Biologiya sinaq 13 Münbit torpağın tərkibində an çox olanYüklə 25,42 Kb.

tarix30.04.2018
ölçüsü25,42 Kb.


BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 13 

 

 1. Münbit torpağın tərkibində an çox olan: 

A) gildir  B) havadır C) 

çürüntüdür 

D) qumdur 

E) sudur 

 

2. Günəbaxan bitkisində süni tozlanmanı nə zaman aparırlar? A) küləkli havada  

B) soyuq və yağışlı havada 

C) küləksiz havada 

D) isti və quraqlıq havada 

E) qar yaganda 

 

3. Şəkər çuğunduru hansı əsrdən bəri becərilir? A)V 

B)X  


C)XV   D) XVII  E)XIX 

 

4. Hansı yosunlardan təbabətdə dərman hazırlanır (sarılıq, raxit və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur)? 

A) diatom yosunlardan 

B) ulotriksin bəzi növlərindən 

C) spirogiranın bəzi növlərindən 

D) ulvadan 

E) laminariyanm bəzi növlərindən 

 

5. Şam ağacınm yaşılımtıl-sarı rəngli qozalarının pulcuğunda neçə tozcuq kisəsi inkişaf edir? 

A)l B) 2 C)3 D) 4 E)6 

 

6. Sporlarla çoxalmayan göbələk: A) maya göbələyi  

B) milçəkqıran 

C) ağ kif göbələyi  

D) tülküqulağı 

E) qov göbələyi 

 

7. Hər dəstə bilavasitə bir və ya bir neçə: A) tiplərə bölünür B) növlərə bölünür 

C) srniflərə bölünür 

D) cinslərə bölünür 

E) fəsilələrə bölünür 

 

8. Ağ planarinin neçə yumurtalığı və neçə toxumluğu var? A)l;2 

 

B) 2; 1   C) çoxlu; 2 

 

D) 2; çoxlu  E) çoxlu; çoxlu 

 

9. Ankilostoma (yetkin fərd) insan bədəninin hansı hissəsində yaşayır? 

A) ağciyərində 

B) mədəsində 

C) onikibarmaq bağırsağmda 

D) qalın bağırsağmda 

E) qaraciyərində 

 

10. Çay xərçəngində qida əsasən harada həzm olunur və sorulur? A) ağızda   B) 

həzm vəzisində 

 

C) qida borusunda D) mədənin iri hissəsində 

E) mədənin kiçik hissəsində 

 

11. Minoqanın baş beyni neçə şöbədən ibarətdir? A) 2   B) 3    C) 5    D)4   E)6 

 

12. Balıqların inkişaf ardıcıllığı hansı cavabda düzgün verilmişdir? A) kürü - körpə - sürfə - yetkin fərd 

B) sürfə - pup - körpə - yetkin fərd 

C) kürü - sürfə - pup -  körpə - yetkin fərd 

D) kürü - körpə - pup -  sürfə - yetkin fərd 

E) kürü - sürfə - körpə - yetkin fərd 

 

13. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı bütün məməli heyvanlara xasdır? 

A) tük örtüyü 

 

B) quyruğun olması C) diribaladoğma  

D) balanı süd ilə bəsləmə 

E) dişlərin olması 

 

14. Bir dəfə sakit vəziyyətdə nəfəs aldıqda insanın ağciyər Kapiilyarlarına neçə sm3 O2 daxii olur? 

A) 5 sm3    B) 20 sm3    C) 25 sm3    D) 80 sm3    E) 400 sm3 

 

15. Simpatik sinirlərlə ürəyə gələn impulslar: A) ürək yığılmalarını gücləndirır və sür'ətləndirir 

B) ürək yığılmalarını ləngidirvə gücləndirir 

C) ürək yığılmalarını sür'ətləndirir və zəiflədir 

D) ürəkyığılmalarını zəiflədir və ləngidir 

E) qanın tərkibində oksiganin miqdarını artırır 

 

16. İnsanda 1 mm3 spermada olan spermatozoidlərin sayını hesablayın. 

A) 0,01 -15000  B) 0,05-190000 

C) 0,06-20000 

D) 0,07-0,100 

E) 0,006-20 

 

17. 2C3H6O3 oksigenli parçalanması zamanı ayrılan enerjinin neçə faizi istllik enerjisi şəklində yayılır və neçə faizi ATF-in 

sintezinə sərf olunur? 

A) 25%; 75% 

B) 35% ; 65% 

C) 45% ; 55% 

D) 55% ; 45% 

E) 65% ; 35% 

 

18.m-RNT-ki nukleotidlərin ardıcıllığı: AQQ, UQQ, QSS, SAQ, USU,USQ, UAQ neçə amin turşusuna uyğun gəlir? 

A) 6 


B) 5 

C)4 


D)7 

E)3 


 

19. Hər ikl əlamət üzrə irslyyətin aralıq xarakteri müşahidə 

olunduğu halda, hər iki əlamətə görə heteroziqot fərdlərin 

dihibridçarpazlaşmasından alınan nəsildə fenotiplərin paylanması 

nə cürolmalıdır? 

A) 4:2:2:2:2:1:1:1:1 

B) 4:3:3:2:2:2:1:1:1 

C) 9:3:3:1 

 

D) 3:3:3:2:2:2:1:1:1 E) 9:3:3:2:2:1:1:1:1 

 

20.Qonur gözlü valideynlərin iki qonur gözlü və bir mavi gözlüuşaqları doğulmuşdur. Valideynlərin və uşaqların 

genotiplərinimüəyyən edin. 

Valideynlərin genotipi 

Uşaqların genotipi 

A) P: AA x AA 

 AA.AA.AA 

B) P: Aa x AA 

 AA.Aa.aa 

C) P: Aa x Aa 

 Aa.Aa.aa 

D) P: Aa x Aa 

 Aa,aa,aa 

E) P: aa x aa 

 aa.aa.aa 

 

21. 8 xromosomlu yumurtahüceyrənin 10 xromosomlu spermi iləmayalanmasından alınan və dölsüzlüyü Q.D.Karpeçenko 

metoduilə aradan götürülən növlərarası hibridin somatik 

hüceyrəlerindaneçə xromosom olacaqdır? 

A)13 B)10 C)18 D)26 E) 

36 

 

22.Aşağıdakı orqanizmlərdən hansı atomların biogen miqrasiyasının birinci növü ilə bağlıdır? 

A) göy-yaşıl yosunlar 

B) insanlar 

C) quşlar 

D) balıqlar   E) 

bağırsaqboşluqluiar 

 

23. 10 hektar sahəsi olan ərazidə gürzə ilanı populyasiyasının normal sıxlığı 30 başdır. Antropogen amillərin tə'siri əltında 

populyasiyada ilanların sayca hər il 5 baş azalması müşahidə 

edilir. Əgər gürzə populyasiyasının həmin ərazidə təbii iliik 

artımının ildə 2 baş olduğu nəzərə alınarsa, 5 ildən sonra 

populyasiyada ilanların sayı neçə baş olacaqdır? 

A)15baş B)20baş C)12başD) 25 baş 

E) 22 baş 

 

24.Arealın müəyyən hissəsində uzun müddət yaşayan və həminnövün birgə yaşayan fərdlərindən təcrid olunan, sərbəst 

çarpazlaşan bir növün fərdlər cəminə nə deyilir? 

A) sort     B) cins     C) növ     D) dəstə     E) populyasiya 

 

25.Aromorfoz, idiodaptasiya və ümumi degenerasiya nəyə gətirib çıxarır 

A) bioloji tənəzzülə 

B) bioloji tərəqqıyə 

C) konvergensiyaya 

D) təcridə 

 

E) sadələşməyə  

 

  


BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 13 

 

 1C2C  3E  4E  5B  6A  7E  8D9C  10B11C  12E  13A14C 

15A  16C17C  18A  19A  20C  21E  22A  23A  24E  25B 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə