Bir millətik, iki dövlət Eyni arzu, eyni niyyətYüklə 6,1 Mb.

səhifə3/235
tarix06.05.2018
ölçüsü6,1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   235

VII 

 

 III BÖLMƏ. 

ORTAQ TARİX.  TARİXİ - SİYASİ TƏHLİL 

Prof.  Dr.  Şahin  Fazil.  XV  əsrin  əvvəlində  Şirvanşahlar  dövləti  və  Osmanlı  dövləti  arasında  siyasi  və 

diplomatik münasibətlər........................................................................................................................................112 

Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu. Güney Azerbaycan’ın Hoy Bölgesi’nin Anadolu Tarih ve Kültürüne Katkıları (XII-

XVI. Yüzyıllar)..........................................................................................................................................................117 

Prof. Dr. Zabil Bayramov. II Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə Səfəvi-Osmanlı münasibətləri..................128 

Dos. Dr. Ramil Ağayev. Azərbaycan və Şərqi Anadolu ərəbdilli müəlliflərin təsvirlərində (X-XIII əsrlər).....132 

Dos. Dr. Mübariz Ağalarlı. XIV əsrin sonu-XV əsrin əvvəllərində Yaxın və Orta Şərq uğrunda mübarizə və 

Azərbaycan.............................................................................................................................................................139 

Dos. Dr. Afaq Piriyeva. Sultan Süleyman Qanuninin Azərbaycana yürüşləri................................................146     

Dos. Dr. Tahir Cəfiyev. Taclı  xanım  hekayətı və ya Xoca Sədəddın Əfəndının Osmanlı tarıxlərındə saldığı 

qarışıqlıq.................................................................................................................................................................149 

Dos.  Dr.  Fərəh  Hüseyn.  Səfəvi  dövlətinin  1590-cı  il  İstanbul  sülh  müqaviləsi  ərəfəsində  Osmanlı 

imperiyasına göndərdiyi elçilik və hədiyyələr........................................................................................................154 

Dos.  Dr.  Nərgiz  Axundova.  XVI  əsrdə  Azərbaycan  Səfəvi  dövləti  ilə  Osmanlı  dövləti  arasında  siyasi 

münasibətlər (“İranın Kembric tarixi”nin materialları əsasında)..........................................................................159 

Dos. Dr. Samir Baxşəliyev. Türk dünyasının iki böyük fatehi: Şah İsmayıl Səfəvi və Yavuz Sultan Səlim......164 

Dos.  Dr.  Əhməd  Quliyev.  Səfəvi-Osmanlı  diplomatik  əlaqələrində  hədiyyələşmə  (XVI  əsrin  50-60-cı 

illəri).......................................................................................................................................................................172 

Dos. Dr. İlhami Əliyev. XVIII  əsrin II yarısında Osmanlı-Rusiya münasibətləri və bunun Naxçıvan xanlığına 

təsiri.......................................................................................................................................................................177 

Doktorant Gülşən  Xalıqova. Azərbaycan və Türkiyə əlaqələri: keçmişdə və bu gün...................................183 

Doktorant Şöhrət İbadov. XIX-XX əsrin əvvəllərində Lənkəran şəhərində aqrar mühit...............................186 

IV BÖLMƏ. 

TÜRKLƏRƏ QARŞI SOYQIRIM SİYASƏTİ. DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMİ 

Dos.  Dr.  Naibə  Əhmədova.  XX  əsrdə  Azərbaycan  türklərinə  qarşı  soyqırım  siyasəti  Türkiyə 

tarixşünaslığında....................................................................................................................................................191 

Dos.  Dr.  Eynulla  Mədətli.  Müstəqillik  illərində  Azərbaycan  Respublikasının  Türkiyə  Cumhuriyyəti    ilə 

münasibətləri İran tarixşünaslığında.....................................................................................................................197 

Dos.  Dr.  Sevinc  Seyidova.  XX  əsrin  əvvəllərində  Anadoluda  və  Cənubi  Qafqazda  erməni  təşkilatlarının 

mürtəce fəaliyyətinə dair.......................................................................................................................................202 

Dos.  Dr.  Pərviz  Səfərov.  XX  əsrin  90-ci  illərinin  əvvəllərində  Qarabağ  münaqişəsinin  həlli  istiqamətində 

Türkiyənin xarici siyasətinin bəzi aspektləri..........................................................................................................208 

Dr. Həsən Səfəri. XX əsrin əvvəllərində ermənilərin Şərqi Anadolu və Cənubi Azərbaycanda türk-müsəlman 

əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımda xarici missioner izləri..................................................................................214 

Dr. Taleh Cəfərov. Xarici erməni diaspor təşkilatları və onların Türkiyə və Azərbaycana qarşı iddiaları.....221 

Dr. Araş İftixari. Müasir dövrdə İranın Azərbaycan siyasəti və Türkiyə Cumhuriyyəti..................................226 

Doktorant  Bəxtiyar  Əhmədov.  XX  əsrin  ikinci  yarısında  Ermənistan  SSR-də  azərbaycan  türklərinə  qarşı 

diskriminasiya siyasətinin güclənməsi və uydurma “Erməni soyqırımı”nın gündəmə gəlməsi............................234 
VIII 

Doktorant Bəxtiyar Həsənov. Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərində Qarabağ (XX əsr).........................237 

V BÖLMƏ. 

ORTAQ ƏDƏBİ VƏ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR 

Prof. Dr. Zahid Xəlil. Turkiyə-Azərbaycan ədəbi əlaqələri (2015-2017-ci illər).............................................247 

Prof. Dr. Ahmet Taşğın, Arş. Gör. Atay Öner. Erdebil tekkesinin Rum diyarındaki halifesi Şeyh Hamidi Veli 

Nam-ı diğer Somuncu Baba…………………………………………………………………………………………………………………………….252 

Dos. Dr. Aygün Bağırlı. Azərbaycan və Türkiyə nəsrində Qazi Bürhanəddinin bədii obrazı.........................259 

Dos. Dr. Günay Qarayeva. Azərbaycan və türk şeirində günəş, ay, ulduz simvolları....................................263 

Dos. Dr. Namiq Musalı. Azərbaycandan Anadoluya uzanan bir mənəviyyat körpüsü: Şeyx Zahid Gilani....270 

Dos. Dr. Dilavər Əzimli. Azərbaycan və Türkiyə tarixşünaslığında qızılbaşlıq...............................................278 

Dr.  Ənvər  İmanov.  İslamaqədərki  dövrdə  Azərbaycanda  bəzi  ayin-inancların  formalaşmasının  müştərək 

xüsusiyyətləri.........................................................................................................................................................284 

Dos.  Dr.  Təranə  Rəhimli.  Feyyaz  Sağlamın  ədəbi  elmi  fəaliyyəti  Azərbaycan  -  Türkiyə  ədəbi  əlaqələri 

kontekstində..........................................................................................................................................................292 

Yrd.  Dos.  Dr.  Mehmet  Malik  Bankır.  Bahtiyar  Vahapzade'nin  Saadet  Nedir  Şiirinin  Nöro-psiko-lingüistik 

Açıdan Analizi.........................................................................................................................................................296 

Doktorant  Ülkər  Səmədova.  Tənzimat  dövrü  ədəbiyyatının  Azərbaycan  ədəbiyyatşünaslığında 

incələnməsi............................................................................................................................................................301 

Doktorant Afaq Qasımova. Dastan yaradıcılığı və qaçaq dastanları.............................................................304 

VI BÖLMƏ. 

ELM VƏ TƏHSİL 

Prof. Dr. Buludxan Xalilov. Türkologiyanin hazırkı  vəziyyəti və gələcək inkişaf yolları................................308 

Prof. Dr. Elman Quliyev. Müstəqillik dövrü türk xalqları  ədəbiyyatının tədqiqi problemləri. (2007-2017-ci 

illər ADPU "Türk araşdırmaları" elmi-tədqiqat laboratoriyasının araşdırmaları əsasında)...................................313 

Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz. Türkiye – Azerbaycan İlişkileri Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü 

Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme (1993-2016).......................................................................................................320 

Dos.  Dr.  İradə  Məmmədova.  Azərbaycan  Milli  Elmlər  Akademiyası  Tarix  İnstitutunun  Atatürk  Araşdırma 

Mərkəzi ilə elmi sahədə münasibətləri və işbirliyi................................................................................................327 

Dos.  Dr.  Gülşən    Novruzova.,  Turan  Zamanova.  Ölkələrarası  mədəni  əlaqələrdə  yeni  təhsil  modellərinin 

mübadiləsinin əhəmiyyəti......................................................................................................................................339 

Dr.  Mehriban  Əlizadə.  Azərbaycan  dilində  leksik  normanın  müəyyənləşməsinə  Türkiyə  türkcəsinin  təsiri 

(KİV dili materialı əsasında)....................................................................................................................................345 

Doktorant Mehriban Sərdarova. Azərbaycan-Türkiyə təhsil əlaqələrində Heydər Əliyevin rolu.................350 

VII BÖLMƏ. 

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİ 

Prof. Dr. Mais Əmrahov. Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində TÜRKSOY-un rolu...............................356 

Prof. Dr. Minəxanım Əsədova. Çağdaş dövrdə Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələri................................363 

Prof. Dr. Xeyirbəy Qasımov. Osmanlı sarayında fəaliyyət göstərmiş bəzi Azərbaycan mədəniyyət xadimləri 

(XVI-XVII əsrlər)......................................................................................................................................................368 

Prof. Dr. Vüsalə Musalı. Osmanlı dövlətində Qarabağlı ziyalı ailəsi: İshaqzadələr.......................................372 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   235


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə