Bibliografiya lat p65


O‘zbekistonning turkum ko‘rsatkichlariYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə97/161
tarix13.04.2022
ölçüsü0,53 Mb.
#85417
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   161
bibliografiya
120843 (1), O`zbekiston respublikasi va o`rta
O‘zbekistonning turkum ko‘rsatkichlari
1950- yillar oxirlariga kelib, O‘zbekistonda yirik kutubxonalar
faoliyatini koordinatsiya qilib borish maqsadida koordinatsiya
kengashi tuziladi. Bu vazifa Alisher Navoiy nomli Respublika
davlat kutubxonasi (hozirgi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi)
zimmasiga tushadi. Kengashning 1964- yilgi yig‘ilishida „O‘zbekiston
kutubxonalarining ilmiy-axborot-bibliografiya, ma’lumotnoma-
bibliografiya ishini koordinatsiyalash bo‘yicha namunaviy Nizom“
qabul qilinadi. Unga ko‘ra har bir yirik kutubxonaga ma’lum fan
sohasiga oid bibliografik qo‘llanma tuzish vazifasi beriladi. Navoiy
nomidagi Respublika davlat kutubxonasiga xalq xo‘jaligi, qishloq
xo‘jaligi (paxtachilikdan tashqari), sanoat, O‘zbekiston tarixi,
madaniyatiga oid; O‘zFAning Asosiy kutubxonasi va Òoshkent
davlat universiteti ilmiy kutubxonasiga O‘zbekistonning tabiati va
tabiiy boyliklariga oid adabiyotlar bibliografiyasini; Respublika
ilmiy meditsina kutubxonasiga O‘rta Osiyo, shuningdek, O‘zbe-
kiston tabobati va sog‘liqni saqlash masalalariga oid adabiyotlar
bibliografiyasini tuzish topshirildi. Boshqa kutubxonalarga ham
o‘z yo‘nalishlari bo‘yicha vazifalar belgilandi.
„Turkum“ so‘zi lotincha 
qator
 degan ma’noni anglatadi.
Mazmunan, mavzusiga ko‘ra, maqsadi va kitobxonlik guruhiga
ko‘ra bir-biriga yaqin yoki bir tizimni tashkil etadigan, bir xil
yo‘nalishda bezatiladigan, umumiy nomda rasmiylashtiriladigan
nashrlar ana shunday qatorni tashkil etadi. Bibliografik turkum
bir xil maqsad va kitobxonlik doirasiga ega bo‘lgan, bir xil
yo‘nalishda rasmiylashtiriladigan bibliografik qo‘llanmalar
to‘plamidir. Bibliografik turkumlar biror mavzuning turli
masalalariga oid alohida nashr etilishi ham mumkin. Bunday
qo‘llanmalarni sobiq Ittifoq kutubxonalari tajribasida, ayniqsa,
Moskva, Leningrad (Sankt-Peterburg) kutubxonalari faoliyatida
ko‘rish mumkin.
1966- yildan O‘zFA Asosiy kutubxonasi „O‘zbekistonning
tabiati va tabiiy resurslari“ nomli turkumda bibliografik ko‘r-
satkichlar tayyorladi va nashr eta boshladi. Òurkumning birinchi
nashri A. Devyatkina tuzuvchiligida nashr etilgan „O‘zbekiston
geografiyasi“ ko‘rsatkichidir. U retrospektiv xarakterga ega bo‘lib,
mutaxassislarga ma’lumot berish maqsadida tuzilgan hamda 1917 —
1960- yillarda O‘zbekistonda geografiyaga, uning tarixiga, tabiiy
sharoitiga oid ma’lumotlar beruvchi adabiyotlar jamlangan. Unga
nafaqat O‘zbekiston, balki sobiq Ittifoq hududida nashr etilgan


131
kitoblar, gazeta-jurnal, to‘plamlar maqolalari ham kiritilgan.
Materiallar 5 ta yirik bo‘limda joylashtirilgan: O‘zbekistonda
geografik tadqiqot tarixi; fizik geografiya, gromorfologiya; gid-
rologiya; meteorologiya, iqlim, tuproq qatlami.
Har bir bo‘limda adabiyotlar alifbo tartibida joylashgan,
ularning ayrimlariga annotatsiya berilgan. Unda 2000 dan ortiq
adabiyotning bibliografik yozuvi berilgan, ammo ikkinchi marta
boshqa bo‘limda qaytarilgan yozuvga tartib raqami berilmagan.
Ko‘rsatkich yordamchi apparatlardan ismlar, geografik nomlar
ko‘rsatkichi hamda foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati bilan
ta’minlangan. „O‘zbekistonning o‘simlik va hayvonot dunyosi“
ko‘rsatkichini ham A. V. Devyatkina tuzgan. Unda 1917 — 1952-
yillarda nashr etilgan biologiya, qishloq xo‘jaligi, geografiya,
geologiya, ximiyaning murakkab masalalariga oid rus tilidagi
ilmiy ma’ruzalar, axborotlar, bulletenlar, vaqtli nashrlar, to‘p-
lamlar, kitoblar asosida adabiyotlar to‘plangan. Deyarli hamma
manbalar ko‘rsatkichning to‘liq bo‘lishini nazarda tutgan holda
birma-bir ko‘rib chiqilgan. Adabiyotlar 6 ta — flora va o‘sim-
likshunoslik, gidrobiologiya, mikrobiologiya, parazitologiya,
hayvonot dunyosi, tabiatni qo‘riqlash kabi bo‘limlarda gu-
ruhlashtirilgan. Paxtachilikka oid adabiyotlar juda katta miqdorda
bo‘lganligi sababli ko‘rsatkichga kiritilmagan. Ko‘rsatkich ichki
murakkab tuzilishga ega va mutaxassislarga mo‘ljallangan. Ko‘r-
satkichning xronologik davomi sifatida „O‘zbekistonning suv
havzalari gidrobiologiyasi“ ko‘rsatkichi nashr etildi. Unda
1953 — 1962- yillarda botanikaning umumiy masalalari, zoolo-
giya, parazitologiya, gidroximiyaga oid, 20 yil ichida suv
xo‘jaligiga oid, Orol dengizidan tortib, O‘zbekiston hududida
mavjud ko‘llar, hovuzlar, buloqlar, daryolarga oid nashrdan
chiqqan adabiyotlar kiritilgan. Ko‘rsatkich mavzusiga ko‘ra
avvalgi ko‘rsatkichdan farq qiladi va ichki murakkab tuzilishga
ega. Adabiyotlar alifbo tartibida quyidagi bo‘limlarda joylashgan:
O‘zbekistonda gidrobiologiya sohasidagi izlanishlar; gidro-
biologiyalar  personaliyasi ti pidagi suv  havzalari gidrobiologiyasi;
suv muhitlari sharoiti ekologiyasi va boshqalar. Materiallarning
asosiy qismi annotatsiya bilan ta’minlangan, ismlar va geografik
nomlar ko‘rsatkichi ilova qilingan.
1966- yilda nashr etilgan va yuqorida keltirilgan ko‘rsatkich-
ning xronologik davomi sifatida o‘simlik va hayvonot dunyosi
uchun alohida-alohida ko‘rsatkichlar ham nashr etilgan. Ular


132
A. V. Devyatkina tuzgan va 1986- yil nashrdan chiqqan
„O‘zbekistonning hayvonot dunyosi“ 1953 — 1968- yillardagi
adabiyotlarni o‘z ichiga oladi. Unga O‘rta Osiyo bo‘yicha bajarilgan
ishlar, O‘rta Osiyo uchun xarakterli bo‘lgan umumiy mazmundagi
muammoli materiallar kiritilgan. 1953- yildan O‘zbekiston
hududiga qo‘shilgan Qozog‘istonning Bo‘stonliq tumaniga oid
materiallar ham kiritilgan. Ko‘rsatkichda jami 3069 ta adabiyot
haqida bibliografik yozuv berilgan bo‘lib, sobiq Ittifoq hududida
nashrdan chiqqanlari ham quyidagi bo‘limlarda joy olgan:
parazitologiya, umurtqasizlar va ularning zoologiyasi, umurt-
qalilar va ularning zoologiyasi, zoologlar, poleozoologiya,
bibliografiya. 4 va 5- bo‘limlardan tashqari bo‘limlardagi materiallar
murakkab ichki tuzilishga ega. Materiallar zoologiya fanining
oldindan qabul qilingan tizimli kategoriyasi bo‘yicha joylashtirilgan.
Masalan, bo‘lim, sinfi, guruhi, oilasi, turi. Adabiyotlarning
asosiy qismiga annotatsiya berilgan, ular turli geografik hududlarda
olib borilgan ilmiy izlanishlar haqida ma’lumot beradi. Unda
hayvonlarning nomi lotin yozuvida keltirilgan, sarlavhalar rus
tilida berilgan. Yordamchi apparatlardan ismlar, geografik nomlar
ko‘rsatkichi, hayvonlarning lotincha nomlari ko‘rsatkichi, vaqtli
va davomli nashrlarning alifbo ko‘rsatkichi, foydalanilgan
adabiyotlar ro‘yxati ilova qilingan.
„O‘zbekiston florasi va o‘simlikshunosligi“ 1992- yilda nashr
etilgan va dastlabki ko‘rsatkichning xronologik davomi hisoblanadi.
Unda 1953 — 1984- yillarda nashr qilingan adabiyotlar aks
ettirilgan. O‘zbekistonning tabiati va tabiiy resurslari“ turkumidan
ko‘p jildlik „O‘rta Osiyo geologiyasi“ FA Asosiy kutubxonasi va
ÒoshDU ilmiy kutubxonasi tayyorlangan va nashr etgan. Ko‘r-
satkichda 1917 — 1960- yillarda nashr etilgan adabiyotlar jam-
langan.1- jildida O‘rta Osiyoning geologik qidirish ishlari tarixiga
oid umumiy ishlar, umumiy geologik sharhlar haqida adabiyotlar
berilgan va 3 ta yirik bo‘limda joylashtirilgan: O‘rta Osiyoni geologik
o‘rganish tarixi; umumiy geologik sharhlar; geologik xaritalar.
Shaxslar haqidagi bo‘limda o‘rganilayotgan hududga taalluqli
geologlararo ishlar haqida materiallar joylashtirilgan. Umumiy
geologik sharhlar qismida materiallar respublikalar bo‘yicha alohida
guruhlashtirilgan. Qo‘llanmaga ismlar va geografik nomlar ko‘r-
satkichi ilova qilingan.
2- jildiga geologiya, geoximiya, minerologiya, petrografiya
masalalariga oid adabiyotlar kiritilgan. „Yer haqidagi fanlar“


133
bo‘limida ilmiy kutubxonalarga tuzilgan KBK jadvali bo‘yicha
tartibga solingan. Ba’zan ular yanada mayda ruknlarda berilgan.
Masalan, „Geoximiya“ bo‘limida bioximiya, petroximiya, kon,
qazilmalar geoximiyasi, cho‘kindilar va metomorfiklar, qidi-
rishning va razvedkaning geoximik usullari, neft, ko‘mir va
suvlarning geoximiyasi kabi bo‘limchalar ochilgan. Cho‘kindilar
va jinslar genetik prinsiðga oid tartibga solingan. Ruknlar orasida
materiallar alifbo tartibida berilgan va annotatsiyalanmagan,
ba’zida tumanning geografik joylashishini aniqlash maqsadida
qisqa tushuntirish berilgan. Qo‘llanmada 3000 ga yaqin adabiyot
jamlangan. Ismlar va geografik nomlar ko‘rsatkichi ilova qilingan.
Ko‘rsatkichning 3- jildi geologiyaning tektonika, gemorfologiya
masalalariga oid 4000 dan ortiq materialni o‘z ichiga oladi. Ba’zi
adabiyotlarga annotatsiya berilgan, ayrimlarida tadqiqot predmeti
va geografik hududlar haqida qisqa ma’lumot berilgan. Geo-
morfologiya bo‘limida adabiyotlar KBK jadvali asosida joy-
lashtirilgan. Bunda ham ismlar va geografik nomlar ko‘rsatkichi
berilgan. 4- jildida yer qatlamining geologik tarixi, stratigrafiya,
paleografiya masalalariga oid ilmiy asarlar, maqolalar berilgan.
Bilim sohasining bo‘limchalari bo‘yicha adabiyotlar guruh-
lashtirilgan va alifbo tartibida joylashtirilgan, annotatsiya be-
rilmagan, ayrim hollarda qisqa tushuntirishlar berib ketilgan. 5-
jildida foydali qazilmalarga oid 5000 dan ko‘p adabiyot to‘plangan.
Bunda adabiyotlar yuqoridagi tartib bo‘yicha joylashtirilgan va
ismlar hamda geografik nomlar ko‘rsatkichi bilan ta’minlangan.
6- jildiga gidrologiya, tuproqshunoslik va muhandislik geologiyasiga
oid adabiyotlar kiritilgan. Bunga O‘rta Osiyo va Qozog‘iston
hududida shu sohada olib borilgan qator ilmiy izlanishlar,
tadqiqotlarga oid adabiyotlar kiritilgan. Ular Òoshkent shahridagi
barcha yirik kutubxonalar fondidan, FA kutubxonasidan, Sankt-
Peterburgdagi Butunittifoq geologiya kutubxonasidan, Moskvadagi
davlat kutubxonasi fondidan olindi. 2000 dan ortiq adabiyot
alifbo tartibida joylashtirilgan. Ko‘rsatkichlar mutaxassislarga
ma’lumot olishda, tegishli masalalar tarixini o‘rganishda,
nashriyotchilik va kitobatchilik ishi tarixini o‘rganishda yordam
beradi.
Respublikamiz kutubxonalarida mashhur kishilar hayoti va
ijodini o‘rganish, targ‘ib qilish, uning jamiyat, fan, madaniyat,
ilmiy faoliyat va texnika taraqqiyotida tutgan o‘rnini ko‘rsatish
maqsadida biobibliografiyalar ham tuzib boriladi. Ular alohida


134
nashr sifatida va turkumlar nomi bilan chiqarilgan. 1962- yildan
boshlab „O‘zbekiston olimlari biobibliografiyasiga doir
materiallar“, „O‘zbekistonning fan va madaniyat arboblari“ nomli
bibliografik turkumlar nashr etilgan. Ularni tayyorlashda va nashr
etishda FA asosiy kutubxonasi, ÒoshDU ilmiy kutubxonasi, FA
tizimidagi institutlar kutubxonalari, oliy o‘quv yurtlari kutub-
xonalari ishtirok etgan. Ularning tuzilishi deyarli bir xil. Ayrim
bo‘limchlardagi farqlar olim ijodining xususiyatiga bog‘liq holda
o‘zgarib kelgan.
1. Olim hayoti va faoliyatining asosiy sanalari.
2. Ilmiy va jamoatchilik faoliyatiga oid qisqacha ocherk.
3. Ilmiy ishlarining (alifbo yoki xronologik) ro‘yxati.
4. Nashriyotchilik ishiga oid guvohnomalari.
5. Ilmiy-ommabop va publitsistik ishlari.
6. Muharrirlik faoliyati.
7. Òo‘plamlarda, vaqtli matbuot nashrlarida bosilgan ishlari.
8. Uning rahbarligida himoya qilingan nomzodlik va doktorlik
ishlari ro‘yxati.
9. Opponentlik qilgan dissertatsiyalar ro‘yxati.
10. Hayoti va faoliyatiga oid adabiyotlar ro‘yxati.
Bunday tuzilish barcha biobibliografiyalarga xos. Ammo
ayrim ko‘rsatkichlarda ma’lum bir o‘zgarishlar uchraydi. Masa-
lan, E. N. Korovinga tuzilgan ko‘rsatkichda uning nomi bilan
ataluvchi o‘simliklar ro‘yxati berilgan bo‘lsa, ximik olim
S. Y. Yunusovga tuzilgan biobibliografiyada „Õèìèÿ ïðèðîäíûõ
ñîåäèíåíèé“ jurnalida chop ettirgan maqolalari alohida bo‘-
limchada joylashtirilgan.
Òurkumning 1- ko‘rsatkichi mashhur sayohatchi olim, tadqi-
qotchi N. L. Korjenevskiyga bag‘ishlab 1962- yili O. V. Maslova,
A. I. Kormilitsin, K. F. Nechayevalar tuzuvchiligida nashrdan
chiqqan. Ko‘rsatkich shu turkumdagi dastlabki ish bo‘lgani uchun
birmuncha sodda tuzilishga ega, mundarija va yordamchi apparat
bilan ta’minlanmagan. Ayrim bibliografik tavsiflarda hamma
elementlar ham berilmagan, muharrirlik faoliyati haqidagi ada-
biyotlar alohida ajratib berilmagan. Olimning hayoti va ijodi haqida
qisqacha ocherk, xronologik tartibda asarlarining ro‘yxati, olimning
hayoti va ijodi haqidagi adabiyotlar ro‘yxati berilgan.
1969- yili M. G‘ulomova tomonidan ximik olim S. Y. Yunu-
sovning hayoti va ijodiga oid biobibliografiya nashr qilindi. Bu
avvalgi ko‘rsatkichdan ancha farq qiladi. Olimning hayoti va


135
faoliyatining asosiy sanalari, ilmiy, pedagogik, ilmiy-tashkilotchilik
va jamoatchilik faoliyati haqida qisqacha ocherk, publitsistik va
ilmiy-ommabop ishlariga mualliflik guvohnomalari, hayoti va
faoliyati haqida materiallar kabi bo‘limlarda adabiyotlar tartib
bilan joylashtirilgan. Yana bir ijobiy tomoni shundaki, adabiyotlar
annotatsiyalangan. Olimning 1979- yil nishonlangan 70 yillik
yubileyi munosabati bilan F. A. Blyaxarskaya biobibliografiyani
keyingi yillardagi adabiyotlar bilan boyitib, ayrim o‘zgartirishlar
bilan qayta nashr ettirdi. Shuni aytib o‘tish kerakki, o‘zbek tiliga
davlat tili maqomi berilgunga qadar bu turkumdagi biobiblio-
grafiyalar, asosan, rus tilida nashr etilgan. 1992- yildan turkum
biobibliografiyalar o‘zbek tilida ham nashr etila boshlandi. 1992-
yilda professor, fizik va matematik F. B. Abutaliyev, professor O.
Sodiqovga tuzilgan bibliografiyalar o‘zbek tilida nashr etildi.
„O‘rta Osiyo o‘lka patalogiyasi“ turkumidagi 3 ta ko‘rsatkichni
Respublika ilmiy-tibbiyot kutubxonasi nashrdan chiqardi. 1- nashri
„O‘rta Osiyoda bezgak“ 1878 — 1961- yillarda chiqqan adabiyotlar
olingan. Ular O‘rta Osiyoda kasallikning tarqalishi masalalariga
oid o‘rta osiyolik tibbiyot xodimlarining alohida asarlari va
maqolalaridan iborat. Uni tuzishda barcha yirik kutubxonalar
fondi, 1771 — 1735- yillardagi adabiyotlarni o‘z ichiga olgan
„Áèáëèîãðàôèÿ ìàëÿðèÿ“ ko‘rsatkichidan foydalanilgan.
Ko‘rsatkich 9 ta bo‘limdan iborat bo‘lib, 1405 nomdagi materiallar
meditsinaning sohalari bo‘yicha alifbo tartibida joylashtirilgan. U
ismlar va geografik nomlar ko‘rsatkichi, manbalar nomlarining
qisqartmalar ro‘yxati bilan ta’minlangan. 2- ko‘rsatkichi „Ëåéø-
ìàíèîçû. Ãåëüìèíòîçû (1871 — 1962 ãã)“ yuqumli kasalliklarga
oid 3 ta mustaqil ko‘rsatkichdan iborat. Unda 2067 nomdagi
materiallar alifbo tartibida joylashtirilgan, mualliflar, geografik
nomlar ko‘rsatkichi, manbalar va ularning qisqartmalari ro‘yxati
berilgan.
Òurkumning 3- nashri „Çàáîëåâàíèå ëèõîðàäêè. Âîçâðàò-
íûé òèô. Ãåëèîòðîïíûé òîêñèîç. Ýíöåëüôàëèò (1900 — 1963
ãã.)“ ko‘rsatkichi 6 ta mustaqil ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi.
Ular rus tilidagi 1736 nomda adabiyotlar alifbo tartibida joy-
lashtirilgan. Uchalasi uchun umumiy ismlar ko‘rsatkichi, geografik
nomlar ko‘rsatkichi berilgan.
Respublika Ilmiy tibbiyot kutubxonasi „O‘zbekistonda tib-
biyot“ turkumida retrospektiv ko‘rsatkichni nashrdan chiqardi.
Ko‘rsatkich O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash va tabobat masalalariga


136
oid deyarli 100 yillik (1868 — 1968- yillar) davrdagi adabiyotlarni
qamrab olgan, kurortologiya, venerologiya, dermatologiyaga oid
adabiyotlar berilmagan. Bu yo‘nalishda ko‘rsatkich tuzish vazifasi
Semashko nomidagi kurortologiya va fizioterapiya, teri-
vennereologiya institutiga topshirilgan. Ko‘rsatkichga tabobatning
42 ta yo‘nalishidagi masalalarga oid adabiyotlar kiritilgan.
Òurkumning 1- ko‘rsatkichi „O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash,
tabobat tarixi. O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash ishining tashkil
qilinishi. O‘zbekistonda tabobat, sanitariya, gigiyena“ nomi bilan
chiqqan. Materiallar 3 ta yirik bo‘limda, bo‘limchalar ichida
alifbo tartibida joylashtirilgan. 2- ko‘rsatkich xirurgiya, ortopediya,
travmotologiya masalalariga oid. Bunda ismlar ko‘rsatkichi ilova
qilingan. 3- ko‘rsatkich „Ichki kasalliklar“ yuqoridagi ko‘rsat-
kichlar kabi xususiyatlarga ega. „Tilshunos olimlar“, „TDMI
olimlari“ kabi bir qator turkum bibliografiyalar nashr etilgan.
Bular o‘z yo‘nalishida mutaxassislarga, talabalarga, ishchi va
xizmatchilarga, shu masalalarga qiziquvchi barcha kitobxonlarga
mo‘ljallangan, ularning mehnat faoliyatida, bilim saviyalarini
oshirishda katta yordam beradi.

Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   161
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə