Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrəYüklə 1,35 Mb.

səhifə23/39
tarix14.09.2018
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39

 

47 


 

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan müvafiq olaraq 120,132 min manat 

məbləğində kreditlər alınmışdır ki, bunlara illik 1% faiz dərəcəsi  hesablanır və  həmin kreditin ödəniş 

müddəti  1 ildən 10 ilə qədərdir.(31 dekabr 2011-ci il tarixinə dövlət təşkilatlarından alınmış müddətli 

borc  öhdəliklərinə  Sahibkarlığa  Kömək  Milli  Fondunun  müvafiq  olaraq  41,501  min  manat  ayırdığı 

kredit  daxildir.İllik  1%  faiz  dərəcəsi  hesablanan  həmin  kreditlərin  ödəniş  müddəti  1  ildən  7  ilə 

qədərdir). 

Digər maliyyə institutlarından alınmış müddətli borc öhdəlikləri 

 

Digər  maliyyə  institutlarından  alınmış  müddətli  borc  öhdəliklərinə  iyirmi  altı  xarici  bank  və  maliyyə institutlarından  cəlb  edilmiş  vəsaitlər  daxildir.  Bu  banklarla  imzalanmış  kredit  sazişləri  üzrə  borc 

götürülmüş  məbləğlər  503,163  min  ABŞ  dolları,  yaxud  394,983  min  manat  və  180,422  min  Avro, 

yaxud  187,224  min  manat  (31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə:  digər  maliyyə  institutlarından  alınmış 

vəsaitlərə  iyirmi səkkiz  xarici bank və maliyyə institutlarından cəlb edilmiş 549,153 min ABŞ dolları, 

yaxud 431,909 min manat və 183,006 min Avro, yaxud 186,264 min manat) təşkil etmişdir

 

Bankın  yuxarıda  qeyd  edilən  kredit  sazişləri  ilə  müəyyən  olunmuş  sindikatlaşdırılmış  kreditlər  və digər  maliyyə  institutlarından  alınmış  müddətli  borc  öhdəlikləri  üzrə  bəzi  maliyyə  şərtlərinə  əməl 

etməsi  tələb  olunur.  Rəhbərlik  Bank  tərəfindən  borc  müqavilələrində  qeyd  edilmiş  bütün  maliyyə 

şərtlərinə əməl olunduğunu düşünür.  

 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə bitən dövrdə kreditlər üzrə illik bazar faiz dərəcələri 1.0 %-dən 8.9%-dək (31 dekabr 2011-cu il tarixinə  bitən dövrdə kreditlər üzrə illik bazar faiz dərəcələri 0.9%-dən  12.2%-

dək)  dəyişir.  Digər  borca  alınmış  vəsaitlər  kateqoriyasına  aid  olan  bütün  kreditlər  üzrə  bazar  faiz 

dərəcələri hesablanır. 

 

 

31 dekabr 2012-ci il və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə borc alınmış vəsaitlərin hər kateqoriyası üzrə 

balans  dəyəri  onların  ədalətli  dəyərinə  yaxındır.  Digər  borc  alınmış  vəsaitlərin  31  dekabr  2012-ci  il 

tarixinə  hesablanmış  ədalətli  dəyəri  956,830  min manat  (31  dekabr  2011-ci  il tarixinə:  755,870  min 

manat) təşkil etmişdir. 30 saylı Qeydə baxın. 

 

Digər borc alınmış vəsaitlərin coğrafi,  valyuta, likvidlik və faiz dərəcələri üzrə təhlili  27 saylı qeyddə açıqlanır. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 31 saylı qeyddə açıqlanır. 

 

 

17.  DİGƏR MALİYYƏ VƏ SIĞORTA ÖHDƏLİKLƏRİ 

 

Digər maliyyə və sığorta öhdəlikləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

31 dekabr  

2011-ci il 

 

  

 

Ödənilməkdə olan məbləğlər 48,047 

 

37,134 Digər kreditorlar 

23,349 


 

4,979 


Sığorta ehtiyatları, xalis 

8,631 


 

8,191 


Sığorta haqları və brokerlərə ödəniləcək komissiyalar 

1,822 


 

1,101 


İşçilərə olan kreditor borclar 

559 


 

206 


Valyuta SVOP əməliyyatı üzrə ödəniləcək məbləglər 

 1,414 

 

  

 

Cəmi digər maliyyə və sığorta öhdəlikləri 82,408 

 

53,025 

 

 

 

 

 

31  dekabr  2011-cu  il  tarixinə  bitən  il  ərzində  Qrup  qeyri-rezident  banklar  arasında  valyuta  svop müqavilələri  imzalamışdır.  Bu  müqavilələrə  əsasən  Qrup,  əməliyyat  tarixinə  Avro  və  Britaniya 

funtunu  satmış  və  ABŞ  dolları  almışdır,  eləcə  də  əvvəlcə  satılmış  Avro  və  Britaniya  funtunu 

qabaqcadan  müəyyən  edilmiş  gələcək  tarixdə  və  qabaqcadan  müəyyən  edilmiş  məzənnə  ilə  ABŞ 

dolları  ilə  geri  almağı  razılaşdırmışdır.  31  dekabr  2011-cu  il  tarixinə  Qrupun  derivativ  maliyyə 

alətlərini əks etdirən 6 valyuta svop müqaviləsi mövcud olmuşdur. 31 dekabr 2011-ci il tarixinə həmin 

derivativ maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri 1,414 min manat olmuşdur. 
 

48 


 

31 dekabr 2012 və 2011-ci il tarixlərinə bitən illər üzrə sığorta ehtiyatları üzrə hərəkətlər aşağıdakı 

kimi olmuşdur: 

 

 31 dekabr 

2010-cu il 

 

İl ərzində 

artım/(azalma) 

 

31 dekabr 

2011-ci il 

 

İl ərzində 

artım/(azalma) 

 

31 dekabr 

2012-ci il 

 

      

   


   

 

Baş vermiş, lakin bildirilməmiş 

zərərlər ehtiyatı 

 

  

 

  

 

  

Ümumi 


347   

271   


618   

121   


739 

Təkrarsığortaçının 

payı 

-   


(110)  

(110)  


101   

(9) 


 

   

   

   

   

 

Xalis 


347   

161   


508   

222   


730 

 

   


   

   


   

 

Qazanılmamış sığorta haqları 

ehtiyatı 

   


   

   


   

 

Ümumi 9,074   

(312)  


8,762   

1,505   


10,267 

Təkrarsığortaçının 

payı 

(1,636)  (228)  

(1,864)  

(1,081)  

(2,945) 


 

   

   

   

   

 

Xalis 


7,438   

(540)  


6,898   

424   


7,322 

 

      

   


   

 

Bildirilmiş, lakin tənzimlənməmiş 

zərərlər ehtiyatı 

   


   

   


   

 

Ümumi 1,167   

(382)  


785   

(190)  


595 

 

-   

-   

-   

(16)  

(16)  

   

   

   

   

 

Xalis 


1,167   

(382)  


785   

(206)  


579 

 

   

   

   

   

 

Cəmi 

8,952   

(761)  

8,191   

440   

8,631 

 

 31  dekabr  2012  və  2011-ci  il  tarixlərinə  digər  maliyyə  öhdəliklərinin  hər  bir  kateqoriyasının  balans 

dəyəri təxminən onların ədalətli dəyərinə bərabərdir. 30 saylı qeydə baxın. 

 

 

18.  DİGƏR ÖHDƏLİKLƏR  

Digər öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 

31 dekabr  

2012-ci il 

 

31 dekabr  

2011-ci il 

 

  

 

Plastik kartla əməliyyatlar üzrə təxirə salınmış gəlirlər 5,624 

 

6,378 Mənfəət vergisindən başqa ödənilməli vergilər 

4,772 


 

Sığorta əməliyyatları üzrə təxirə salınmış komissiyalar 95 

 

21 Digər 

3,066 


 

668 


 

 

  

Cəmi digər öhdəliklər 

13,557 

 

7,067  

 

 

 

Cari 

8,690 


 

6,645 


Uzunmüddətli 

4,867 


 

422 


 

 

  

Cəmi digər öhdəliklər 

13,557 

 

7,067 

 

 Plastik  kartla  əməliyyatlar  üzrə  təxirə  salınmış  gəlirlər  plastik  kart  hesablarının  illik  saxlanılmasına 

görə  hesablanan  haqq  gəlirlərinin  qazanılmamış  hissəsindən  ibarətdir.  Bu  haqq,  kart  buraxıldığı 

zaman hesablanır və müvafiq dövr ərzində amortizasiya olunur.  

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə