Безымянный-1Yüklə 142,85 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.05.2018
ölçüsü142,85 Kb.
#44015


AZ

CA

MB

AL

KOBA

LK

ON

 

AZ

CA

M

CA

MCAMBALKON 

Lyuks seriyadan olan cambalkon sistemi - terraslar, fasadlar, vitrinlər və digər məkanlar üçün ideal şəkildə uyğun olan 

sərbəst  yığılan  çərçivəli  şüşə  arakəsmələrin  təkmilləşdirilmiş  sistemidir.  Bu  sistemdə  panellər  alüminium  çərçivə 

üzərində qurulub.

Minimalizm dizaynı və qalınlığı 8mm və ya 10mm təşkil edən temperli şüşə etibarlılıq və təhlükəsizliyi təmin edir. 

Şüşə arakəsmələr, şaquli tənzimlənməyə imkan verən 2 istiqamətləndirici profillər sistemindən istifadə olunmaqla 

istənilən metal, taxta və ya beton səthlər üzərində quraşdırıla bilər.

www.alsagroup.az

01

Qatlanan Sistemləri

sistemdə müxtəlif ölçülü panellərdən istifadə oluna bilər:

ölçüsü 8 mm olan şüşə panel yol verilən 

maksimal en 600 mm

minimal hündürlüyü 1500 mm 

maksimal hündürlüyü 2200 mm

ölçüsü 10 mm olan şüşə panel

Yol verilən maksimal en 600 mm və 

maksimal hündürlük 3200 mm

minimal 2200 mm hündürlüyü

maksimal 3000 mm hündürlüyü

Profillər bir neçə rəng qammasında boyana bilər: təbii rəngli anodlu aluminium (eloksal) ilə yanaşı RAL şkalasına 

əsasən elektrik tozlanması metodu vasitəsilə istənilən rəngə boyana bilər. İstəyə uyğun olaraq profillər sublimasiya 

metodu ilə “ağac” şəklində və ya vakuumlu tozlandırma metodu ilə mirvari metallik rəngdə boyana bilər.

Panellər bərkidilmiş istiqamətləndiricilər üzərində səssiz hərəkət edir və öncədən təyin olunmuş durma nöqtəsində 

dayanırlar. Xüsusi planka və aşağı hissədə yerləşən istiqamətləndirici elementlər sayəsində hər bir lay müəyyən durma 

mövqeyinə malikdir.
CA

MB

AL

KO

Qa

tlanan 

Sis


tem

lər


i


KƏPƏNƏK SİSTEMİ

Şüşə panellər orta ilmə üzərində bilavasitə profilə doğru istiqamətdə qatlamağa icazə verir. Beləliklə o, daxili məkanın 

sahəsinə qənaət etməklə yanaşı konstruksiyanın əlavə möhkəmliyini və etibarlı şəkildə bərkidilməsini təmin edir.

Bu sistemdə ilk şüşə panel qapı kimi quraşdırıla bilər və digər şüşə panellər isə etibarlı kilidlər ilə təchiz oluna bilər.

Hər  bir  şüşə  panelin  yuxarısında  öz-özünə  tənzimlənən  təkərli  arabacıq  sistemi  mövcuddur.  Bu  isə  bütün 

konstruksiyaların yüngül manevr etmələrinə imkan verir.

"Kəpənək" adlı qatlanan sistem sadə və funksional olmaqla terraslar, fasadlar, vitrinlər və qış bağçaları kimi məkanlar 

üçün ideal şəkildə münasibdir.

«Kəpənək" adlı qatlanan sistem 360 dərəcə dönmə imkanına malikdir. Bu sistemdə ölçüsü 10 mm təşkil edən temperli 

şüşə paneldən istifadə olunur.

www.alsagroup.az

03

sistemdə müxtəlif ölçülü panellərdən istifadə oluna bilər:

Minimal eni 600 mm

Maksimal hündürlüyü 3200 mm

Maksimal eni 1000 mm

Minimal hündürlüyü 1700 mm

Profillər bir neçə rəng qammalarında boyana bilər: təbii rəngli anodlu aliminium (eloksal) RAL şkalasına əsasən 

elektrostatik tozlanması metodu vasitəsilə istənilən rəngə boyana bilər. Sublimasiya metodu ilə profillər "ağac" şəklində 

və ya vakuumlu tozlandırma metodu ilə boyana bilər. Bizim təmamilə şəffaf konstruksiyalarımız təbiətə daha yaxın 

şəkildə həyat sürməyə imkan yaradır.Qatlanan Sistemləri


Qa

tlan


an 

Sis


tem

lər


iK


TERMOŞÜŞƏLİ CAMBALKON

Aluminium – kifayət qədər yüngül olmaqla yanaşı kifayət qədər möhkəm metal olub yanğına qarşı təhlükəsizliyi ilə 

fərqlənir. Lakin, aluminium profil yüksək istilik keçiriciliyinə malik olduğu üçün istiliyi pis saxladığından əksər hallarda 

"soyuq şüşələmə" üçün istifadə olunur. ”Termopartlayış” vasitəsilə “isti” aluminium profilin meydana çıxması bu qüsuru 

aradan qaldırmağa imkan verir. Bu üsulla istehsal olunan profilin konstruksiyası üç hissədən ibarətdir. İki aluminium 

profil və onların arasına əlavə olunmuş termoizolyasiyalı taxma bayırda olan soyuğun içəri daxil olmasına əngəl olur və 

otağın daxilinə düşən profilin soyumasının qarşısını alır. Digər sözlə bu sistem termopartlayış funskiyasını yerinə yetirir.

Profillər arasındakı bu cür taxma eyni zamanda otaqdan küçəyə çıxan istilik axınının qarşısını kəsir və aluminium 

profili iki hissəyə bölür- «soyuq» və «isti». Termik müqavimətin daha yüksək əmsalına gətirib çıxaran bu cür profil «isti» 

profil  adlanır.  «İsti»  profillər  sərt  qış  şəraitində  daxili  məkanda  olan  temperaturun  ideal  şəkildə  dəyişməz  olaraq 

qalmasına  imkan  yaradır.  Şüşə  paketindən  ibarət  olan  qatlanan  sistem  –  yüksək  izolyasiyanı  təmin  edən  şüşə 

paketlərindən ibarət çərçivəli sərbəst panellərin təkmilləşdirilmiş sistemidir.

Sərbəst, yığılan və çərçivəli şüşə arakəsmələrdən ibarət olan bu təkmilləşdirilmiş sistem binaya birləşmiş və yaxud 

onun tərkibinə daxil olan açıq, sütunlu eyvanlara və terraslara ideal şəkildə yarayır. Sistem panellərin miqdarından asılı 

olmayaraq panellərin muxtar hərəkətini təmin edir. Heç bir artıq səy göstərmədən panelləri bir- birindən ayırmaq və 

durma nöqtəsinə gətirmək mümkündür. Bütün qatlanan panelləri ikitaylı panellərə transformasiya etmək mümkündür.

«Kəpənək" adlı qatlanan sistem sadə və funksional olmaqla terraslar, fasadlar, vitrinlər və qış bağçaları kimi məkanlar 

üçün ideal şəkildə münasibdir. "Kəpənək" adlı qatlanan sistem 360 dərəcə dönmə imkanına malikdir. Bu sistemdə ölçüsü 

10 mm təşkil edən temperli şüşə paneldən istifadə olunur.

www.alsagroup.az

05

şüşə paketdən ibarət panellər sisteminin çoxlu sayda üstünlükləri var:

Şaquli profillər “ata-ana” tipli birləşmələrdən istifadə 

etməklə  aralıq  qovuşuqların  sıx  germetikliyinin  təmin 

olunması üçün cüt qaydada birləşdirilirlər.

Profillər təbii rəngli anodlu aluminium (eloksal) RAL şkalasına əsasən elektrik tozlanması metodu vasitəsilə istənilən 

rənglə  boyana  bilər.  Sublimasiya  metodu  ilə  profillərin  “ağac”  şəklində  və  ya  vakuumlu  tozlandırma  metodu  ilə 

boyanması mümkündür.

Qovuşmaların  germetikliyi  şaquli  profillərdə  rezin 

taxmalar vasitəsilə və üfüqi profillərdə isə yaylı millər 

vasitəsilə təmin olunur.ölçüsü 4+12+4 mm təşkil edən şüşə panel

maksimal eni- 630 mm 

maksimal hündürlüyü- 3000 mm

minimal eni- 400 mm 

minimal hündürlüyü- 1500 mm 

Qatlanan Sistemləri


Qa

tlan


an 

Sis


tem

lər


i

TE

RMÜŞ

ƏL

İ

CA

MB

AL

KO

N


KƏNDARLI SÜRMƏ

Hal-hazırda istifadə olunan balkon şüşələnmə sistemlərinin alternativi olan bu sistemin dünyada oxşar modelinə və 

tələbatın  bu  dərəcədə  yüksək  olduğu  oxşar  hər  hansı  başqa  bir  məhsula  rast  gəlinmir.  Biz  istifadə  olunan  bütün 

sistemlərin nöqsanlı cəhətlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı müştərilərimizdən daxil olan müraciətləri nəzərə alaraq 

təkmilləşdirilmiş yeni sistemi bazara təqdim etdik.

www.alsagroup.az

07

Sistemin texniki xüsusiyyətləri:

Yan  tərəfə  sürüşən  sistem  (sürgülü  şüşə  sistemi). 

Adından  da  göründüyü  kimi  çərçivənin  üzərində  olan 

relslər  üzərində  şüşələrin  üfüqi  vəziyyətdə  hərəkət 

etməsi səbəbindən bu sistem balkonun və ya digər daxili 

məkanın daralmasına səbəb olmur.

Alt  Profilli  Sürmə  Sisteminin  texniki  parametrləri 

8mm  temperli  şüşədən  istifadə  etməyə  imkan  verir. 

Zərbəyə davamlı şüşə temperli olmaqla yanaşı qırıldıqda 

təhlükəyə səbəb olmur.

8mm ölçülü alüminium sürgü lentlərimiz ilə saralma 

problemi  aradan  qaldırılmışdır.  Həmçinin  alüminium 

lentlərin davamlı olması səbəbindən güclü külək, leysan 

və  yandırıcı  günəş  şüalarına  qarşı  maksimum 

germetiklik təmin olunub.

Sistemdə paslana bilən heç bir materialdan istifadə 

olunmamışdır.

Şüşə və profil birləşməsi mexaniki birləşmə üsulu ilə 

icra olunub. Heç bir halda sallanma hallarına rast gəlinə 

bilməz.


Alt profilli sürmə sistemində istənilən sayda şüşə lay 

panel quraşdırıla bilər.

Ərazisi  məhdud  olan  dar  balkonlarda  məkanın 

sahəsini  eynilə  qoruyub-saxlayır.  Balkona  giriş,  çıxış 

yerlərində maneçilik törətmir.

Sistem  alt  hissəsində  istifadə  edilən  diyircəklər 

(podşipniklər) sayəsində asan və səssiz şəkildə işləyir.

Laylarda istifadə olunan sürmə qapaqlar sayəsində 

şüşələr  panellər  relsin  istənilən  hissəsində  toplanıla 

bilər.


Sistemdəki  yük  alt  hissədə  2  ədəd  diyircək,  üst 

hissədə  isə  2  ədəd  təkər  üzərində  bərabər  şəkildə 

paylanır.

Müxtəlif rəng çalarları və model seçimləri ilə istənilən 

yer və məkanlarda həmahənglik yaradır.

Alüminium profillərin açıq hissələri poliamid qapaq 

vasitəsilə örtülür.

Künclüklər  sayəsində  asan  istifadə  və  quraşdırma 

imkanı əldə edilib.

Müştərinin istəyinə uyğun olaraq qış bağçası, vitrin, 

ofis  bölmələri,  kafe,  otel  və  restoran  kimi  müxtəlif 

məkanların  bağlanması  bu  sistem  vasitəsilə  həyata 

keçirilə bilər.

Sürmə Sistemləri

ND

AR

LI RM

Ə

rmə S

iste


ml

əriKƏNDARSIZ SÜRMƏ

Hal-hazırda istifadə olunan balkon şüşələnmə sistemlərinin alternativi olan bu sistemin dünyada oxşar modelinə və 

tələbatın  bu  dərəcədə  yüksək  olduğu  oxşar  hər  hansı  başqa  bir  məhsula  rast  gəlinmir.  Biz  istifadə  olunan  bütün 

sistemlərin nöqsanlı cəhətlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı müştərilərimizdən daxil olan müraciətləri nəzərə alaraq 

təkmilləşdirilmiş yeni sistemi bazara təqdim etdik.

www.alsagroup.az

09

Sürmə sistemləri

Sistemin texniki xüsusiyyətləri:

Yan Tərəfə Sürüşən Sistem (Sürgülü Şüşə Sistemi). 

Adından  da  göründüyü  kimi  çərçivənin  üzərində  olan 

relslər  üzərində  şüşələrin  üfiqi  vəziyyətdə  hərəkət 

etməsi səbəbindən bu sistem balkonun və ya digər daxili 

məkanın daralmasına səbəb olmur.

Alt  Profilsiz  seriya  Sisteminin  texniki  parametrləri 

8mm  temperli  şüşədən  istifadə  etməyə  imkan  verir. 

Zərbəyə davamlı temperli şüşə olduğu üçün qırıldıqda 

təhlükəyə səbəb olmur.

Laylarda istifadə olunan Çəkmə Qapaqlar ilə Şüşələr 

istənilən yerə toplanıla bilər.

Sistemdəki  yük  alt  hissədə  2  ədəd  diyircək,  üst 

hissədə  isə  2  ədəd  təkər  üzərində  bərabər  şəkildə 

paylanır.

Alüminium  Profillərin  açıq  hissələri  Plastik  Qapaq 

vasitəsilə örtülür.

Bununla  yanaşı  sistemdə  alt  profildən  istifadə 

olunmur. Bu da sistemin tətbiq olunduğu yer örtüyünün 

eyni səviyyədə olmağı baxımından olduqca praktikdir.

Alt Profilsiz Sürmə Sistemində istənilən sayda şüşə 

panel laylar quraşdırıla bilər.

Dar  balkonlarda  sahəni  eynilə  qoruyub  saxlayır. 

Balkona giriş, çıxış yerlərində maneçelik törətmir.

Sistem  alt  hissədə  tədbiq  olunan  diyircəklər 

(podşipniklər) sayəsində asan və səssiz şəkildə işləyir.

8mm  ölçülü  və  Alüminium  Sürgü  Lentlərimiz  ilə 

saralma  problemi  aradan  qaldırılmışdır.  Həmçinin 

Alüminium Lentlərin davamlı olması səbəbindən güclü 

külək,  leysan  və  yandırıcı  günəş  şüalarına  qarşı 

maksimum  germetiklik  təmin  olunub.  Patentli 

Alüminium Lentlərimizə ömürlük təminat verilir.

Müxtəlif rəng çalarları və model seçimləri ilə istənilən 

yer və məkanlarda həmahənglik yaradır.

Sistemdə paslana bilən heç bir materialdan istifadə 

olunmamışdır.

Şüşə və Profil birləşməsi mexaniki birləşmə üsulu ilə 

icra olunub. Heç bir halda sallanma hallarına rast gəlinə 

bilməz.Künclüklər  sayəsində  asan  istifadə  və 

quraşdırma imkanı əldə edilib.

Müştərinin istəyinə uyğun olaraq qış bağçası, vitrin, ofis bölmələri, kafe, otel və restoran kimi müxtəlif məkanların 

bağlanması bu sistem vasitəsilə həyata keçirilə bilər.


ND

AR

SIZ

 SÜ

RM

Ə

rmə S

iste


ml

əriEleqant  seriyası  öz  davamlılığı  və  estetik  görünüşü  ilə  yüksək  memarlıq 

standartlarına  cavab  verən  tikililərə  xüsusi  füsünkarlıq  əlavə  edir.  Alüminium 

materialdan istehsal olunan yerüstü quraşdırma detalları şüşə ilə yer arasında 

etibarlı birləşmə təmin edir.

Bu sistem 12 mm, 16 mm və ya 20 mm qalınlığında temperli və laminasiya 

olunmuş  şüşədən  istifadə  olunmaqla  qurula  bilər.  Daşıyıcı  bloklar  6000  mm 

uzunluğunda qapaq ilə örtüldüyü zaman standart məhəccərlərlə müqayisədə fərq 

əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunur.

www.alsagroup.az

11

Məhəccər çeşidləriYERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI С50

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 

Su Tərəzisi

Sızdırmazlıq Profili
CC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

С5

0


Eleqant  seriyasından  olan  yerə  bərkidilən  məhəccərlər  quraşdırıldığı  yerə 

xüsusi zövq qatmaqla yanaşı məkanın vizual genişliyini artırır.

Yerin  daxilində  olan  bərkidilmiş  detallar  su  keçirməyən  xüsusi  qapaqlar 

vasitəsilə örtülür. Bu sistem maneəsiz mənzərəni təmin edən, təhlükəsizliyi hiss 

etdirən ən ideal seçimdir.

www.alsagroup.az

13

Məhəccər çeşidləri

YERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI СA50

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 
CC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

СA

50


Yerüstü şüşə sədd sistemlərinin son nümunəsi CL 50.

Şüşənin təkmilləşdirilmiş bərkidilmə sistemi və iki cür fərqli qapaq növünün 

olması sistemin xarici görünüşünün estetikliyini artırmağa imkan verir.

Mövcud xüsusiyyətləri ilə bu məhsul C50 sisteminin zərifliyini tamamlayır.

www.alsagroup.az

15

Məhəccər çeşidləriYERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI СL50

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 
CC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

СL

50


www.alsagroup.az

17

Məhəccər çeşidləriYERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI R50

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 

  R50 seriyası öz davamlılığı və estetik görünüşü ilə yüksək memarlıq 

standartlarına cavab verən tikililərə xüsusi füsünkarlıq əlavə edir. 

Alüminium materialdan istehsal olunan yerüstü quraşdırma detalları şüşə 

ilə yer arasında etibarlı birləşmə təmin edir.

  Bu  sistem  25.5  mm  qalınlığında  temperli  və  laminasiya  olunmuş 

şüşədən istifadə olunmaqla qurula bilər. 
CC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

R5

0


www.alsagroup.az

19

Məhəccər çeşidləriYERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI S40

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 

 

Eleqant seriyaları sırasında özünə uyğun formada səmərəli olan bu sistem 8 mm, 10 mm, 12 mm ölçülü şüşələrdən istifadə üçün 

uyğundur.
CC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

S4

0


www.alsagroup.az

21

Məhəccər çeşidləriYERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI S40E

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 
CC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

S4

0E


www.alsagroup.az

23

Məhəccər çeşidləriYERƏ BƏRKİDİLƏN 

ELEQANT SERİYASI 200

YENİ NƏSİL ŞÜŞƏ 

Şaquli Profil 7132

Şaquli Profil Yan Qapaq 7133

Yerdaxili Dəstək Profili 7124

VISTACC

ƏR

 ÇE

ŞİD

ccə

r ç


eşi

dlə


ri

20

0

VIS

TA


SÜRMƏ QAPILAR

Sürmə şüşə qapılar – qapı layı kənara sürüşdürülməklə rahat açılıb- bağlanmanı təmin edən qapılardır. Bü cür qapılar 

məhdud sahəli otaqlar və ya kiçik ölçülü mənzillər üçün münasibdir. Onlar daha az yer tutaraq faydalı sahəni qoruyub 

saxlamağa icazə verir. Bütün bunlar ilə yanaşı, diyirlənən şüşə qapılar istənilən otağın dizaynına uyğun gələrək interyerə 

xüsusi gözəllik və zəriflik bəxş edir.

Sürmə şüşə qapıların qapı layına montaj olunması üçün xüsusi dəliklər vasitəsilə çarxlı mexanizmlər bərkidilir və 

nəticədə onlar divara və ya tavana bərkidilmiş istiqamətləndirici rels boyu hərəkət edirlər. Çarxların unikal konstruksiyası 

qapıların açılıb- bağlanmasını çox asanlıqla, faktiki olaraq səssiz qaydada yerinə yetirməyə icazə verir. Diyirlənən şüşə 

qapıların istiqamətləndiricisi aliminium profildən hazırlanır. Bu cür qapıların montajı döşəmə üzərində heç bir əlavə 

fiksajlı detalların quraşdırılmasını tələb etmir.

Aliminium profillər: təbii rəngli və paslanmayan poladın imitasiyası ilə anodlu aliminium; eləcə də, RAL şkalasına 

əsasən elektrostatik tozlanma metodu vasitəsilə istənilən rəngdə. Müştərinin istəyinə uyğun olaraq profillər sublimasiya 

metodu ilə “ağac” şəklində və ya vakuumlu tozlandırma metodu ilə çəkilən sədəfi metal örtüklə bəzədilə bilər.

Sürmə şüşə qapıların istehsalı üçün qalınlığı 10 mm təşkil edən temperli şüşədən istifadə olunur. Sürmə şüşə 

qapıların hazırlanması üçün çoxlaylı şüşə – temperli və laminasiyalı oluna bilər.

www.alsagroup.az

25

Qapı sistemləri

RM

Ə Q

AP

ILA

R

Qa

pı sis

tem


lər

iAVTOMATİK QAPILAR

Bu  qapıların  fərqli  cəhəti  insanın  yaxınlaşmasına  reaksiya  verərək  intiqal  vasitəsilə  avtomatik  şəkildə  açılıb-

bağlanmalarından ibarətdir. Eyni zamanda onları pult vasitəsilə uzaqdan idarə etmək mümkündür (məsələn mühafizə 

otağı,  dispetçer  məntəqəsi  və  ya  məkan  sahibində  olan  pult  vasitəsilə).  Pult  və  avtomatik  sensordan  başqa  açar 

funksiyasını yerinə yetirən bir sıra digər həllər mövcuddur (açar- düymə, şifrə- kod, barmaq izi sensoru və sair). Qapını 

açmaq üçün nəzərdə tutulmuş düymə bilavasitə qapının yanında quraşdırıla bilər.

Müxtəlif  qurğuların:  yay/qış  açma  rejiminin,  ziyarətçinin  ölçüsünün  məhdudlaşdırılması  (itin,  quşun,  pişiyin), 

hərəkətin tezliyinə və uzaqlığına görə açma məhdudiyyətlərinin, və yanlış və ya natamam qurulma zamanı sistemin 

istismarının effektivliyini azalda bilən digər əhəmiyyətli məqamların təyin olunması imkanı avtomatik şüşə qapıların əsas 

üstünlüyüdür.

Avtomatik yana açılan şüşə qapılar yuxarıda bərkidilmiş yönləndirici konstruksiya üzərində hərəkət edirlər. Avtomatik 

qapılar açılarkən hərəkət edən layların girişi məqsədilə divarda qapı ölçülərinə uyğun oyuğun açılması gərəkdir. Lakin, bu 

cür variant mürəkkəb olduğundan əksər hallarda qapının iki hərəkətsiz laylarını quraşdırırlar ki, hərəkətli laylar onlara 

paralel şəkildə yerləşsinlər və maneəsiz hərəkət etsinlər. Hərəkətin idarə olunmasının avtomatik intiqalı həm qapının 

üstündəki xarici qutuda, həm də, qapının yanında quraşdırılır, ya da icazəsiz müdaxilədən qıraqda maksimal təhlükəsiz 

vəziyyətdə qalmaq üçün tavanın içində gizlədilə bilər.

Avtomatik qapılar üçün nəzərdə tutulmuş aliminium profillər iki standart rəng qammalarında qurula bilər: təbii rəngli 

anodlu aliminium və paslanmayan poladın imitasiyası ilə, eləcə də, RAL şkalasına uyğun istənilən rəngdə elektrostatik 

tozlandırma metodu ilə rənglənə bilər. Sublimasiya metodu ilə profillərin “ağac rənginə” salınması və ya vakuumlu 

tozlanma metodu ilə sədəf rəngində metal örtüyün çəkilməsi sifariş oluna bilər (metallaşma).

Avtomatik şüşə qapılarda temperli və laminasiyalı şüşə istifadə olunur.

Qapı layının rəngli və dekorativ həllinin seçim imkanı avtomatik şüşə qapılar üçün otağın dizaynına uzlaşmağa imkan 

verərək, ona fərdi tərtibat və təkrarolunmamazlıq bəxş edir.

www.alsagroup.az

27

Qapı sistemləriAV

TO

MA

TİK

 QA

PIL

AR

Qa

pı sis

tem


lər

iSKY LIGHT

Memarlıq və dizayn sahəsindəki müasir tendensiyalar məhz eyni tipli və sadə damları memarlıq sənəti əsərinə 

çevirməyə icazə verir. Bu cür konstruksiyalar bir çox məkanlarda əsas cəlbedici xüsusiyyət ola bilər. Çünki, onlar 

istənilən memarlıq üslubu ilə çox gözəl uzlaşır. Dizayn xüsusiyyətləri sayəsində statik dam məkana daha çox təbii işığı 

buraxmaqla yanaşı daha rahat və sərbəst abu-hava yaratmağa imkan verir.

Statik dam konstruksiyası yüksək möhkəmliyə malik şüşə və aliminium profillərdən hazırlanmışdır. Bütün sistemin 

montajı  əvvəlcədən  xüsusi  olaraq  hazırlanmış  metal  dayaqlı  konstruksiya  üzərində  həyata  keçirilir.  Gərginlik 

xarakteristikalarının gücləndirilməsi üçün konsturksiyanın profillərinə dördbucaq metal yerləşdirilir və o istənilən iqlim 

şəraitinə  qarşı  sistemin  davamiyyətini  artırır.  Sistemdə  suyun  kənarlaşdırılması  üçün  xüsusi  daxili  və  əlavə  xarici 

novçalar nəzərdə tutulmuşdur. Sizin istənilən arzularınıza cavab vermək üçün sistemin profili RAL şkalasına əsasən 

elektrostatik tozlanma metodu vasitəsilə istənilən rəngə boyana bilər. Sublimasiya metodu ilə profillər “ağac” şəklində 

və  ya  vakuumlu  tozlandırma  metodu  ilə  (metallaşma)  çəkilən  sədəfi  metal  örtüklə  bəzədilə  bilər.  Statik  damlar 

germetikliyi eləcə də, yaxşı istilik və səs izolyasiyasını təmin edən müxtəlif modifikasiyalı şüşə paketlərlə təchiz oluna 

bilər.


www.alsagroup.az

29

Tavan sistemləri
SK

Y L

IGH

T

Tav


an 

sis


tem

lər


i


SUN ROOF

Müasir  texnologiyalar,  damı  memarlıq  sənətinin  əsərinə  çevirməyə  icazə  verir.  Açılan  şüşə  dam  sisteminin 

konstruktiv həlli elə bir tərzdə yerinə yetirilir ki, bu binaya fərdi və canlı görünüş verməklə yanaşı istənilən memarlıq 

planına asanlıqla və məhdudiyyətsiz şəkildə uzlaşmağa imkan verir. Açılan şüşə dam sistemləri fərdi tikinti sahəsində 

böyük binaların və tikililərin: evlərin, qış bağlarının, terrasların, hovuzların şüşələnməsi üçün uğurla tətbiq oluna bilər. 

Yalnız bir düymənin basılması ilə daxili və xarici məkan arasındakı sərhədləri ləğv olunur və təbii işıqla yanaşı təmiz hava 

yerləşdiyiniz məkana maneəsiz daxil olur.

Açılan şüşə dam konsrtuksiyalarının profilləri yüksək möhkəmliyə malik aluminiumdan hazırlanmışdır. Sistemin 

montajı əvvəlcədən xüsusi olaraq hazırlanmış metal dayaqlar üzərində həyata keçirilir. Gərginliyin xarakteristikalarının 

gücləndirilməsi üçün konsturksiyanın profillərinə dördbucaq kəsimli metal yerləşdirilir və o da istənilən iqlim şəraitinə 

qarşı  sistemin  davamiyyətini  artırır.  Sistemdə  suyun  kənarlaşdırılması  üçün  xüsusi  daxili  və  əlavə  xarici  novçalar 

nəzərdə tutulmuşdur. Müştərinin istəyinə əsasən sistemin profili RAL şkalasına əsasən elektrik tozlanması metodu 

vasitəsilə istənilən rəngə boyana bilər. Sublimasiya metodu ilə profillər “ağac” şəklində və ya vakuumlu tozlandırma 

metodu ilə (metallaşma) çəkilən sədəfi metal örtüklə bəzədilə bilər. Açılan şüşə damlar üçün şüşələr fərdi qaydada 

hazırlanır. Əksər hallarda konstruksiyada bu göstəricilərə malik şüşə paketlər quraşdırlır: şüşə 4+9+12+9+4 mm.

Hesablanan gərginlikdən asılı olaraq bölmələrin maksimal ölçüləri 1200 mm Х 2000 mm-ə çata bilər. Xüsusi elektrik 

mühərrikləri vasitəsilə şüşə səthlərin bütün sahəsinin 2/3 qədər panellərini hərəkətə gətirmək mümkündür. Açılan dam 

sisteminin prinsipi bir- birindən asılı olmayaraq panellərin hər bir bölməsinin işini həyata keçirməyə icazə verərək, 

konsturksiyanın imkanlarından maksimal və funksional şəkildə istifadə etməyə imkan verir. Sistemin bütün bölmələrinin 

səssiz və sərbəst işi cəlbedicilik planında danılmaz üstünlüyə malikdir

www.alsagroup.az

31

Tavan sistemləri
SU

N R

OO

F

Tav


an 

sis


tem

lər


i


Şüşə fasad sistemləri üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərimiz orijinal konstruksiyaların tədbiq olunması ilə istənilən 

mürəkkəb layihələrin işlənilməsini həyata keçirirlər.

Ən yeni texnologiyalarla hazırlanmış möhkəm materiallardan istifadə etməklə binaların və müxtəlif tikililərin fasadını 

etibarlı şəkildə və istənilən üslubda şüşələndirmək üçün bizə müraciət edin.

www.alsagroup.az

33

Şüşə fasad sistemləri

•  Profilin Eni: 50 mm

•  Statik hesablamalara görə 9'lu tip Şaquli və üfüqi 

  daşıyıcı profil

•  İstilik izolyasiyalı və izolyasiyasız kaset profilləri 

  və gizli lay 

  əlavələriKondensasiya kanalı və axıtma sistemi

•  Kompozit panel və son iş detalları 

•  Alternativ üfüqi profillərin quraşdırılması

•  Sürgülü üfüqi keçid sistemləri

•  Alternativ bucaqlı birləşdirmə detalı 

•  Şüşənin qalınlığı: 6 mm - 30 mm arası 

•  Etilen- propilen kauçuk lentlər 

  Əlavə  olaraq  açıq  dam  sistemində  S-GR  aralayıcı 

sistemlərin Salinox F2, Salinox F4 və ya Salinox F4 Thermo 

quraşdırılması mümkündür. Onlar Sizin tapşırığınıza fərdilik 

və təkrarsız üslub verməyə imkan verir.

 

AG50 


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

•  50 mm ölçüsündə kəsik dərinliyinə malikdir

•  Profilin qalınlığı: 1,6 mm 3,0 mm arasında üfüqi və şaquli 

  daşıyıcılar

•  İstilik izolyasiyalı və izolyasiyasız kaset profilləri, gizli lay 

  əlavələri

•  Şüşənin qalınlığı: 6 mm - 30 mm  

•  ALS-50 yarım bağlı fasad sistemidir. Sistemdə  

  müxtəlif statik göstəricilərə uyğun olan dərinliklərdə 

  şaquli profillər mövcuddur. Klipsli (Qarmaqlı) və Şaquli  

  silikon- üfüqi qapaq və ya üfüqi silikon- şaquli qapaq 

  əlavələri tətbiq oluna bilər. Şaquli profillərdəki 

  kondensasiya kanalı sayəsində fasad suları asanlıqla axıb 

  gedir. ALS-50 sistemində hava və suya qarşı izolyasiya 

  yüksək səviyyədə təmin edilmiş və müvafiq testlər uğurla 

  nəticələnmişdir. 

•  Gizli lay, sıxaclı və sıxacsız əlavələr tədbiq etmək 

  mümkündür.

  Əlavə olaraq açıq dam sistemində S-GR aralayıcı 

  sistemlərin Salinox F2, Salinox F4 və ya Salinox F4 

  Thermo quraşdırılması mümkündür. Onlar Sizin 

  tapşırığınıza fərdilik və təkrarsız üslub verməyə imkan 

  verir.

 

•  Profilin Eni: 53 mm•  Profilin Qalınlığı: 1,6 mm 3,0 mm 

•  Tələbat olduğu halda, istənilən qalınlıqda şaquli çərçivələr

•  Statik hesablamalara görə 9'lu tip şaquli və üfüqi 

  daşıyıcı profil

•  İstilik izolyasiyalı və izolyasiyasız kaset profilləri, gizli lay 

  əlavələri

• 

•  Kondensasiya kanalı və axıtma sistemi•  Kompozit panel və son iş detalları

•  Alternativ üfüqi profil quraşdırılması

•  Poladla möhkəmləndirilmiş şaquli və üfüqi daşıyıcı profil

•  Sürgülü üfüqi keçid sistemləri

•  Alternativ bucaqlı birləşdirmə detalı

•  Şüşənin qalınlığı: 6 mm - 30 mm 

•  Etilen- propilen kauçuk lentlər 

ALS50 


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

AL53 


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

ALSA 


G

R

OU

P

ALSA G

R

OU

P

ALSA G

R

OU

P

•  Profilin eni: 50 mm•  Profilin qalınlığı: 1,6 mm- 3,5 mm arası

•  Statik hesablamalara göre 9'lu tip şaquli və üfüqi 

  daşıyıcı profil

•  Gizli lay, istilik izolyasiyalı və izolyasiyasız kaset 

  profilləri əlavələri

•  Kondensasiya kanalı və axıtma sistemi

•  Kompozit panel və son iş detalları

•  Alternativ üfüqi profil quraşdırılması

•  Poladla möhkəmləndirilmiş şaquli və üfüqi daşıyıcı profil

•  Alternativ bucaqlı birləşdirmə detalı

•  Şüşənin qalınlığı: 6 mm - 35 mm 

•  Etilen- propilen kauçuk lentlər 

KS50 

TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

ALSA 


G

R

OU

PŞÜ

ŞƏ 

FA

SA

D S

İST

EM


Şüşə fasad sistemləri

www.alsagroup.az

35

İşıqlandıran şəffaf dam örtüyü Yeni  nəsil  binalarda  və  daha  çox  ticarət  mərkəzlərinin 

damlarında tətbiq olunan bu sistem, ekoloji binalarda gün 

işığıı ilə işıqlandırmanı təmin edir. 

Günəş şüalarının binanın içərisinə düzgün istiqamətlərdən 

düşməsini  təmin  etməklə  həm  təbii  işıqlandırma  həm  də 

daxili temperatura təsir göstərir. 

Dam üçün nəzərdə tutulan işıqlıqlar müxtəlif formalarda və 

ölçülərdə  tətbiq  oluna  bilər.  Yarımsilindir  şəkilli  talvar, 

qübbə,  bir  tərəfə  meylli,  qırma  və  piramida  sistemləri  ilə 

qeyd edilən bu əsas formalar hər növ memarlıq dizaynını 

həyata keçirməyə imkan verir. 

  Büdcəyə uyğun, Möhkəmləndirilmiş Fasad 

Son zamanlar biznes mərkəzlərində xüsusilə yüksək tavanlı 

mərtəbələrə daha çox rast gəlinir. 

  Standartdan  kənar  dizaynlı  belə  fasadlarda  statik 

müqavimətinin  polad  qutu  profillərlə  artırılmasına  ehtiyac 

duyulur. 

Bu  dəstək  poladlarının  AL  -  67  profilin  içərisinə  daxil 

olunması,  həm  yüksək  mərtəbə  aralıqlarının  birləşməsini 

təmin  edəcək,  həm  də  fasadın  estetik  görünüşünə  xələl 

gətirməyəcəkdir. 

•  Profilin Eni: 50 mm

•  Profilin Qalınlığı: 1,6 mm - 2,4 mm

•  Şaquli Profil Ölçüləri: 50, 80, 100, 120, 140, 160, 180 mm

•  Üfiqi Profil Ölçüləri: 55, 85, 105, 125, 145, 165, 185 mm

•  İstilik izolyasiyalıvə izolyasiyasız kaset profilləri və gizli lay 

əlavələri

•  Kondensasiya kanallı axma sistemi

•  Sıx  birləşmə  komponentləri,  xüsusi  prokladkalar  və 

kondensasiya 

  sistemi 

  sayəsində suyun sızmasının qarşısı alınır

•  Məhəccər seksiyası, kompozit panel və Son İş Detalları 

•  Açıq və 900 bucaqlı iç- bayır dönməsi imkanı

•  Qapaqlı,  Lentli  Silikon  və  eyni  daşıyıcılarla  şüşə  fasad 

işinin 


  görülməsi imkanı 

•  Şüşənin Qalınlığı: 6 mm - 42 mm arası 

•  Temperatur hüdudları: 14 mm – 30 mm

•  İstilik  izolyasiya  göstəricisi  (Uf):  1,47  W/m²K  –  3,85 

W/m²K

•  Etilen-  propilen  kauçuk  və  silikon  lentlərdən  istifadə olunur.

 

. 

Möhkəmləndirilmiş Fasad 

Poladla möhkəmləndirilmiş fasad sistemi, son 10 ildir ki, bir 

çox ölkələrdə tətbiq olunur. Müəyyən hündürlükdən sonra 

alüminiumun statik göstəricilərinin təsiri azaldığından polad 

sütunlar  üzərinə  quraşdırılan  bu  sistem  ilə  fasadın 

işlənməsimümkün olur. 

Bu  sistem  polad  konstruksiyalardan  inşa  edilən  

hündürmərtəbəli binalar üçün daha uyğundur.

. 

ALSA 


G

R

OU

P

SW11 TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

AL67 


ALSA 

G

RO

U

PALSA 

G

RO

U

PALSA 

G

RO

U

PTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

AL68 


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR

BG50 


TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR


ŞÜ

ŞƏ 

FA

SA

D S

İST

EM


www.alsagroup.az


E-mail: 

office


@

alsagr


oup

.az


Tel: 

  *55


77

  

Tel:    (+994

12) 409-


55-7

7

Faks

: (+994


12) 4

88-66-70


GSM  

(+994


50) 

20

7-55-77

 

www.

als


ag

ro

up.az

Address: Azerbaijan, Bak

u, AZ0025. 

15, Nobel a

ve. “

Azure Business Centre” 9 floor

. 4


7 Office 


Yüklə 142,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə