Beynəlxalq ticarət siyasətiYüklə 22,08 Kb.
tarix29.01.2018
ölçüsü22,08 Kb.

Beynəlxalq ticarət siyasəti

Qrup: 104

 1. Beynəlxalq ticarət siyasətinin xarici ticarət siyasəti ilə ümumi və fərqli cəhətləri

 2. Beynəlxalq ticarət beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin əsas forması kimi

 3. Ölkənin iqtisadi siyasəti və beynəlxalq ticarət siyasətinin vəhdəti

 4. Beynəlxalq ticarət siyasətinin iqtisadi mahiyyəti və xüsusiyyətləri

 5. Beynəlxalq ticarət siyasətinin işlənib hazırlanmasında beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin yeri və rolu

 6. Beynəlxalq ticarət siyasəti ilə gömrük siyasətinin qarşılıqlı əlaqəsi və vəhdəti

 7. Beynəlxalq ticarət siyasətində azad iqtisadi zonalar və gömrük ittifaqları

 8. Azad iqtisadi zonaları beynəlxalq ticarət siyasətinin strukturu kimi

 9. Gömrük ittifaqları beynəlxalq ticarət siyasətinin strukturu kimi

 10. Azad ticarət zonaları beynəlxalq ticarət siyasətinin ilkin özəyi kimi

 11. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı və beynəlxalq ticarət siyasəti

 12. Dünyada mövcud olan ticarət iqtisadi əməkdaşlıq formaları

 13. Azad ticarət zonalarının yaranmasının obyektiv və subyektiv səbəbləri

 14. Avropa birliyi inteqrasiyanın yetkin forması kimi

 15. Avropa birliyinin yaranması və inkişaf mərhələləri

 16. Gömrük ittifaqlarının müsbət və mənfi cəhətəri

 17. Avropa birliyində valyuta münasibətləri

 18. Azad iqtisadi zonalarda gömrük tariflərinin tətbiqi xüsusiyyətləri

 19. Gömrük ittifaqlarına daxil olan dövlətlər

 20. Gömrük ittifaqlarına daxil olmayan ölkələrlə ticarət münasibətləri

 21. ÜTT və ticarətin liberallaşmasında onun rolu

 22. Gömrük əməkdaşlığı şurası, yaranması və vəzifələri

 23. Beynəlxalq ticarət siyasətinin təkmilləşməsində inkişaf etmiş ölkələrin rolu

 24. ÜTT strukturu: ticarət siyasətinin yenidən baxılması komitəsi

 25. Avropada ticarət münasibətləri və beynəlxalq ticarət siyasəti

 26. MDB ölkələri ilə xarici iqtisadi əlaqələr

 27. MDB birliyinin perspektivliyi

 28. MDB-nin müvəffəqiyyət və uğursuzluqları

 29. Müstəqil Dövlələr Birliyi –MDB

 30. GUAM-iqtisadi birliyi

 31. Xarici ticarət siyasətinin tarif vasitələri

 32. Xarici ticarət siyasətinin qeyri-tarif vasitələri

 33. BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfrans (YUNKTAD)

 34. Tarif və ticarət uzrə baş saziş”(QATT)-ın ticarət siyasəti

 35. Xarici ticarət siyasətinin mahiyyəti, onun əsas formaları və vasitələri

 36. Ticarət siyasəti alətlərinin təsnifi

 37. Ticarət siyasətinin xarakteri

 38. Şimali Amerika Azad Ticarət Assosiasiyası-NAFTA

 39. Şimali Amerika Azad Ticarət razılaşmasınin regionda ticarətdə rolu

 40. Birləşmiş Ştatların NAFTA-nın inkişafında maraqlarının səbəbləri

 41. ALADİ -Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası

 42. MERCOSUR- Cənub konusunun ümumi bazarı

 43. Sakit okean alyansı(SOA) – Latın Amerikasında subregional iqtisadi birlik

 44. Karib regional təşkilatı Karib dövlətləri assosiasiyası

 45. Karib birliyi və Karib ümumi bazarı – KARİKOM-un yaranması və ticarətin inkişafında rolu

 46. And inteqrasiya birliyi

 47. Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri Assosiasiyası ASEAN-ın ticarətin inkişafında rolu

 48. Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı –ATEK

 49. Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı birliyinin ticarətin inkişafında rolu

 50. Beynəlxalq inteqrasiya birliklərinin forma və mexanizmləri

 51. Avropa Birlikliyinin genişləməsi mərhələləri

 52. Avropa İttifaqının strukturu

 53. Şimali Amerika Azad Ticarət Assosiasiyası-NAFTA -nın məqsədləri

 54. MERKOSUR-un Uğurları və inkişaf perspektivləri

 55. MERKOSUR-un İnkişaf problemləri

 56. Cənubi-Şərqi Asiya dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN)-ın fəaliyyəti

 57. Azərbaycanın ÜTT-yə üzvolma perpektivləri

 58. Ölkələrin xarici ticarət siyasətində liberallaşma və proteksionizm

 59. Avropada Azad ticarət assosiasiyası- kontinentdə beynəlxalq ticarət siyasətinin formalaşdıran və təkmilləşdirən qurum kimi

 60. BENİLÜKS Avropada beynəlxalq ticarət siyasətinin yeni formasıdır

 61. Avropada Kömür və Polad birliyi- Avropada yeni ticarət siyasətinin təşəkkülü kimi

 62. SEFTA- Azad ticarət üzrə Avropa razılaşması

 63. Azərbaycan və regional ticarət siyasəti

 64. Ümumdünya Turizm Təşkilatı və beynəlxalq ticarət siyasəti

 65. Xidmətlərlə beynəlxalq ticarət siyasəti

 66. BMT və onun iqtisadi təşkilatlar sistemi

 67. ATƏT və Avropada beynəlxalq ticarət siyasətinin formalaşmasında onun rolu

 68. Beynəlxalq ticarət siyasətinin formalaşdıran və tənzimləyən ÜTT QATT-ın varisi kimi

 69. Beynəlxalq Əmək təşkilatı və onun ticarət siyasətində rolu

 70. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının beynəlxalq ticarət siyasəti

 71. BVF-un beynəlxalq ticarət siyasətinə təsiri

 72. Dünya Bankı və beynəlxalq ticarət siyasəti

 73. ÜTT beynəlxalq ticarət sisteminin idarəedici orqanı kimi

 74. Beynəlxalq ticarət siyasətinin tənzimlənməsində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının rolu

 75. Azərbaycanın ÜTT-yə daxil olmasının beynəlxalq ticarət siyasətinə təsiri

Tərtib etdi: dos.H.M.Əsgərov


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə