Bilet sual Bimetallik hərarət vericisi və onun tətbiqi.+Yüklə 18,09 Kb.
tarix13.01.2022
ölçüsü18,09 Kb.
#82856
netice
elave

(Bilet 1 sual 2) Bimetallik hərarət vericisi və onun tətbiqi.+

Bilet 2 sual 5 Elektrik sxemlərində bağlı və açıq kontaqlar.


Bilet 3 sual 3 Aktiv müqavimətlərin paralel birləşməsi hesabatı.+

Bilet 3 sual 5 . Qısa-qapanmış rotorlu asinxron mühərriklərinmüsbət və mənfi cəhətləri.


Bilet 4 sual 1 Dəyişən gərginlik və tezlik

Bilet6sual3 Maqnit işəsalıcısının elektrik sxemində şərti və hərfi işarələri.


Bilet 7 sual 3 Mühafizə aparatları və onların təsnifatı.

Bilet 7 sual 4 Elektrik dövrələrində istilik relesinin tətbiqi+

Bilet 7 sual 5 Maqnit işəsalıcısının quruluşu, iş prinsipi və təyinatı+

Bilet 8 sual 5 Aktiv müqavimətlərin ardıcıl birləşməsi +

Bilet9 sual 1 Keçiricilər və onların tətbiq sahələri.

Bilet 9 ual 3 Elektrik lampalarının fərqli cəhətləri və tətbiqt sahələri+

Bilet 9 ual 4 Avtanom elektrik stansiyaları

Bilet 9 ual 5 Addım gərginliyinin əmələ gəlmə sxemi

Bilet 10 sual 4 Elektrik maşınlarının təyinatları
Bilet 10 sual 5 Elektrik dövrələrinin ardıcıl, parallel və qarışıq birləşmələri. +
İMTAHAN BİLETİ№ 11


  1. Potensiallar fərqi+  1. Dielektriklər və onların tətbiq sahələri.+  1. Üçbucaq birləşmə+  1. Elektrik dövrəsi nələrdən ibarətdir. +

5. Asinxron mühərriklər və onların fırlanma sürəti+

Bilet 12 sual 3 Dəyişən cərəyanın güc düsturları və onların vahidi
Bilet 12 sual 4 Aktiv vüqavimətlərin qarışıq birləşməsi hesabatı+

Bilet 13 sual 3 Son dövrə qırıcılarının tətbiqi.

Bilet 15 sual 4 Dielektriklər və onların tətbiq sahələri+

yreyüy
Bilet 9 ual 4 Avtanom elektrik stansiyaları

Bilet 13 sual 3 Son dövrə qırıcılarının tətbiqi.


Kənd təsərrüfatı üçün buraxılan elektrokaloriferlərin gücü 5 kVt-dan 250 kVt-a qədər, gərginliyi 380/220 V olur.

Elektrokaloriferlər şəbəkəyə termotənzimləyicilərlə birlikdə qoşulur. Əgər binada temperatur verilmiş həddə çatarsa, onda termotənzimləyici öz kontaktını açaraq maqnit işəburaxıcısı vasitəsi ilə elektrokaloriferi və yaxud müəyyən seksiyaları açır. Əgər binada temperatur lazımi səviyyədən aşağı düşürsə, onda tənzimləyici öz kontaktını bağlayaraq elektrokaloriferi yenidən işə qoşur.

Əgər elektrokalorifer hər hansı səbəbdən çox qızarsa, onda termotənzimləyici həm qızdırıcıları, həm də ventilyatoru açır.

Maqnit işə buraxıcıları reversiv və qeyri reversiv olurlar. Reversiv maqnit işə buraxıcılarının köməyi ilə elektrik mühərrikini işə salıb və açmaqla yanaşı, onun fırlanma istiqamətini də dəyişmək olur.

Qeyri - reversiv maqnit işə buraxıcısının idarə olunması üçün iki düyməli elementdən ibarət olan idarəetmə düymələri istifadə olunur: “işə salma” (qapanma) SB1 və “dayanma” (açma) SB2 (şəkil 9 ).

Reversiv maqnit işə buraxıcısının idarə olunması üçün (şəkil 10) üç düyməli elementlər – “irəli” SB1 (iki kontakt: qapanma və açma), “geri” SB2 (iki kontakt: qapanma və açma) və “dayanma” SB3 (ancaq açma).Avtomat QF işə qoşulduqdan sonra SB1 işə salma düyməsini basdıqda işə buraxıcının makarası qida alaraq nüvəni maqnitləşdirərək ləvbəri özünə çəkir, KM əsas kontaktı qapayır və elektrik mühərriki işə düşür. Eyni zamanda işə salma düyməsini şuntlaşdıran KM blok-kontaktı qapanır. Elektrik mühərrikini dayandırmaq üçün SB2 dayanma düyməsinə basılır. KM makarasının dövrəsi qırılır, geri qayıtma yayının təsirindən ləvbər nüvədən aralanır, əsas kontaktları açır, elektrik mühərriki və blok-kontaktı qidadan kəsilir.
Yüklə 18,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə