Bilag samarbejde om indlæggelseYüklə 17,85 Kb.
tarix02.06.2018
ölçüsü17,85 Kb.
#47401


Vejledende retningslinjer for indlæggelse og behandling af patienter med anoreksi og bulimi i Endokrinologisk afdeling

Formål 1

Formålet med bilaget er at give klarhed over Endokrinologisk afdelings behandling af patienter med anoreksi og bulimi. 1

1

Kriterier for akut indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling – vejledende retningslinjer 1Aftale om indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling 1

Undersøgelser ved indlæggelsen 1

Ved indlæggelse udfærdiges behandlingsplan mhp. 2

Behandling 2

1.Tvang 2

2.Sondeernæring 2

Forebyggelse af reernæringssyndrom 2

Medicinsk behandling (alle) 2

Ved mangeltilstande 3

Psykofarmaka 3

Efter somatisk behandling 3

Referencer 3Formål

Formålet med bilaget er at give klarhed over Endokrinologisk afdelings behandling af patienter med anoreksi og bulimi.

Kriterier for akut indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling – vejledende retningslinjer


BMI<13 (eller 1% percentil ved børn< 6 år)

Vægttab>30%/3 mdr. eller 20%/4 uger

Systolisk BT<80 mmHg

Puls<40/min

Lungestase

Svære væske- og elektrolytforstyrrelser (se-K<2,5 mmol/l, se-Na<120 mmol/l, standard bicarbonat>40 mmol/l, pH over 7,5, se-fosfat<0,6 mmol/l)

Bevidsthedssvækkelse/kognitiv svækkelse

Svær myopati (f.eks. vanskelighed ved at gå på trapper)

Manifest reernæringssyndrom (↓ fosfat, ↓ K, ↓ Na. Obs på risiko for pontin myolinolyse ved for hurtig korrektion af se-Na)

Aftale om indlæggelse i Endokrinologisk Afdeling


Indlæggelse sker efter aftale med overlæge i ambulatorium for Spiseforstyrrelser i Klinik Børn og Unge, tlf. nr. 97643000 og Endokrinologisk bagvagt , Endokrinologisk Afdeling, kode 88-317, eller stedfortrædere.
Overflytning sker i dagtid. Ved uopsættelige tilfælde kontaktes bagvagten.

Undersøgelser ved indlæggelsen


Almen somatisk vurdering

Neurologisk undersøgelse

Højde, vægt, BT, puls, temperatur og BMI

EKG


Anoreksi startpakke (infektionstal, hæmatologi, væsketal, levertal, se-amylase, se-albumin, kalciummetabolisme, se-mg, se-fosfat, thyroideastatus, p-glukose, evt. vitaminer) og evt. transglutaminase A

Evt. røntgen af thorax

Ved forlænget QT-interval eller svære elektrolytforstyrrelser, så som se-K<2,0 mmol eller se-K <2,5 mmol/l + kardielle symptomer, overvåges pt. på skop efter aftale med vagthavende i Intensiv Afdeling.

Ved indlæggelse udfærdiges behandlingsplan mhp.


Monitorering af somatisk tilstand

Væskeskema

Vægtmåling ved indlæggelse herefter dagligt efter vandladning samt før morgenmad

Ved anoreksi kontrolleres dagligt Na+, K+, se-creatinin, phosphat, evt. EKG.

Kostplan (se nedenfor)

Tilsyn fra læge fra Klinik Børn og Unge snarest, tlf. nr: 97643000

Pt. tilknyttes fast kontaktlæge og kontaktsygeplejerske. Behandlingsplan udfærdiges i samarbejde med tilsyns gående psykiater.
Det er muligt i dagtid at opnå kontakt med overlæge fra Ambulatorium for Spiseforstyrrelser ved afklarende spørgsmål. I tilfælde af at patienten ikke spiser tilfredsstillende/tvangsforanstaltning overvejes eller allerede er iværksat går overlæge fra Spiseforstyrrelsesambulatorium dagligt stuegang på patienten. I weekender og på helligdage varetages stuegangen af psykiatrisk bagvagt.

Behandling


Stabilisering af pt. somatisk.

Trombose profylakse f.eks. innohep overvejes hvis patienten er immobiliseret.


Attituden over for patienten skal være venlig, bestemt, autoritativ, ikke diskuterende, og omsorgsgivende.
Ved akut indlæggelse anbefales pt. at være sengeliggende med ledsaget toiletbesøg.
Person til stede under og efter måltiderne indtil 1 time efter.
Behov for fast vagt vurderes. Eventuel fast vagt skal så vidt muligt have psykiatrisk erfaring/erfaring med pleje af spiseforstyrrede patienter.

1.Tvang


Såfremt pt. ikke spiser tilfredsstillende inden for de første 1-2 døgn, anlægges nasogastrisk sonde. Såfremt pt. modsætter sig behandling, kan tvangsbehandling være indiceret med tvangsindlæggelse og udstationering på medicinsk afdeling. Der udfærdiges i så fald journalnotat og relevante papirer i henhold til tvangsforanstaltning. Tvangsbehandling kan kun iværksættes efter aftale med somatisk overlæge og psykiatrisk overlæge, se særskilt vejledning vedrørende tvangsbehandling.

2.Sondeernæring


Sondeernæring efter aftale, f.eks. Nutrition energi (1,5 kcal. pr. ml.).
Ernæringsterapi opstartes i henhold til sundhedstyrelsens rekommandationer med 20-30 evt. 50 kcal. pr. kg svarende til ca. 500-800 ml pr.døgn Nutrition energi (750-1200 kcal./3000-5000 kjoule), forøges oftest med 200-300 kcal. hver anden til tredje dag evt. med op til 400 ml (600 kcal./2500 kjoule) hver anden dag til op til 3000 kcal. (12000 kjoule) mhp. at opnå vægtøgning ½-1 kg pr. uge.Der skal evt. konfereres med diætist.


Forebyggelse af reernæringssyndrom


Elektrolytforstyrrelse og væskebalance korrigeres før ernæringsterapi påbegyndes. Dette foregår peroralt. Kun ved meget svær elektrolytderangering kan intravenøs korrektion være nødvendig, hvilket i praksis er meget sjældent.

Medicinsk behandling (alle)


Tablet Multivitamin 1 tablet x 1 dgl., kosttilskud.
Tablet Tiamin á 300 mg, 1 tablet x 1 dgl., kosttilskud.

Tablet B-combin forte 1 x 1 dgl., kosttilskud.

Injektion Tiamin 2-400 mg x 2-4 iv. bør overvejes før glukoseinfusion samt ved reernæringssyndrom eller mistanke herom. Glukoseinfusion bør kun gives såfremt andre metoder, såsom sondeernæring og infusion af NaCl, er forsøgt.

IV væske bør så vidt muligt undgås. Væske gives pr. os eller i sonde.Ved mangeltilstande


Fosfatmangel: Kan forebygges ved rutinemæssig tilførsel af 250 ml letmælk x 3 dgl. evt. mere ved behov herfor i den første uge af indlæggelsen eller til stabilt fosfatniveau er opnået. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, ordineres tablet fosfat 500 mg (200 mg monokaliumfosfat + 300 mg dinatriumfosfat) 1-3 tablet dgl. efter klinisk skøn og paraklinisk vurdering - evt. daglige prøver. Tabl. fosfat udleveres fra apoteket. Hypofosfatæmi for voksne <76 mmol/l, grænseværdien hos børn er højere <1,30 mmol/l.
Hæmatologiske: Ændret erytrocytfunktion som følge af mangel på 2,3 DPG med skift i iltbindingskurven og risiko for iskæmi.
CNS: Kramper, konfusion, bevidsthedssvækkelse, delir.
Kardielt: Arytmier, hypotension, insufficiens, ekssudat.
Myopati: Rhabdomyolyse, hvorved s-fosphat normaliseres og maskerer hypofosphatæmien. muskelsvaghed.
Kaliummangel: Mixt. Kaliumklorid 10-20 ml x 1-3 dgl.
Magnesiummangel: Tablet Mablet 360 mg 1-3 tablet dgl.
D-vitaminmangel: Efter gældende retningslinjer.
B12- mangel: Tablet Betolvex x 1 mg x 1 dgl. eller inj. Betolvex efter gældende retningslinjer.

Psykofarmaka


Efter aftale med psykiater fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling A.

Efter somatisk behandling


Når patienten er somatisk stabiliseret, overflyttes patienten til videre behandling i psykiatrisk regi enten ved indlæggelse eller aftalt videre ambulant forløb.

Dette er aftales i forbindelse med udfærdigelsen af behandlingsplan med psykiater.
Referencer


Sundhedsstyrelsens vejledning om spiseforstyrrelser, dec. 2005.

Rene Klinkby Støving et al. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. September 2005/9.

Yüklə 17,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə