta görülmektedir. Yapılan çalışmalarda her iki cinsiyeti 

eşit oranda etkilediği,  çoğunlukla ergenlik döneminde başlayıp 30-40’lı yaşlara doğru 

klinik  seyrin  şiddetlendiği  ve  tanının  genellikle  bu  yaşlarda  konulduğu,  toplumsal  ve 

mesleki işlevsellikte belirgin bozulmaya yol açtığı ve kronik seyirli olduğu belirtilmekte-

dir.   

İstifleme davranışının duygusal bağlanma problemleri, davranışsal kaçınma ve nes-nelerin  doğasıyla  ilgili  hatalı  inançlarından  kaynaklandığı  belirtilmekte  ve  özellikle 

stresli  ve  travmatik  yaşam  olayları  yaşayanlarda  daha  sık  geliştiği  belirtilmektedir.  Bu 

bilgiler  ışığında  istifleme  bozukluğunu  istifleyememe  (belli  düzende  eşyaları  yığma) 

durumu olduğu görülür. Nörokognitif çalışmalarda ise sol lateral orbitofrontal korteks, 

parahippokampal girus ve ventromedial prefrontal kortekste aktivite artışı saptanmıştır. 

Duygudurum bozukluğu, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği hiperaktivite bo-

zukluğu ve OKB spektrumunda yer alan diğer bozukluklarla birlikteliği yüksektir. Ço-

ğunlukla durumlarına iç görüleri yoktur ve yakınlarının zorlamaları ile tedaviye başvu-

rurlar.  Bu  nedenle  tedaviye uyumları  oldukça  düşüktür. Tedavide  BDT  ve  SSRI’larla 

çalışmalar mevcut olmakla birlikte stedavikonusunda yapılan çalışmalar yeterli değildir. 

www.cappsy.org 

 Bulut ve ark. 

330 

 

Kaynaklar 

Abramowitz JS, Franklin ME, Schwartz SA, Furr JM (2003) Symptom presentation and outcome of cognitive-behavioral therapy 

for obsessive-compulsive disorder. J Consult Clin Psychol, 71:1049-1057.  

Alonso P, Menchon JM, Pifarre J, Mataix-Cols D, Torres L, Salgado P et al. (2001) Long-term follow-up and predictors of clinical 

outcome in obsessive–compulsive patients treated with serotonin reuptake inhibitors and behavioral therapy. J Clin 

Psychiatry, 62:535−540. 

Nussbaum AM (2013) The Pocket Guide to the DSM-5 (TM) Diagnostic Exam, Arlington. American Psychiatric Publishing. 

An SK, Mataix-Cols D, Lawrence NS, Wooderson S,  Giampietro V, Speckens A et al. (2008) To discard or not to discard: the neural 

basis of hoarding symptoms in obsessive-compulsive disorder. Mol Psychiatry, 14:318-331. 

Aydın A, Boysan M, Kalafat T, Selve Y, Beşiroğlu L, Kagan M (2014) Validation of the Turkish version of the Obsessive-Compulsive 

Inventory-Revised (OCI-R) in clinical and non-clinical samples. Nöropsikiyatri Arşivi, 51:15-22. 

Ayers CR, Wetherell JL, Golshan S, Saxena S (2011) Cognitive-behavioral therapy for geriatric compulsive hoard ing. Behav Res 

Ther, 49:689–694 . 

Ayers CR, Saxena S, Golshan S, Wetherell JL (2009) Age at onset and clinical features of late life compulsive hoarding. Int J Geriatr 

Psychiatry, 25:142–149. 

Beck AT, Haigh E (2014) Advances in cognitive theory and therapy: the generic cognitive model. Annu Rev Clin Psychol, 10:1–24.  

Black DW, Monahan P, Gable J,  Blum N,  Clancy G, Baker P (1998) Hoarding and treatment response in 38 nondepressed subjects 

with obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry, 59:420-425. 

Bolman WM, Katz AS (1966) Hamburger hoarding: a case of symbolic cannibalism resembling Whitico psychosis. J Nerv Ment Dis, 

142:424-428.  

Bulut SD, Alataş E, Berkol T, Özçelik HŞ, Bulut S (2014) Üç olgu üzerinden istifleme bozukluğu: DSM-5'de yeni bir tanı. Bilişsel 

Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3:53-56. 

Coles ME,  Frost RO, Heimberg RG, Steketee G (2003) Hoarding behaviors in a large college sample. Behav Res Ther, 41:179-194. 

Diefenbach GJ,  DiMauro J, Frost R, Steketee G, Tolin DF (2013) Characteristics of hoarding in older adults. Am J Geriatr Psychiatry, 

21:1043-1047. 

Foa EB, Huppert JD, Leiberg S, Langner R, Kichic R, Hajcak G et al. (2002) The Obsessive-Compulsive Inventory: development and 

validation of a short version. Psychol Assess, 14:485.  

Freud S (1908) The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud. New York, Vintage. 

Fromm E (1947) Man for Himself. New York, Rinehart. 

Frost RO, Gross RC (1993) The hoarding of possessions. Behav Res Ther, 31:367–381.  

Frost RO, Shows DL (1993) The nature and measurement of compulsive indecisiveness. Behav Res Ther, 31: 683-692. 

Frost RO, Hartl TL (1996)  A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. Behav Res Ther, 34:341-350. 

Frost RO & Steketee G (2014) The Oxford Handbook of Hoarding and Acquiring. New York, Oxford University Press. 

Frost RO, Steketee G, Williams L (2000) Hoarding: a community health problem. Health Soc Care Community, 8:229-234. 

Frost RO, Steketee G, Williams L (2002) Compulsive buying, compulsive hoarding and obsessive-compulsive disorder. Behav Ther, 

33:201-214. 

Frost RO, Steketee G, Grisham J (2004) Measurement of compulsive hoarding: saving inventory-revised. Behav Res Ther, 

42):1163-1182. 

Frost RO, Hristova V (2011) Assessment of hoarding. J Clin Psychol, 67:456-466.  

Frost RO, Steketee G, Tolin DF (2011) Comorbidity in hoarding disorder. Depress Anxiety, 28:876-884.  

Furby L (1978) Possession in humans: An exploratory study of its meaning and motivation. Soc Behav Pers, 6:49-65. 

Gentes EL,  Ruscio AM (2011)  A meta-analysis of the relation of intolerance of uncertainty to symptoms of generalized anxiety 

disorder, major depressive disorder, and obsessive–compulsive disorder. Clin Psychol Rev, 31:923-933. 

Grisham JR, Frost RO, Steketee G, Kim HJ, Tarkoff A,  Hood S (2009)  Formation of attachment to possessions in compulsive 

hoarding. J Anxiety Disord, 23:357-361.  

Grisham JR, Frost RO, Steketee G, Kim HJ, Hood S (2006) Age of onset of compulsive hoarding. J Anxiety Disord, 20:675-686.  

Grisham JR, Brown TA, Savage CR, Steketee G, Barlow DH (2007) Neuropsychological impairment associated with compulsive 

hoarding. Behav Res Ther, 45:1471-1483. 

Grisham JR, Steketee G, Frost RO (2008)  Interpersonal problems and emotional intelligence in compulsive hoarding. Depress 

Anxiety, 25:63-67.  

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 

 331 

Belirtiden Bozukluğa İstifleme 

 

Hartl TL, Duffany SR, Allen GJ, Steketee G, Frost RO (2005) Relationships among compulsive hoarding, trauma, and attention-deficit/hyperactivity disorder. Behav Res Ther, 43:269-276. 

Huppert JD, Walther MR, Hajcak G, Yadin E, Foa EB, Simpson HB et al. (2007) The OCI-R: validation of the subscales in a clinical 

sample. J Anxiety Disord, 21:394-406. 

 Iervolino AC, Perroud N, Fullana MA, Guipponi M, Cherkas L, Collier D et al. (2009) Prevalence and heritability of compulsive 

hoarding: a twin study. Am J Psychiatry, 166:1156–1161. 

Jones E (1913) Papers on Psychoanalysis. London, Bailliere,Tindall&Cox. 

Kim HJ, Steketee G, Frost RO (2001) Hoarding by elderly people. Health Soc Work, 26:176-184. 

Kyrios M, Frost R, Steketee G (2004) Cognitions in compulsive buying and acquisition. Cognit Ther Res, 28:241–258. 

Landau D, Iervolino AC, Pertusa A, Santo S, Singh S, Mataix-Cols D (2011) Stressful life events and material deprivation in 

hoarding disorder. J Anxiety Disord, 25:192-202. 

Lochner C, Kinnear CJ, Hemmings SM, Seller C, Niehaus DJ, Knowles JA et al. (2005) Hoarding in obsessive-compulsive disorder: 

clinical and genetic correlates. J Clin Psychiatry, 66:1155-1160. 

Mataix-Cols D, Rauch SL, ManzoV PA, Jenike MA,  Baer L (1999) Use of factor analyzed symptom dimensions to predict outcome 

with serotonin reuptake inhibitors and placebo in the treatment of obsessive–compulsive disorder. Am J Psychiatry, 

156:1409−1416. 

Mataix-Cols D, Wooderson S, Lawrence N, Brammer MJ, Speckens A, Phillips ML (2004) Distinct neural correlates of washing, 

checking, and hoarding symptom dimensions in obsessive-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry, 61:564-576. 

Mataix‐Cols D, Frost RO, Pertusa A, Clark LA, Saxena S, Leckman JF (2010) Hoarding disorder: a new diagnosis for DSM-V? 

Depress Anxiety, 27:556-572. 

Matsunaga H, Hayashida K, Kiriike N, Maebayashi K, Stein DJ (2010) The clinical utility of symptom dimensions in obsessive–

compulsive disorder. Psychiatry Res, 180:25-29. 

McKay D, Abramowitz JS, Calamari JE, Kyrios M, Radomsky A, Sookman D et al (2004) A critical evaluation of obsessive–

compulsive disorder subtypes: symptoms versus mechanisms. Clin Psychol Rev, 24:283-313. 

Miller WR, Rollnick S (2009) Ten things that motivational interviewing is not. Behav Cogn Psychother, 37:129-140. 

Mueller A, Mitchell J, Crosby R,Glaesmer H, de Zwaan M (2009) The prevalence of compulsive hoarding and its association with 

compulsive buying in a German population-based sample. Behav Res Ther, 47:705–709. 

Muroff J, Steketee G, Rasmussen J, Gibson A, Bratiotis C, Sorrentino C (2009) Group cognitive and behavioral treatment for 

compulsive hoarding: a preliminary trial. Depress Anxiety, 26:634-640. 

Nordsletten AE, Mataix-Cols D (2012) Hoarding versus collecting: Where does pathology diverge from play?. Clin Psychol Rev, 

32:165-176. 

Patronek G (2001) The problem of animal hoarding. Municipal Lawyer, 19:6-9. 

Pertusa A, Fullana MA, Singh S, Alonso P, Menchon JM, Mataix-Cols D (2008) Compulsive hoarding: OCD symptom, distinct clinical 

syndrome, or both? Am J Psychiatry, 165:1289-1298. 

Rachman S (1983) The modification of agoraphobic avoidance behaviour: some fresh possibilities. Behav Res Ther, 21:567-574.  

Reed GF (1985) Obsessional Eksperience and Compulsive Berhavior: A Cognitive Structural Approach. Orlando, FL: Academic Press. 

Reed GF (1969) "Under-inclusion"--A characteristic of obsessional personality disorder: I. Br J Psychiatry, 115:781-785. 

Salomoni G, Grassi M, Mosini P, Riva P,  Cavedini P, Bellodi L (2009) Artificial neural network model for the prediction of 

obsessive–compulsive disorder treatment response. J Clin Psychopharmacol,  29:343-349. 

Sartory G, Master D, Rachman S (1989) Safety-signal therapy in agoraphobics: a preliminary test. Behav Res Ther, 27:205-210. 

Saxena S, Brody AL, Maidment KM, Smith EC, Zohrabi N, Katz E et al. (2004) Cerebral glucose metabolism in obsessive-compulsive 

hoarding. Am J Psychiatry, 161:1038-1048. 

Saxena S, Brody AL, Maidment KM,  Baxter Jr LR (2007) Paroxetine treatment of compulsive hoarding. J Psychiatr Res, 41:481-

487. 

Saxena S (2008) Neurobiology and treatment of compulsive hoarding. CNS Spectr, 13 (9 Suppl 14):29-36. Seedat S, Stein DJ (2002) Hoarding in obsessive–compulsive disorder and related disorders: a preliminary report of 15 cases. 

Psychiatry Clin Neurosci, 56:17-23.  

Shafran R, Tallis F (1996) Obsessive-compulsive hoarding: a cognitive-behavioural approach. Behav Cogn Psychother, 24:209-221. 

Shetti CN, Reddy YCJ,  Kandavel T, Kashyap K, Singisetti S, Hiremath AS et al. (2005) Clinical predictors of drug nonresponse in 

obsessive–compulsive disorder. J Clin Psychiatry, 66):1517−1523. 

Stein DJ, Seedat S, Potocnik F (1999) Hoarding: a review. Isr J Psychiatry Relat Sci, 36:35−46.  

Steketee G, Frost R (2003) Compulsive hoarding: current status of the research. Clin Psychol Rev; 23:905-927.  

Steketee G, Frost R, Kyrios M (2003) Cognitive aspects of compulsive hoarding. Cognit Ther Res, 27: 463–479. 

www.cappsy.org 

 Bulut ve ark. 

332 

 

Steketee G, Frost RO, Tolin DF, Rasmussen J, Brown TA (2010) Waitlist-controlled trial of cognitive behavior therapy for hoarding disorder. Depress Anxiety, 27:476-484. 

Storch EA, Lack CW,  Merlo LJ,  Geffken GR,  Jacob ML, Murphy TK et al. (2007) Clinical features of children and adolescents with 

obsessive-compulsive disorder and hoarding symptoms. Compr Psychiatry, 48: 313-318. 

Summerfeldt LJ, Huta V, Swinson RP (1998) Personality and obsessive-compulsive disorder. In Obsessive–Compulsive Disorder: 

Theory, Research, and Treatment (Eds RP Swinson, MM Antony, S Rachman, MA Richter):79-119. New York, Guilford Press. 

Taylor S (2011) Etiology of obsessions and compulsions: A meta-analysis and narrative review of twin studies. Clin Psychol Rev, 

31:1361-1372. 

Tolin DF, Frost RO, Steketee G (2007) An open trial of cognitive-behavioral therapy for compulsive hoarding. Behav Res Ther, 

45:1461-1470. 

Tolin DF, Frost RO, Steketee G, Fitch KE (2008) Family burden of compulsive hoarding: results of an internet survey. Behav Res 

Ther, 46:334-344. 

Tolin DF, Kiehl KA, Worhunsky P, Book GA, Maltby N (2009) An eksploratory study of the neural mechanisms of decision making in 

compulsive hoarding. Psychol Med, 39:325-336. 

Tolin DF, Meunier SA, Frost RO, Steketee G (2010) Course of compulsive hoarding and its relationship to life events. Depress 

Anxiety, 27:829-838. 

Türkçapar H (2008) Bilişsel Terapi: Temel İlkeler ve Uygulama. Ankara, Hekimler Yayın Birliği.  

Woo CW, Kwon SM, Lim YJ, Shin MS (2010) The Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R): psychometric properties of the 

Korean version and the order, gender, and cultural effects. J Behav Ther Exp Psychiatry, 41:220-227. 

Wu KD, Watson D (2005) Hoarding and its relation to obsessive–compulsive disorder. Behav Res Ther, 43:897-921. 

 

Süheyla Doğan Bulut,  Uzm.Dr.  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Ankara;  Kadir Özdel,  Uzm.Dr.,  Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara;  Cebrail Kısa,  Doç. Dr., 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Yazışma Adresi/Correspondence: Süheyla Doğan Bulut, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 

Turkey.  

E-mail:

 

dr_sdbulut@yahoo.com  Bu makale ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bildirilmemiştir · No conflict of interest is declared related to this article

 

Çevrimiçi adresi / Available online: www.cappsy.org/archives/vol7/no3/  Geliş tarihi/Submission date: 24 Kasım/Nov. 24, 2014 · Çevrimiçi yayım/Published online 20 Aralık/Dec 20 2014 

 

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry  

Document Outline

 • İstifleme Bozukluğu: Tanısal Sistemlerdeki Yeri
 • Epidemiyoloji
 • Etyoloji
  • Aile ve Genetik Çalışmaları
  • Yaşam Olayları
  • Psikoanalitik Kuram
  • Psikolojik Araştırmalar
   • Bilişsel Davranışçı Model
  • Biyolojik Model ve Nörogörüntüleme Çalışmaları
 • Klinik Özellikler
 • Eştanılar
 • Tedavi Yaklaşımları
 • Sonuç
 • Kaynaklar

Yüklə 159,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə