Безымянный inddYüklə 9,98 Kb.

səhifə81/81
tarix30.12.2017
ölçüsü9,98 Kb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81

227
uzaq qalaktikalar 12-13 milyard işıq ili uzaqlığında müşahidə edilib. 
Onlar hələ də mövcuddularmı, yoxsa onların əvəzinə yeni qalakti-
kalar yaranıb? Kainat haqqında həqiqəti əldə edəcəyikmi? Bilinmir. 
Mövcudluğun ən böyük sirri olan bu tapmacanı çözmək üçün bəşə-
riyyətin daim çalışacağı dəqiqdir.
Burada  növbəti  suallar  ortaya  çıxır.  Şüurla  başa  düşülməsi  çə-
tin olan mükəmməlliklər öz-özünə yarandı, bəs başqa cür olduqda, 
bu hərəkətverici qüvvə haradadır? Kimsə kainatı yaratmalı idi, onu 
hərəkətə gətirməli idi, bunu kimsə idarə etməlidir. Cavab bəllidir, 
Tanrı haqqında fikirləşməyə başlayırsan.  
Bir çox kosmonavt və astronavtlarla tanışam, onların Kosmosda 
yaşadıqları və düşüncələri mənimlə oxşardır. Elə bir adam görmə-
dim ki, kosmik uçuşdan qayıdandan sonra dinindən-imanından im-
tina etsin. Lakin bir çox ateistlər qayıdandan sonra mənəvi cəhətdən 
tamamilə dəyişmiş  insan olmuşdular.  
İnsanın düşüncəsi kosmik sərhədsizlikdə fikirlərimizə və təxəy-
yülümüzə hərəkət etməyə imkan verir. Saniyə içində çox uzaq mə-
safələri qət edə bilərik, uzaq səma cisimlərini, qalaktikaları ziyarət 
edirik. Real, fiziki həyatda isə ”ancaq” işığın yayılma sürəti ilə sə-
yahət edə bilərik – öz nəzəriyyəsində Albert Eynşteyn belə deyir. 
Öz  nailiyyətlərimiz,  problemlərimiz,  xəyallarımız  və  cəhdləri-
mizlə bu ölçüsüz məkanda kimik? Bütün ulduzlar, planet, kometa 
və digər axıradək tanınmamış obyektlərin qardaşlarıyıq, çünki bə-
dənimizin  80  faizini  hər  yerdə  mövcud  olan  hidrogen  təşkil  edir, 
orqanizmimizdə  və  təbiətdə  olan  digər  elementlərsə  ulduzların 
nüvə sintezinin nəticəsidir. Materiyanın bu hissəciklərini kometlər 
və  meteoritlər  digər  planetlərə  və  Yer  kürəsinə  gətirirdilər.  Bura-
da həyat yarandı, bəs başqa planetlərdə də o mövcuddurmu? Buna 
görə  də  bəzilərinin  ”homo  sapiens”  adlandırdığı  insan  təkamül 
nəticəsində  davamlı  və  mükəmməl  forma  aldımı,  bəlkə  də  qədim 
adam-meymun və gələcəkdə yaranacaq tamamilə yeni növ arasın-
da hansısa keçici formayıq? Bizim sistemə oxşar günəş sistemlərini 
tapdıq, lakin Yer kürəsindən başqa heç yerdə həyat aşkarlamadıq. 
Bəlkə artıq sabah bu kəşf peyda olacaq? Bu zaman özümüzü dərk 
etməni yenidən tədqiq etməli olacağıq. Ehtimal nəzəriyyəsinə əsas-
lanaraq təxmin edirik ki, Kainatda həyat mövcud olan yerlər var. Bu 
qəribədir, lakin orbitdə mənə elə gəlirdi ki, kimsə daima yaxınlıqda 
məni təqib edir, sanki burada, Kosmosda nə etdiyimlə maraqlanırdı. 
Bəlkə də bu sadəcə mistikaya olan meyllənmədir. Biz polyakların, 
xüsusən də astronavtların professor Aleksandr Volşçaninlə birlikdə 
başqa günəş sistemləri və onların planetlərinin axtarışlarında böyük 
TƏXƏYYÜLÜN SƏRHƏDDİNƏ QƏDƏR


228
YEDDİNCİ  HİSSƏ
iştirakımız  var.  Bəlkə  məhz  orada  bəşəriyyət  üçün  alternativ  var, 
çünki  2-3  milyard  ildən  sonra  bizim  Günəş  qırmızı  nəhəngə  çev-
riləcək və Yer kürəmizə hopacaq. Deməli, ancaq indiki zamanı dü-
şünərək yaşaya bilmərik. Gələcəyi düşünərək, çoxsahəli təhsilə qay-
ğı göstərməliyik, çünki ətraflı bilik olmadan təhlükəni tanıya və baş 
verə biləcək faciələrin qarşısını ala bilmərik. Sivilizasiya üçün başqa 
yol yoxdur. Bəşəriyyətin bu günkü çətinlikləri gələcəkdə bəlkə də 
problemlər dağı ilə qarşılaşa biləcək qum zərrəsidir.230
Adamçuk, pilot, eskadra başçısı 
–  37
Afanasyev Viktor Mixayloviç 
– 180
Akijama Toyohiro – 180
Aksyonov Vladimir Viktoroviç 
– 56
Amiot Feliks – 213
Amiot Mari Kristina – 213
Anders Vladislav – 64
Ankeyev İvan Nikolayeviç - 74
Armstronq Neil Alden – 117
Avdeyev Sergey Vasilyeviç – 
216
Badovski Rışard – 202
Baqinskilər, ailə – 17
Baranski Stanislav – 55, 57, 59, 
68, 102, 112, 127
Berger Rolf – 64, 65
Belyayev Pavel – 74, 99, 100
Belavska Zofia – 17 
Belavski Damazı – 17 
Belavskilər, ailə  – 17
Beleviç Henrik – 15
Beniurlar, ailə - 17
Bereqovoy Georgiy 
Timofeyeviç – 74, 81, 106, 113, 
119
Berezovoy Anatoliy (Tolya) 
Nikolayeviç – 143, 144, 216
Berezovaya Lida – 143, 144
Berut Boleslav – 24
Bıkovski Valeriy Fyodoroviç – 
56, 74, 81, 109, 141
Borıslavski Zıqmunt – 33, 34, 
168
Bosak Françişek, keşiş – 31
Braun fon Verner – 116
Brejnev Leonid – 203
Buqala Andjey – 56, 59, 60, 173
Bulanda Stefan – 40
Canibekov Vladimir 
Aleksandroviç – 104, 130, 143
Ceçontkovski Stefan – 14
Civişeklər, ailə – 17
Cujınski Adam – 35
Çkalov Valeriy Pavloviç– 80
Davıdov İosif – 198
Dedkov Anatoliy – 176
Depka Vitold – 38
Dobrovolski Georgiy 
Timofeyeviç – 159
Dobjanski Stanislav – 210
Dombrov Romuald – 76
Dorojınski Yanuş – 56
Dyomin Lev Stepanoviç – 159
Empedokl – 225
Eynşteyn Albert – 227
Əl-Saud Sultan bin Salman bin 
Əbdüləziz – 214
ŞƏXS ADLARI GÖSTƏRİCİSİ


231
Falkovski Yan – 209
Farman Henri – 18
Filatyev Valentin İgnatyeviç – 
74
Frunze Mixail – 73
Gerek Edvard – 69, 70
German Anna – 135
Golbs Eberhard – 65
Halka Henrik – 57, 59, 68
Hardt Valentı – 36
Hermaşevska Alina (Kavalko) – 
18-20, 22, 29, 30
Hermaşevska Anelya – 17
Hermaşevska Anna 
(Kampinovska) – 18, 19, 22, 25, 
26
Hermaşevska Dorota - 17
Hermaşevska  Emiliya (qız 
soyadı Lazar)– 8, 18, 44, 46, 47, 
51, 142-144, 176, 199
Hermaşevska  Emiliya (qızı) 
– 18, 47, 60, 113, 127, 130, 134, 
176 
Hermaşevska   Yulia – 17
Hermaşevska   Kamila 
(Belavskilərdən) – 17, 22 
Hermaşevska   Katajına – 17
Hermaşevska   Korneliya – 29
Hermaşevska   Maria 
(Hutnitskilərdən) – 17, 18, 22
Hermaşevska Mixalina 
(Zıqadlo) –17
Hermaşevska Sabina (Çapiqa) 
-17
Hermaşevska Sabina –18, 19, 
22, 24, 30
Hermaşevska Saleza-17
Hermaşevska Teresa (Parkitna) 
- 18, 19, 22, 24, 26, 44
Hermaşevska Vladislava-17, 64
Hermaşevska Zofia (Slovinska) 
– 17
Hermaşevski (ulu baba) - 17
Hermaşevski Antoni –17, 64
Hermaşevski Boquslav-13, 18, 
19, 22, 24-26
Hermaşevski İqnatsı-17
Hermaşevski Yakub -17
Hermaşevski Yan-17
Hermaşevski Yuzef-17
Hermaşevski Kajimej –17, 29, 
64
Hermaşevski Lutsyan-17
Hermaşevski Lukaş-17
Hermaşevski Miroslav, ata
Hermaşevski Miroslav, oğlu - 
45, 82, 113,114,127,130,143, 209
Hermaşevski Pyotr-17
Hermaşevski Roman –17, 22
Hermaşevski Sılvester -17, 20, 
22
Hermaşevski Tadeuş-17,64
Hermaşevski Teofil –17
Hermaşevski Vinsentı -17
Hermaşevski Vladislav-18, 19, 
20, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 38, 44, 
46, 211, 220
Hermaşevski Ziqmunt – 17, 64
Hikman Jeyms L.- 213
Holubetskilər, ailə - 17
Xoytsan Antoni – 32
Xryunov Yevgeniy Vasilyeviç – 
74, 111, 155
İlyuşin Vladimir – 108


232
İohann Pavel II, Roma papası 
– 173
İvançenkov Aleksandr 
Sergeyeviç – 117, 137, 153, 169, 
171, 174, 175, 185-188, 193, 222
Kajimej Krata – 46
Karpov Yevgeniy – 73
Klima Ladislav – 65
Klimuk Lilya - 81, 82, 111, 142, 
143
Klimuk Mişa - 81, 82, 113, 114, 
130, 143
Klimuk Pyotr İlyiç – 81-83, 99, 
102, 104, 106-108, 111-114, 117-
120, 125-127, 130-142, 146-151, 
153-159, 161, 164-168, 170, 173-
178, 180, 182, 185-190, 193, 194, 
197-203, 207, 208, 215, 222
Klukovski Kşıştof - 56, 59, 65, 
67, 68
Kmita Yan -47
Kolaçkovski Voyçex - 209
Kollins Maykl – 213
Komarov Vladimir Mixayloviç 
– 74, 147, 196
Kondraçuk Yejı – 36
Konopnitska Maria - 30
Korolyov Sergey Pavloviç – 73, 
74, 86, 93, 116
Koşık Vladislav - 13
Koşık Zbiqnev – 13
Kovalkovski Boqdan – 45, 46
Kovalyonok Vladimir 
Vasilyeviç – 99, 117, 137, 153, 
160, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 
175, 179, 181, 187-189, 193, 216, 
222
Kovalskiy Yuzef – 202
Koveşnikov Dmitri Stepanoviç 
– 103
Kölneri Eberhard – 75, 109
Kraşevski İzabela – 9
Kretyen Jan Lup Jak Mari – 213, 
214
Kubasov Valeriy Nikolayeviç – 
99, 109, 112, 213
Kuriatuvlar, ailə – 17
Kujora Tadeuş – 59, 65, 68
Kuznetsova Tatyana – 74
Kvaşnevski Aleksandr – 210
Koriolis de Qaspard Qustave – 
112
Kusto Jak – 214
Qaqarin Yuriy Alekseyeviç – 63, 
65, 68, 74, 76, 80, 81, 85, 86, 116,  
133, 175, 203, 209, 215, 225
Qaqarina Tamara – 86
Qaqarina Valentina – 203
Qaqarina Zoya – 86
Qalileo – 182
Qazenko Oleq – 119
Qlazkov Yuriy Nikolayeviç – 
66, 111
Qlodj Leşek Slavoy – 173
Qluşko Valentin Petroviç – 99, 
109, 110, 119, 120, 135
Qorbaçov Mixail – 214
Qorbatko Viktor Vasilyeviç – 
66, 74, 109
Qotlib Henrık – 37
Qreçko Georgiy Mixayloviç – 
104, 106, 161, 180
Qubarev Aleksey 
Aleksandroviç – 108, 111
Lazar Stanislav – 68
Lazarev Vasiliy Qriqoryeviç– 


233
59, 111, 139
Lebedev Valentin Vitalyeviç – 
81, 82
Lem Stanislav – 212
Leonov Aleksey Arxipoviç – 
64-66, 74, 75, 81, 85, 99-101, 
104, 105, 110, 111, 113, 116, 119, 
128-130, 143, 144, 195, 199, 202, 
213, 215
Leonova Svetlana – 111, 142, 
143
Linevski Boqdan – 34
Lişetska Vilhelmina – 17
Loşyovskilər, ailə – 17
Lukaşeviç İqnatsı – 130
Lyaxov Vladimir Afanasyeviç 
– 216
Lyaxov Zina – 216
Maik Stanislav – 44
Mayevski Zcislav – 32, 35
Makarov Oleq Qriqoryeviç – 
104, 139
Malınski Emanuel – 17
Malınski, hersoq – 17, 18
Manarov Musa Xiramanoviç – 
180
Meissner Yanuş – 36
Mixalakov, ailə – 17
Mitskeviç Helena – 31
Mitçel Edqar Din – 213
Mlınarski Eugeniuş – 32, 33
Morozov Boris – 80
Musabayev Tolqat 
Amangəldiyeviç - 216
Nelyubov Georgi – 74
Nikolayev Adrian Qriqoryeviç 
– 74, 81, 111
Novaçıkin Maçey – 209
Olşevski Karol Stanislav – 130
Patsayev Viktor İvanoviç – 159
Paynovski Françişek – 34
Pazio Lidia – 34, 35
Pelçak Oldrix – 75, 76, 105, 111
Peşlak Yanina – 31
Petjak Henrik – 46
Plotskilər, ailə – 17
Plonka Valentı – 34
Podolska – Frey Edita – 9
Ponomaryova Valentina -74
Popel Tadeuş – 35
Popoviç Marina – 108
Popoviç Pavel Romanoviç – 74, 
107, 111
Rafikov Mars Zakiroviç – 74
Rakovskilər, ailə – 17
Remek Vladimir – 75, 76, 89, 
105, 107, 108, 111
Reznikov İvan – 117,125, 131, 
155
Rıxlevski Yan – 133
Robelek Marian -209
Rodoviç Marıla – 135
Romanenko Yuriy Viktoroviç – 
104, 161, 180
Roniker Andjey – 40
Rossovski Yan – 23
Rossovski Miçeslav, keşiş – 22, 
23
Rojdestvenski Valeriy İlyiç – 
160
Rudı Yanuş - 34
Rukavişnikov Nikolay 
Nikolayeviç – 159


234
Rutkovski Rışard – 211
Sarafanov Genadiy Vasilyeviç 
– 159
Sava-Borıslavski Vlodimej – 168
Savitskilər, ailə – 17
Sent Ekzüperi Antuan De – 5, 
207
Severinovlar, ailə – 17
Seryogin Vladimir – 80
Sevastyanov Vitaliy İvanoviç – 
81, 113, 213
Severin Qay – 89
Siolkovski Konstantin – 217, 
225
Skajınski Stanislav – 168
Slovinskilər, ailə – 17
Sobeşçuk İreneuş – 9
Solovyova İrina – 74
Spıxalski Marian – 67
Staxovski Leopold – 47
Stefanoviç Vitold, redaktor – 
120, 198
Strekalov Genadiy Mixayloviç 
– 216
Suvorov Viktor – 135, 137
Şadzevska İrena – 200
Şatalov Vladimir Aleksandroviç 
– 83, 113, 119, 159, 174, 199
Şetelnitski Vatslav – 34
Şmaycinski Yejı – 211
Şmakov Yuriy – 104, 127, 199
Şonin Georgiy Stepanoviç – 74
Şveytskart Russel Luis– 213, 215
Şvyatkeviç Boqdan – 56
Tarasov İlya – 118
Teliqa Leonid – 147
Tereşkova Valentina 
Vladimirovna – 74, 81, 203, 215
Timofeyevna Anna Qaqarina – 
85, 86
Tito Denis Entoni – 83
Titov German Stepanoviç – 74, 
81, 209, 216 
Tomçınskilər, ailə – 17
Tsıbliyev Vasiliy Vasilyeviç – 83
Urbanoviçlər, ailə – 17
Valensa Lex -210, 215
Valişkeviç Yan – 57
Varlamov Valentin – 79, 126
Vern Jül – 148
Verşınov Konstantin 
Andreyeviç – 73
Veştort Aleksandr - 209
Viletski Tadeuş – 210
Vişlinski Pyotr – 47
Vişnevski Henrik – 39
Volşçan Aleksandr – 227
Volkov Vladislav Nikolaeviç – 
159
Volınov Boris Valentinoviç – 74, 
111, 113
Vondrouşek Mixal – 65
Vrublevski Leşek – 9
Vrublevskilər, ailə- 17
Yankovski Zenon -59, 65, 69, 70, 
75, 107, 109, 133
Yaruzelski Voyçex - 60, 67-69, 
107, 132
Yefimov Aleksandr - 82, 200, 
201
Yeqorov Boris Borisoviç – 216


Yen Ziqmund Verner Paul –75, 
109
Yeliseyev Aleksey Stanislavoviç 
- 159, 213
Yerkina Janna -74
Zaqojcinski Tadeuş – 9, 198
Zarçınski – 17
Zaykin Dmitriy – 74
Zdunçık Yuzef – 40
Zebrovskilər, ailə Edvard –31
Zon Boleslav- 3
Zudov Vyaçeslav Dmitrieviç – 
111, 159
Zıqadlovlar, ailə – 17


236


Mündəricat
Giriş sözü.......................................................................................
BİRİNCİ HİSSƏ
Hələ uçmasa da, artıq bombalamağa başlayıb
İlk uçuşum və ilk enişim.............................................................
Qismət və vəzifə...........................................................................
İKİNCİ HİSSƏ
Səmanın qaranlığını nişan alıram
Planerdən reaktiv təyyarəyə qədər............................................
Səma ilə vidalaşma.......................................................................
ÜÇÜNCÜ  HİSSƏ
Aranızdan ən yaxşılarını seçməliyik...
Öz istəyi ilə....................................................................................
Kosmos ziyarətgahına zəvvarlıq................................................
Ziyarətdən qayıdış və xeyir-duanın  verilməsi........................
DÖRDÜNCÜ HİSSƏ
Kosmodroma aparan yol açıqdır
Tikanları keçərək...  .....................................................................
Kosmonavt....................................................................................
Kosmonavtların bayramı............................................................
Kosmonavtın kral taxt-tacı.........................................................
“Soyuz” od arabası  və  “Salyut” kosmik alaqapısı................
Səmaya aparan pilləkənlər..........................................................
Finiş – geriyə sayım başladı.......................................................
Başqa dünyaya aparan dəhliz....................................................
7
13
17
29
49
55
63
67
73
81
85
89
93
99
111
115


BEŞİNCİ HİSSƏ
Ulduz görürəm, milyonlarla ulduz
Baykonur kosmodromu –  27 iyun - “2 saylı perron”..............
Kabinədə həbs..............................................................................
Gerçək, yoxsa yuxu......................................................................
Dəniz və orbitdə manevrlər........................................................
Özünəməxsus görüş....................................................................
Kosmik sirr....................................................................................
Sirlər və rənglər diyarı................................................................
Bütün dünya və Polşa.................................................................
“Yumşaq” eniş..............................................................................
ALTINCI HİSSƏ
İki min saatdan artıq  sükan arxasında...
Orbitin qaranlıq tərəfi..................................................................
Kosmik ailə....................................................................................
YEDDİNCİ HİSSƏ
Bəşəriyyət Yer kürəsində əbədi qalmayacaq
Kosmosun qoxusu.......................................................................
Təxəyyülün sərhəddinə qədər...................................................
Şəxs adları göstəricisi
..........................................................................
125
137
145
153
163
173
179
185
193
207
213
219
225
230Tərcüməçilər
Sonya Piriyeva
Vüsalə Mustafayeva
Yelena Karetina 
Məsul redaktor 
Fuad Babayev 
Redaktorlar
Gündüz Nəsibov
Ramilə Qurbanlı 
Texniki redaktorlar 
Təmkin Məmmədli 
İrina Muxtarova 
Cildin dizaynı 
Elviz İsmayılov 
Kompüter səhifələnməsi 
Sevda Ağayeva 
Korrektorlar 
Leyla Atakişiyeva 
Mətanət BabayevaDostları ilə paylaş:
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə