BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə3/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

4. FARS DİVANI 1. MMK – 2668. Katibi: Həbibullah İsfahani. Tarixi: h. 959 (m.1552). Bağdadda köçürülüb.

 2. MVAÜK – 101. Tarixi: 984 (m.1576). Kərbəlada köçürülüb. vər. 1b-14b-də türk divanından da verilib.

 3. İMMK (Jarullah Vəliyüəddin əfəndi qismi)- 1670. Tarixi: h. 988 (m. 1580). Xətti: təliq. Həjmi: 132 vər. Ölçüsü: 15 x 20,8 sm. Bağdadda köçürülüb.

 4. REAŞİ SPb -S1924. Tarixi: h.997 (m.1588). Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 293-337. Ölçüsü: 18 x 29 sm.

 5. İSK (Laləli qismi) – 1912. Tarixi: h. 999 (m.1590/91). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 18a-80b.

 6. TUK – 4577. Tarixi: h.x (m.XVI) əsr, Xətti: nəstəliq. Həjmi: 176 vər. Ölçüsü: 12 x 20 sm.

 7. TUK - 5092. Tarixi: h. X-XI (m. XVI-XVII) əsrlər. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 105 vər. Ölçüsü: 15 x 24 sm.

 8. AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər kitabları) – 1/4123. Katibi: Məhəmməd Yekpay. Tarixi: h. 1032 (m. 1622/23). Həjmi: vər. 130a-195a.

 9. BMK – 305 (Or -4911). Tarixi: h. 1036 (m.1627). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 244 vər. Ölçüsü: 15,1 x 25,3 sm.

 10. Əl-mədreseyi Əl-həmdiyyət bal mosəl məjaməsi – 21/16. Tarixi: h. 1093. (m.1682) Həjmi: 93 vər.

 11. İUK, f.u. 833. Tarixi: XVII əsr. Xətti: təliq. Həjmi 181 vər. Ölçüsü: 12,5 x 21 sm.

 12. TMK f – 2294. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 226 s. Ölçüsü: 12 x 21 sm.

 13. TƏF, j. – 228. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəsx. Həjmi: 171 vər. Ölçüsü: 15 x 21 sm.

 14. TSMK – 306. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 113 vər.

 15. TƏMK – 483. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq.

 16. TƏMK – 281/1. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq.

 17. TUK – 2473/4. Tarixi: h. XII (m. XVIII) əsr. Xətti: nəstəliq.

 18. MSM – 2931/21. Tarixi: h.1157(m.1744). Dibareyi-divani.

 19. TSMK – 2961. Tarixi: h. 1157 (m.1744). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 412-415.

 20. BMK, Add – 7785. Katibi: Nizaməddin b. Şeyx Əli b. Şeyx İbrahim. Tarixi: h. 1217 (m.1803). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 135 vər. Ölçüsü: 18,3 x 28 sm.

 21. TMK – 5032. Tarixi: h. 1231 (m.1850). Xətti: nəstəliq.

 22. TMK, f. 1494. Tarixi: h. 1251 (m. 1835/36). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 11 vər.

 23. İKBK – 1591. Tarixi: h. XIII (m. XIX) əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: s. 250. fars dilində.

 24. İUK – 1183. Həjmi: vər. 20-22.

 25. İUK f.Y. – 1183. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 105 vər. Ölçüsü: 10,5x15 sm.

 26. QDK – 106. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 91 vər.

 27. Mədinə Arif Hikmət kolleksiyası – 135. Həjmi: 72 vər.

 28. MGK – 444. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 100 vərəq.

 29. Mosul Yəhya Paşa mədrəsəsi 15,16

 30. T. Məj.K - 4987. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 118 vər.


BAKI NÜSXƏSİ 1. BƏİ, B – 1394/IX. Tarixi: h. 1273 (m.1855). Həjmi: vər. 47b-55b. Qəzəlhai-Füzuli.


5. ƏRƏBJƏ DİVAN


 1. REAŞİ SPb. S – 1924. Tarixi: h. 997 (m. 1588/89). Xətti: nəsx. Həjmi: vər. 189b-199a. Ölçüsü: 18 x 29.6. POEMALAR
a) LEYLİ VƏ MƏJNUN


 1. KMMK2317. Tarixi: h. 948 (m. 1541) Xətti: gözəl təliq. Həjmi: 107 vər. Sətir sayı 15. Ölçüsü: 14 x 23 sm. Bu nüsxənin tarixi üçün bax: Konya Mövlana muzeyi yazmalar kataloqu /Tərtib edəni: Əbdülbaqi Gölpinarlı. 3 jilddə, jild 2. Ankara 1971, səh. 310-311.

 2. QXK – 5747/87. Katibi: Məhəmməd ibn İlyas. Tarixi: h. 970 (m. 1562). Xətti: təliq. Həjmi: 98 vər. Hər səhifədə 17 beyt.

 3. Teh. MK – 1300. Tarixi: h. 979 (m.1571). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 115 vər. Ölçüsü: 14 x 22,5 sm.

 4. PMK. Supplement – 1371. Tarixi: h. 986 (m. 1578). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 110 vər. Ölçüsü: 14,5 x 22 sm.

 5. İTSMK, R – 852. Tarixi: h.987 (m. 1579/80). Xətti: təliq. Həjmi: 111 vər. Ölçüsü: 11,5 x 19 sm. Miniatürlü.

 6. PMK – 365. Tarixi: h. 997 (m.1589). Xətti: nəsx. İstan­bul­da köçürülüb.

 7. PMK – 331. Katibi: Həmzə b. Bünyad. Tarixi: h. 998 (m. 1589). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 111 vər. Ölçüsü: 15,5 x 21 sm.

 8. REAŞİ SPb. S – 1924. Tarixi: h. 998 (m. 1589/90). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-10b, 57a-89a və haşiyələrdə.

 9. İSK (Laləli qismi) – 1912. Tarixi: h. 999 (m.1590/91). Xətti: təliq. Həjmi: vər. 1b-96a. Ölçüsü: 15 x 24 sm.

 10. İTSMK, R - 851. Tarixi: XVI əsr. Həjmi: 112 vər. Ölçüsü: 14 x 21 sm. Miniatürlü.

 11. PMK – 316. Tarixi: XVI əsrin II yarısı. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 127 vər. Ölçüsü: 16 x 27 sm. Miniatürlü – 15 ədəd.

 12. İTSMK (Rəvan qismi) – 853. Tarixi: h. 1032 (m.1622/23). Xətti: təliq. Həjmi: 107 vər. Ölçüsü: 12,5 x 21 sm.

 13. MAQK – 893. Tarixi: h.1054 (m.1644). Xətti: nəsx. Həjmi: 135 vər. Ölçüsü: 15,3 x 20,5 sm.

 14. MAQK6333. Tarixi: h.1054 (m. 1644).

 15. PMK – 332. Tarixi: h.1058 (m.1648). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 64 vər. Ölçüsü: 12,5 x 20,5 sm.

 16. LUK – 10978. Katibi: Abdullah b. Mərhumi Muradbaxş. Tarixi: h. 1059 (m. 1649). Xətti: təliq. Həjmi: 103 vər. Ölçüsü: 19 x 12,5 sm. 15 sətr.

 17. İTSMK (Xəzinə qismi) – 896. Katibi: Abdul-Hayy. Tarixi: h. 1063 (m.1652/53). Külliati-Divani-Füzuli içindəki Leyli və Məjnun.

 18. UUK, SSİ ST – 145. Tarixi: h. 1064 (m.1653/54). Xətti: təliq. Həjmi: 104. vər.

 19. BKK – 406. Katibi: Məhəmməd. Tarixi: h.1064 (m.1654). Xətti: təliq. vər. 9 -118. Ölçüsü: 14,5 x 19 sm.

 20. PMK, Supplement – 1389. Katibi: Məhəmməd Qasim Şilr. Tarixi: h. 1065 (m.1655). Həjmi: vər. 1- 158. Ölçüsü: 11,5 x 18,5 sm.

 21. İz. SK – 2600. Katibi: Məmməd Şərif b. Əhməd bəy. Ta­rixi: h. 1066 (m. 1656). Xətti: təliq. Həjmi: vər. 96b-163a. Ölçüsü: 14 x 24 sm.

 22. BMK, or – 405. Katibi: Məhəmmədrza Ərdəbili. Tarixi: h.1075 (m.1664/65). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 90 vər. Ölçüsü: 4,7 x 8,7 inj.

 23. İMMK (Əli Əmiri əfəndi) – 344. Katibi: Seyyid Murtaza vələdi Mir Heydar. Tarixi: h. 1094 (m. 1682/83). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1-120 (haşiyədə). Marağada köçürülüb.

 24. Maj. EAK – 411. Tarixi: h. 1098 (M. 1686). Xətti: təliq. Həjmi: 115 s. Ölçüsü: 16 x 9,5 sm.

 25. Teh. MK, f2822. Tarixi: h. X (m. XVI) əsr. Xətti: nəstə­liq. Həjmi: 130 vər. Ölçüsü: 12,5 x 22 sm.

 26. KMMK2319. Tarixi: h. XI (m. XVII) əsr. Xətti təliq. Həjmi: 135 vər. Mətn 11 sətr. Ölçüsü 13-19.

 27. REAŞİ SPb, A – 1465. Tarixi: XVII əsrin sonu – XVIII əs­rin əvvəli. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 105 vər.

 28. AUDTJFK – 344. Tarixi: h. 1120 (m./1708). Xətti: nəsx. Həjmi: 105 vər. Ölçüsü: 14 x 19,3 sm.

 29. İMMK (Əli Əmiri əfəndi) – 1162. Katibi: Seyid İsmail. Tarixi: h.1146 (m.1733). Xətti: təliq. Həjmi: 59 vər. Ölçüsü: 14 x 22,2 sm.

 30. DƏF – 739. Tarixi: h. 1154 (m.1711). Həjmi: 87 v. Ölçü­sü: 13 x 185 sm.

 31. KMMK, j. – 549. Tarixi: h.1185 (m. 1771/72). Xətti: rüqə. Həjmi: 147 vər. Ölçüsü: 15 x 20 sm.

 32. KMMK 2318/1 Tarixi: h. 1185. (m.1771). Həjmi: 90 vər.

 33. DƏF – 932. Tarixi: h. 1185 (m.1775). Həjmi: 126 vər. Ölçüsü: 12 x 19,5 sm.

 34. KMMK – 2331. Katibi: Bendərli Məhəmməd Ayni. Tarixi: h. 1195 (m.1780/81). Xətti: nəsx. Həjmi: 150 vər. Ölçüsü: 15 x 20 sm.

 35. REAŞİ SPb, E–12–1419. Tarixi: h.1199 (m.1784/85). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 335b-345a.

 36. Tərjüman - 239/1. Tarixi: h. 1211. (m. 1796/97). Həjmi: vər. 18-77.

 37. REAŞİ SPb. B – 2404. Tarixi: h.1228 (m.1813). Xətti: nəstəliq. Həjmi: - 142 vər.

 38. MAQK14742. Tarixi: h. 1228 (m. 1813).

 39. BMK, or. – 4910 (261). Tarixi: h.1237 (m.1822). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1-95. Ölçüsü: 4 ¾ x 8 inj.

 40. Maj. EAK – 76. Katibi: Əbdürrəhman Qalib Əfəndi. Tarixi: h. 1245 (m. 1880). Xətti: təliq. Həjmi: 94 s. Ölçüsü: 19,9 x 14 sm.

 41. REAŞİ SPb. S – 840. Tarixi: h.1246 (m.1830). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 94 vər.

 42. AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər əlyazmaları) – 1394. Tarixi: h.1246 (m.1830/31). Xətti: təliq. Həjmi: 81+9 vər. Ölçüsü: 14 x 20 sm.

 43. DƏİ – 1365. Tarixi: h. 1246 (m.1830/31). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1a-116a. Ölçüsü: 17 x 26 sm.

 44. QDK183. Tarixi: h. 1254 (m. 1838). Həjmi: 135 vər.

 45. MAQK9783. Tarixi: h. 1257. (m. 1841).

 46. Teh. MK, f – 2703. Tarixi: XI (m. XVII) əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 138 vər. Ölçüsü: 10 x 15 sm.

 47. REAŞİ SPb, S – 1400. Tarixi: h.1264 (m.1847/48). Xətti: nəstəliq, Həjmi: vər. 144b-160a.

 48. TMMK – 6549. Tarixi: h.1269 (m.1853). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 95 vər. Ölçüsü: 9 x 18 sm.

 49. TƏİ RK – 97 (113). Tarixi: h.1280 (m.1863). Xətti: nəstə­liq. Həjmi: 319 vər. (184-186). Ölçüsü: 14 x 22,5 sm.

 50. REAŞİ SPb, B – 2681. Tarixi: h.1281 (m.1864). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 36a-38a.

 51. DƏF – 1375/III Tarixi: h.1283 (m.1866). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 224b-322a. Ölçüsü: 20,5 x 30,5 sm.

 52. REAŞİ SPb, S –1767. Tarixi: h.1285 (m.1868/69). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 163b-202b.

 53. REAŞİ SPb. S – 1224. Tarixi: h.1299 (m.1881/82). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 1b-75a.

 54. DƏF – 1361. Tarixi: h.1298 (m.1881). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 117 vər. Ölçüsü: 13 x 20 sm.

 55. DƏİ – 5197/VI. Tarixi: h.1308 (m.1890/91). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 288b-325a. Ölçüsü: 30 x 51 sm.

 56. REAŞİ SPb, B – 2488. Tarixi: h.1312 (m.1894/95). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 114 vər.

 57. DƏİ – 4532. Tarixi: XIX əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 103 vər. Ölçüsü: 12 x 20 sm.

 58. REAŞİ SPb, S -2414. Tarixi: XIX əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-74b.

 59. REAŞİ SPb., B -297. Tarixi: XIX əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 35-139a.

 60. DƏİ – 5665/II. Tarixi: XIX əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 121b-220b. Ölçüsü: 18 x 30sm.

 61. DƏİ – 2527/II. Tarixi: h. XIV (m. XX) əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 82a-142a. Ölçüsü: 15 x 26sm.

 62. Arif Hikmət bəy Kolleksiyası3556. Həjmi: 115 vər.

 63. AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər əlyazmaları. II dəftər). – 3190. Xətti: təliq. Həjmi: 127 vər. Ölçüsü: 14,2 x 20 sm. Sondan naqisdir.

 64. AUDTJFK (Mustafa Jon qismi). A-519 (Dəmirbaş № 47097). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 127 vər. Ölçüsü: 11,5 x 18,4 sm. Sondan naqisdir.

 65. AUDTJFK (Mustafa Jon qismi). A-10 (Dəmirbaş № 44922). Xətti: təliq. Həjmi: 96 vər. Ölçüsü: 11 x 19,5 sm.

 66. İAMK – 218. Xətti: nəsx. Həjmi: 113 vər. Ölçüsü: 14,5 x 21,2sm.

 67. Əli Nihat Tərlan nüsxələri54. Həjmi: 96 vər.

 68. Həmədan-Ağayi Javahiri kitabxanası – 44 (15). Xətti: təliq.

 69. İMMK (Külliyate lüğət tarix Joğrafiya) – 1397.

 70. İMMK (Külliyate lüğət tarix Joğrafiya) – 3190.

 71. İMMK (Külliyate lüğət tarix Joğrafiya) – 44922.

 72. İMMK (Külliyate lüğət tarix Joğrafiya) – 47097.

 73. a) İSK (Əsəd Əfəndi qismi). 2886.

b) İSK (Darül-Məsnəvi Mehmed Murad) 452

v) İSK (Darül-Məsnəvi Məhməd Murad) 453.

q) İSK (Yəhya Əfəndi dərgahi qismi). 5284.

 1. İUK. T.Y. – 716. Katibi: Məhəmməd Tənbəkifüruş. Miniatürlü. Kərbəlada köçürülüb.

 2. KMMK2319. Həjmi: 135 vər.

 3. KMMK – 1871/2. Həjmi: vər. 170-258.

 4. KMMK – 2332. Həjmi: 271 vər.

 5. KMMK – 2322. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 150 vər. Ölçüsü: 19 x 23 sm.

 6. KMMK – 2330. Həjmi: 105 vər. Ölçüsü: 14 x 23 sm.

 7. MAQK – 6333. Xətti: nəsx.

 8. Məjmə – 1. Həjmi: vər. 135-215.

 9. a) Münxen Xof. Staams kitabxanası. 185

b) Drezden Regia kitabxanası. 412,3.

v) UUK. – 211.

Bu üç əlyazma nüsxəsi Mücgan Jünburun biblioqrafiyasından götürülüb.(s. 57).

 1. MVAÜK – 1080. Xətti: nəsx. Həjmi: 90 vər. Ölçüsü: 15 x 23sm.

 2. QXK230/1 A/TDK. Həjmi: vər. 4254.

 3. TƏİ - AS - 21/3-4. Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: vər. 117-205. Ölçüsü: 15 x 25,5 sm.

 4. TƏİ - L - 161. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 92 vər. Ölçüsü: 16,5 x 21 sm.

 5. TƏİ - L - 139. Katibi: Xayır Bəg Qariz. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 77 vər. Ölçüsü: 17,2 x 21,5 sm.


BAKI NÜSXƏLƏRİ


 1. BƏİ, S -192. Katibi: Hajı Məhəmməd ibn Hajı Gülmə­həmməd. Tarixi: h.1085 (m.1674). Xətti: injə nəstəliq. Həjmi: vər. 78b-166b. Ölçüsü: 15x26 sm.

 2. BƏİ. A – 373/1. Tarixi: h. 1112 (m.1700). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 74 vər. (vər. 1b-8b, 17a-74b). Ölçüsü: 9 x 19sm.

 3. BƏİ, S – 862. Katibi: Məhəmməd ibn Hajı Əbdülrəhman. Tarixi: h. 1233 (m.1817). Həjmi: 152 vər.

 4. BƏİ. B – 6572. Katibi: Mirzə İbrahim. Tarixi: h. 1243 (m.1827). Həjmi: 114 vər.

 5. BƏİ. B 1819. Katibi: Məhəmməd ibn Əli. Tarixi: h.1248 (m.1842). Xətti: Nəstəliq. Həjmi: 157 vər. Ölçüsü: 16 x 20 sm. Köçürülüb Qazaxda.

 6. BƏİ. M – 213. Katibi: Ələsgər ibn Kərbəlayi Ağa. Tarixi: h. 1252 (m.1836/37). Xətti: təliq. Həjmi: 108 vər. Ölçüsü: 15 x 21 sm.

 7. BƏİ. B – 775. Katibi: Qədir ibn Hajı Məhəmməd Qubeyi. Tarixi: h. 1253 (m.1837) Xətti: nəstəliq. Həjmi: 48 vər. Ölçüsü: 17 x 22 sm.

 8. BƏİ. B – 3988. Katibi: Xəlil vələdi Muradxan. Tarixi: h.1253 (m.1837). Həjmi: 98 vər.

 9. BƏİ. B – 4015. Katibi: Rəhim əl-Gui. Tarixi: h.1254 (m.1838). Həjmi: 99 vər.

 10. BƏİ. B – 154. Katibi: Yaqubjan ibn Arifun Yüzbaşı Vlasov Şirvani. Tarixi: h.1255 (m.1839). Xətti: təliq. Həjmi: 89 vər. Ölçüsü: 17 x 21 sm.

 11. BƏİ. B – 2468/I. Katibi: Fətullah ibn Məhəmməd Əli Aştiyeni əl-Qumi. Tarixi: h. 1256 (m.1840). Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 101 vər. Ölçüsü: 16 x 20 sm. Köçürülüb Gənjədə.

 12. BƏİ. B – 4361. Katibi: Qəhrəman ibn Əli. Tarixi: h.1259(m.1849). Həjmi: 133 vər.

 13. BƏİ. B – 6510. Katibi: Məhəmməd vələdi Abdulla Həmzəli. Tarixi: h.1274 (m.1857). Həjmi: 112 vər.

 14. BƏİ. B – 2317. Katibi: Məhəmməd Rəhimin qızı Qarabaği. Xətti: şikəstə-nəstəliq. Həjmi: 113 vər. Ölçüsü: 15 x 20sm.

 15. BƏİ. M – 205. Xətti: təliq. Həjmi: 184 vər. Ölçüsü: 12 x 20sm.

 16. BƏİ. M – 205/1. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 1b-86b. Ölçüsü: 12 x 20. 7 ədəd rəngli miniatür var.

 17. BƏİ. S – 257/1. Həjmi: vər. 2a-94a.

 18. BƏİ. B – 193. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 36 vər. Ölçüsü: 15 x 21 sm.

 19. BƏİ. B – 1723. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 105 vər. Ölçüsü: 17 x 20.

 20. BƏİ. B – 547. Xətti: təliq. Həjmi: 115 vər. Ölçüsü: 14 x 19 vər.

 21. BƏİ. B – 193. Həjmi: 39 vər. fars dilində.

 22. BƏİ. B – 1904. Həjmi: vər. 1a-14b (bir parça).

 23. BƏİ. B – 1881. Həjmi: vər. 1a-1b (bir parça).

 24. BƏİ. B – 1434. Həjmi: 12 vər. (bir parça).

 25. BƏİ. S – 832. Həjmi: vər. 1a-25a (bir parça).

 26. BƏİ. B – 777. Həjmi: vər. 44b-59b (bir parça).

 27. BƏİ. B – 3204/5. Həjmi: 48 vər.

 28. BƏİ. B – 4601/IV. Həjmi: vər. 46a-53b (bir parça).

 29. BƏİ. B – 5010. Həjmi: 80 vər.

 30. BƏİ. B – 6658. Həjmi: 77 vər.


b) BƏNGÜ-BADƏ


 1. İSK (Laləli qismi) – 1912. Tarixi: h.999 (m.1590/91). Həjmi: vər. 1b-14a.

 2. BMK. Add – 445. Tarixi: h.1041 (m.1631). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 105b-123a. Türk divanının sonunda.

 3. İTSMK (Xəzinə qismi). – 896. Tarixi: h.1063 (m.1653). Türk divanının sonunda.

 4. BKK – 406/1. Tarixi: h. 1064 (m.1654). Xətti: təliq. Həjmi: 118 vər. Ölçüsü: 14,5x19sm. Leyli və Məjnunun əvvəlində verilib.

 5. İz. SK – 2600. Tarixi: h. 1066 (m.1656). Xətti: təliq. Həjmi: vər. 194b-207a. Ölçüsü: 14 x 24sm.

 6. TƏİ - K – 19/2. Katibi: Mir Mehmed Haşim. Tarixi: h. 1068 (m.1658). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 140-158. Ölçüsü: 12,7 x 21,7sm.

 7. İz. MK518/3. Tarixi: h. 1077. (m. 1666/67). Həjmi: vər. 194-207. Fars və türk dillərində.

 8. MVAÜK – 1280. Katibi: Məhəmməd Sadiq. Tarixi: h.1079 (m.1668). Xətti: təliq. Ölçüsü: 17,3 x 26,7sm. Türk divanının sonunda.

 9. Bələdiyyə Yeni Bağışlar qismi353/ K. Tarixi: h. 1081. (m. 1670/71) Həjmi: 13 vər.

 10. PMK. Suppliment. – 1370. Katibi: Qütbəddin əl-Girmani. Tarixi: h.1082 (m.1672). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 129b-152. Ölçüsü: 14 x 21,5sm. Köçürülüb Bağdadda.

 11. AEXK3022/2. Tarixi: h. 1118. (m. 1706). Həjmi: vər. 122-137.

 12. TMMK – 15066. Tarixi: h.1232 (m. 1816/17) Xətti: nəs­təliq. Ölçüsü: 17x22 sm.

 13. TƏİ. PK – 97/33/x. Tarixi: h.1280 (m.1863). Xətti: nəstə­liq. Həjmi: vər. 181-184. Ölçüsü: 14-22,5 sm.

 14. DƏİ - 5197/II. Tarixi: h. 1308 (m.1881). Həjmi: vər. 148b (əvvəlindən bir parça). Ölçüsü: 30 x 51 sm.

 15. İMMK (Əli Əmiri əfəndi qismi) – 344. Katibi: Seyid Murtaza vələdi Mir Heydar. Tarixi: h. 1094 (m.1682/83). Həjmi: vər. 125-147. Köçürülüb Marağada.

 16. MVAÜK – 276. Katibi: Məhəmməd Qəzali. Tarixi: h.1197 (m.1783). Həjmi: vər. 128b-145a.

 17. Tərjüman qismi239/2. Tarixi: h. 1211 (m. 1796).

 18. REAŞİ SPb, S – 153. Tarixi: h.1239 (m.1823). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 9a-27a.

 19. VK KNK – 679. Tarixi: h. 1246 (m.1830/31). Xətti: təliq. Həjmi: 17 vər. Ölçüsü: 4,5 x 7,5 inj.

 20. REAŞİ SPb, S – 1774. Tarixi: XIX əsrin əvvəli. Xətti: nəstəliq.

 21. DƏİ – 5665/III. Tarixi: XIX əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 219b-237b. Ölçüsü: 18 x 30 sm.

 22. REAŞİ SPb, S – 754. Tarixi: XIX əsr. Xətti: nəstəliq.

 23. AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər əlyazması).–1746/II.

 24. «Bəngü Badə» nüsxələri:

a) Drezden. Biblioteka Reria Drezdenşi. № 362 və № 412.

b) Leypisk Leypisk kataloqu № 325; № 327 – v.76 db.

j) Sank-Peterburq. ŞİLK. № 540.

ç) Bodleyan Librari. № 2133

Bu nüsxələr M.Çunburun biblioqrafiyasından götürülüb. (s.81). 1. BÜK – 731. Həjmi: vər. 126b-129b. Sonu naqisdir.

 2. İSK (Əsəd Əfəndi) - 3440/6. Həjmi: vər. 161-165.

 3. İSK (Əsəd Əfəndi) - 3435/15. Həjmi: 210-214.

 4. İUK. T Y. – 1956. Katibi: Çevri Çələbi.

 5. İUK T.Y. – 5730. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 64b-80a.

 6. MVAÜK – 1080. Həjmi: vər. 61b-90a.

 7. MVAÜK – 339. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 47b-76b.

 8. SQPK – 53/1642. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 41b-54a. Ölçüsü: 13 x 19,5 sm.

 9. SPPK – 53/1642. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 41b-54b.

 10. Şəhid Əli kolleksiyası2726/11. Həjmi: vər. 262-272.

 11. TMK – 3225. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 6 vər. Ölçüsü: 12,5 x 21 sm.

 12. TÜK – 182. Həjmi: vər. 94b-95b.

 13. UNOK – 4959. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 81a-85a. Ölçüsü: 15 x 27 sm.

 14. BMK – 19; 445. Əli Nihat Tərlan nüsxəsi - 28/2. Həjmi: vər 113-119.BAKI NÜSXƏLƏRİ


 1. BƏİ. A – 459. Katibi: Əli Zəngbari. Tarixi: h.977 (m.1569). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 21 vər. Ölçüsü: 12 x 19 sm.

 2. BƏİ. S. – 773. Tarixi: h. 1094 (m.1682).

 3. BƏİ. A – 373. Tarixi: h. 1112 (m.1700). Həjmi: 9a-16b.

 4. BƏİ. B – 6614. Katibi: Molla Tağı bin Xudaynəjəf. Tarixi: h. 1218 (m.1803). Həjmi: vər. 7b-25b.

 5. BƏİ. B – 1768. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 16 vər. 1a-12b. Ölçüsü: 16 x 2 sm.

 6. BƏİ. B – 1685. Həjmi: vər. 42a-46a.

 7. BƏİ. M. 216. Katibi: Məhəmmədqasım. Həjmi: vər. 133b-151a.j) «SÖHBƏTÜL-ƏSMAR»

(DƏR KEYFİYYƏTİ-MEYVAĞAM).

BAKI NÜSXƏLƏRİ


 1. BƏİ. fond. 24, s.v. 442. Katibi: Salman Mümtaz. Həjmi: 19 vər. Ölçüsü: 22 x 34 sm. «Yemişlərin öküşməsi» və yaxud «Sörbətül-əsmar» adı ilə.

 2. BƏİ. fond 24, s.v. 433 Həjmi: 30 vər. Ölçüsü: müxtəlif­dir. Azərbayjan dilində. «Söhbətül-əsmar», Rübailər və qitələr. 3. Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə