Beynəlxalq banki 31 dekabr 2012-ci IL tarixinə bitən IL üzrəYüklə 1,35 Mb.

səhifə27/39
tarix14.09.2018
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39

 

54 


 

Qrupun  ayrı-ayrı  müəssisələri  daxilində  əvəzləşdirildikdən  sonra,  Qrupun  təxirə  salınmış  cəmi  xalis 

vergi aktivinin tərkibi aşağıdakı kimi olmuşdur:  

 

 31 dekabr 

2012-ci il 

 

31 dekabr 

2011-ci il 

 

  

 

Cəmi təxirə salınmış xalis vergi aktivi 

22,369 

 

 38,728 

Cəmi təxirə salınmış xalis vergi öhdəliyi 

(643)  (2,145) 

 

  

 

Qrupun cəmi təxirə salınmış xalis vergi öhdəliyi 

21,726 

 

36,583 

 

 25.  SƏHM ÜZRƏ GƏLİR 

 

Səhm  üzrə  əsas  gəlir  xəzinə  səhmləri  istisna  olunmaqla,  Bankın  səhmdarlarına  aid  olan  xalis mənfəəti  və  ya  zərəri  dövr  ərzində  dövriyyədə  olan  adi  səhmlərin  orta  sayına  bölməklə  hesablanır. 

31 dekabr 2012-ci il və 2011-ci il tarixlərinə xəzinə səhmləri olmamışdır. 

 

 

Adi səhm üzrə əsas gəlir:  

 

31 dekabr, 

2012-ci il 

tarixinə bitən il 

 

31 dekabr, 

2011-ci il 

tarixinə bitən il 

 

  

 

İl üzrə adi səhm sahiblərinə aid edilən mənfəət 52,587 

 

19,501  

 

  

Buraxılmış adi səhmlərin orta ölçülü sayı (min ədədlə) 

1,134,442 

 

1,000,000  

 

 

 

Adi səhm üzrə əsas gəlir (bir səhm üzrə manat ilə) 

0.05 

 

0.02 

 

 Adi səhm üzrə azaldılmış gəlir: 

 

 

Year ended 

December 31, 

2012 

 

Year ended 

December 31, 

2011 

 

  

 

Adi səhm üzrə əsas gəlirin hesablanmasında istifadə olunmuş gəlir 52,587 

 

19,501 Səhm buraxılması ilə əlaqədar faiz gəliri (20% vergi çıxılmaqla) 

136 


 

  

 

 Adi səhm üzrə azaldılmış gəlirin hesablanmasında istifadə olunmuş gəlir 

52,723 


 

19,501 


 

 

  

 

  

 

Adi səhm üzrə əsas gəlirin hesablanmasında istifadə olunan adi səhmlərin orta sayı (min) 

1,134,442 

 

1,000,000 Buraxılması gözlənilən səhmlər (min) 

23,543 


 

  

 

 

Adi səhm üzrə zaldılmış gəlirin hesablanmasında istifadə olunan adi səhmlərin orta sayı (min) 

1,157,985 

 

1,000,000  

 

 

 

Adi səhm üzrə azaldılmış gəlir (bir səhm üzrə manat ilə) 

0.05 

0.02 

  

55 


 

 

26.  SEQMENTLƏR ÜZRƏ TƏHLİL  

 

Əsas  qərar  verən  şəxs,  İdarə  Heyətinin  Sədri,  Qrupun  fəaliyyətini  dəyərləndirmək  və  resursları müvafiq  şəkildə  yerləşdirmək  üçün  Qrupun  daxili  hesabatlarını  nəzərdən  keçirir.  Bu  hesabatlara 

əsasən əməliyyat seqmentləri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:  

 

Bank  əməliyyatları  –  fiziki  və  hüquqi  şəxslərə  bank  xidmətlərinin  göstərilməsi,  fiziki  və  hüquqi şəxslər  üçün  cari  hesabların  açılması,  əmanətlərin  qəbulu,  investisiya  əmanətləri  məhsulu, 

dəyərlilərin  saxlanılması,  kredit  və  debet  kartlarının  açılması,  istehlak  və  ipoteka  kreditlərinin 

verilməsi,  birbaşa  debit  alətlərinin  təqdim  olunması,  cari  və  depozit  hesabların  açılması, 

overdraft, kredit və digər kredit vəsaitlərinin təqdim olunması, fərdi və korporativ müştərilər üçün 

xarici valyuta və derivativ məhsullar üzrə əməliyyatların aparılması daxildir. 

 

Sığorta  əməliyyatları  –  Qrupun  törəmə  sığorta  müəssisəsi  tərəfindən  həyata  keçirilən əməliyyatlar daxildir. 

 

Kart prosessinqi – Qrupun kart prosessinqi  xidmətlərini göstərən törəmə müəssisəsi tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar daxildir. 

 

İdarə  Heyətinin  Sədri  əməliyyat  seqmenti  üzrə  fəaliyyət  nəticələrini  vergidən  əvvəl  düzəliş  edilmiş mənfəətin  hesablanmasına  əsasən  müəyyən  edir.  Bu  hesablaşmaya  əməliyyat  seqmentləri  üzrə 

davamlı  xarakter  daşımayan  xərclərin  (məsələn,  binaların  dəyərsizləşməsi  üzrə  xərclər)  təsiri  daxil 

deyil.  İdarə  Heyətinin  Sədrinə  təqdim  edilmiş  digər  məlumatlar  hazırki  maliyyə  məlumatlarında 

göstərilən  qaydaya  uyğun  olaraq  qiymətləndirilir.  Bu  zaman  mərkəzi  qaydada  idarə  edilən  təxirə 

salınmış vergi aktivini yeganə istisna hal kimi göstərmək olar. Bu konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyəti 

haqqında  hesabatda  əksini  tapmış  ümumi  aktivlər  məbləğinə  qarşı  üzləşdirmə  xarakterini  daşıyır. 

Bundan  əlavə,  Qrup  köhnəlmə  və  amortizasiya  xərclərini,  həmçinin,  asossiasiya  olunmuş 

müəssisələrin  mənfəət  və  zərər  payını  öz  seqmentləri  arasında  yerləşdirmir.  Bunlar,  məcmu  gəlir 

haqqında konsolidə edilmiş hesabatın müddəaları ilə üzləşdirmənin bir hissəsidir. 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə