Bizim yaşadığımız planet hansı qalaktikaya daxildir ?Yüklə 102,03 Kb.

tarix02.01.2018
ölçüsü102,03 Kb.


s

sual


1

Bizim yaşadığımız planet hansı qalaktikaya daxildir ?                                                                     

2

Yerə ən yaxın ulduz                                                                                               3

Günəş sistemində neçə planet var ?                                                               

4

Yeri  kosmik şüalardan hansı qurşaq qoruyur ?                                           5

Belə bir dumanlıq var.                                                                                         

6

100 işıq ili uzaqlıqda olan ulduada hər hansı sezilə bilən dəyişiklik baş versə o yerdə teleskopla nə vaxt müşahidə olunar ?                                                                                             

7

Bizim Qalaktika  hansı formadadır ?                                                             8

Hansı ən böyükdür ?                                                                                             

9

Hansı artıqdır ?                                                                                                         10

Günəş sistemində cəmi neçə ulduz var ?                                                      

11

Yer səmasında Günəşdən sonra ən parlaq obyekt                                                             12

Hansı artıqdır ?                                                                                                       

13

Yer - Ay, Uran - ?                                                                                                        14

Kainatın tam halda ucqar yerləri ilə birgə və onun gələcəyindən bəhs                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                 

                                                          edən elm ?                                                                                                               

15

Qədim astronomik biliklərdən bəhs edən elm.                                           16

Planetlərin hərəkətinin 3 qanunu ... qanunlarıdır                                          

17

İlk ümumi təyinatlı teleskopu kim düzəldib ?                                           18

Hava gəmisi heyətinin üzvü necə adlanır ?                                                 

19

Eclips  nədir ?                                                                                                             20

Asteroidlər ?                                                                                                            

21

Helium elementi ilk dəfə harada kəşf olunmuşdur                                 22

Astronomiyanın hansı bölməsi Göy cisimlərinin vəziyyətini, koordinatlarını 

və Vaxtı ölçməklə məşğul olur ?                                                                                                             

23

Astronomiyanın hansı bölməsi  gazibə qüvvəsinin təsiri ilə göy cisimlərinin hərəkət qanunlarını   ölçməklə məşğul olur ?                                                                                                             

24

Astronomiyanın hansı bölməsi  göy cisimlərinin quruluşunu, fiziki halını, kimyəvi tərkibini, yaranmasını və təkamülünü  öyrənməklə məşğul olur ?                                                                                                             

25

       - necə saatdır ?                                                                                                             26

Günəşin  illik hərəkət yolu necə adlanır ?                                                                                                            

27

Ulduz ilinin  uzunluğu nə qədərdir ?                                                                                                            28

Marsın neçə təbii peyki var ?                                                                                                            

29

Günəşdən  uzunluğuna görə Mars neçənci planetdir  ?                                                                                                            30

Marsda Vulkanik Olimpiya Piki dağının hündürlüyü  nə qədərdir ?                                                                                                             

31

Zodiak yunanca nə deməkdir ?                                                                                                            32

Yerin Şimal yarımkürəsində astronomik baharın başlanğıcı hansı günə və 

bürcə uyğun gəlir ?                                                                                                            

33

Yaz bərabərliyi günündə günəşin ekvatorial koordinatları necədir ?                                                                                                            34

Payız bərabərliyi günündə ekvatorial koordinat-ları necədir ?                                                                                                            

35

Qış günəşduruşunda günəşin ekvatorial koordinatlarını göstərin ?                                                                                                            36

Yay  günəşduruşunda günəşin ekvatorial koordinatlarını göstərin ?                                                                                                            

37

Payız bərabərliyində günəş hansı bürcə uyğun gəlir ?                                                                                                             38

Qış günəşduruşunda Günəş hansı bürcə uyğun gəlir ?                                                                                                            

39

Yay günəşduruşunda Günəş hansı bürcə uyğun gəlir ?                                                                                                            40

Yaz bərabərliyində  Günəş hansı bürcə uyğun gəlir ?                                                                                                            

41

Tropik ilin uzunluğu nə qədərdir ?                                                                                                            42

Tropik il ulduz ilindən nə qədər qısadır ?                                                                                                            

43

Yupiterin daxili quruluşunu düzgün sıralayın.      1.  Nüvəsi  2. Maye qaz hidrogen 3. Atmosfer 4.Maye Hidrogen                                                                                                           

44

Göy sferi nəyə deyilir ?                                                                                                            45

Aşağıdakılardan hansı doğrudur ?                                                                                                            

46

Günəşin illik zahiri hərəkəti zamanı neçə ulduz bürcündən keçir ?                                                                                                            
47

Şamaxı Astrofizika rəsədxanası neçənci ildən fəaliyyətdədir  ?                                                                                                            

48

Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası harada yerləşir                                                                                                            49

Neçənci ildə N.Tusinin rəhbərliyi ilə Marağada İslam şərqində ilk 

rəsədxana tikildi  ?                                                                                                            

50

Uzaq obyektdən gələn elektromaqnit şüaları qəbul edərək fokusda toplayan və orada həmin obyektlərin xəyalını quran optik cihazdır. Söhbət 

hansı cihazdan gedir ?                                                                                                            

51

Aşağıdakı obyektlərdən yalnız biri işıq şüalandırır  ?                                                                                                            52

Tacdan yayılan plazma seli necə adlanır ?                                                                                                            

53

Ay orbitinin yerə ən yaxın məsafəsi necə adlanır                                                                                                           54

Ay orbitinin yerə ən uzaq nöqtəsi necə adlanır ?                                                                                                          

55

Dünyanın heliosentrik sistemini kim riyazi hesablamışdır ?                                                                                                            56

Planetlərin neçə hərəkət qanunları var ?                                                                                                            

57

Yer Günəş sisteminin neçənci planetidir ?                                                                                                            58

Yerin kütləsi nə qədərdir  ?                                                                                                            

59

Yerin orta radiusu nə qədərdir  ?                                                                                                            60

Yerin Günəş ətrafında orta orbital sürəti nə qədərdir ?                                                                                                            

61

Ulduzların aberasiya  sürüşməsi neçənci ildə və kim tərəfindən kəşf olunmuşdur  ?                                                                                                            

62

Ayın  kütləsi nə qədərdir ?                                                                                                            63

Ayın radiusu neçə km - dir ?                                                                                                            

64

Günəşin tam tutulması nə qədər davam edir ?                                                                                                            65

Günəş  tutulmaları ay tutulmalarına nisbətən neçə dəfə çox baş verib ?                                                                                                            

66

Yer səthinin eyni bir nöqtəsində tam günəş tutulması təxminən neçə ildən bir baş verir ?                                                                                                            

67

Göy cismlərinin  kuliminasiyası vaxtı göy meredianını neçə dəfə kəsir ?                                                                                                            68

Günəş sisteminin ən böyük planeti hansıdır ?                                                                                                            

69

Hansı planeti Qırmızı planet adlandırırlar ?                                                                                                            70

İşığın bir il ərzində qət etdiyi məsafə necə adlanır ?                                                                                                            

71

Bizim Qalaktikanın diametri neçə işıq ilidir ?                                                                                                            72

Parlaqlığına görə Yupiter Günəş sistemi planetləri arasında neçənci yeri 

tutur ?                                                                                                            

73

Teleskop sistemləri neçə cür olur ?                                                                                                            74

Ay ili neçə sinodik aydan ibarətdir ?                                                                                                            

75

Hansı günəş sisteminə aid deyil ?                                                                                                            76

Asteroid necə adlanır ?                                                                                                            

77

Günəşdən yerə qədər olan məsafə nə qədərdir ?                                                                                                            78

Günəşdən yerə qədər olan məsafə astronomi-yada necə adlanır ?                                                                                                            

79

Yerin neçə təbii peyki var ?                                                                                                            80

Mars səthinin suxurları neçənci ildə, hansı kosmik aparat vasitəsi ilə 

tədqiq edilmişdir ?                                                                                                            

81

Marsın neçə təbii peyki var ?                                                                                                            82

Marsın öz oxu ətrafında  fırlanma dövrü aşağıdakılardan hansıdır ?                                                                                                           

83

Günəş sisteminin ən kiçik planeti hansıdır ?                                                                                                            84

Günəş sisteminin hansı planeti 1846 - cı ildə alman astronomu İ.Halli 

tərəfindən kəşf olunmuşdur ?                                                                                                            

85

Yerin şimal yarımkürəsində astronomik baharın başlanğıcı hansı günə və bürcə uyğun gəlir ?                                                                                                            

86

Qalaktik enlik hansı intervalda dəyişə bilər ?                                                                                                            87

Qalaktik uzunluq hansı intervalda qiymətlər ala bilər ?                                                                                                            

88

Qaliley yupiterin neçə təbii peykini görə bilirdi ?                                                                                                            89

Ekliptik uzunluq müxtəlif göy cisimləri üçün hansı intervalda dəyişə bilər?                                                                                                            

90

Göy  cisminin zenitə yaxın olan kulminasiyası necə adlanır ?                                                                                                            
91

 Astronomik və geodezik enlik bir - birindən cəmi nə qədər fərqlənir ?                                                                                                            

92

 Geosentrik və astronomik enlik bir - birindən nə qədər fərqlənir ?                                                                                                            93

Mərkəzi  müşahidəçinin gözündə yerləşən ixtiyari radiuslu sferə nə deyilir ?                                                                                                            

94

Hündürlük dairəsi boyunca üfüq müstəvisindən  M göy cisminə qədər olan KM qövsünə  və ya onun qarşısındakı  KOM bucağına göy cisminin nəyi 

deyilir ?                                                                                                            

95

Saniyədə təxminən 300.000 km yol gedən işıq şüaları Günəşdən Yerə təxminən neçə dəq.çatır?                                                                                                            

96

 Göy cisminin riyazi üfüqü onun şərq tərəfində kəsdiyi nöqtə necə adlanır ?                                                                                                            97

Günəşin kütləsi nə qədərdir?                                                                                                            

98

Bizim Qalaktikanın diametri neçə işıq ilidir ?                                                                                                            99

 Hansı  kimyəvi elementlər günəşdə daha çoxdur                                                                                                            

100

         - neçə saatdır ?                                                                                                            101

 Müxtəlif göy cisimləri üçün azimut hansı intervalda qiymətlər ala bilər ?                                                                                                            

102

Göy  cisminin zenitə yaxın olan kulminasiyası necə adlanır ?                                                                                                            103

 Yer günəş sisteminin neçənci planetidir ?                                                                                                            

104

Bir saat neçə dərəcədir ?                                                                                                            105

               olarsa                              günəşin ekvatorial koordinatları neçə 

saat olar  ?                                                                                                            

106


İlk ulduz kataloqunu kim tərtib etmişdir?                                                                                                            

107


Triton hansı planetin peykidir ?                                                                                                            

108


Ən böyük asteroid hansıdır ?                                                                                                            

109


Marsın təbii peykləri hansılardır ?                                                                                                            

110


Hansı planet deyil ?                                                                                                            

111


 Ayın radiusu neçə km - dir ?                                                                                                            

112


Hündürlük dairəsi boyunca üfüq müstəvisindən  M göy cisminə qədər olan 

KM qövsünə  və ya onun qarşısındakı  KOM bucağına göy cisminin nəyi 

deyilir ?                                                                                                            

113


Fotosfer qatının temperaturu neçə kelvindir ?                                                                                                            

114


Günəşin radiusu neçə km - dir ?                                                                                                            

115


Yerdən  günəşə qədər orta məsafə astronomiyada  uzunluq vahidi kimi 

qəbul olunur və o neçə adlanır ?                                                                                                            

116

         - neçə  saatdır ?                                                                                                            117

Fiziki özəlliklərinə görə planetlər neçə qrupa ayrılır ?                                                                                                            

118

Bunlardan hansı nəhəng planetlər qrupuna aid deyil ?                                                                                                            119

Bunlardan hansı yer qrupu planetlərə aid deyil ?                                                                                                            

120

Yupiterin neçə təbii peyki var ?                                                                                                            121

Merkuri neçənci ildə və hansı kosmik aparatın köməyi ilə tədqiq 

olunmuşdur ?                                                                                                            

122


Uran planeti neçənci ildə kəşf olundu ?                                                                                                            

123


Yerin fırlanma oxu            onun kütlə mərkəzindən keçir və iki nöqtədə 

Yer  səthini kəsir. Bu kəsişmə nöqtələri necə adlanır ?                                                                                                            

124

Cənub qütb dairəsindən            Yerin cənub qütbünə          qədər olan qurşaq necə adlanır  ?                                                                                                            

125


Cənub qütb dairəsindən            Yerin cənub qütbünə          qədər olan 

qurşaq necə adlanır  ?                                                                                                            

126

Koordinat sistemlərindən biri səhvdir ?                                                                                                            127

 Astronomiyada əsas zaman vahidi Yerin öz oxu ətrafında fırlanma 

dövrüdür. Bu zaman vahidi necə adlanır?                                                                                                            

128


Sıfırıncı Qrinviç meridianı üçün yerli vaxt necə adlanır ?                                                                                                            

129


Kepler tənliyinin ifadəsini göstərin?                                                                                                            

130


Dünyanın qütblərindən, zenitdən və  nadirdən keçən böyük göy dairəsinə 

nə deyilir ?                                                                                                            
131

Göy meridianı müstəvisinin riyazi üfüq müstəvisi ilə kəsişmə xətti necə 

adlanır ?                                                                                                            

132


Müstəvisi          dünya oxuna perpendikulyar olan böyük göy dairəsi necə 

adlanır ?                                                                                                            

133

Müstəvisi          şaquli xəttə perpendikulyar olan böyük göy dairəsinə nə deyilir ?                                                                                                            

134


Dünya oxu iki nöqtədə göy sferi ilə kəsişir. Bu kəsişmə nöqtələri necə 

adlanır ?                                                                                                            

135

Göy sferinin günlük fırlanması nəticəsində göy cismləri gün ərzində müstəvisi ekvator müstəvisinə paralel olan kiçik göy dairələri cızır.Bu 

dairələr necə adlanır ?                                                                                                            

136

Ekliptik enlik hansı intervalda qiymətlər ala bilər?                                                                                                            137

 Ekliptik uzunluq müxtəlif göy cismləri üçün hansı intervalda dəyişə bilər ?                                                                                                            

138

 Veneranın öz oxu ətrafında fırlanma dövrü neçə gündür ?                                                                                                            139

Veneranın  neçə təbii peyki var ?                                                                                                            

140

Veneranın səthində temperatur neçə kelvindir ?                                                                                                            141

Veneranın Günəşdən olan orta məsafəsi nə qədərdir ?                                                                                                            

142

Marsın ekvatorial radiusu neçə km - dir ?                                                                                                            143

Yupiterin ekvatorial radiusu neçə km - dir ?                                                                                                            

144

 Süni peyklər Yer ətrafında  hnası qanunlar üzrə hərəkət edirlər ?                                                                                                            145

Günəş gün ərzində neçə dəfə göy meridianından keçir ?                                                                                                            

146

Ayın radiusu neçə km - dir ?                                                                                                            147

Günəş günü ulduz günündən nə qədər böyükdür?                                                                                                            

148

Şimal və cənub tropikləri                      arasındakı qurşaq necə adlanır ?                                                                                                            149

Meteorlara el arasında nə deyilir ?                                                                                                            

150

1930 - cu ildən keçmiş Sovetlər ittifaqında gündüz işığından səmərəli istifadə etmək üçün saatlar dilim vaxtına nəzərən bir saat qabağa 

çəkilmişdir. Bu vaxt necə adlanır ?                                                                                                            151

Bakı şəhəri üçüncü dilimdə             yerləşdiyi üçün bakıda dilim vaxtı aşağıdakılardan hansıdır ?                                                                                                            Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə