BiBLİoqrafiya azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu məHƏMMƏd füzuliYüklə 3,81 Mb.
səhifə4/22
tarix24.12.2017
ölçüsü3,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

BƏİ. B – 2258. Katibi: Məhəmmədtağı Sidqi. Tarixi: 1874 – 1887. Həjmi: s. 189 a-192 a, Ölçüsü: 11 x 21 sm.

 • BƏİ. fond 24, s.v. – 442. Katibi: Salman Mümtaz. Tarixi: 1935. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 19 s. Ölçüsü: 22 x 34 sm. «Yemişlərin öküşməsi» və yaxud «Söhbətül-əsmar» adı ilə.

 • BƏİ. fond 24, s.v. – 443. Katibi: Salman Mümtaz. Tarixi: XX əsrin əvvəli. Xətti: nəstəliq. Həjmi: s. 10-25. Ölçüsü: 21 x 33 sm. «Meyvələrin söhbəti» və ya «Söhbətül əsmar» adı ilə.


  ç) YEDDİ JAM

  («Saqinamə» «Həft-jam»)


  1. MMK – 2668. Katibi: Həbibullah İsfahani. Tarixi: h. 959 (m. 1552). Saqinamə adı ilə «Fars divanı» nda verilib.

  2. İMK (Jərullah Vəliyəddin Əfəndi qismi) – 1670. Tarixi: h. 988 (m.1580). «Saqinamə» adı ilə farsja divanında.

  3. AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər qismi. Dəftər 1) – 4123. Tarixi: h.1032 (m.1622/23). Saqinamə adı ilə fars diva­nında.

  4. BMK – 305 (Or. 4911). Tarixi: h.1036 (m.1627). «Saqi­namə» adı ilə fars divanının 118 b vərəqindən başlayır.

  5. TUK – 2591/123. Tarixi: h. 1041 (m.1631). «Həft-jam adı ilə.

  6. İNOK – 4195. Tarixi: h. 1057. (1643). Həjmi: mükərrər (təkrar) vərəqdə 221-331.

  7. TMMK – 2665/30. Tarixi: h. 1060 (m.1650). «Həft-jam» adı ilə.

  8. TMMK – 13922. Tarixi: h. 1060 (m. 1650). Qarışıq xət­lər­lə. Həjmi: s.775-789. Ölçüsü: 16 x 26,5 sm. «Saqi­namə» ya «Həft-Jam» Füzuli adı ilə.

  9. Nəjib Paşa Kolleksiyası333/9. Tarixi: h.1062. (m.1651/52). Həjmi: vər. 374-379.

  10. TUK – 2950/50. Tarixi: h.1064 (m.1653). «Həft-jam» adı ilə.

  11. TUK – 1427/23. Tarixi: h.1074 (m.1663). «Həft-jam» adı ilə.

  12. İUK, F.Y. – 833. Tarixi: XVII əsr. «Saqinamə» adı ilə.

  13. İNOK – 4437/13 – 5001/4. Tarixi: h. XII (XVIII) əsr. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 236-242. Ölçüsü: 20,1 x 29,3 sm. «Saqinamə» adı ilə.

  14. TUK – 2473/3. Tarixi: h. XII (m. XVIII) əsr. Xətti: nəstəliq. «Həft-jam» adı ilə.

  15. Arif Hikmət Kolleksiyası3691. Tarixi: h. 1229. (m. 1813/14).

  16. DƏF – 1943/II. Tarixi: h. 1242 (m.1826). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 104 b – 114. Ölçüsü: 13,5 x 23,5 sm. «Saqi­namə» adı ilə.

  17. DƏF – 875/II. Tarixi: h. 1249 (m. 1833). Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 197b – 208a. Ölçüsü: 13 x 24 sm. «Saqina­mə» adı ilə.

  18. SQPK – 53/1642. Xətti: nəstəliq. Həjmi: vər. 29 b - 36 a. Ölçüsü: 14 x 20 sm. «Saqinamə» adı ilə «Su» qəsidəsi vər. 41a - da verilib.

  19. BENQALYA ASİYA jəmiyyəti əlyazmaları - № 667. «Həft-jam» adı ilə.

  20. İSK. F.Y. – 339. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 67b-81b. Ölçüsü: 12 x 20,5 sm.

  21. İUK. F.Y. – 339. Həjmi: vər. 67b-81b. «Saqinamə» adı ilə.

  22. İUK. T.Y. – 4097. Həjmi: vər. 232- 235. «Saqinamə» adı ilə.

  23. İUK. T.Y. – 5730. Həjmi: vər. 80a-91a. «Saqinamə» «Divan» və «Bəngü-badə» dən sonra verilib.

  24. Məşəd. Fərəh kolleksiyası – 83. «Həft-jam» adı ilə.

  25. Nəjib Paşa Kolleksiyası230/2/ A/TDK. Həjmi: vər. 54-62. (təqribən 325 beyt).

  26. REAŞİ SPb. S – 458. «Həft-jam» adı ilə.

  27. TSM – 143/20. «Həft-jam» adı ilə.

  28. UNOK - № 4437/13 – 5001. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 236-242. «Saqinamə» adı ilə.

  29. UNOK – 3675/7. – m.4195. Xətti: təliq. Həjmi: vər. 227-231. «Saqinamə» adı ilə.


  7. NƏSR ƏSƏRLƏRİ
  a) HƏDİQƏTÜS-SÜƏDA


  1. QTTT – 81. Katibi: Mir Əli Hərəvi. Tarixi: h. 953 (m.1546). Xətti: nəstəliq. 17 miniatür var.

  2. KYAK – 128 (118). Tarixi: h.954 (m.1547). Xətti: təliq. Həjmi: 247 vər.

  3. UNOK – 2806/3282. Tarixi: h. 970 (m.1562/63). Xətti: təliq. Həjmi: 313 vər.

  4. İTSMK. V. 266-267. Katibi: Məhəmməd. Tarixi: h. 972 (m.1564/65). Xətti: nəsx. Həjmi: 197 vər. Ölçüsü: 14,5 x 21 sm. Azərbayjan dilində.

  5. İSK (Bağdadlı Vəhbi qismi) – 1686. Tarixi: h. 974 (m.1566/67). Xətti: təliq. Həjmi: 302 vər.

  6. AUDTĞFK (Müzəffər Ozak əlyazmaları) – 111. Katibi: Şərif b. Əhlullah əl-Heyni əl – Qazeruni. Tarixi: h. 974 (m.1567). Xətti: nəsx. Həjmi: 341 vər. Ölçüsü: 18 x 26 sm.

  7. ADTFK (Müzəffər Ozak) - № 1/1232 a. Tarixi: h.974. (m.1566/67).

  8. AMK. A – 3945. Tarixi: h. 975 (m. 1567/68).

  9. İUK . 5465. Tarixi: h. 979 (m. 1571/72).

  10. AUDTĞFK (İsmail Saib Sənjər əlyazmaları) – 4062/II. Katibi: Hüseyn b.Əli. Tarixi: h. 980 (m.1572). Xətti: təliq. Həjmi: 221 vər. Ölçüsü: 13 x 20,5 sm.

  11. İTSMK. B.N. – 1200. Tarixi: h. 981 (m.1573/74). Xətti: təliq. Həjmi: 172 vər. Ölçüsü: 19,5 x 26,4 sm.

  12. İMMK (Jərullah Vəliyəddin əfəndi) – 1594. Tarixi: h. 982 (m. 1574/75). Həjmi: 253.

  13. AUDTĞFK (İsmail Saib Sənjər əlyazmaları) –1766/II. Tarixi: h. 983 (m. 1575). Həjmi: 10+252 vər. Ölçüsü: 14 x 20 sm.

  14. KMMK2272. Tarixi: h. 985 (m. 1577). Həjmi: 223 vər.

  15. KMMK – 2285. Katibi: Məhəmməd. Tarixi: h. 985 (m.1577/78). Xətti: nəsx. Həjmi: 223 vər. Ölçüsü: 20 x 30 sm.

  16. İBÜK – 5249. Katibi: İbrahim b. Abdullah. Tarixi: h. 986 (m.1578). Xətti: nəsx. Həjmi: 260 vər. Ölçüsü: 13 x 20 sm.

  17. İST (Darül-məsnəvi Mehmed Murad qismi) – 628. Tarixi: h. 986 (m. 1578).

  18. İMK (Həkimoğlu Əli Paşa qismi) – 740. Tarixi: h. 986 (m. 1578/79). Həjmi: 254 vər.

  19. MMEXK (Tarix) – 1395. Tarixi: h. 987 (m.1579/80).

  20. AMK. A – 3332. Tarixi: h. 988 (m. 1580/81).

  21. İNOK – 1953/2367. Katibi: Əli b. Abdullah. Tarixi: h. 989 (m. 1581). Xətti: nəsx. Həjmi: 274 vər.

  22. İÜHJAK (Kəmankeş qismi) – 190. Tarixi: h. 989 (m. 1581).

  23. BAK. vat. Turjo – 277. Katibi: Abdullah b. Qaybullah. Tarixi: h. 989 (m.1581/82). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 271 vər. Ölçüsü: 13 x 20 sm.

  24. AUDTJFK (Mustafa Çon qismi) – A-361 (Dəmirbaş 46953). Katibi: Dərviş Eşq Bardağı. Tarixi: h. 990 (m.1582). Xətti: təliq. Həjmi: 480 vər. Ölçüsü: 12 x 21 sm.

  25. İBÜK – 5328. Katibi: Məhəmməd b. Yusif. Tarixi: h. 990 (m. 1582). Xətti: nəsx. Həjmi: 185 vər. Ölçüsü: 15 x 20,8 sm.

  26. KRƏK – 981. Katibi: Mustafa b. Kuri əl-Ğundi. Tarixi: h. 990. (m.1582). Xətti: təliq. Həjmi: 186 vər. Ölçüsü: 12 x 21,5 sm. Köçürülüb İstanbulda.

  27. BDK – 5328. Tarixi: h. 990 (m. 1582).

  28. QDK – 504 j. 1, s.123-4. Tarixi: h. 990 (m.1582).

  29. İSK (Xalet Əfəndi) – 193. Tarixi: h. 990 (m.1582).

  30. VAK. Turço – 153. Tarixi: h. 990 (m.1582).

  31. BMK. Add – 18809. Tarixi: h. 991 (m.1583). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 207 vər. Ölçüsü: 5,4 x 8 inq.

  32. İTSMK. A 2663. Tarixi: h. 992 (m.1584). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 205 vər. Ölçüsü: 12,3 x 20,5 sm.

  33. TSMK – 446. Tarixi: h. 992 (m.1584). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 250 vər.

  34. AUDTJFK. A – 422 (Dəmirbaş № 47768). Katibi: Abdullah b. Süleyman. Tarixi: h. 993 (m.1585). Xətti: təliq. Həjmi: 277 vər. Ölçüsü: 13 x 20,5 sm.

  35. MVAÜK – 550. Katibi: İbni Yusif. Tarixi: h. 993 (m.1585). Xətti: təliq. Həjmi: 242 vər. Ölçüsü: 11 x 18 sm.

  36. LUK – 14367. Tarixi: h. 993 (m. 1585). Xətti: təliq. Həjmi: 204 vər. 19 sətr, Ölçüsü: 20,3 x 12 sm.

  37. MMEXK – 1396. Tarixi: h.993 (m.1585).

  38. İKK – 283. Tarixi: h.994 (m.1585).

  39. İAMK – 1288. Katibi: Abdullah əl-Katib əş-Şirazi. Tarixi: h.994 (m.1585/86). Xətti: təliq. Həjmi: 152 vər. Ölçüsü: 7,5 x 15 sm.

  40. İSK (Həsib Əfəndi qismi) – 343. Tarixi: h.994 (m.1585/86).

  41. İsmayıl Özdoğan nüsxəsi. Tarixi: h. 994 (m.1585/86). Xətti: nəsx.

  42. İSK – 2150. Tarixi: h.994 (m.1585/86).

  43. KMMK – 2286. Tarixi: h. 994 (m.1585/86). Xətti: təliq. Həjmi: 236 vər. Ölçüsü: 16 x 25 sm.

  44. KMMK – 2273. Tarixi: h. 994 (m.1585/86). Həjmi: 531 s. Ölçüsü: 15,5 x 25,5 sm.

  45. BAK. vat. Turjo – 153. Katibi: Xosrov b. Abdullah. Tarixi: h.995 (m.1586/87). Xətti: nəsx. Həjmi: 245 vər. Ölçüsü: 16 x 24 sm.

  46. İTSMK (Əhməd III qismi) – 2663. Tarixi: h. 995 (m. 1586/87).

  47. BAK. Borç. Turjo – 6. Tarixi: h. 995 (m.1586/87). Xətti: nəsx. Həjmi: 183 vər. Ölçüsü: 12 x 20 sm.

  48. KMMK – 2272. Tarixi: h. 996. (m. 1587). Xətti: nəsx. Həjmi: 223 vər, 17 misra. Ölçüsü: 19,5 x 30,2 sm. Bu nüsxənin tarixi üçün bax Konya Mövlana muzeyi əlyazmalar kataloqu. 3 jilddə, j II, s. 295).

  49. İAMK – 1278. Tarixi: h. 996 (m. 1587/88). Xətti: nəsx. Həjmi: 213 vər. Ölçüsü: 9,3 x 18 sm.

  50. İSK (Yozqat) – 821. Tarixi: h. 996 (m.1587/88).

  51. İUK – 897. Tarixi: h. 996 (m. 1587).

  52. QAMK – 4764. Katibi: Pir Məhəmməd Şəhr be-Qurd ibn Hüsam. Tarixi: h. 997 (m. 1588). Xətti: nəsx. Həjmi: 238 vər. Sətir sayı 17. Ölçüsü: 14 x 21 sm.

  53. İSK (Pərtov Paşa) – 506. Tarixi: h. 997 (m. 1588/89).

  54. Əbdülqədir Qaraxanın şəxsi nüsxəsi. Tarixi: h. 997 (m. 1588/89). Köçürülüb: Ədirnədə.

  55. AMK. A – 144. Tarixi: h. 997 (m. 1588/89).

  56. AMK. A – 794. Tarixi: h. 997 (m. 1588/89).

  57. PMK. Supplement – 1227. Katibi: Məhəmməd b. Xeyrullah. Tarixi: h. 998 (m.1589). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 221 vər. Ölçüsü: 17,5 x 23,8 sm.

  58. İBÜK – 5250. Tarixi: h. 998 (m.1589). Xətti: təliq. Həjmi: 248 vər. Ölçüsü: 12 x 20 sm.

  59. UNOK – 1952/2367. Katibi: Məhəmməd b. Əbu əl-Xuda. Tarixi: h. 999 (m. 1590/91). Xətti: nəsx. Həjmi: 368 vər.

  60. PMK – 92. Katibi: Molla Həsən əl-Qüdsi oğlu Molla Məhəmməd. Tarixi: h. 999 (m.1590/91). Xətti: nəsx. Həjmi: 302 vər. Ölçüsü: 15 x 21,5 sm.

  61. AMK. A – 28044. Tarixi: h. 999 (m.1590/91).

  62. Bağdad Vəqiflər kitabxanası – 4882. Tarixi: h. 999 (m. 1590/91).

  63. İSK (Qazızadə qismi. Şahzadə Cami) – 357. Tarixi: h. 999 (m. 1590/91).

  64. UUK. SSSÜ st – 83. Tarixi: h. 1000 (m. 1592). Xətti: şikəstə. Həjmi: 236 vər.

  65. BMK. Add. 10001. Katibi: Nasih b. Hacı Fərhad. Tarixi: h. 1001 (m.1592). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 226 vər. Ölçüsü: 5 ¼ -8 ¼ inj.

  66. AMK. A – 70. Tarixi: h. 1001 (m. 1592/93).

  67. MMEXK – 8376. Tarixi: h. 1001 (m. 1592/93).

  68. LUK -508. Tarixi: h. 1002 (m. 1593/94). Xətti: nəsx. Həjmi: 261 vər. Sətr sayı 17. Ölçüsü: 26 -16,5 sm.

  69. İSK (Antaliya Təkəlioğlu) – 747. Tarixi: h.1003 (m. 1594/95). Həjmi: 233 vər.

  70. BMK. Or. – 7301. Tarixi: təxminən h. 1004 (m. 1595/96).

  71. MVAÜK – 655. Katibi: Əli b. Ramazan b. Mustafa. Tarixi: h. 1005 (m.1597). Xətti: təliq. Həjmi: 238 vər. Ölçüsü: 13 x 20 sm.

  72. TUK – 3914. Tarixi: h. 1005 (m.1596). Xətti: nəsx. Həjmi: 201 vər. Ölçüsü: 12 x 20 sm.

  73. MAQK – 1672. Tarixi: h. 1005 (m. 1596). Xətti: nəstəliq.

  74. BMK. Or. – 12009. Tarixi: h. 1005 (m. 1596/97).

  75. PMK – 70. Tarixi: h. 1005 (m.1597). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 252 vər. Ölçüsü: 15,5 x 25,5 sm.

  76. ADTFK – 180/II. Tarixi: h. 1006 (m. 1597/98).

  77. Kəmal Ədib Kürkçüoğlunun şəxsi nüsxəsi. Katibi: əl-Rza Məhəmməd b. Əbdülqədir b. Kamal b. Can Paşa əl-Səlaniki. Tarixi: h. 1007 (m. 1598/99).

  78. İDMK – 6668/7. Tarixi: h. 1007 (m. 1598/99).

  79. KMMK – 4985. Tarixi: h. 1007 (m. 1598/99). Xətt: təliq. Həjmi: 227 vər, Ölçüsü: 11,5 x 19,5 sm.

  80. MAQK – 1673. Tarixi: h. 1008 (m.1599). Xətti: nəsx.

  81. Maj. EAK – 168. Tarixi: h. 1010 (m. 1601). Xətti: rika. Həjmi: 178 s. Ölçüsü: 18,2 x 11 sm. Bağdadda köçürülüb.

  82. PMK – 1088. Tarixi: XVI əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 275 vər. Ölçüsü: 17 x 29 sm.

  83. BMK. Add – 7854. Tarixi: XVI əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 307 vər. Ölçüsü: 7 x 13 sm.

  84. KMMK. j. 835. Tarixi: XVI əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 193 vər. Ölçüsü: 17,5 x 28,5 sm.

  85. İTSMK (Bağdat Köşkü qismi) – 266. Tarixi: XVI əsr.

  86. PMK – 110. Tarixi: XVI əsrin sonları. Xətti: nəsx. Həjmi: 303 vər. Ölçüsü: 15 x 21 sm.

  87. İTİƏM-t-7 (Əsir əfəndi, kitab – 1680). Tarixi: XVI əsrin sonu. Xətti: təliq. Həjmi: 252 vər. Ölçüsü: 16 x 21 sm.

  88. ATTQK – 334. Tarixi: h. 1009 (m.1600/01).

  89. İUK – 143. Tarixi: h. 1011 (m.1602).

  90. QDK. s – 1505. Tarixi: h. 1011 (m.1602/03).

  91. İBÜK – 5327. Katibi: Əlib. Hajı Bali. Tarixi: h.1011 (m.1602) Xətti: təliq. Həjmi: 273 vər. Ölçüsü: 11 x 19,2 sm.

  92. Konya Həmdəm Çələbi Vəkfi – 101. Tarixi: h. 1013 (m. 1604/05).

  93. BMK. Add – 11528. Katibi: Mahmud b. Hajı Rəjəb əl-Fərəh Kirmani. Tarixi: h.1014 (m.1606). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 250 vər. Ölçüsü: 5 x 8 inj.

  94. MAQK – 15135. Tarixi: h. 1015. (m. 1606).

  95. QAMK – 10752. Katibi: Məhəmməd Nəsir. Tarixi: h. 1016 (m.1607). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 184 sm. Sətir sayı: 17. Ölçüsü: 20 x 29 sm.

  96. İSK (Mehmed. Hafiz əfəndi qismi) – 238. Tarixi: h.1017 (m.1608).

  97. İstanbul YOOK – 30565. Tarixi: h. 1018 (m.1609/10).

  98. İSK (Əminönü yazma bağışlar) – əski № 32. Tarixi: h. 1019 (m.1610/11).

  99. İUK – 728. Tarixi: h. 1021 (m.1612).

  100. İUK – 2658. Tarixi: h.1021 (m.1612/13). Həjmi: 176 vər. Ölçüsü: 8,2 x 14,3 sm.

  101. MMEXK – 1397. Tarixi: h. 1021 (m. 612/13).

  102. İSK (Yəhya əfəndi dərgahi qismi) – 4378. Tarixi: h.1022 (m.1613).

  103. İSK (Antalya-Təkəli oğlu) – 751. Tarixi: h.1023 (m.1614/15). Həjmi: 168 vər.

  104. İUK – 1961. Tarixi: h. 1023 (m.1614/15).

  105. ATTQK - 447. Tarixi: h. 1023 (m.1614/15).

  106. BEXK – 4352. Tarixi: h.1025 (m.1616).

  107. Albay Saim Sələk (özəl). Tarixi: h.1027 (m.1617/18).

  108. İTİƏM – 1967. Tarixi: h. 1027 (m.1617/18 – ji ildən əvvəl. Miniatürlü.

  109. BAK. vat. Turjo – 138. Tarixi: h. 1027 (m.1617/18). Xətti: nəsx. Həjmi: 134 vər. Ölçüsü: 17 x 25,7 sm.

  110. PMK. Supplement – 474. Katibi: Dərviş Həsən. Tarixi: h.1029 (m.1620). Xətti: nəsx. Həjmi: 310 vər. Ölçüsü: 14,5 x 20,5 sm.

  111. Xərqeyi Səadət – 345. Tarixi: h. 1029. (m. 1619).

  112. İUK – 6351. Tarixi: h.1037 (m.1627). Xətti: şikəstə. Həjmi: 263 vər. Ölçüsü: 11 x 19 sm.

  113. İUK – 6174. Tarixi: h. 1038 (m.1628). Xətti: təliq. Həjmi: 205 vər. Ölçüsü: 14,5 x 20,5 sm.

  114. İTSMK (Xəzinə əmanəti) – 68. Tarixi: h.1029 (m.1619/20).

  115. MMK – 1397. Tarixi: h.1031 (m.1621/22)

  116. İSK (Lalə İsmail qismi) – 351. Tarixi: h.1048 (m.1638).

  117. BMK. Add – 5989. Tarixi: h. 1052 (m.1642/43).

  118. İSK – 53/8. Tarixi: h.1065 (m.1655). Həjmi: 128 vər. Ölçüsü: 19,6 x 32,6 sm.

  119. MGJK – 719. Tarixi: h.1075 (m.1664). Xətti: nəsx.

  120. BKK – 234. Tarixi: h.1081 (m.1670). Xətti: divani. Həjmi: 179 vər. Ölçüsü: 13 x 20,5 sm.

  121. İrak Arşiv – 2494. Tarixi: h.1084 (m.1673/74).

  122. BEXK (Harajji oğlu) – 950. Tarixi: h.1084 (m. 1673/74). Həjmi: 206 vər.

  123. İSK (Yazma bağışlar) – 2261. Tarixi: h.1087 (m.1676/77).

  124. AUDTJFK (İsmail Saib Sənjər qismi) – 446/1. Tarixi: h.1089 (m.1678/79). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 279 vər. Ölçüsü: 11,7 x 19,8 sm.

  125. İMMK (Həkimoğlu Əli Paşa qismi) – 741. Katibi: Hajəm Qulu. Tarixi: h.1092 (m.1681). Xətti: təliq. Həjmi: 251 vər.

  126. İSK (Rəisikitab qismi) – 628. Tarixi: h. 1097 (m.1685).

  127. TSM – 8230. Tarixi: h. 1101 (m.1689/90). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 135 vər. Ölçüsü: 21 x 28,5 sm.

  128. İUK – 6348. Katibi: Əli Mələk. Tarixi: h.1107 (m.1695/96). Həjmi: 153 vər. Ölçüsü: 17 x 27 sm.

  129. KMMK. j. 909. Tarixi: h. 1107 (m.1695). Xətti: təliq. Həjmi: 297 vər. Ölçüsü: 11,5 x 19,5 sm.

  130. EXHP -224. Tarixi: h. 1111 (m.1699/1700).

  131. PMK -108. Tarixi: XVII əsrin əvvəli. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 282 vər. Ölçüsü: 14 x 21 sm.

  132. PMK – 109. Tarixi: XVII əsrin əvvəli. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 236 vər. Ölçüsü: 14,5 x 21,5 sm.

  133. Hindistan. sjm. Səri № 20. Tarixi: XVII əsrin əvvəli.

  134. İSK (Zühdü bəy qismi) – 458. Tarixi: XVII əsr.

  135. ATTQK – 293. Tarixi: XVII əsr.

  136. İTSMK (Əmanət xəzinəsi). -1199-2000. Tarixi: h. 1114 (m.1702/03). Xətti: təliq. Həjmi: 326 vər. Ölçüsü: 16 x 24 sm.

  137. İSK – 824. Tarixi: h. 1118 (m.1706/07).

  138. İASK – 3180. Katibi: Şahmur b. Haşim. Tarixi: h. 1143 (m.1730)-jü ildən əvvəl. Xətti: təliq. Həjmi: 226 vər. Ölçüsü: 18 x 28,2 sm.

  139. İSK (Xalet əfəndi) – 194. Tarixi: h.1158 (m.1745).

  140. İUK – 1476. Katibi: Vəli b Əli Təkəli. Tarixi: XVIII əsrin əvvəli. Xətti: təliq. Həjmi: 252 vər. Ölçüsü: 14,4 x 23,4 sm. Köçürülüb. Bağdatda.

  141. BDK. MS. or. ost. – 1620. Tarixi: h. 1165 (m.1751/52). Xətti: nəsx. Həjmi: 145 vər. Ölçüsü: 17 x 21 sm.

  142. AÇK – 2064. Tarixi: h. 1170 (m.1756/57).

  143. İAMK – 179. Tarixi: h.1182 (m.1768)-ji ildən əvvəl. Həjmi: 298 vər. Ölçüsü: 14 x 20 sm.

  144. İÜHSAK – 790. Tarixi: h.1196 (m.1781)-ji ildən əvvəl.

  145. Məsjidi-Əzim – 1716. Tarixi: h. 1198. (m. 1783/84). Həjmi:180 vər.

  146. QDK. s. 1507. Tarixi: h.1204. (m.1789/80).

  147. İSK (Pərtəvniyal) – 847. Tarixi: h.1206 (m.179/92) – ji ildən əvvəl.

  148. RÜK – 18. Tarixi: h.1209 (m.1794). Xətti: nəstəliq.

  149. İSK (Yozqat) – 858. Tarixi: h.1211 (m.1796/97).

  150. İTSMK – 345. Tarixi: h. 1229 (m.1794/95). Xətti: təliq. Ölçüsü: 12 x 19 sm.

  151. QAMK – 2708. Tarixi: h. XII (m. XVIII) əsr. Xətti: nəstəliq. Həjmi: 145 vər. Sətir sayı: 21. Ölçüsü: 20 x 31 sm.

  152. AMMK. A – 3429. Tarixi: XVIII əsr.

  153. BEXK – 4103. Tarixi: h.1217 (m.1802/03)-ji ildən əvvəl.

  154. MVAÜK – 641. Katibi: Bəktaş b. Həsən Ağjahisari. Tarixi: h.1218 (m.1803/04). Xətti: təliq. Həjmi: 163 vər. Ölçüsü: 15,5 x 22,3 sm.

  155. BEXK – 1208. Tarixi: h.1218 (m.1803/04)-ji ildən əvvəl.

  156. TMK – 3233. Tarixi: h.1221 (m.1806). Xətti: nəsx. Həjmi: 214 vər.

  157. BKK – 235. Katibi: Eyşən Xajə ibn Səadət Xajə Əndigani. Tarixi: h.1223 (m.1808). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 387 vər. Ölçüsü: 13 x 22,5 sm.

  158. İUK – 6172. Tarixi: h. 1235 (m.1819). Xətti: nəsx. Həjmi: 238 vər. Ölçüsü: 16,5 x 21 sm.

  159. DƏF – 691. Tarixi: h.1241 (m.1825). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 275 vər. Ölçüsü: 13,5 x 25,5 sm.

  160. DƏF – 8074. Tarixi: h. 1241 (m.1825/26).

  161. BEXK (Morali) – 766. Tarixi: h. 1241 (m. 1825/26).

  162. MVAÜK – 520. Katibi: Əli Turabi. Tarixi: h. 1245 (m.1829). Xətti: nəsx. Həjmi: 269 vər. Ölçüsü: 11,5 x 16,7 sm.

  163. QAMK – 6554. Katibi: Mirşüjaəddin bin Kərbəlai Seyid Nəsrullah Təbrizi. Tarixi: h. 1253 (m.1838). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 149 vər. Sətir sayı: 25. Ölçüsü: 22 x 35 sm.

  164. AUDTJFK (Müzəffər Ozakdan alınan Əjəm Mahmud – Raif Yelgənçi kitabları) – 145/4 (945). Tarixi: h. 1254 (m.1838)-jü ildən əvvəl. Xətti: təliq. Həjmi: 298 vər. Ölçüsü: 12,3 x 20,1 sm.

  165. İUK – 377. Tarixi: h. 1257 (m.1841).

  166. MAQK 9670. Tarixi: h. 1271 (m. 1854).

  167. DƏİ – 12132. Tarixi: h. 1273 (m. 1856/57).

  168. AMK. B – 302. Tarixi: h. 1274 (m. 1857/58)-jü ildən əvvəl.

  169. DƏİ – 9156. Tarixi: h. 1274 (h. 1857/58)

  170. LUK – 14636. Tarixi: h. 1280 (m. 1864). Xətti: təliq. Həjmi: 406 vər. Ölçüsü: 24,6 x 16,5 sm. 21 sətr.

  171. DƏİ – 8535. Tarixi: h. 1294 (m.1877).

  172. DƏİ – 5034. Tarixi: h. 1297 (m.1880). Xətti: nəstəliq. Həjmi: 263 vər. Ölçüsü: 15 x 26 sm.

  173. QXK – 5957/59. Əli Əfəndi Helmi Dağistani. Xidviyyə ki­tabxanasının kataloqu. Misir, h.1306 (m.1888) s.198-199.

  174. QXK – 5958/60. Əli Əfəndi Helmi Dağistani. Xidviyyə ki­tab­xanasının kataloqu. Misir, h.1306 (m.1888) s.198-199.

  175. QXK – 5959/61. Əli Əfəndi Helmi Dağistani. Xidviyyə ki­tab­xanasının kataloqu. Misir, h.1306 (m.1888) s.198-199.

  176. İSK (Yazma bağışlar) – 1472. Tarixi: h.1312 (m.1894/95).  177. Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə