BiRLƏŞDİRİCİ toxumanin sistem xəSTƏLİKLƏRİYüklə 445 b.
tarix10.11.2017
ölçüsü445 b.
#9613


BİRLƏŞDİRİCİ TOXUMANIN SİSTEM XƏSTƏLİKLƏRİ

 • (SİSTEM QIRMIZI QURDEŞƏNƏYİ)

 • Ə.Əliyev adına Az.D.H.T.İ.

 • Pediatriya kafedrası: prof. Əhmədova L.Z.

 • ass. Feyzullayeva N.N.

 • kl.ord. Rəhmanov R.R.


Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri

 • 1. Sistem qırmızı qurdeşənəyi

 • 2. Sistem sklerodermiya

 • 3. Dermatomiozit / polimiozit

 • 4. Şeqren sindromu

 • 5. “Çarpaz” sindrom

 • 6. Diffuz fassiit

 • 7. Residivləşən polixondritSistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) -

 • sistem autoimmun xəstəlik olub

 • nüvənin müxtəlif komponentlərinə və immun komplekslərə qarşı autoantitellərin hiperproduksiyası ilə əlaqədardır ki,

 • bu da toxumaların immuniltihabi zədələnməsi və daxili orqanların funksiyasının pozulmasına səbəb olur.

 • daha çox qadınlar (əsasən cavan yaşda) və uşaqlar xəstələnir.Epidemiologiya

 • Əhali arasında rastgəlməsi 1:1000

 • Kişilər / Qadınlar 1:10

 • Xəstələnmənin pik dövrü 15-25 yaş

SQQ zamanı qeyd edilən kliniki sindromlar

 • Dəri sindromu (85-100%)

 • Oynaq sindromu (80-90%)

 • Serozit (90% qədər)

 • Ürək-damar sindromu (~80%)

 • Böyrək sindromu (70-75%)

 • Hemotoloji sindrom

 • Psixo-nevroloji sindrom

 • Ağciyər sindromuXəstəliyin gedişi zamanı daxili orqanların prossesə cəlb edilmə göstəriciləri

 • Oynaqlar 90%

 • Dəri

 • • Səpgilər 70%

 • • Diskoid qurdeşənəyi 30%

 • • Alopesiya 40%

 • ● Plevra və perikard 60%

 • ● Böyrəklər 50%

 • ● Reyno sindromu 20%

 • ● Selikli qişalar 15%

 • ● MSS 15%KLİNİKİ SİNDROMLAR (1)

 • 1. DƏRİ SİNDROMU (85-100%)

 • 1.1 Xarakterik təzahürlər

 • - üzdə (“kəpənək”), boyunda, sinədə (“dekolte zonası”)

 • eritematoz dermatit

 • - diskoid ocaqlar (əsasən üzdə, sinədə, beldə)

 • - xeylit

 • - kapilyarit

 • 1.2 Qeyri-spesifik təzahürlər

 • - hemorragik, papulo-nekrotik səpgilər, purpura, övrə

 • - alopesiyaDiskoid qurdeşənəyi

 • diskoid səpgilərKLİNİKİ SİNDROMLAR (2)

 • 2. OYNAQ SİNDROMU (80-90%)

 • 2.1 Əsasən xırda və orta oynaqların assimetrik

 • miqrasiyaedən artralgiyası, tez-tez mialgiya və

 • ossalgiya ilə müştərək

 • 2.2 Bağ və vətərlərin prossesə qoşulması hesabına deformasiya və kontrakturaların yaranması ilə nəticələnən xroniki poliartritKLİNİKİ SİNDROMLAR (3)

 • 3. SEROZİT (90% qədər)

 • 3.1 Plevrit (çox zaman quru, ikitətəfli)

 • 3.2 Perikardit (adətən quru)KLİNİKİ SİNDROMLAR (4)

 • 4. ÜRƏK-DAMAR SİNDROMU ( ~80%)

 • 4.1 Mitral, daha az isə aorta qapaqların çatmamazlığı

 • ilə nəticələnən Libman-Saks atipik ziyilli

 • endokarditi (ürəkdaxili hemodinamik dəyişiklər

 • kəskin deyil)

 • 4.2 Miokardit (müxtəlif ağırlıq dərəcəsinə görə)

 • 4.3 Reyno sindromuKLİNİKİ SİNDROMLAR (5)

 • 5. BÖYRƏK SİNDROMU (50% ARTIQ)

 • 5.1 Sürətləproqressivləşən qurdeşənəyi nefriti

 • (bədxassəli, ekstraqlomerulyar)

 • 5.2 Nefrotik sindromlu nefrit

 • 5.3 Minimal sidik sindtomlu nefrit (monosindrom)KLİNİKİ SİNDROMLAR (6)

 • 6. HEMATOLOJİ SİNDROM

 • 6.1 Leykopeniya

 • 6.2 Anemiya (o cümlədən hemolitik)

 • 6.3 TrombositopeniyaKLİNİKİ SİNDROMLAR (7)

 • 7. PSİXO-NEVROLOJİ SİNDROM

 • 7.1 Periferik nevropatiya

 • 7.2 MSS zədələnməsi

 • 7.3 Epileptiform sindrom

 • 7.4 PsixozlarKLİNİKİ SİNDROMLAR (8)

 • 8. AĞCİYƏR SİNDROMU

 • 8.1 Pnevmonit

 • 8.2 Ağciyər arteriolların zədələnməsi (nadir halda)

 • hesabına ağciyər hipertenziyasıSİSTEM QIRMIZI QURDEŞƏNƏYİ ZAMANI İMMUNOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏR

 • 1. Antinuklear faktor (ANF)

 • 1.1 SQQ xəstələrin 90%-də aşkar edilir

 • 1.2 SQQ kriteriyası kimi yüksək titrlərlə hesablanır

 • 2. n-DNT qarşı antitellər

 • 2.1 SQQ xəstələrin 20-70%-də aşkar edilir

 • 2.2 Nisbi spesifikdir

 • 2.3 SQQ aktivliyi və qurdeşənəyi nefritinin inkişafı ilə

 • korrelyasiya olunur

 • 3. LE-hüceyrələr

 • 3.1 SQQ xəstələrin 60-70%-də tapılır

 • 3.2 Diaqnostik baxımdan hər 1000 baxılan leykosit payına 5-dən çox

 • LE- hüceyrəsinin düşməsi yüksək əhəmiyyət kəsb edirLE-hüceyrələr

 • LE-hüceyrələr digər

 • neytrofillərin nüvə-antitel

 • kompleksi əlavələrini

 • özündə daşıyan

 • neytrofillərdirAutoantitellər

 • ANA

  • 95% halda aşkar
  • edilir
  • Spesifik sayılmır
  • (bir çox iltihabi, infeksion, onkoloji xəstəliklərdə,
  • həmçinin sağlam şəxslərin
  • 5-15%-də aşkar edilir


AUTOANTİTELLƏR

 • Anti-ds DNA

 • Anti-Sm

  • Xəstələrin 10-30%-də qeyd edilir
  • SQQ üçün yüksək spesifikliyi


Aktivliyin labarator kriteriyaları

 • ↑ S reaktiv zülal ↓ leykositlər

 • ↑ EÇS ↓ komplement

 • ↑ anti DNT ↓ albumin

 • ↑ böyrəyin funksional

 • testləri

 • ↑ sidikdə zülal və silindrlərNə zaman SQQ xəstəliyinə şübhələnmək olar

 • Qadınlar reproduktiv yaşında:

 • • Qeyri-spesifik simptomlar (qızdırma, arıqlama,

 • süstlük, zəiflik)

 • • Dəri səpgiləri və stomatit

 • • Artrit

 • Böyrək sindromu

 • • SitopeniyaSQQ diaqnostik kriteriyaları (Amerika revmatoloqlar assosiyası, baxılıb 1982)

 • 1. Almacıq sümüyü nahiyyəsində fiksasiya olunan eritama.

 • 2. Üzün, sinənin və ətrafların dərisində diskoid səpgikər.

 • 3. Fotosensibilizasiya.

 • 4. Ağız boşluğunda xoralar.

 • 5. Qeyri-eroziv artrit.

 • 6. Serozit (plevrit, perikardit).

 • 7. Persistəedici proteinuriya (500mq/sut və çox).

 • 8. Nevroloji pozğunluqlar (qıcolma, psizoxlar).

 • 9. Hematoloji pozğunluqlar (leykopeniya< 4109/l,

 • trombositopeniya< 100109/l, hemolitik anemiya).

 • 10. İmmun pozğunluqlar (LE-hüceyrələrin, DNT-yə antitellərin

 • tapılması, Vassermanın davamlı yalançımüsbət reaksiyası).

 • 11. Yüksək titrdə antinuklear antitelərin tapılması.

 • 4 və daha artıq kriteriya təstiq edilərsə diaqnozu düzgün saymaq olar.SQQ diaqnozunun strukturu

 • 1. Xəstəliyin adı

 • 2. Gediş xarakteri (kəskin, yarımkəskin, xroniki)

 • 3. Prossesin aktivliyi (remissiya, aktivlik dərəcəsini

 • göstərməklə kəskinləşmə)

 • 4. Orqan və sistem zədələnmələrinin klinik-morfoloji

 • xarakteristikası (onların funksional çatmamazlığını

 • göstərməklə)

 • 5. Kortikosteroidlərin uzun müddət istifadəsini və onların

 • əlavə təsirlərini qeyd etməkSQQ ZAMANI SİTOSTATİKLƏRLƏ (SS) BAZİS TERAPİYANIN TAKTİKASI

 • QKS qarşı rezistentlik, QKS qəbulu zamanı əlavə təsirlər, lyupus-nefritin əmələ gəlməsi ilə gedən yüksək aktivlik, MSS zədələnməsiPASİYENTİN TƏLİMATLANDIRILMASI

 • Dərman maddələrinin uzun müddət qəbulunun

 • vacibliyi

 • Günəş işığının mənfi təsiri

 • Hamiləliyin planlaşdırılması

 • Peyvənd zamanı və cərrahi əməliyyatlarda dərman dozalarının korreksiyası

 • Müalicə zamanı əlavə təsirlərin ehtimal inkişafıProqnoz

 • 10 ilə qədər sağ qalma 90%

 • Erkən ölüm

  • Aktiv prosses
  • Lyupus-nefrit
  • İnfeksion ağırlaşmalar
 • Uzaq ölüm

  • Ürək-damar qəzaları
  • Terapiyanın ağırlaşmaları
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə