Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrəYüklə 1,35 Mb.

səhifə22/39
tarix14.09.2018
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39

 

45 


 

14.  MÜŞTƏRİ HESABLARI  

 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

31 dekabr  

2011-ci il 

 

 

  

Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlar 

 

  

- Cari/hesablaşma hesabları 

352,425 

 

557,918 - Müddətli depozitlər 

555,022 


 

312,287 


- Bloklaşdırılmış müştəri depozitləri 

177,347 


 

256,657 


 

1,084,794 

 

1,126,862 Digər hüquqi şəxslər 

 

  

- Car/hesablaşma hesabları 

375,018 

 

377,134 - Müddətli depozitlər 

168,691 


 

132,378 


- Bloklaşdırılmış müştəri depozitləri 

25,273 


 

55,106 


 

568,982 


 

564,618 


Fiziki şəxslər 

 

  

- Cari/tələbli hesablar 

273,144 

 

237,386 - Müddətli depozitlər 

1,177,220 

 

828,414 


 

1,450,364 

 

1,065,800  

 

 

 Cəmi müştəri hesabları 

3,104,140 

 

2,757,280 

 

 

31  dekabr  2012-ci  il  tarixinə  Qrup  bir  müştəridən  -  neft  sənayesində  fəaliyyət  göstərən  dövlət təşkilatından  740,075  min  manat  ümumi  məbləğdə  və  digər  bir  dövlət  orqanından  392,814  min 

manat  məbləğində,  yaxud  ümumi  müştəri  hesablarının  36.5%-i  həcmində  (31  dekabr  2011-ci  il 

tarixinə  Qrup  bir  müştəridən  -  neft  sənayesində  fəaliyyət  göstərən  dövlət  təşkilatından  702,912  min 

manat  ümumi  məbləğdə  və  digər  bir  dövlət  orqanından  250,902  min  manat  məbləğində,  yaxud 

ümumi  müştəri  hesablarının  34.6%-i  həcmində)  cəlb  edilmiş  əhəmiyyətli  müştəri  hesablarına  malik 

olmuşdur. 

 

Azərbaycan Respublikasının neft sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisəsinin ümumi məbləği 80,000 min manat təşkil edən depozitləri daxildir. Bu depozitlər üzrə illik faiz Reuters agentliyinə görə 

2.85% və overnayt faiz dərəcəsinin 70%-i, hansı ki 31 dekabr 2012-ci ildən etibarən 0.18%-dir. (31 

dekabr 2011-ci il tarixinə: Azərbaycan Respublikasının neft sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət 

müəssisəsinin depozitləri 301,003 min manat,  illik faiz dərəcəsi 2.85% və overnayt faiz dərəcəsinin 

70%-i ki, bu da Reuters agentliyinə görə 0.18% olmuşdur). 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatların cari və hesablaşma hesablarına dövlətə məxsus olan müəssisələrin və dövlət orqanlarının faiz hesablanan cari bank 

hesablarındakı 94,224 min manat məbləğində qalıq vəsaitlər daxildir (31 dekabr 2011-ci il tarixinə 

dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatların cari və hesablaşma hesablarına dövlətə məxsus olan 

müəssisələrin və dövlət orqanlarının faiz hesablanan bank hesablarındakı 56,444 min manat 

məbləğində qalıq vəsaitlər daxildir). Bu hesabların illik faiz dərəcəsi 0.5% və 1.0% arasında (31 

dekabr 2011-ci il: illik 0.5% və 1.0% arasında) dəyişir. 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə 202,620 min manat məbləğində (31 dekabr 2011-ci il tarixinə 311,763 min manat məbləğində) bloklaşdırılmış müştəri depozit hesabları Qrupun müştəriləri adından təqdim 

etdiyi idxal əməliyyatları üzrə akkreditivlər müqabilində girov saxlanılan müştəri hesablarındakı qalıq 

vəsaitlərdən ibarətdir. 31 dekabr 2012 və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə bitən illər üzrə akreditiv və 

zəmanətlər haqqında məlumat 29 saylı qeyddə açıqlanır. 

 

Müştəri hesablarının iqtisadi sektorlar üzrə bölgüsü aşağıdakı kimi olmuşdur:  

 

31 dekabr 2012-ci il 

31 dekabr 2011-ci il 

 

Məbləğ 

Məbləğ 

 

  

Fiziki şəxslər 

1,459,291 

47.0 


1,065,800 

38.7 


Enerji istehsalı 

806,475 


26.0 

769,801 


27.9 

Ticarət və xidmət sahələri 

412,453 

13.3 


286,249 

10.4 


Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlar * 

261,135 


8.4 

356,176 


12.9 

İstehsalat 

52,922 

1.7 


89,333 

3.2 


Tikinti 

36,503 


1.2 

138,232 


5.0 

Nəqliyyat və kommunikasiya 

33,646 

1.1 


38,642 

1.4 


Digər 

41,715 


1.3 

13,047 


0.5 

 

 

 

 

 

Cəmi müştəri hesabları 

3,104,140 

100.0 

2,757,280 

100.0 

 

 

 


 

46 


 

(*)Dövlət müəssisələri və ictimai təşkilatlara aidiyyatı kateqoriyalara daxil edilmiş kommersiya dövlət 

müəssisələri  və  ictimai  təşkilatlar  istisna  olmaqla,  Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlikləri,  Mərkəzi 

Xəzinədarlıq, bələdiyyələr və digər dövlət orqanları daxildir. 

 

31 dekabr 2012-ci il and 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə müştəri hesablarının hər kateqoriya üzrə balans dəyəri onların ədalətli dəyərinə yaxın olmuşdur. Müştəri hesablarının 31 dekabr 2012-ci il 

tarixinə hesablanmış ədalətli dəyəri 3,104,140 min manat (31 dekabr 2011-ci il tarixinə: 2,757,280 

min manat) 30 saylı qeydə baxın.  

 

Müştəri hesablarının coğrafi, valyuta, likvidlik və faiz dərəcələri üzrə təhlili 27 saylı qeyddə açıqlanır. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 31 saylı qeyddə açıqlanır. 

 

 15.  BURAXILMIŞ BORC QİYMƏTLİ KAĞIZLARI  

 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

31 dekabr  

2011-ci il 

 

  

 

Depozit sertifikatları 9,489 

 

7,370  

 

  

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları 

9,489 

 

7,370 

 

 31 dekabr 2012-ci il tarixinə ABŞ dolları valyutasında ifadə edilmiş 6,620 min manat məbləğində 

depozit sertifikatları üzrə illik faiz dərəcələri 0%-25.0% arasında dəyişmiş və ödəniş müddətləri bir, 

iki, üç və on il təşkil etmişdir; manat valyutasında ifadə edilmiş 1,825  min manat məbləğində depozit 

sertifikatları üzrə illik faiz dərəcələri 25.0%, ödəniş müddətləri isə on il təşkil etmişdir; Rus rublu  

valyutasında ifadə edilmiş 1,044 min manat məbləğində depozit sertifikatları üzrə illik faiz dərəcələri 

2%-10% arasında dəyişmiş və ödəniş müddətləri bir, doqquz ay və 1 il təşkil etmişdir (31 dekabr 

2011-ci il tarixinə ABŞ dolları valyutasında ifadə edilmiş 6,663 min manat məbləğində depozit 

sertifikatları üzrə illik faiz dərəcələri 8.0%-25.0% arasında dəyişmiş və ödəniş müddətləri bir, iki, üç 

və on il təşkil etmişdir, manat valyutasında 707 min manat məbləğində depozit sertifikatları üzrə illik 

faiz dərəcələri 25.0% olmaqla, ödəniş müddətləri on il təşkil etmişdir). Bu depozit sertifikatları şərti 

olaraq tam təqvim ili müddətində saxlanıldıqda faiz dərəcələrinin hər il ödənilməsini nəzərdə tutur. 

 

31 dekabr 2012-ci il və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə buraxılmış borc qiymətli kağızlarının hər kateqoriyası üzrə balans dəyəri onların ədalətli dəyərinə yaxın olmuşdur. Buraxılmış borc qiymətli 

kağızlarının 31 dekabr 2012-ci il tarixinə hesablanmış ədalətli dəyəri 9,489 min manat (31 dekabr 

2011: 7,370 min manat). 30 saylı qeydə baxın. 

 

Buraxılmış  borc  qiymətli  kağızlarının  coğrafi,  valyuta,  likvidlik  və  faiz  dərəcələri  üzrə  təhlili  27  saylı qeyddə açıqlanır.  

 

 

16.  DİGƏR BORC ALINMIŞ VƏSAİTLƏR 

 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

31 dekabr  

2011-ci il 

 

  

 

Müddəti 23 iyul 2013-cü il tarixində başa çatan sindikatlaşdırılmış kredit 54,950 

 

76,637  

 

  

Dövlət təşkilatlarından alınmış müddətli borc öhdəlikləri: 

 

 

 - Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu (Azərbaycan Respublikası) 

120,132 


 

41,501 


 

 

  

Digər maliyyə institutlarından alınmış müddətli borc öhdəlikləri 

767,695 

 

623,539  

 

  

Ödəniləcək hesablanmış faizlər 

14,053 

 

14,193  

 

 

 

Cəmi borc alınmış digər vəsaitlər 

956,830 

 

755,870 

 

Sindikatlaşdırılmış kreditlər 

 

23  iyul  2010-cu  il  tarixində  Bank  ilə  aparıcı  xarici  banklardan  birinin  rəhbərliyi  altında  fəaliyyət göstərən  xarici  bank  arasında  100,000  min  ABŞ  dolları  məbləğində  müddətli  kredit  sazişi 

imzalanmışdır. Həmin borc vəsaitləri üzrə ödəmə müddəti 23 iyul 2013-cü il tarixində başa çatır. 

 

 

Dövlət təşkilatlarından alınmış müddətli borc öhdəlikləri 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə